Про затвердження «Положення про оренду землі» (проект регуляторного акту)

  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

Двадцять дев’ятої  сесії                                                                                                      6 –го скликання

від 30 жовтня 2013року №1309

Про  затвердження

«Положення про оренду землі»

(проект регуляторного акту)

      Заслухавши інформацію заступника  міського голови В.А.Гнилориби  про необхідність  затвердження  «Положення про оренду землі» з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад  визначення та справляння орендної плати за земельні ділянки, орендодавцем яких згідно із земельним законодавством виступає Баранівська міська рада, створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок орендарями та забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету платежів за оренду землі, керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.      Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення міської ради як проекту регуляторного акту такого змісту: «Затвердити «Положення про оренду землі» (додається).

2.      Секретарю міської ради З.П.Шикулі протягом двох тижнів забезпечити оприлюднення наданого проекту рішення  в засобах масової інформації, розмістити на дошці оголошень міської ради  та на офіційній сторінці в мережі Інтернет.

3.      Комісії міської ради з питань прискореного перегляду регуляторних актів провести протягом місяця відстеження результативності прийняття регуляторного акту, забезпечити обговорення цього рішення.

4.      Розглянути даний проект рішення на черговій сесії міської ради з метою прийняття його як регуляторний акт.

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту та депутатської етики.

 

           Міський голова                                                                                                          А.О.Душко

 

 

                                                                                              Додаток                            

                                                                                                           до рішення 29сесії 6-го скликання

                                                                                           від 30.10.2013  р. № 1309

                                                                                                                                         

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м.Баранівка Житомирської області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Баранівка, право розпорядження якими має Баранівська міська рада, (надалі - Положення) розроблено з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення та справляння орендної плати за земельні ділянки, орендодавцем яких згідно із земельним законодавством виступає Баранівська міська рада, створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок орендарями та забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету платежів за оренду землі.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Земельного, Податкового та цивільного кодексів України, Закону України "Про оренду землі", "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.3. Положення регламентує принципи встановлення розміру орендної плати за землю, порядок внесення орендної плати за землю.

II. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

2.1. Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

2.2. Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою

Розмір та умови внесення орендної плати за землю встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) та орендарем.

Річна орендна плата на земельні ділянки розташовані на території Баранівської  міської ради, які перебувають у державній або комунальній власності, надходять до відповідних бюджетів, розподіляються і використовуються відповідно до закону і не може бути меншою:

 розміру земельного податку, що встановлюється чинним законодавством України -для земель сільськогосподарського призначення;

для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється чинним законодавством України.

Розмір орендної плати не може перевищувати:

для земельних ділянок наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової оцінки;

для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині Положення, за рішенням сесії Баранівської міської ради.

2.3. Базою для обчислення орендної плати є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду. Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон м.Баранівка згідно з грошовою оцінкою. Показники оцінки підлягають щорічного станом на 1 січня уточнення на коефіцієнт індексації відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

У договорі оренди зазначається останній коефіцієнт індексації, від якого розраховано таку оцінку та з якого року вона діє.

2.4. Розмір річної орендної плати встановлюється на рівні :

- 1 відсотку від нормативної грошової оцінки для земель сільськогосподарського призначення ( садівництва, сінокосіння та випасання худоби, городництва) ;

- 3 відсотків від нормативної грошової оцінки для земельних ділянок житлової забудови, які не знаходяться у державній або комунальній власності (приватний житловий фонд, житло-будівельні кооперативи, житлові кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо), за виключенням нежитлових приміщень у житлових будинках, об’єктів лісогосподарства, закладів фізичного виховання, спортивно-оздоровчого призначення, громадських організацій, індивідуального та кооперативного гаражного будівництва, об’єктів, діяльність яких є реалізація (продаж) друкованих видань, книг, обслуговування об’єктів комунального майна, закладів освіти та охорони здоров’я (крім аптек), садових товариств (кооперативів), дачно-будівельних кооперативів (які не є суб'єктами підприємницької діяльності);

- 3-6 відсотків нормативної грошової оцінки землі для суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють побутове обслуговування населення (перукарні, салони краси, фотостудії, стоматологічні та косметичні салони, лазні, крім надання ритуальних послуг), виробництво (вирощування), переробку сільськогосподарської продукції, підприємств харчової і легкої промисловості, розміщення автостоянок, земель автомобільного транспорту, автостанції, вокзали, для промислових підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в галузі будівництва, ремонту та утримання доріг, землі рекреаційного, іншого природоохоронного та історико-культурного призначення, земель ринків;

- 6-9 відсотків від нормативної грошової оцінки для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають ритуальні послуги, послуги з вантажно-транспортних перевезень, займаються ремонтом та обслуговуванням автомобілів, шиномонтажем, здійснюють гуртову торгівлю, для обслуговування складських приміщень, для орендарів об’єктів водного фонду та риборозведення, майданчиків зі збору, сортування переробки вторинної сировини (крім металобрухту);

- 10-12 відсотків від нормативної грошової оцінки для банківських, кредитних, фінансових установ, ломбардів, страхових компаній, ювелірних майстерень, майданчиків з приймання металобрухту, суб’єктів підприємницької діяльності роздрібної торгівлі, які здійснюють свою діяльність поза межами ринків, платних лікувальних та навчальних закладів, магазинів, кіосків, барів, ресторанів, кафе, літніх майданчиків, офісів, аптек (крім комунальних), АЗС, АГЗС, готелів (мотелів), для будівництва, розміщення та обслуговування башт мобільного зв’язку, під розміщення офісів, та інших приміщень суб’єктів підприємницької діяльності, які надають консультації в галузях права, бухгалтерського обліку, оподаткування, туристичні, здійснюють надання послуг з оренди та продажу об’єктів нерухомості та оціночно-експертні послуги, приватні нотаріальні контори, для розміщення рекламних щитів,  тощо;

- 6-12 відсотків від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, що не ввійшли до даного переліку.

