Рішення виконкому міської ради від 23.12.2015

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                                                       №34
      
Про розгляд проекту рішення
про місцевий бюджет та матеріалів
що до нього додаються на 2016 рік

Розглянувши проект рішення про місцевий бюджет та матеріалів що до нього додаються на 2016 рік, керуючись статтею 143 Конституції України п 1 ст. 26, ст. 28, ст. 61 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 76 Бюджетного кодексу України, Проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Запланувати  на 2016 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 12348700 гривні, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 11112300 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 1236400 гривні, у тому числі бюджету розвитку 113400 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 12048700 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 9511122 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 2537578 гривень, згідно з додатком №2,3 до цього рішення;
- профіцит міського бюджету у сумі 300000 гривень, в тому числі спеціального фонду міського бюджету 300000 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО) згідно з додатком № 4 до цього рішення;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі КТКВК , у тому числі по загальному фонду 9511122 гривень та спеціальному фонду 2537578 гривень згідно з додатком №2,3 до цього рішення.
3. Очікувати на 2016 рік міжбюджетний трансферт з районного бюджету у вигляді субвенції на утримання міського Будинку дитячої творчості,ДНЗ «Сонечко»,Міського будинку культури та бібліотеки в сумі 5000000 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення.
4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та коштів,що передаються до бюджету розвитку із загального фонду   згідно з додатком №5 до цього рішення. Впродовж року передати кошти загального фонду на фінансування капітальних видатків у сумі не більш як  1301178 гривень.
5. Визначити на 2016 рік перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на:
-оплату праці працівників бюджетних установ;
-нарахування на заробітну плату;
-придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
-забезпечення продуктами харчування;
-оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
-обслуговування місцевого боргу;
-поточні трансферти населенню;
-поточні трансферти місцевим бюджетам.
6.Відповідно до частини другої та четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України (далі БКУ) затвердити  індикативні  прогнозні показники бюджету  Баранівської міської ради в частині доходів та видатків (в т.ч. бюджету розвитку) на 2017-2018 роки (додатки 6,7). При  потребі  в заповненні  форм відповідно до пункту 6 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110  використовувати дані додатків.
7. Затвердити прогнозний обсяг боргу  на 01.01.2016 року в сумі   64200 євро ((743100 гривень (при дотриманні умов списання різниць коливання курсу валюти)).Протягом 2016-2017 років запланувати до  погашення 51344 євро,з яких 25672 євро буде списано відповідно до умов договору. Планову суму до оплати  у  2018 році встановити на рівні  12836 євро. При списанні 6418 євро заборгованість  погасити  повністю у 2018 році. Щорічно формувати акти звіряння розрахунків на перше число місяця, що слідує за місяцем погашення «тіла» кредиту. Станом на 01.01.2019  року між Північною Екологічною  Фінансовою Корпорацією  (NEFCO) та Баранівської міською радою підписати Акт звіряння, що підтвердить відсутність заборгованості. Оскільки зміни у бюджетному законодавстві призвели до значного зменшення обсягу бюджету розвитку, погодити  очікуване перевищення граничної величини місцевого  боргу  відповідно до п.3 ст.18 БКУ  в сумі  248100 гривень ((150000+180000)2)*200% = 495000 гривень.) -743100  гривень).Схвалити план заходів з приведення загального обсягу боргу у відповідність до  положень Бюджетного кодексу України згідно з додатком 9. Кошти від профіциту бюджету по спеціальному фонду  в сумі 300000 гривень . згідно з  додатком 4 спрямувати  на погашення чергових платежів 2016 року по  кредиту Північнї Екологічнї  Фінансовї Корпорації (NEFCO).
8.Погодити  в першу чергу:
- забезпечення  потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- передбачення в повному обсязі асигнування на погашення кредиторської заборгованості минулого року у разі її існування ;
- затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань.
9.Встановити  ліміт залишку  готівки в касі Баранівської міської ради (відділ благоустрою) в сумі 1050 гривень  згідно з додатком 8.
10. Надати право  міському голові упродовж бюджетного року, за  усним погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл видатків у розрізі їх економічної та тимчасової класифікації у разі  існування потреби. Внесені зміни пропонувати до розгляду  та затверджувати на чергових сесіях ради.
11. Додатки №1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету.

