ПОРЯДОК пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                        Рішення

Тридцять першої  сесії                                    6 –го скликання

             від 05 грудня 2013року №1361

             «Про внесення змін до рішення 20 сесії 6-го скликання

             від 05.12.2012р.№916 "Про затвердження Порядку

             пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної

             та соціальної інфраструктури м.Баранівка»

             (регуляторний акт)

Розглянувши подання прокуратури Баранівського району від 13.11.2013р.№13/2943 вих13 та з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства рішення 20 сесії 6-го скликання від 05.12.2012р.№916 «Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Баранівки», встановлення порядку та умов участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, керуючись  ст.25, підпунктом 7 пункту а статті 27, підпунктом 5 пункту а статті 28, підпунктом 4 пункту а статті 31  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про інвестиційну діяльність», «Про архітектурну діяльність», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх складом та змістом, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.11 №109, Бюджетним кодексом України, сесія міської ради

                  Вирішила:

1.Внести зміни до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Баранівки, затвердженого рішенням

20 сесії 6-го скликання від 05.12.2012р.№916, виклавши його текст в новій редакції згідно з додатком 1 (додається ).

2.Затвердити Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки згідно з додатком 2 (додається).

3.Рекомендувати інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області не надавати дозволи на виконання будівельних  робіт фізичним і юридичним особам, які не уклали  договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Баранівки, та здійснювати  прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території Баранівської міської ради, виключно при наявності довідки Баранівської міської ради про виконання умов цього рішення.

4.Заступнику міського голови – керуючому справами виконкому О.П.Бабінець протягом двох тижнів забезпечити оприлюднення даного рішення (регуляторного акту)  в засобах масової інформації, розмістити на дошці оголошень міської ради та на офіційній сторінці в мережі Інтернет.

5.Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.

6.Зняти з контролю рішення міської ради від 28.08.2013 р. №1209 «Про внесення змін до рішення 20 сесії 6-го скликання  від 05.12.2012р.№916 «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктур м.Баранівка» (проект регуляторного акту) як виконане.

7.Визнати такими, що втратили чинність, п.п.1,2 рішення 20 сесії 6-го скликання від 05.12.2012р.№916 «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктур м.Баранівка».

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.

 

          Міський голова                                                                А.О.Душко  

Додаток 1 до рішення 31-ї сесії міської ради 6-го скликання

від 05.12.2013 №1361

ПОРЯДОК

пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Баранівки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Баранівки (надалі - Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.40), Закону України «Про інвестиційну діяльність», Бюджетного Кодексу України.

1.2.Порядком встановлюється порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки та визначається:

 • коло суб’єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки;
 • об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов’язаний узяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки;
 • розмір пайової участі.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх забудовників, незалежно від їх форми власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 3.5. цього Порядку), які:

1.3.1.здійснюють в адміністративних межах міста Баранівки будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкту  будь-якого призначення;

1.3.2.змінюють функціональне призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення, у т.ч. житлових приміщень на нежитлові.

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.У цьому Порядку  терміни та визначення вживаються у такому значенні:

будівництво – нове будівництво (спорудження нового об’єкта), реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючих об’єктів, реставрація, капітальний ремонт об'єктів будівництва;

об`єкт будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), як житлово-громадського, так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг) на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування яких здійснює інвестор або забудовник та які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;

інвестор – юридична (фізична) особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об'єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або в користуванні земельну ділянку і подала в установленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування;

пайова участь – кошти, що вносяться замовниками до міського бюджету у відповідності до цього Порядку (далі – пайова участь);

договір про пайову участь – договір, який укладається між замовником (інвестором) та міською радою (міським головою від імені міської ради), з метою участі замовників (інвесторів) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування міста;

соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

інженерні мережі – сукупність енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;

3. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ

3.1.Замовник (інвестор), який має намір здійснити будівництво об’єкта на території міста, зобов’язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки (далі – інфраструктура міста), крім випадків, передбачених пунктом 3.5 цього Порядку.

