Положення про відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 16-ї сесії Баранівської міської ради VІ скликання  від 18 травня 2012р.  №760

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства та благоустрою

Баранівської міської ради

1. Загальні положення

 1. Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, утворюється міською радою у межах затвердженою нею структури і загальної чисельності.
 2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступникам міського голови відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про оренду державного та комунального майна», «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», «Про  здійснення  державних  закупівель» та іншими законами України, законодавчими та нормативними актами Верховної Pади України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Баранівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 4. Офіційна назва відділу - «Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради».
 5. Відділ створено з метою надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством і підпорядкований міському голові та заступникам міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

2. 3АВДАННЯ  ТА  ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

2.1. Завдання відділу

2.1.1. Реалізація на території міської ради державної політики в галузі житлово-комунального господарства та благоустрою.

2.1.2. Внесення пропозицій до планів, програм економічного та соціального розвитку міста, місцевих програм, а також до планів підприємств, установ та організацій з питань,   пов'язаних із задоволенням потреб населення.

2.1.4. Управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності міста, забезпечення їх належного утримання та фінансування.

2.1.5. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства.

2.1.6. Організація та виконання міських програм з благоустрою. 

2.1.7. Залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріальних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, мешканців міста та   здійснення  контролю за станом благоустрою територій. Організація озеленення та створення місць відпочинку громадян.

2.1.8. Підготовка й подання до міськвиконкому проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.

2.2.Функції  відділу

2.2.1. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку міста з питань, віднесених до його компетенції.
2.2.2. Сприяє:

 • створенню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, інших суб’єктів господарювання з утримання житлового фонду, об’єктів благоустрою;
 • власникам квартир (будинків) – у їх обслуговуванні та ремонті.

2.2.3.Забезпечує роботу з:

 • ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • збирання, транспортування, знешкодження побутових відходів та трупів тварин;
 • утримання території міста в належному санітарному стані, у тому числі із залученням на договірних засадах коштів, трудових та матеріально-технічних ресурсів суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, а також населення;
 • підготовки ордерів суб’єктам господарювання, фізичним особам на виконання ремонтних робіт на інженерних мережах на території міста та земляних робіт;
 • благоустрою автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів, громадських вбиралень, зупиночних павільйонів, зелених насаджень та їх обстеження і підготовку ордерів на їх знесення.

2.2.4. Здійснює контроль за:

 • станом благоустрою об’єктів, наявністю люків, решіток на мережах дощової каналізації та притягненням до відповідальності порушників благоустрою і санітарного стану міста;
 • санітарно-екологічним станом та благоустроєм берегів річок Случ і Душнівка, а також закритих водойм, розташованих на території міста;
 • санітарним станом і благоустроєм парків та скверів розташованих на території міста;
 • виносною рекламою, підтриманням в належному стані огорож, дитячих та спортивних майданчиків, вуличних, домових  і шляхових покажчиків і дороговказів;
 • дотриманням санітарно-екологічного стану та благоустрою територій ринків (мікроринків), малих архітектурних форм (кіосків, павільйонів, зупинок громадського транспорту, спортивних та дитячих майданчиків), які розташовані на території міста;
 • своєчасним розглядом звернень, заяв і скарг з питань благоустрою та санітарно-екологічного стану території міста;
 • своєчасним прибиранням закріплених і прилеглих територій від снігу, льоду, бруду в зимовий період;
 • недопущенням зберігання, складування на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах, клумбах, площах, скверах, дворах будівельних матеріалів  та побутового сміття, товарів і порожньої тари біля кіосків, ларьків і інших торгівельних об’єктів, миття автомобілів у не відведених для цього місцях;
 • розклеюванням оголошень, плакатів і афіш у не відведених для цього місцях;
 • виконанням графіку вивозу твердих побутових відходів та утриманням майданчиків розташування контейнерів та прилеглої до них територій;
 • належною експлуатацією житлового фонду і організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

2.2.6. Організовує роботу з благоустрою та озеленення територій.
2.2.7. Здійснює збір та аналіз інформації про діяльність підприємств житлово-комунального господарства, розташованих на території міста.
2.2.8. Розглядає конфліктні ситуації, які виникають між власниками суміжних квартир, пов’язані з переведенням жилих приміщень із житлового у нежитловий фонд, їх переобладнанням, реконструкцією і подальшою експлуатацією за іншим призначенням та навпаки.
2.2.9. Брати участь відповідно до наданих повноважень у розгляді випадків:

 • порушення правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями;
 • самовільного переобладнання та перепланування жилих будинків, а також жилих та допоміжних приміщень багатоквартирного будинку.

2.2.10. Забезпечує здійснення у визначеному порядку надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів в електронному вигляді та на паперових носіях.
2.2.11. Складає протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до чинного законодавства.
2.2.12. Готує відповіді на інформаційні запити, пов’язані з діяльністю відділу, відповідно до чинного законодавства.
2.2.13. Веде особистий прийом громадян, розглядає звернення громадян.
2.2.14. За необхідності бере участь в організації та проведенні сходів, зборів громадян, інформаційних зустрічей з питань, віднесених до компетенції відділу, організовує виконання порушених під час їх проведення питань.
2.2.15. Організовує роботу комісій:

 • по обстеженню житлових приміщень (житлових будинків) на доцільність їх переведення із житлового у нежитловий фонд;
 • щодо можливості прибудови балконів чи лоджій до житлових будинків;
 • по забезпеченню безперебійного руху транспорту в зимовий період;
 • по обстеженню та визначенню стану зелених насаджень;
 • комісії з питань поводження з безхазяйними відходами.

