Рішення виконкому міської ради від 20.01.2016

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                   №1
       
Про погодження програми реформування
і розвитку житлово-комунального
господарства м Баранівка на 2016-2020 роки

Розглянувши проект програми реформування і розвитку житло-комунального господарства м Баранівка на 2016-2020 роки, керуючись ст. 29-31 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    Погодити програму реформування і розвитку житло-комунального господарства м Баранівка на 2016-2020 роки (Додається).
2.    Програму реформування і розвитку житло-комунального господарства м Баранівка на 2016-2020 роки подати на затвердження відповідної ради.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Оханського Ю.М.
 

Міський голова                                                                                  А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                                                     №2

Про виконання міського бюджету
та Програми економічного і соціального
розвитку м. Баранівка за 2015 рік

Заслухавши інформацію головного спеціаліста з питань бухгалтерського обліку-головного бухгалтера міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан виконання міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку м. Баранівка за 2015 рік, виконком міської ради зазначає, що виконавчим апаратом міської ради вдалося досить успішно провести роботу щодо забезпечення виконання дохідної частини бюджету та  виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку міста.
Усі  кошти спрямовувалися відповідно до Бюджетного кодексу на фінансування установ і закладів соціальної сфери міста, благоустрій, утримання доріг тощо. Зокрема, незважаючи на вкрай напружену фінансову ситуацію, пов’язану з недостатнім фінансуванням окремих галузей міського господарства, було забезпечено видатки на утримання дошкільного навчального закладу, управління, Будинку дитячої творчості, будинку культури, міського фізкультурно-оздоровчого комплексу, а також відділу благоустрою.
З метою покращення матеріально-технічної бази відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради було придбано бочку-причіп, високо різ, решітки зливової каналізації, лічильники на суму 69849 грн.. На суму 7323 грн придбана газова установка на автомобіль Шевроле-Авео, що в значній мірі зменшило придбання та використання бензину А-95 та призвело до економії бюджетних коштів. Для ДНЗ «Сонечко» придбані та встановлені дитячі майданчики на суму 110500 грн. Оплачені кошти за виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт зливової каналізації» та за експертний висновок по проекту «Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ в м Баранівка, Житомирської області».
Завершені роботи по проведенню ямкового ремонту доріг та поточний ремонт доріг з ґрунтовим покриттям.
Не дивлячись на те, що міською радою постійно проводиться значна робота по наповненню доходної частини спеціального фонду, його показники у  2015 році  в порівнянні з попередніми періодами значно знизились. Так, станом на 01.01.2016 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 418,0 грн. податків, зборів та інших платежів, що на 3371,9 грн. менше  показника 2014 року (додаток 4). Динаміка надходжень коштів до загального фонду носить позитивний характер. При зміні в сторону збільшення доходів бюджету загального фонду при перевиконанні станом на 01.07.2015 та 01.10.2015 на суму 2,3 млн. грн., перевиконання на кінець року склало 209,8 тис. грн. Основою таких високих показників стали надходження по єдиному податку, рентній платі за землю та акцизному збору (додаток 1).
Крім основних бюджетоутворюючих податків і зборів слід відмітити надходження державного мита (65,0 тис. грн.), рентної плати за рубки загального користування (65,7 тис. грн.), плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (50,0 тис. грн.),плати за надання адміністративних послуг (91,8 тис. грн.), власних надходжень (1147,5 тис. грн. –(додаток 3) .
Таких високих результатів роботи досягнуто апаратом ради та виконавчим комітетом завдяки  значному посиленню контролю за надходженням до міського бюджету плати за землю та нерухоме майно, збільшенню відсотка охоплення населення платними послугами з вивезення сміття та іншим заходам. В результаті проведеної раніше претензійної роботи з боржниками та прийняттю рішень щодо припинення права користування земельними ділянками, факти  систематичної несплати земельного податку відсутні.
Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного виду основних надходжень (додатки 1-6). До прикладу, у додатку 6 показано обсяг здійснення касових видатків за 2015 рік як у розрізі установ, так і в розрізі конкретних найменувань товарно-матеріальних цінностей. Загальний обсяг капітальних  видатків (з врахуванням коштів, що пішли на погашення зовнішнього запозичення) відповідно даних (додатку 6) склав у 2015 році  1000,0 тис. грн.
Отже міський бюджет у 2015 році отримав доходів - 12052,4 тис. грн., а здійснено видатків - 11703,3 тис. грн.,у тому числі: за загальним фондом бюджету - доходи в сумі 10486,9 тис. грн., а видатки в сумі 9758,2 тис. грн.; за спеціальним фондом бюджету -  доходи в сумі 1565,5 тис. грн., а видатки в сумі 1945,1 тис. грн.
Беручи до уваги вищесказане, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Інформацію головного спеціаліста з питань бухгалтерського обліку-головного бухгалтера міської ради Дем’янюк О.Ю. про стан виконання міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку м. Баранівка за 2015 рік (згідно з додатками 1,2,3,4,5,6) взяти до відома.
2. Виконавчому апарату міської ради відповідно до своїх повноважень розробити Програму економічного і соціального розвитку м. Баранівка на 2016 рік, яку погодити на черговому засіданні міської ради.
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука.

 

 Міський голова                                                                                 А.Душко

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                       О.Загорська

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                   №3
       
Про затвердження складу комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
та положення про дану комісію.

З метою здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період в м Баранівка, керуючись Кодексом цивільного захисту, Постанови КМУ від 17.06.2015 року №409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», ст. 36, 38, 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

4.    Затвердити склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (додається)
5.    Затвердити Положення «Про місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»
6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету О.С. Загорську.
 

Міський голова                                                                                  А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська

 

Додаток до рішення виконкому
№3 від  20.01.2016 року

СКЛАД
Комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій.

Савчук Василь Андрійович  - голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності  виконавчого органу ради, голова комісії;
Оханський Юрій Миколайович  -  заступник голови комісії, секретар ради
Веретельник Олександр Володимирович -  секретар комісії, головний спеціаліст юрисконсульт.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Нікітчин Сергій Анатолійович – начальник РС УДСНС України (за згодою);
Цимбалюк Микола Григорович – заступник військового комісару Баранівського РВК (за згодою);
Ворощук Сергій Олексійович – завідувач сектору ЖКГ та надзвичайних ситуацій відділу містобудування архітектури та ЖКГ Баранівської РДА (за згодою).


Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська

 


Додаток до рішення виконкому
№ 3  від 20.01.2016 року
ПОЛОЖЕННЯ
про місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим органом міської ради, (далі - місцева комісія) для координації діяльності Баранівської міської ради, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а також рішеннями регіональної комісії.
3. Основними завданнями комісії на території міста є:
1) координація діяльності підприємств, установ та організацій, пов’язаної із:
функціонуванням територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;
забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;
визначенням меж зони надзвичайної ситуації;
здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
організацією та здійсненням:
- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
- заходів з евакуації (у разі потреби);
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
вжиттям заходів до забезпечення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;
здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
забезпеченням:
- живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;
- стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України;
- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;
- санітарного та епідемічного благополуччя населення;
організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня;
встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо;
2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:
функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок;
здійснення заходів:
- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;
порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;
3) погодження положень про місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
4) підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) у режимі повсякденної діяльності:
здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо  розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;
бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);
сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;
координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.
2) у режимі підвищеної готовності:
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;
забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня;
готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;
координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;
забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;
3) у режимі надзвичайної ситуації:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня;
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;
забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня;
організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;
вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;
4) у режимі надзвичайного стану:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;
здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
5) проводить моніторинг стану виконання райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування покладених на них завдань;
6) здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.
5. Комісія має право:
залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (регіональна комісія) або відповідної ланки такої підсистеми (місцева комісія);
заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;
одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;
залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за погодженням з їх керівниками);
розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.
6. Головою комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради.
Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника - заступник голови.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - перший заступник голови.
Посадовий та персональний склад комісії затверджується виконавчим комітетом Баранівської міської ради
7. Голова комісії має право:
залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;
приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;
вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;
делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії.
8. Секретар комісії забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень комісії.
9. Комісія проводить засідання на постійній основі.
Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.
10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на орган, який утворив відповідну комісію.
13. Місцева комісія використовує бланк Баранівської міської ради.


Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому                                                             О.С. Загорська

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 року                                                                       № 4
       
Про затвердження плану заходів на
2016-2017 роки з реалізації у місті
Державної стратегії регіонального розвитку

      

У зв’язку із затвердженням Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року та з метою визначення найбільш важливих напрямів розвитку міста та проблем, які можуть бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з ресурсів, які для цього можуть бути залучені.
На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.12.2015 року №335 «Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації в районі Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    Затвердити план заходів на 2016-2017 роки з реалізації у місті Державної стратегії регіонального розвитку (Додається).
2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука.

 

Міський голова                                                                              А.Душко

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                 О.Загорська


Додаток до рішення виконкому
№4 від 20.01.2016 року

ПЛАН
заходів на 2016-2017 роки з реалізації у місті Державної стратегії регіонального розвитку

1.    Сприяти розвитку інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору.
2.    Створювати умови для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції.
3.    Здійснювати підтримку альтернативної енергетики.
4.    Сприяти зміцненню малого та середнього підприємництва та забезпечувати умови для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців .
5.    Сприяти у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів.
6.    Поліпшувати організацію ринків для реалізації сільськогосподарських товарів і зв’язку міст із сільськими територіями в тому числі поліпшувати надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників та співробітництво між ними.
7.    Створювати умови для проживання та розвитку молоді на території міста та для розвитку людського капіталу з підвищенням стандартів життя населення.
8.    Забезпечити розвиток території міста в інтересах територіальної громади та сприяти у розбудові зв’язків між селами та містом на основі спільних інтересів.
9.    Підвищувати загальну свідомість населення для збереження чистоти довкілля, своєчасно та якісно надавати послуги з вивозу сміття, та запобігати створенню стихійних сміттєзвалищ.
10.     Покращувати інфраструктуру міста (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення. Здійснювати виготовлення проектів будівництва, капітально/поточного ремонту, реконструкції об’єктів інфраструктури міста та об’єктів комунальної власності, які подавати для конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть фінансуватися з державного та місцевих бюджетів.
11.    Створювати умови для вразливих верств населення до активного суспільного життя. Підвищувати суспільну свідомість населення щодо стану здоров’я та подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                                                 О.Загорська

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 20 січня 2016 року                                                                        №5
Про постановку на квартирний облік

       Розглянувши заяви громадян про постановку на квартирний облік, протокол житлової комісії №15/01 від 15.01.2016 року, керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальному захисту», ст. 39, п. 7 ст. 46   Житлового кодексу України та ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:
1.    Поставити на першочерговий  квартирний облік  згідно п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальному захисту», як учасника бойових дій в АТО:
•    Довгого Богдана Віталійовича;
•    Торжанського Олега Миколайовича;
•    Мищика Вадима Юрійовича;
•    Мищика Анатолія Юрійовича;
•    Олійника Олега Миколайовича.

Міський голова                                                                                             А. Душко
Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська  

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 року                                                                                        № 6
Про розгляд клопотання Баранівської КЦРЛ
щодо надання дозволу на утилізацію анатомічних
відходів на Баранівському кладовищі
      

Розглянувши клопотання Баранівської комунальної центральної районної лікарні, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про відходи», ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою здійснення контролю за видаленням відходів з урахуванням вимог безпеки для здоровя людей і навколишнього природного середовища, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Рекомендувати Баранівській комунальній центральній районній лікарні:
•    Привести у відповідність до вимог чинного законодавства ведення первинного обліку відходів та започаткувати облік анатомічних відходів, як окремого виду відходів, що утворюється в операційних залах лікарні;
•    Укласти угоду на проведення утилізації біологічних відходів шляхом захоронення на міському кладовищі. Захоронення анатомічних відходів на міському кладовищі проводити з дотриманням вимог ДСанПІН2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»
•    Для забезпечення відповідних умов зберігання анатомічних відходів, накопичувати їх виключно в умовах холодильного обладнання.
•    Узгодити з відділом благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради графік вивезення анатомічних (специфічних біологічних) відходів для подальшого їх захоронення на міському кладовищі м Баранівка.
2.    Зобов’язати відділ благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради виділити на міському кладовищі місце для захоронення специфічних біологічних відходів.
3.    Зобов’язати спеціаліста з економічних питань Бондаренко А.В. розробити калькуляцію на захоронення специфічних біологічних відходів.
4.    Зобов’язати головного спеціаліста юрисконсульта Веретельника О.В. підготовити проект договору на проведення утилізації біологічних відходів шляхом захоронення на міському кладовищі.
5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.