3.2.Виконавчий комітет Баранівської міської ради у рішенні про надання погодження Замовнику на будівництво, реконструкцію (у тому числі зміну функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудову, надбудову існуючих об’єктів, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів (крім Забудовників об’єктів містобудування, зазначених у п.3.5 цього Порядку), передбачає у текстовій частині рішення виконкому про зобов’язання Замовника щодо укладання договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста Баранівки (далі – Договір про пайову участь (додаток 2).

Дане рішення є офіційним повідомленням Замовнику про настання у нього зобов’язань фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста та договірних зобов’язань у частині дотримання визначених термінів укладення договору пайової участі.

3.3.Замовники (інвестори) залучаються до участі у розвитку інфраструктури міста на підставі договору про пайову участь.

3.4.Пайова участь замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури міста полягає у відрахуванні замовником (інвестором), до прийняття об’єкта в експлуатацію, коштів (без урахування ПДВ) до бюджету розвитку міського бюджету (до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки – після його створення) у порядку та в розмірі, встановленому цим Порядком, на підставі договору про пайову участь.

3.5.До пайової участі у розвитку інфраструктури міста Баранівки не залучаються замовники у випадку здійснення будівництва:

 • об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 • будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 • будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 • індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 • об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами конкурсів або аукціонів;
 • об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
 • об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього  сервісу).

4. РОЗМІР ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

4.1.Розмір коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста визначається згідно з цим Порядком, у залежності від потужності, із врахуванням обсягу інвестицій, соціально-економічного значення об’єкта, кількості збережених та додатково створених робочих місць, наявності інженерних мереж, і не може перевищувати граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного чинним законодавством України.

4.2.Величина пайової участі визначається у Розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеного з Баранівською міською радою з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

4.3.Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником (інвестором) інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади міста.

У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури міста Баранівки, за зверненням замовника (інвестора), приймає рішення про відшкодування замовнику (інвестору) різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м.Баранівки.

4.4.Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 «Правила визначення вартості будівництва».

У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

У випадку, якщо в технічному паспорті на будівлю відсутня інвентаризаційна вартість об’єкта будівництва, загальна кошторисна вартість будівництва визначається, виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Житомирської області станом на дату укладання Договору, або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.

Вартість об’єкта самочинного будівництва встановлюється на підставі експертної оцінки, або виходячи з нормативної оцінки одиниці створеної потужності.

4.5.Розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки  визначається у відповідності до пунктів 4.2. і 4.3. цього Порядку і становить у разі будівництва (реконструкції):

4.5.1.нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 3.5. цього Порядку) – не більше 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

4.5.2.житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п. 3.5. цього Порядку) – не більше 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

4.5.3.житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення та/або об’єктів комерційного призначення з вбудовано-прибудованими чи надбудованими житловими квартирами (за винятком тих, що перелічені у п. 3.5. цього Порядку) - розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення – відповідно до пункту 4.5.1., будівництво житлового будинку – відповідно до пункту 4.5.2.);

4.5.4.об’єктів самочинного житлового будівництва –  не більше 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню та індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках).

4.5.5.За зверненням замовника (інвестора) щодо встановлення йому відсотка пайової участі та укладення договору про пайову участь заява разом з доданими до неї документами, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками, розглядається протягом 15 робочих днів з дня її реєстрації на сесії Баранівської міської ради (у міжсесійний період – на засіданні виконавчого комітету міської ради з подальшим затвердженням на сесії міської ради). Рішення щодо встановлення відсотка пайової участі приймається індивідуально по кожному зверненню.

4.6. При будівництві об’єктів соціальної інфраструктури  або об’єктів відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста Баранівки, за зверненням замовника (інвестора) або поданням відповідного виконавчого органу Баранівської міської ради замовник (інвестор) може бути звільнений від сплати коштів пайової участі, визначених договором.