2.2.16. Організовує роботу міського штабу по підготовці до роботи в опалювальний період.
2.2.17. Організовує та контролює роботи із знищення карантинних рослин та бур’янів на території міста.
2.2.18. Веде реєстр житлового фонду різних форм власності (багатоквартирні житлові будинки). Здійснює контроль за ефективним їх утриманням та використанням.
2.2.19. Веде облік об’єктів та мереж водопостачання, енергопостачання та зовнішнього освітлення, контролює їх стан незалежно від балансової належності.
2.2.20. Організовує роботи по належному утриманню зупинок автотранспорту, дорожніх знаків, світлофорів, розміток на пішохідних переходах, які знаходяться на території міста.
2.2.21. Розробляє заходи щодо утилізації залишків сухої рослинності та опалого листя, організовує їх виконання.
2.2.22. Організовує розгляд питань з організації дорожнього руху на території міста та надає первинну правову допомогу.

2.2.23. Бере участь у розробці планів благоустрою міста, поточного утримання об'єктів міського житлово-комунального господарства.

2.2.24. Організовує роботи з ремонту та утримання доріг, криниць загального   користування, інших об’єктів міського благоустрою, утримання міських кладовищ, інших місць поховань, поховання безрідних  громадян.  

2.2.25. Контролює своєчасне оформлення актів, дефектних відомостей, кошторисів, розрахунків щодо виконання робіт з благоустрою.

2.2.26. Здійснює контроль за якістю виконаних робіт, приймає їх від підрядних організацій і підприємств згідно з актами та іншими нормативними документами.

2.2.27. Організовує роботу з підприємствами, організаціями, установами, медичними і навчальними закладами всіх форм власності, органами самоорганізації населення, жителями міста щодо проведення суботників та місячників з питань поліпшення благоустрою та санітарного стану міста.

2.2.28. Співпрацює з комунальними ремонтно-експлуатаційними підприємствами, органами самоорганізації населення, підприємствами, організаціями усіх форм власності, медичними, навчальними закладами при виконанні робіт з благоустрою та наведенні належного санітарного стану в місті.

2.2.29. Готує, в межах повноважень, проекти рішень, подає їх на розгляд і затвердження на засідання виконавчого комітету районної у місті ради, сесії районної у місті ради.

2.2.30. Надає адміністративні послуги з видачі громадянам довідок про склад сім’ї, з місця проживання і т. ін., ритуальні послуги (копання та прибирання могил, захоронення безрідних громадян тощо) та ряд інших послуг у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою.    

2.2.30. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою.  

3. ПРАВА   ВІДДІЛУ

3.1. Контролювати діяльність підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, які розташовані на території міста, та фізичних осіб з питань виконання ними рішень міської ради та її виконавчого органу, розпоряджень міського голови, вимог інших нормативних актів щодо дотримання благоустрою та санітарно-екологічного стану.

3.2. Складати матеріали (протоколи, акти, попередження) за порушення Правил благоустрою міста для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності у відповідності з вимогами статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, які делеговані відділу рішенням виконкому міської ради.

3.3. Брати участь:

3.3.1. у роботі комісії по обстеженню стану зелених насаджень, прийнятті рішення щодо їх збереження або знесення;

3.3.2. у розробці програм покращення благоустрою та санітарно-екологічного стану території міста.

3.4. При виконанні посадових обов’язків носити формений одяг єдиного зразка.

3.5.Одержувати в установленому порядку від посадових осіб міської ради, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, громадян документів, довідок та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів,  посадові особи зобов'язані  невідкладно  надавати  необхідні матеріали  на  вимогу  відділу.

3.6. Інформувати міського голову про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі  компетенції відділу, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу  відділу необхідних матеріалів посадовими особами міської ради, необхідних для вирішення доручених питань.

3.7. Скликати наради з питань, що належать до компетенції  відділу.

3.8. Вносити на розгляд керівництва міської ради проекти розпоряджень, доповідних записок  та інформацій з питань, що належать до компетенції відділу.

3.9. Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах,  семінарах.

3.10. Проводити особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу, вжиття заходів щодо своєчасного розгляду їхніх заяв, скарг і пропозицій.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Штатний розпис відділу затверджується сесією міської ради.

До складу відділу входять:

 • начальник відділу;
 • спеціаліст з питань благоустрою та санітарного стану;
 • бухгалтер;
 • майстер з благоустрою;
 • паспортист;
 • касир;
 • інспектор з благоустрою;
 • працівники благоустрою;
 • працівники кладовища.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

4.3. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до розпорядження міського голови у встановленому законодавством порядку.

4.4. Працівники відділу безпосередньо підпорядковані начальнику відділу житлово-комунального господарства та благоустрою (далі – начальник  відділу).

5.КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Видає, в межах своєї компетенції, накази, контролює їх виконання.

5.2.4. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

5.2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.2.6. Відповідно до доручення міського голови діє від імені відділу, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

5.3. Обов’язки начальника відділу, на час його відсутності, виконує працівник відділу згідно з розпорядженням міського голови.

5.4. Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

5.5. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

5.6. Посадові особи відділу зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.  

6. СТАТУС ВІДДІЛУ

6.1. Відділ не є юридичною особою.

6.2. Відділ має круглу печатку із своїм найменуванням (без зображення Державного Герба України), кутовий штамп.

6.3. Реорганізація та ліквідація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.4.  Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

6.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.6. Місцезнаходження відділу: м. Баранівка, вул. Леніна,20.


Секретар міської ради                                                                  З.П.Шикула       

 

Друк E-mail