Міський голова                                                                              А.Душко

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                   О.Загорська


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня  2016 р.                                                                                       №7

Про надання одноразової грошової
допомоги жителям м. Баранівка

Розглянувши заяви жителів м. Баранівка в тому числі  призваних на військову службу в зону АТО, та членів їхніх сімей  про надання грошової допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом  України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей»,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :
1.    Виділити з загального фонду міського бюджету кошти в сумі 10000 грн. (десять тисяч гривень нуль копійок) для надання одноразової грошової допомоги жителям м.Баранівка  на лікування та на покращення матеріально-побутових умов згідно додатку.
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з питань бухгалтерського обліку-головного бухгалтера міської ради О.Ю.Дем’янюк.

 

Міський голова                                                                                                           А. Душко

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                                                О. Загорська

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                №8
       
Про погодження надання пільг щодо
батьківської плати за харчування
дітей у міському ДНЗ «Сонечко»

Розглянувши заяви жителів м. Баранівка, яких діти відвідують міський дошкільний навчальний заклад «Сонечко», про надання пільг щодо батьківської плати за харчування, документи, додані до заяв, керуючись Законами України «Про охорону дитинства», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру, тобто забезпечення безкоштовного харчування дітей, які виховуються у малозабезпечених сім’ях.
2.    Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру, тобто забезпечення безкоштовного харчування дітей, які виховуються у сім’ях  військовослужбовців, на час перебування їх в зоні АТО або загиблих під час проведення АТО.
3.    Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 50% її розміру, що виховуються у сім’ях військовослужбовців, які мають посвідчення учасника АТО.


Міський голова                                                                                                А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                                    О.Загорська

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 року                                                                       № 9
       
Про надання дозволу на розміщення об’єкта
торгівлі, а також погодження розпорядку
роботи цього закладу

      
Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Стасюка Сергія Анатолійовича щодо погодження режиму роботи його кафе «Парус», що розташоване за адресою: вул Соборна, 2а, м Баранівка, документи, додані до заяви, керуючись п.б пп.1, пп.2, пп.4 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Погодити ФОП Стасюку С.А. такий розпорядок роботи кафе «Парус»,  по вул. Соборна, 2-а, у м. Баранівка:
   Понеділок- четвер, неділя: 12:00 год. – 01:00 год.
   П’ятниця, субота та святкові дні: 12:00 год. - 02:00 год.
   Без перерв та вихідних.

 

Міський голова                                                                                                   А. Душко

Заступник міського голови –
Керуючий справами виконкому                                                                   О. Загорська               


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                №10
     
Про надання згоди на отримання
опікуном грошових коштів, які
надходять на ім’я підопічної

Рішення містить персональні дані громадян

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 року                                                                       № 11
       
Про погодження проекту стоянки для паркування
автомобільного транспорту на орендованій земельній
ділянці по вул Звягельська в м Баранівка Баранівського
району Житомирської області

      
Розглянувши заяву ФОП Чубара Р.І.  про погодження проекту «Розміщення стоянки для паркування автомобільного транспорту на орендованій земельній ділянці по вул Звягельська в м Баранівка Баранівського району Житомирської області», даний проект та погодження управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Житомирській області, керуючись п.4 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

2.    Погодити ФОП Чубару Роману Івановичу проект «Розміщення стоянки для паркування автомобільного транспорту на орендованій земельній ділянці по вул. Звягельська в м Баранівка Баранівського району Житомирської області»
3.    Зобов’язати ФОП Чубара Р.І. провести дорожню розмітку та встановити дорожні знаки відповідно до даного проекту відповідно до експлікації будівель та споруд.
4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.

 

Міський голова                                                                              А. Душко

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                   О. Загорська


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                                                       №12

Про затвердження та подання на попередній конкурсний відбір
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку у 2016 році, Проекту міської
ради «Будівництво водозабірної свердловини з водогінною
мережею по вул. Гоголя в м. Баранівка Житомирської області»

На підставі ст.ст.27,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Затвердити Проект міської ради «Будівництво водозабірної свердловини з водогінною мережею по вул. Гоголя в м. Баранівка Житомирської області»  і подати його на конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
2.    Затвердити внесок міської ради (кошти міського бюджету) у співфінансування Проекту в розмірі 147873,00 грн. (сто сорок сім тисяч вісімсот сімдесят три гривня нуль копійок).
3.    Виконавчому апарату міської ради (у разі перемоги Проекту у конкурсі) передбачити ці кошти при внесенні змін до міського бюджету на 2016 рік, а також при розробці проекту бюджету на 2016 рік та включити до міської «програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м Баранівка на 2016-2020 роки»
4.    Визнати керівником вищезгаданого проекту головного спеціаліста з бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Дем’янюк О.Ю.
5.    Дане рішення винести на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.
6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову А.О.Душка.

Міський голова                                                                                                 А.Душко

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                                       О.Загорська


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                                                       №13

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку
проекту «Будівництво водозабірної свердловини з водогінною
мережею по вул. Гоголя в м. Баранівка Житомирської області»

На підставі експертного звіту виданого філією ДП «Укрдержекспертиза» від 20.01.2016 року, керуючись ст.ст.28-31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Затвердити відкорегований зведений кошторисний розрахунок проекту міської ради «Будівництво водозабірної свердловини з водогінною мережею по вул. Гоголя в м. Баранівка Житомирської області»  на суму 1 478 725,00 грн. (один мільйон чотириста сімдесят вісім тисяч сімсот двадцять п’ять гривень нуль копійок)
2.    Дане рішення винести на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову А.О.Душка.