4.7. Якщо будівництво здійснюється на земельних ділянках, право оренди та право власності на які набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Порядком розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток міста тощо, що підтверджується відповідними документами).

У випадку нульового або від’ємного результату різниці між встановленим згідно з  Порядком розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу замовник (інвестор) не сплачує кошти пайової участі.

4.8.Кошти пайової участі сплачуються  замовником (інвестором) до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. У виняткових випадках, якщо замовник (інвестор) з певних причин до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію не уклав договір з міською радою про пайову участь, кошти сплачуються відповідно до умов Договору.

4.9.Кошти пайової участі перераховуються замовником (інвестором) у грошовій безготівковій формі у повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у терміни, що визначаються Договором, до бюджету розвитку міського бюджету (до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки – після його створення), призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури»). Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може здійснюватися у вигляді надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

4.10.У разі сплати замовником (інвестором) коштів пайової участі, згідно з Договором, головний бухгалтер міської ради надає довідку про фактичне зарахування таких коштів до бюджету міста. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про внесок замовника будівництва у розвиток інфраструктури міста Баранівки.

4.11.Рішення про оформлення права власності на новозбудовані (реконструйовані) об’єкти нерухомого майна приймається виконавчим комітетом міської ради виключно за наявності Договору, підписаного Сторонами, та/або за наявності вказаної довідки із зазначенням повного виконання умов Договору.

4.12.У випадку внесення змін до законодавства щодо граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста для всіх об’єктів на території міста Баранівки встановлюється на рівні граничного розміру пайової участі, встановленого законодавством для відповідних об’єктів.

5. ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ

5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури міста Баранівки  здійснюється на підставі договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки (далі – договір про пайову участь), що укладається між Замовником та Баранівською міською радою в особі Баранівського міського голови.

5.2.Замовник (інвестор) звертається до виконавчого комітету міської ради із зверненням про виконання Розрахунку розміру пайової участі та встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Баранівки  для подальшого укладення Договору про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки.

5.3.Замовники, які зареєстрували декларацію чи одержали дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції ДАБК та розпочали будівництво до набрання чинності даного Порядку,  договір укладають до прийняття об’єкта в експлуатацію. У виняткових випадках, якщо замовник (інвестор) з певних причин до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію не уклав Договір з міською радою про пайову участь, Договір укладається до оформлення права власності на новозбудований (реконструйований) проект.

5.4.Договір укладається не пізніше, ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення (заяви) Замовника про його укладення (у зверненні  щодо укладення договору про пайову участь вказується інформація про банківські реквізити – розрахунковий рахунок, банк, МФО), але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

До звернення щодо встановлення відсотка пайової участі та укладення договору про пайову участь замовником (інвестором) додаються такі документи:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений замовником (копія);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (юридичної особи);

- копія 1, 2 та 11 сторінки паспорта (для фізичної особи);

- довідка щодо реквізитів юридичної особи та прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів.

5.5.Підставою для укладення договору є відповідне рішення сесії Баранівської міської ради (у міжсесійний період – рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради), яким для Замовника встановлюється розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Баранівки.

5.6.Спеціаліст міської ради з питань юридичного забезпечення готує проект Договору відповідно до прийнятого рішення сесії (виконкому) та направляє його Замовнику для підписання.

Не пізніше, ніж через 2 робочих дні, Замовник повертає до виконавчого комітету підписаний проект Договору.

5.7.Договір, укладений між міською радою та Замовником, підписується міським головою.

5.8.Договір укладається у двох примірниках, один з яких надається замовнику, другий –спеціалісту міської ради з питань юридичного забезпечення.

5.9. Істотними умовами Договору є:

-  розмір пайової участі, який встановлюється рішенням сесії (виконкому) міської ради на підставі звернення замовника та з врахуванням обсягу інвестицій, соціально-економічного значення об’єкта, кількості збережених та додатково створених робочих місць;

-  терміни (графік) сплати коштів пайової участі;

-  відповідальність сторін.