У випадку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності здійснює на одній земельній ділянці декілька видів діяльності, за основу при визначенні розміру орендної плати береться більший відсоток від нормативної грошової оцінки.

При здачі в оренду приміщень, які розміщені на земельній ділянці, що орендується, орендна плата за частку земельної ділянки, яка відповідає частці приміщення, нараховується відповідно до функціонального призначення зданого в оренду приміщення.

Орендна плата за частки земельних ділянок, наданими у спільне користування, нараховується відповідно до функціонального використання земельної ділянки, визначеного для кожного з орендарів.

Враховуючи сезонність використання земельних ділянок, наданих для розміщення літніх майданчиків, окремих видів кіосків, лотків (торгівля газованою водою, овочами та фруктами, тощо) орендну плату за користування землею, за заявою орендаря, дозволяється стягувати у половинному розмірі, але не менше 3 відсотків від нормативної грошової оцінки.

У випадках надання земельних ділянок для розміщення літніх майданчиків, кіосків, лотків, що використовуються на термін менший одного року, при розрахунку орендної плати застосовувати ставку орендної плати за землю у розмірі 12 відсотків від грошової оцінки земельної ділянки.

У випадку, якщо орендар є власником нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку він сплачує орендну плату за площу під таким приміщенням (для прибудованих приміщень) або за площу згідно пропорційної частки в загальній площі жилого будинку (для вбудованих приміщень) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Для земельних ділянок, які надаються під забудову, орендна плата визначається окремо на період будівництва і на період експлуатації об'єкту містобудування та зазначається в одному договорі оренди. У разі подовження у встановленому порядку строків будівництва розмір орендної плати встановлюється:

- для житлових будинків на рівні, визначеному для періоду будівництва;

- для усіх інших об'єктів на рівні, визначеному для періоду експлуатації.

2.5. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

2.6 Рішення про зміну розміру орендної плати за земельну ділянку приймає сесія Баранівської міської ради відповідним рішенням за поданням спеціаліста з земельних питань місьської ради за погодженням з постійною комісією із земельних питань. При встановленні розміру відсотка від нормативної грошової оцінки сесія Баранівської міської ради має право знизити його розмір від передбаченого в п. 2.4 цього Положення, але не нижче 3 % від нормативної грошової оцінки, у таких випадках:

- на земельній ділянці розпочинається нове виробництво, у цьому випадку знижений відсоток надається на строк не більше 3 років;

- на земельній ділянці розміщений соціально-значимий об’єкт для міста;

- на земельній ділянці розміщений об’єкт торгівельного, побутового соціально-культурного обслуговування населення у віддаленому мікрорайоні міста.

 -на земельній ділянці, ведеться реконструкція, будівництво та не здійснюється  господарська діяльність

 - на земельній ділянці, власник якої знаходиться у скрутному фінансовому становищі (за умови подання відповідних документів)

 2.7. Остаточний розмір відсотку від нормативної грошової оцінки встановлюється після прийняття міською радою рішення про передачу земельної ділянки в оренду.

 

III. РОЗМІР, ФОРМА І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

3.1. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюється на підставі вимог чинного законодавства, цього Положення та зазначається у договорі оренди земельної ділянки.

3.2. Орендна плата обчислюється та сплачується з дня виникнення права користування земельною ділянкою або закінчення попереднього договору оренди.

У разі припинення права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні у поточному році.

Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

3.3. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі. Внесення орендної плати здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів через фінансові установи у строки, визначені договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Договором оренди повинна передбачатися щомісячна орендна плата виходячи з її річного розміру, визначеного згідно з розділом II цього Положення.

3.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати, яку сплачує орендар.

 

ІV. ЗМІНА РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

4.1. Встановлений згідно з розділом II цього Положення розмір орендної плати підлягає обов'язковому перегляду у разі:

а/ зміни функціонального використання земельної ділянки, передбаченого договором;

б/ зміни розміру земельного податку;

в/ змін в діючому законодавстві;

г/ змін нормативної грошової оцінки.

4.2. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у зв'язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки.

4.3. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини, що підтверджено належними документами.

Рішення про зменшення орендної плати приймається Баранівською міською радою.

4.4. У інших випадках перегляд розміру орендної плати може здійснюватися лише за письмовою згодою сторін та у порядку, визначеному договором оренди земельної ділянки.

V. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

5.1. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно згідно умов договору оренди.

5.2 За несвоєчасне внесення орендної плати нараховується пеня на суму податкового боргу із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті, відповідно до Податкового кодексу України.

5.3. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше шести місяців.

5.4. Плата за оренду землі зараховується до міського бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

5.5. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати орендної плати до міського бюджету здійснює Баранівсьська МДПІ.

VI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯУКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 - заява;

 - план-схема земельної ділянки;

 - рішення міської ради про надання земельної ділянки в оренду;

 - результати конкурсу чи аукціону – у разі набуття права на оренду земельної

ділянки на конкурентних засадах;

 - акт перенесення меж земельної ділянки, яка надається в оренду, на

місцевість – у разі не визначення їх у натурі;

 - проект відведення земельної ділянки – у разі надання її в оренду зі зміною

цільового призначення;

- документи про фінансовий стан орендаря.

 

Секретар ради                                                                                                                                    З.П.Шикула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк E-mail