 

Міський голова                                                                                                                 А.Душко

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                                                       О.Загорська

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                                                       №14

Про затвердження та подання на попередній конкурсний відбір
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку у 2016 році, Проекту міської
ради «Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку
Случ  в м. Баранівка Житомирської області»

На підставі ст.ст.27,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Затвердити Проект міської ради «Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ в м. Баранівка Житомирської області» і подати його на конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. (Проект додається).
2.    Затвердити внесок міської ради (кошти міського бюджету) у співфінансування Проекту в розмірі 147362,00  грн. (сто сорок сім тисяч триста шістдесят два гривня нуль копійок).
3.    Виконавчому апарату міської ради (у разі перемоги Проекту у конкурсі) передбачити ці кошти при внесенні змін до міського бюджету на 2016 рік, а також при розробці проекту бюджету на 2016 рік та включити до міської «програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м Баранівка на 2016-2020 роки»
4.    Визнати керівником вищезгаданого проекту головного спеціаліста з бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Дем’янюк О.Ю.
5.    Дане рішення винести на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.
6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову А.О.Душка.


Міський голова                                                                                                          А.Душко


Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                                                О. Загорська

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                   №15
       
Про затвердження Положення про партнерство
та співпрацю Баранівської міської ради з установами,
організаціями, підприємствами та товариствами різних
 форм власності в тому числі благодійними фондами та
громадськими організаціями.


З метою поліпшення якості послуг та рівня  забезпечення покращення інфраструктури міста, покращення соціальних складових населення м Баранівка, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

7.    Затвердити  Положення про партнерство та співпрацю Баранівської міської ради з установами, організаціями, підприємствами та товариствами різних форм власності в тому числі благодійними фондами та громадськими організаціями (додається).
8.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету О.С. Загорську.
 

Міський голова                                                                                  А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська

 

Додаток до рішення виконкому
№15  від 20.01.2016 року

Положення
про партнерство та співпрацю Баранівської міської ради з установами, організаціями, підприємствами та товариствами різних форм власності в тому числі благодійними фондами та громадськими організаціями.

Положення про партнерство та співпрацю Баранівської міської ради з установами, організаціями, підприємствами та товариствами різних форм власності в тому числі благодійними фондами та громадськими організаціями (далі по тексту – положення) визначає  організаційно-правові  засади взаємодії партнерів з міською радою  та  основні  принципи партнерства та співпраці на договірній основі.
                             Розділ I
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     Стаття 1. Визначення та ознаки партнерства та співпраці.
    1. Партнерство та співпраця   - це  співробітництво  між територіальною громадою м Баранівка   в  особі  Баранівської міської ради та юридичними особами (державні та комунальні підприємства, фізичні особи – підприємці, товариства, громадські організації, благодійні фонди, тощо), що здійснюється на основі  договору  в  порядку,  встановленому цим положенням.
     На стороні партнера у договорі,  що укладається  в рамках партнерства та співпраці,  можуть виступати декілька осіб,  які відповідно  до  цього  положення  можуть  бути  партнерами. Такі особи несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями,  передбаченими договором,  що укладається в рамках партнерства та співпраці.     
     До ознак партнерства та співпраці належать:
•    забезпечення вищих  техніко-економічних показників ефективності  діяльності,  ніж  у разі здійснення такої діяльності міською радою без залучення партнера;
•    передача  партнеру  частини  обов’язків щодо покращення соціально-економічного стану міста та відновлення, реконструкції і будівництва інфраструктури міста в цілому;
•    внесення партнером інвестицій не заборонених законодавством.
     Стаття 2. Правові засади партнерства та співпраці
     1. Правовими  засадами  партнерства та співпраці  є Конституція України,  Цивільний  кодекс  України,  Господарський кодекс України,  це  положення, та договори
про партнерство та співпрацю.
     Стаття 3. Основні принципи здійснення партнерства та співпраці.
    1. До основних принципів здійснення партнерства та співпраці належать:
     рівність перед законом партнерів всіх форм власності;
     заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних партнерів;
     визнання між міською радою та її партнерами прав і обов'язків, передбачених законодавством  України  та  визначених умовами  договору,   укладеного   у   рамках  партнерства та співпраці;
     справедливий розподіл  між  міською радою та приватним партнерами ризиків,  пов'язаних з виконанням договорів,  укладених  у  рамках партнерства та співпраці;
     Стаття 4. Сфери застосування партнерства та співпраці.
     1. Партнерство та співпраця  застосовується   в   таких сферах:
•    Надання різних видів послуг та робіт на основі договору про партнерство і співпрацю;
•    Безкоштовне надання техніки та обладнання, що перебуває у власності або користуванні одного із партерів або у комунальній власності територіальної громади міста Баранівка в особі Баранівської міської ради;
•    Будівництво, реконструкція, поточний ремонт доріг державного та комунального підпорядкування;     
•    Покращення соціально-економічного стану міста;
•    Розвиток туризму, відпочинку, культури та спорту;
•    Забезпечення функціонування систем водопостачання та водовідведенння;
•    Поводження з відходами, в тому числі упорядкування сміттєзвалища та боротьба із стихійними сміттєзвалищами;
•    Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та поточний ремонт об’єктів, що перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Баранівка;
•    Допомога працівників партнера для виконання робіт з метою задоволення загально-суспільних потреб міста (висадка дерев, підготовка загально-масових заходів (День міста, День Перемоги, тощо), прибирання території міста, прибережних смуг р Случ, забезпечення громадського порядку, тощо)
 
                                 Розділ II
      ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБ'ЄКТИ ПАРТНЕРСТВА ТА СПІВПРАЦІ
     Стаття 5. Форми здійснення партнерства та співпраці.
     1. У   рамках   здійснення   партнерства та співпраці відповідно до цього положення укладається договір про партнерство та співпрацю.
     Істотні умови  такого договору,  що укладається в рамках здійснення  партнерства та співпраці  мають   відповідати   типовому договору, що є не від’ємним додатком до цього положення.