5.10.Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі (внеску) замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури міста.

6. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ЗАМОВНИКА

6.1.Розрахунок розміру пайової участі виконується бухгалтерією міської ради протягом 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення Замовника про встановлення розміру пайової участі та виконання  Розрахунку пайової участі для подальшого укладення Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

6.2. Для виконання Розрахунку Замовник зобов’язаний надати:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування (без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій), визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений замовником;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (юридичної особи);

- копію 1, 2 та 11 сторінки паспорта (для фізичної особи);

- довідку щодо реквізитів юридичної особи та прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів.

- висновок проектної або іншої організації, що мають ліцензії, щодо кошторисної вартості будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної ділянки Замовника (при необхідності);

Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.

6.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:

П = (З- З буд. інші) × В

де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.);

З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.;

З буд. інші – витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.;

В розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради.

6.4.При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір коштів на розвиток інфраструктури розраховується як сума двох складових П= П1 + П2, де:
- П1 – величина участі замовника, розрахована за нормативами під житлову частину будинку (П1=Збж х В, де Збж - кошторисна вартість будівництва житла, яка визначається як питома вага загальної площі житла у загальній кошторисній вартості будівництва об’єкта);
- П2 – величина участі замовника розрахована за нормативом, відповідно до функціонального призначення вбудовано-прибудованих приміщень (П2 =Зпр х В де Зпр - кошторисна вартість будівництва вбудовано-прибудованих приміщень, яка визначається у загальній кошторисній вартості будівництва об’єкта).

6.5.Сума розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста може змінюватися в разі коригування проекту будівництва (реконструкції), збільшення площі забудови (реконструкції), збільшення загальної кошторисної вартості будівництва об’єкту, змін чинного законодавства, про що сторони мають укласти додаткову угоду.
6.6. У випадку, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю, або виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Житомирської області станом на дату укладання Договору, або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.

6.7.Розрахований розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні.

7. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

7.1.Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів будівництва, можуть використовуватися виключно для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки.

7.2.Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки, приймає Баранівська міська рада.

8. оперативний облік та КОНТРОЛЬ

8.1.Контроль за своєчасністю нарахування (розрахунку), внесення в реєстр договорів та сплати пайових внесків здійснює виконавець.

8.2.Проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштової адреси, оформлення права власності на новозбудоване (реконструйоване) нерухоме майно приймаються до розгляду виключно за наявності Договору про пайову участь та/або довідки про фактичне зарахування коштів пайової участі до бюджету міста, або інформується про відсутність укладеного Договору (сплати пайового внеску).

8.3.Контроль за підготовкою, збереженням Договорів та виконанням забудовниками їх умов покладається на:

8.3.1. за виконанням вимог рішень виконавчого комітету міської ради про надання погодження Замовнику на будівництво, реконструкцію (у тому числі зміну функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудову, надбудову існуючих об’єктів, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів (крім Забудовників об’єктів містобудування, зазначених у п.3.5 цього Порядку) щодо зобов’язання замовника укласти з міською радою Договір – заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради та спеціаліста міської ради з питань юридичного забезпечення;

8.3.2. за проведення розрахунку до Договору – бухгалтерію Баранівської міської ради;

8.3.3. за наявністю договору про пайову участь та платіжних документів при оформленні права власності на об’єкт нерухомого майна – заступника міського голови-керуючого справами виконкому Баранівської міської ради;

8.3.4. за виконанням фінансових зобов’язань – бухгалтерію Баранівської міської ради;

8.3.5. за збереженням Договорів – спеціаліста міської ради з питань юридичного забезпечення.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.Забороняється вимагати від Замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

9.2.Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання Розрахунку та достовірність наданих документів покладається на Замовника.

9.3.У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста, передбаченої договором про пайову участь, Замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до чинного законодавства.