Міський голова                                                                                      А.Душко
Заступник міського голови
керуюча справами виконкому                                                                 О.Загорська

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2015 року                                                                        №35
Про постановку на квартирний облік

       Розглянувши заяви громадян про постановку на квартирний облік, протокол житлової комісії №15/12 від 15.12.2015 року, керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальному захисту», ст. 39, п. 7 ст. 46   Житлового кодексу України та ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1.   Поставити на загальний  квартирний облік  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,  згідно ст. 39 Житлового кодексу України та ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», як дитину – сироту, котра досягла 16 років. Роз’яснити громадянці ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, що вона має право після завершення (припинення) терміну перебування у сім’ї опікуна (піклувальника) на позачерговий квартирний облік при умові відсутності житла, що належить їй на праві власності (користування).
2.    Поставити на першочерговий  квартирний облік  згідно п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальному захисту», як учасника бойових дій в АТО:
•    Вахарчука Василя Васильовича;
•    Мельника Олександра Васильовича;
•    Савенка Ігоря Володимировича;
•    Пилипчука Сергія Борисовича;
•    Багінського Олександра Івановича;
•    Остапчука Валентина Володимировича;
•    Ніколайчука Сергія Юрійовича;
•    Чубара Сергія Володимировича.
3.    Поставити на позачерговий  квартирний облік Гасюка Аркадія Миколайовича,   згідно п. 15 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальному захисту», як члена сім’ї загиблого в АТО.
4.    Відмовити громадянці ХХХХХХХХХХХХХ, котра на сьогоднішній день має статус особи з числа дітей, позбавлених батьківських прав, у постановці на квартирний облік, що здійснюється уповноваженими органами Баранівської міської ради, так як її місце походження та проживання до встановлення над нею опіки – Шепетівський район Хмельницької області. Також рекомендувати громадянці ХХХХХХХХХХХХХ звернутися до відповідного територіального органу місцевого самоврядування.   Відповідно до статті 39 Житлового кодексу України, діти – сироти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав.
5.    Відмовити громадянці ХХХХХХХХХХХХХ в постановці на позачерговий квартирний облік. В своїй заяві ХХХХХХХХХХХХХ просить поставити її на поза черговий квартирний облік, згідно п. 7 ст. 46  Житлового кодексу України, з 2003 року.  Відповідно до пункту 22 постанови ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» громадяни вважаються взятими на квартирний облік у виконавчому комітеті місцевої ради – з дня винесення рішення виконавчого комітету, відтак  взяття на квартирний облік громадян заднім числом  ніяк неможливо. Згідно  п. 7 ст. 46  Житлового кодексу України, поза чергою жиле приміщення надається сім’ям, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей. Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. В ході перевірки наявних матеріалів особової справи ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, встановлено, що четверо з дітей, зазначених в її заяві, на сьогоднішній день, вже досягли повноліття та не навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах (відсутність доказів), а тому не мають статусу дитини у розумінні положень Сімейного кодексу України та Закону України «Про охорону дитинства», відтак  склад її сім’ї  не попадає під дію   п. 7 ст. 46  Житлового кодексу України. 

Міський голова                                                                                             А. Душко
Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                                   №36
      
Про план роботи виконкому міської ради 
на І квартал 2016 року

З метою ефективного впровадження заходів щодо покращення життєдіяльності територіальної громади міста, організації планової роботи виконкому, обговоривши пропозиції заступника міського голови-керуючого справами виконкому щодо розгляду на засіданнях виконкому у I кварталі 2016 року основних та контрольних питань, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    План роботи виконкому міської ради на І квартал 2016 року – затвердити. (Додається).
2.    Делегувати міському голові А.О.Душку право вносити оперативні зміни та доповнення до плану роботи виконкому міської ради (при необхідності).
3.    Зобов’язати керівників структурних підрозділів та спеціалістів міської ради забезпечити виконання визначених заходів у встановлені терміни.
4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету О.С. Загорську.
 