     Стаття 6. Об'єкти партнерства та співпраці.
     1. Об'єкти  партнерства та співпраці  -  об'єкти,  що перебувають  у  державній,  комунальній або приватній  власності.
     2. Об'єктами партнерства можуть бути:
     існуючі, зокрема, відтворювані    (шляхом    реконструкції, модернізації,  технічного  переоснащення)  об'єкти,  у  тому числі земельні ділянки та дороги;
     створювані чи придбані об'єкти.
     3. Передача  об'єктів,  що  перебувають   у   державній   або комунальній  власності  чи  належать  приватному партнеру для  виконання  умов  договору,  укладеного  в рамках партнерства та співпраці,  не зумовлює перехід права власності на ці об'єкти до партнера.
     Такі об'єкти  підлягають поверненню партнеру після припинення відповідних дій.
      
     Стаття 7. Джерела фінансування партнерства та співпраці
     1. Фінансування    партнерства та співпраці   може здійснюватися за рахунок:
•    фінансових ресурсів приватного партнера;
•    фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
•    коштів державного та місцевих бюджетів;
•    інших джерел, не заборонених законодавством.

                            Розділ III
 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПАРТНЕРСТВА ТА СПІВПРАЦІ
     Стаття 8. Пропозиції про здійснення партнерства та співпраці.
     1. Пропозиції  про здійснення партнерства та співробітництва щодо об'єктів комунальної власності готуються міським головою або за його дорученням відповідальною особою у вигляді проекту договору про партнерство та співпрацю, який повинен відповідати типовому договору відповідно до цього положення.
     2. Дані пропозиції розглядаються відповідним партнером в 10-ти денний термін з дня отримання проекту договору, після чого партнер міської ради підписує договір або надає вмотивовану відмову щодо подальшої співпраці.
     3. Міський голова підписує договір про партнерство і співпрацю за попереднім обговоренням його на сесії Баранівської міської ради або засіданні виконавчого комітету Баранівської міської ради
     Стаття 9. Аналіз ефективності здійснення партнерства та співпраці.
     1. Аналіз   ефективності    здійснення    партнерства  та  виявлення  можливих  ризиків,  пов'язаних  з його реалізацією, проводяться шляхом:
     детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення партнерства;
     порівняння основних     показників     реалізації     проекту  (рентабельності,  рівня витрат,  якості послуг тощо) із залученням приватного або іншого партнера та без такого залучення;
     виявлення видів   ризиків   здійснення   партнерства, їх оцінки;
     визначення форми реалізації партнерства і співпраці.
     Аналіз ефективності здійснення партнерства та  виявлення  можливих  ризиків, пов'язаних  з його реалізацією, проводяться щодо об'єктів:
          комунальної власності    -   виконавчим   органом   місцевого самоврядування, уповноваженим  відповідною  міською радою;
     Стаття 10. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення
                партнерства.
     1. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення  партнерства проводиться за результатами аналізу:
•    економічних та фінансових показників реалізації  партнерства, у  тому   числі   порівняння   показників його реалізації із застосуванням партнерства, включаючи прогнозовані витрати та вигоди від його реалізації,  з показниками здійснення  такої  діяльності  за  інших  умов,   ніж   у   рамках партнерства і співпраці;      
•    соціальних наслідків  реалізації   партнерства,   включаючи поліпшення якості послуг та рівень  забезпечення  попиту  товарами (роботами і послугами);
•    ризиків, пов'язаних з реалізацією партнерства, з урахуванням різних засобів їх розподілу між міською радою та іншими  партнерами і  впливу відповідного розподілу ризиків на фінансові зобов'язання міської ради як партнера;
•    екологічних наслідків реалізації  партнерства  з  урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля.
     Стаття 11. Прийняття рішення про здійснення партнерства та співпраці.
     1. Рішення  про  здійснення  партнерства і співпраці щодо об'єктів  комунальної  власності приймаються міською радою або виконкомом.
     2. Рішення  про  здійснення  партнерства і співпраці приймається  протягом  одного календарного  місяця  з  дня  подання пропозицій  про  здійснення  відповідного   партнерства у передбаченому цим положенням порядку.
     Орган, що  прийняв рішення про здійснення партнерства чи про недоцільність  здійснення  такого  партнерства, зобов'язаний   протягом   15  календарних  днів  з  дня  прийняття відповідного рішення повідомити про таке рішення особу, яка подала
пропозиції про здійснення партнерства і/або співпраці.

                            Розділ IV
                  ВИЗНАЧЕННЯ ПАРТНЕРА
     Стаття 12. Визначення партнера
     1. Визначення    партнера  для  укладення  договору (договорів)  у рамках партнерства і співпраці здійснюється шляхом погодження з ним істотних умов договору
     Стаття 13. Укладення договору в рамках партнерства і співпраці.    
 1. Укладення договору про співпрацю  здійснюється  на підставі письмового звернення однієї із сторін та типового договору, що є додатком до цього положення.
2. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі   укладання   договору   він може бути змінений, доповнений або розірваний за згодою сторін чи в судовому порядку,  якщо  інше  не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.
3. Сторонами Договору  про співпрацю може бути декілька сторін.

                             Розділ V
ГАРАНТІЇ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА КОНТРОЛЬ ЯК ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
     Стаття 14. Підтримка партнерства
     1.    Підтримка здійснення партнерства може надаватися:
     шляхом надання гарантій місцевого самоврядування;
     шляхом фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел відповідно до Бюджетного кодексу України;
     в інших формах, передбачених законом.
     2. Рішення  про  надання   підтримки   здійснення партнерства  приймається  сесією міської ради на підставі укладеного договору про співпрацю.
     3.   Порядок  надання  підтримки  встановлюється рішенням сесії міської ради.
     Стаття 15. Гарантії прав приватних партнерів.
     1. Баранівська міська рада гарантує додержання встановлених законодавством
України умов для  провадження  діяльності  приватних та інших партнерів, пов'язаної   з   виконанням   договорів,   укладених  у рамках партнерства та співпраці,  та додержання  прав  і  законних інтересів приватних партнерів.
     2.  Державні  органи  та  органи місцевого самоврядування, їх посадові  особи  не  мають права втручатися в діяльність приватних та інших партнерів, пов'язану із здійсненням   партнерства, крім випадків, встановлених законом.
     3. До  прав  і  обов'язків  сторін, визначених договором, укладеним у  рамках  партнерства та співпраці,  протягом строку його дії застосовується  законодавство  України,  чинне  на день його  укладення. Зазначені гарантії поширюються на зміни цивільного і  господарського  законодавства,  що  регулює  майнові права  та  обов'язки сторін.
      Стаття 16. Контроль за виконанням договорів, укладених у рамках партнерства та співпраці.
     1. Контроль за виконанням договорів, укладених у рамках партнерства та співпраці,  здійснюють  Баранівська міська рада  та виконавчий комітет Баранівської міської ради.
     2. На запит міської ради партнери надають інформацію про виконання договору,   укладеного у рамках  партнерства та співпраці у вигляді акту виконаних робіт або наданих послуг.