9.4.У разі невиконання Замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів визначених у Розрахунку до договору, виконавчий комітет міської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

9.5.Відсутність договору про пайову участь та/або довідки про повну сплату пайової участі є підставою для відмови у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у Замовника, для будівництва об’єкта, а також є підставою для відмови у прийнятті рішення виконавчого комітету щодо погодження права власності на об’єкт, який будувався (реконструювався), та присвоєння йому поштової адреси.

9.6. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури міста, вирішуються у судовому порядку.

9.7. Цей Порядок набуває чинності з дня опублікування рішення про його затвердження, дія його положень поширюється на всі об’єкти на території міста, будівництво яких розпочато, але які до дня набрання чинності Порядку не введено в експлуатацію в порядку, встановленому чинним законодавством.

У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати пайової участі, цей Порядок продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству.

 

Секретар міської ради                                                                                         З.П.Шикула

 

 

Додаток 2 до рішення 31-ї сесії міської ради 6-го скликання

від 05.12.2013 №1361

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про  пайову участь у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки

м. Баранівка                                                                                             «___» ___________ 20__ р.

 

Баранівська міська рада в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», надалі «Сторона 1» з однієї сторони і __________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації або прізвище фізичної особи)

в подальшому «Сторона 2», що діє на підставі __________________________________________, з другої сторони, уклали даний договір про наступне:

                                                              1. Предмет договору

1.1.Сторона 1 зобов’язується взяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Баранівки та перерахувати кошти до бюджету розвитку міського бюджету (до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки – після його створення), призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») згідно з Порядком, затвердженим рішенням міської ради від _____________№ ___, а Сторона 1 приймає дані кошти на відповідний рахунок.

2. Обов’язки сторін

2.1.Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1.Надавати Стороні 2 консультації з питань будівництва та сприяти вирішенню питань Сторони 2 у сфері містобудівної діяльності.

2.1.2.Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням об’єкту будівництва (реконструкції) поштової адреси та оформленням права власності.

2.1.3.Виконати розрахунок розміру пайової участі, що має в подальшому оплатити замовник у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від ___________ №___, та з урахуванням встановленого міською радою (міськвиконкомом) відсотка пайової участі.

2.1.4.Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 до міського бюджету.

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1.При проведенні робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту дотримуватися вимог затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, чинних норм і правил, а також Правил благоустрою і утримання території м. Баранівка.

2.2.2.Надати Стороні 1 кошторисну документацію на будівництво  об’єкта містобудування.

2.2.3.Сплатити кошти пайової участі в сумі _______________________________________згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до міського бюджету на розрахунковий рахунок №__________________ у _________________________________

          (назва банку)

(призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») на умовах і в терміни, передбачені даним Договором.

3. Права сторін

3.1.Сторона 1 має право:

3.1.1.Вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури м.Баранівка.

3.1.2.Здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору.

3.1.3.Вимагати від Сторони 2 своєчасної та в повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

3.2.Сторона 2 має право:

3.2.1.Реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) відповідно до погодженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території міста, відведеній для будівництва (реконструкції).

3.2.2.Вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.3.Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.

4. Розмір залучених коштів та порядок їх внесення

4.1.Відповідно до Порядку залучення, встановлення розміру та використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Баранівки, затвердженого рішенням  міської ради  від ______________№___та рішення виконавчого комітету міської ради від ________№_____ розмір пайової участі для перерахування на розвиток інфраструктури міста становить ___% від загальної кошторисної  вартості об’єкта будівництва, яка визначена проектно-кошторисною документацією об’єкта містобудування, що затверджена в установленому законодавством порядку та щодо якої має місце позитивний висновок комплексної державної експертизи, а щодо об’єктів, відносно яких, згідно з чинним законодавством, зазначена експертиза не здійснюється, проектна документація затверджена в установленому законодавством порядку.

Кошторисна вартість об’єкта  будівництва _________ грн., величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста згідно з розрахунком становить ___________ гривень.

4.2. Форма оплати – безготівковий розрахунок.

4.3.Пайову участь Сторона 2 сплачує в повній сумі єдиним платежем до ________________ або частинами з розстрочкою платежу відповідно до графіку.

4.4.У випадку, якщо до проектної документації на будівництво об’єкта містобудування, вказаної у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування , Сторона 2 зобов'язана сплатити (доплатити) кошти на розвиток інфраструктури м. Баранівки, виходячи із збільшеної вартості будівництва об’єкта містобудування понад розмір грошових коштів, зазначених у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору. Розмір коштів, які Сторона 2 повинна доплатити,  розраховується у відсотках, зазначених  у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору із розрахунку збільшеної кошторисної вартості  будівництва об’єкта містобудування.

4.5.У випадку, якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування після сплати Стороною 2 коштів, надлишково сплачена сума  Стороні 2 не повертається.

5. Відповідальність сторін та термін дії договору

5.1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несіть відповідальність відповідно до чинного законодавства, цього Договору та Порядку, затвердженого рішенням міської ради від _________ №___.

5.2.У випадку порушення  термінів сплати пайової участі Сторона 2 сплачує пеню в розмірі 0,5% облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

5.3.Суперечки між Сторонами, що виникають при виконанні цього договору, вирішуються в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

5.4.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання зобов’язань за цим Договором. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6. Додаткові вимоги

6.1.Зміни до Договору вносяться у встановленому законодавством порядку за взаємною згодою сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору.

6.2.Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення міської ради, прийняте в установленому законом порядку.

6.3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.

6.4.Договір складено у двох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін. Кожен примірник має однакову юридичну силу.

 

7.Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Сторона 1                                                                   Сторона 2

____________________________                             _________________________

_____________________________                           _________________________

_____________________________                           _________________________

_____________________________                           _________________________

 

 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ М.  БАРАНІВКИ

 «_____» __________ 20___р.                                                         м. Баранівка

 

Баранівська міська рада в особі ______________________________________________________________________

(ПІБ та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та _____________________________________________________________________

(П. І. Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладення договорудля юридичних осіб)

далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Баранівки від «___» __________ 20__р. №_____ домовилися про таке:

1. Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Баранівки у зв'язку з будівництвом об'єкта ____________________________, що знаходиться за адресою: ______________________________________, який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.11 р. №3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Баранівки, затвердженого рішенням Баранівської міської ради від «___» __________ 20__р. №_____ (далі за текстом — Порядок).

2.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-правових актів, стала надана Замовником проектно-кошторисна документація на об'єкт будівництва, а саме: _______________________________________________________.

5. Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо): ________________________________________________.

6. Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить: ________________________________________________.

7. Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять: ___________________________________________________________.

8. Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м. Баранівки, на момент підписання цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму цифрами та прописом).

9.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення Баранівської міської ради (виконавчого комітету) від _______________ №__ становить: _______________________________________.

10.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та становить: (зазначити розрахункову формулу)

11.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у спеціаліста з питань юридичного забезпечення Баранівської міської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівки від «___» __________ 20__р. №_____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Сторона 1                                                                   Сторона 2

____________________________                             _________________________

_____________________________                           _________________________

_____________________________                           _________________________

_____________________________                           _________________________

 

ГРАФІК ОПЛАТИ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ м. Баранівки

 «_____» __________ 20__р.                                                                           м. Баранівка

 

Баранівська міська рада в особі ________________________________________________________________________________

(ПІБ та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та _________________________________________________________________________________

(П. І. Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладення договорудля юридичних осіб)

 далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівки від «___» __________ 20__р. №_____ домовилися про таке:

 1. Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:

 ___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до «     »    20   року;

___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до «     »    20   року;

___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до «     »    20   року;

___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до «     »    20   року;

2. Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у спеціаліста з питань юридичного забезпечення Баранівської міської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівки від «___» __________ 20__р. №_____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Сторона 1                                                                   Сторона 2

____________________________                             _________________________

_____________________________                           _________________________

_____________________________                           _________________________

_____________________________                           _________________________

 

Секретар міської ради                                                                                         З.П.Шикула

Друк E-mail