     Стаття 17. Повноваження виконавчого комітету Баранівської міської ради у сфері
                партнерства.
     1.  До  повноважень  виконавчого комітету Баранівської міської ради належать:
•    організація перевірки виконання договорів про партнерство та співпрацю;
•    підготовка  пропозицій   щодо   забезпечення  формування  та реалізації   партнерства;  
•    проведення моніторингу  ефективності діяльності  Баранівської міської ради  у сфері
співпраці з партнерами;
•    розроблення програм, положень щодо  сприяння розширенню партнерства,  вжиття
заходів для їх виконання;
•    сприяння захисту  законних  прав  та  інтересів  всіх форм власності партнерів  у  процесі  здійснення  державно-приватного партнерства;
•    сприяння досудовому врегулюванню  спорів  між  партнерами;
•    проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення  в установленому порядку результатів  здійснення  партнерства, у тому числі здійснення  оцінки  та  моніторингу загального  рівня  ризиків  міської ради в договорах, укладених у рамках партнерства та співпраці;
•    проведення в межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи;
•    ведення обліку договорів, укладених у рамках партнерства та співпраці;
•    здійснення інших повноважень, делегованих сесією міської ради.

                            Розділ VI
                ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.    Дане положення набирає чинності через 30 календарних днів з дня його
опублікування на офіційному веб-сайті міської ради.
2.    Положення відповідає правовим нормам Конституції України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та іншим законним та підзаконним актам України.

 

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                                          О.С. Загорська
                                                                                     

                                                                              

                                                                                 Додаток до положення
                                                                                           про партнерство та співпрацю
                                                                                    Баранівської міської ради
                                                                                        з установами, організаціями,
                                                                                              підприємствами та товариствами
                                                                                                 різних форм власності в тому числі
                                                                                 благодійними фондами та
                                                                                      громадськими організаціями
Типовий договір про партнерство та співпрацю
м Баранівка                                 “____” ____________ 20___р.

Сторони:
Сторона-1 Баранівська міська рада в особі ___________, діючого на основі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, і
Сторона-2 _______________________________________________________________
у особі __________, діючого на основі __________________, з другого боку,
уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Сторони домовилися про організацію партнерства та співпраці в cфері__________
для досягнення наступних цілей:
1.1.1. ___;
1.1.2. ___;
1.1.3.___.
1.2. Сторони зобов'язуються діяти спільно з метою реалізації загальних інтересів і досягнення зазначених цілей.
1.3. Сторони можуть надавати один одному будь-які фінансову (надання платних послуг), технологічну або організаційну допомоги.
1.4. Сторони погоджуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні технікою або обладнанням для виконання спільних замовлень та замовлень один одного на пріоритетній та пільговій основі.
2. Взаємні зобов'язання сторін.
2.1. Для досягнення цілей за даним Договором Сторони зобов'язуються:
2.1.1. обмінюватися інформацією, що являється в їх розпорядженні, з тематики партнерства та співпраці;
2.1.2. спільно в строк _______ проводити консультації для обговорення питань співпраці;
2.1.3. у разі потреби здійснювати надання послуг без фінансування, на безвідплатній основі або на умовах, які обмовлюються в окремих угодах;
2.1.4. виконувати спільні замовлення і замовлення один одного з метою партнерства та співпраці на пріоритетній і пільговій основі.
2.2. Партнерство та співпраця Сторін здійснюватиметься відповідно до Програми робіт (заходів) (додаток 1), прикладеної до цього Договору, в якій Сторони визначають перелік предметів, які надаються для використання одній із сторін, перелік послуг чи робіт, що зобов’язується виконати одна із сторін, строки, етапи і умови проведення партнерства та співпраці.
2.3. Сторони мають право здійснювати взаємний контроль над діяльністю один одного у рамках даного Договору шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів.
2.4. Кожна із Сторін має право привертати для виконання своїх зобов'язань за даним Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед другою Стороною за їх дії.
2.5. Сторони засвідчують той факт, що цей договір не є попереднім договором у розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України.
3. Зобов'язання Сторони-1.
3.1. Сторона-1 зобов’язується:
3.1.1. гарантувати додержання встановлених законодавством України умов для  провадження  діяльності  Сторони -2, пов'язаної   з   виконанням   цього договору,   укладеного  у рамках партнерства та співпраці, та  додержання  прав  і  законних інтересів Сторони - 2.
3.1.2.  Не втручатися в діяльність Сторони – 2 не пов'язану із здійсненням   партнерства, крім випадків, встановлених законом.
3.2. Права Сторони – 1.
3.2.1. На умовах партнерства Сторона – 1 має право надавати Стороні-2 :
•    пільги, при прийнятті рішень про місцеві податки;
•    техніку або обладнання в тимчасове безоплатне користування;
•    виконання робіт з благоустрою території;
•    послуги з вивозу сміття.

4. Зобов'язання Сторони-2.
4.1. Сторона-2 зобов’язується:
4.1.1. після підписання цього Договору приступити до здійснення послуг, робіт або надати техніку обладнання відповідно до програми робіт (заходів)  за даним договором;
4.1.2.  надавати в строк _____ Стороні-1 інформацію про хід виконання заходів відповідно до Програми робіт;
4.1.3. надавати фінансові звіти про лад користування грошових коштів для здійснення діяльності у межах даного договору.
4.2. Права Сторони – 2.
4.2.1. На умовах партнерства Сторона – 2 має право надавати Стороні-1 :
•    техніку або обладнання в тимчасове безоплатне користування;
•    виконання робіт або послуг з покращення інфраструктури та благоустрою міста;
•    здійснювати заходи для допомоги в організації святкових загально-масових заходів;
•    надавати благодійну допомогу для мало захищених верств населення міста та учасникам АТО.

5. Витрати Сторін на умовах партнерства та співпраці.
5.1. Витрати здійснені Сторонами при здійсненні ними зобов’язань згідно з цим договором та програмою робіт (заходів) розцінюються як вклад у соціально-економічний розвиток міста Баранівка.
6. Відповідальність Сторін.
6.1. Сторони за даною угодою несуть наступну відповідальність:
6.1.1. Сторона-1: ____________________________________________.
6.1.2. Сторона-2:_____________________________________________.
7. Порядок зміни та розірвання договору.
7.1. Зобовязання Сторін згідно даного договору припиняються шляхом складання окремої угоди про дострокове припинення дії цього Договору.
7.2. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї із Сторін в разі
невиконання другою Стороною своїх зобов'язань. В даному випадку за 15 календарних днів надсилається для підписання угода про розірвання договору.
7.3. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, зокрема втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.4. Всі суперечки між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в суді.
7.5. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даною угодою повинні бути
розглянуті Сторонами протягом 15 днів із моменту отримання претензії.
7.6. Всі зміни до договору погоджуються сторонами та вносяться шляхом підписання додаткової угоди.
8. Термін дії договору.
8.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє на протязі 5-ти років.
Місцезнаходження і реквізити Сторін

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                                          О.С. Загорська


БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                   №16
       
Про затвердження положення
про офіційний веб-сайт міської ради


З метою належного доступу населення м Баранівка до публічної інформації Баранівської міської ради, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

9.    Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Баранівської міської ради (додається).
10.    Доручити міському голові підписати договір з ФОП Сидорівський В.М. про надання послуг з технічного супроводу веб-сайту міської ради та погодити текст договору (проект договору додається)
11.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету О.С. Загорську.


Міський голова                                                                                  А. Душко

Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська

 

Додаток №1 до рішення виконкому
№16  від 20.01.2016 року

Положення
про офіційний веб-сайт Баранівської міської ради та її виконавчого комітету в інформаційній мережі Інтернет

1.    Загальні положення

1.1 Це Положення визначає процедуру та періодичність розміщення на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради (далі – веб-сайт) оперативної інформації для інформування широкого кола населення про найважливіші події у суспільно-політичному, соціальному та історичному житті міста.
1.2 Офіційний веб-сайт міської ради - це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою (http://mrada-baranivka.gov.ua) у інформаційній мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що є одним із офіційних джерел надання інформації з боку Баранівської міської ради та її виконавчих органів.
1.3 Метою функціонування веб-сайту є належна презентація міста у мережі Інтернет, забезпечення громадян необхідною інформацією, взаємообмін інформацією з органами державної влади України та іншими органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з діяльністю Баранівської міської ради, інформаційна взаємодія з організаціями світового товариства, громадськістю.
1.4 Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.
          1.5. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статтей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права». Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Баранівської міської ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.
        1.6   Електронна адреса веб-сайту міської ради: _____________________

2.    Інформаційне наповнення

2.1. Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:
- статичні матеріали;
- динамічні матеріали;
- потокові матеріали.
2.1.1. До категорії статичних належать матеріали, які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу.
2.1.2. До категорії динамічних належать матеріали, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися.
2.1.3 До категорії потокових матеріалів належать такі, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час. Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, за порядком надходження
2.2. Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради, повинна включати:
- найменування органу, місцезнаходження;
- структуру міської ради;
- основні завдання управлінь, відділів та служб виконавчого комітету, а також,прізвища, імена та по батькові керівників із телефонами та адресами;
- перелік питань, які розглядаються на засіданнях сесій міської ради;
- перелік питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету;
- проблеми та напрямки соціально-економічного розвитку міста;
- новини та події, які відбуваються в місті;
- фотогалерею про місто та видатних мешканців;
- форум, у якому громадяни матимуть можливість звернутися до посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями керівників управлінь, відділів та служб виконавчого комітету, поданих керуючому справами, який має право додавати та змінювати рубрики.
2.3 Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється з матеріалів, підготовлених управліннями, відділами та службами виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста.
2.4 З пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті міської ради можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці міста, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації міста, залученню інвестицій, висвітлення визначних подій міста, надання інформації про видатних людей міста.
2.5 Матеріали для розміщення на веб-сайті надаються керівниками організації.
2.6 З пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці міста, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування, залучення інвестицій, висвітлення визначних подій міста, надання інформації про видатних людей.
 2.7 Дизайн веб-сайту може змінюватись з одночасним внесенням відповідних змін до цього Положення за розпорядженням голови Баранівської міської ради. Структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може змінюватись без внесення змін до даного Положення.
2.8  Інформаційне оновлення веб-сайту здійснюється не менше як один раз в тиждень.

3.    Правила надання інформації

3.1 Інформація повинна подаватися державною та, за потребою, іншими мовами.
3.2 Інформація, що надається, повинна бути лаконічною, літературно відредагованою, без орфографічних, граматичних, стилістичних помилок.
Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.
3.3 Інформація надається в електронному вигляді на переносних носіях інформації (CD/DVD диски, флеш-карти, дискети) із погодженням заступника міського голови , керуючого справами виконкому або секретаря ради.

4. Склад та періодичність подання інформації для веб–сайту залежить від поточних змін і потреби її поновлення.

5. Усі права зберігаються й охороняються у відповідності зі ст. 54 Конституції України, ст.ст. 472-555 Цивільного кодексу та Закону України "Про авторське право й суміжні права".

5.1 Право на зміну структури веб-сайту, використання фотографій, інформаційного змісту належать посадовим особам Баранівської міської ради.
5.2 Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Баранівської міської ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування - тільки з посиланням на адресу першоджерела інформації.

6.    Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту

 6.1. Відповідальний працівник міської ради за інформаційне наповнення та поновлення веб-сайту:
– погоджує із заступником міського голови , керуючого справами виконкому або секретаря ради зміст та періодичність поновлень розділів веб-сайту;
6.2. Відповідальний за технічне супроводження веб-сайту(фізична або юридична особа із якою укладений договір про надання послуг технічного супроводження).
– забезпечує функціонування всіх підсистем офіційного веб-сайту за адресою http://mrada-baranivka.gov.ua ;
– вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну, зміни чи додавання програмних модулів веб-сайта ;
–    проводить консультації з приводу оновлення чи зміни веб-сайта ;
– забезпечує захист розміщеної на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації.
6.3 Відповідальний працівник міської ради за адміністрування  веб-сайту:
– вирішує поточні питання, пов'язані з інформаційним наповненням та поновленням веб-сайту.


Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому                                                               О. Загорська

 

Додаток №2 до рішення виконкому
№16  від 20.01.2016 року


ДОГОВІР №____
про надання послуг щодо технічного супроводження
веб-сайту Баранівської міської ради

м. Баранівка     ______________2016 р.

ФОП Сидорівський В.М., в особі Сидорівського Віктора Миколайовича, діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію з одної сторони, далі  «Виконавець», та Баранівська міська рада в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” далі «Замовник», з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. „Замовник”  доручає, а «Виконавець» бере на себе зобов’язання здійснювати технічне супроводження офіційного веб-сайту Баранівської міської ради.

2. Ціна та порядок оплати виконаних послуг.
2.1. Загальна сума договору  становить  6000 грн. 00 коп. (шість тисяч гривень). Оплата здійснюється на підставі акту виконаних робіт щомісячно. Вартість робіт визначається в залежності від їх об’єму, але не повинна перевищувати 500 грн. в місяць.
2.3.  В разі зміни ціни між сторонами складається додаткова угода.
2.4.  Оплата виконаних послуг  здійснюється шляхом перерахування  суми   на розрахунковий рахунок  «Виконавця» .
2.5.  Після надання послуг сторони складають в 2-х примірниках двосторонній акт передачі- прийому послуг (робіт).
2.6. При підписані акту про наданні послуги «Замовник»  не має права змінити затверджену у договорі вартість робіт.
2.7. Всі елементи дизайну та сторінки веб-сайту міської ради створені при технічному супроводі Виконавця являються власністю та авторським правом Замовника.

3. Права та обов’язки сторін.
3.1 Замовник зобов’язується:
3.1.1. Сприяти для здійснення діяльності Виконавця щодо технічного супроводу веб-сайту міської ради.
3.1.2. Своєчасно здійснювати оплату виконаних послуг згідно акту виконаних послуг.
3.2. Замовник має право:
3.2.1. Перевіряти діяльність Виконавця щодо технічного супроводу веб-сайту міської ради.
3.2.2. Вимагати відшкодування збитків за заподіяну шкоду Виконавцем в разі не належного виконання його обов’язків згідно умов цього договору.
3.3. Виконавець зобов’язується:
3.3.1. Забезпечувати функціонування всіх підсистем офіційного веб-сайту за адресою http://mrada-baranivka.gov.ua;
3.3.2. При потребі вносити поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту;
3.3.3. Змінювати або додавати програмні модулі;
3.3.4. Забезпечувати захист розміщеної на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації;
3.3.5. Проводити консультації з посадовими особами міської ради з приводу оновлень чи змін сайту;
3.3.6. Наповнювати сайт новими сторінками та елементами.
3.3.7. На запит посадової особи Баранівськоїміської ради надавати розяснення щодо використання веб-сайту за цільовим призначенням.
3.3.8. Відслідковувати несанкціоновані вторгнення на веб-сайт міської ради.

3.4. Виконавець має право:
3.4.1. Своєчасно отримувати плату за виконані послуги.
3.4.2. Ознайомлюватися з інформацією викладеною на сайті.
3.4.3. Робити свої пропозиції щодо наповнення, розміщення, зберігання інформації на веб-сайті міської ради.

4. Відповідальність сторін
4.1. За порушення умов даного договору винна сторона відшкодовує заподіяні цим порушенням збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.
4.2.    Виконавець несе відповідальність за  якість  та своєчасність наданих послуг.   
4.3.    За затримку надання послуг Виконавець сплачує пеню в розмірі  подвійної облікової ставки НБУ, установленої в цей період, нараховану на суму вартості товару за кожний день затримки передачі.
4.4.    Виконавцю забороняється залучати до виконання умов цього договору третіх осіб без письмового погодження Замовника.

5.Вирішення спорів.
5.1.  Всі спори, які можуть виникнути в процесі виконання даного договору,  вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – у судовому порядку.

6.Термін дії договору.
6.1. Укладений договір набуває чинності з 01.01.2016 року і діє до моменту його остаточного виконання, але не пізніше 31.12.2016 року.
6. 2.  Зміни та доповнення до договору вносяться сторонами у письмовому вигляді шляхом підписання додаткової угоди.
6.3. Договір може бути розірваний достроково в односторонньому порядку за ініціативою Замовника за умови повідомлення Виконавця за 30 календарних днів у письмовому порядку, або за угодою сторін при підписанні угоди про розірвання договору.
6.4. Договір вважається пролонгованим на той же термін та на тих же умовах, в тому разі якщо жодна із сторін після закінчення терміну дії даного договору в 15 ти денний термін письмово не повідомить про його припинення.

 Даний договір укладений у 2-х екземплярах кожен з яких має однакову юридичну силу.

7. Договір уклали:

7.1.   ЗАМОВНИК:
Баранівська міська рада
м. Баранівка
вул. Соборна, 20
Душко А.О. __________________
                     М.П.        

7.2.   ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Сидорівський В.М.

Сидорівський В.М. __________________
                           М.П.

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

від 20 січня 2016 р.                                                                                 №17

Про надання дозволу на
видалення дерев

      
Розглянувши лист директора Баранівського професійного ліцею про видалення аварійних дерев по вул. Звягельській,77 та 79 м Баранівка та акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 23.12.2015 року, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

7.    Надати дозвіл Баранівському професійному ліцею видалити аварійні дерева, а саме: 13 берез, 6 ялинок, 4 клена, 5 лип, які знаходиться по вул. Звягельській, 77 та 79, м Баранівка.
8.    Деревину Баранівський професійний ліцей може використовувати для власних господарських потреб.
9.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А..


Міський голова                                                                                        А.Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                            О.Загорська

 

 

 

 

 

Друк E-mail