Міський голова                                                                                  А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська

Додаток до рішення виконкому
від 23.12.2014 року №36

ПЛАН
роботи виконкому Баранівської міської ради
на І квартал 2016 року

1. Перелік питань для розгляду на засіданні виконкому:
1) Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету міської ради у 2015 році.
Підготовка матеріалів:  Л.В.Мартинюк
      До 21 січня 2016 року
Доповідач:              О.С. Загорська
                                           22 січня 2016 року

2) Про підсумки виконання міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку міста за 2015 рік.
Підготовка матеріалів:  В.А. Савчук, О.Ю.Дем’янюк
       До 21 січня 2016 року
Доповідач:               О.Ю.Дем’янюк
                                            22 січня 2016 року
3) Про упорядкування списків громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі міської ради.
Підготовка матеріалів:  О.Д. Костецька
                       До 18 лютого 2016 року
 Доповідач:                         О.Д. Костецька
                            19 лютого 2015 року
4) Про проведення в м. Баранівка місячника санітарної очистки та благоустрою.
Підготовка матеріалів:  В.А.Савчук, Л.А.Радзевіл
                       До 21 березня 2016 року
 Доповідач:               В.А.Савчук
                                                22 березня 2016 року
5) Про підсумки розгляду адміністративною комісією виконкому міської ради протоколів про адміністративні правопорушення у 2015 році.

2. Перелік рішень для перевірки їх виконання в порядку контролю:
-    Рішення виконкому міської ради

3. Організаційно-масові заходи:
1.    Взяти участь у підготовці і проведенні заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
В.А.Савчук
О.Ю.Дем’янюк
13 лютого 2016 року
2.    Взяти участь у підготовці і проведенні Міжнародного жіночого дня – 8 Березня.
О.С. Загорська
В.В.Шляхтенко
5-6 березня 2016 року
3.    Забезпечити проведення засідань комісій виконкому (адміністративної, житлової, з питань будівництва), координаційної ради органу опіки й піклування, молодіжної ради.
В.А. Савчук,
Ю.М. Оханський,
О.С. Загорська
За окремими планами.
4.    Прийом громадян з особистих питань, розгляд їх звернень.
Керівництво міськвиконкому.                                             Постійно.


Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О. Загорська 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                                   №37
      
Про затвердження складу комісії з
організації проведення почесних поховань.


З метою належної організації поховань у м Баранівка, керуючись п. 11 ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Затвердити склад комісії з організації проведення почесних поховань (додається)
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету О.С. Загорську.
 

Міський голова                                                                                  А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська


Додаток до рішення виконкому
від  23.12.2015 року №37

СКЛАД
 Комісії з організації проведення почесних поховань

Савчук Василь Андрійович   -      заступник міського голови з питань діяльності   
                                                      виконкому, голова комісії;
Радзевіл Людмила Анатоліївна – майстер з благоустрою, секретар комісії;

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Стасюк Анатолій Михайлович – диспетчер благоустрою;
Костецька Олена Дмитрівна – паспортист відділу ЖКГ та благоустрою;
Кольосов Леонід Юрійович – робітник кладовища.


Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                                      №38
      
Про визначення переліку підприємств,
об’єктів та видів суспільно корисних робіт
на території Баранівської міської ради, де
будуть відбувати особи, яким судом
призначено громадські роботи
   
З метою визначення на території м. Баранівка переліку підприємств, об’єктів та видів суспільно корисних робіт для осіб, яким судом призначено громадські роботи, керуючись ст.56 Кримінального кодексу України, ст.ст.301,3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінально-виконавчим кодексом України, ст.ст.30,38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   
В И Р І Ш И В:

1.    Визначити на 2016 рік перелік підприємств, установ, організацій, на яких можуть відбувати накладене стягнення у вигляді громадських робіт особи, які вчинили адміністративне правопорушення (згідно з додатком 1).
2.    Визначити на 2016 рік перелік об’єктів та види суспільно корисних робіт на території Баранівської міської ради, де будуть відбувати покарання особи, яким судом призначено громадські роботи (відповідно до додатку 2).
3.    Направити визначений цим рішенням перелік підприємств, установ, організацій, об’єктів та види суспільно корисних робіт для відбування безоплатних громадських робіт до Баранівського районного підрозділу Новоград-Волинського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління державної пенітенціарної служби України в Житомирській області для погодження. 
4.    Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 25.12.2014 р. №245 «Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт на території Баранівської міської ради для відбування покарання особами, яким судом призначено виконання громадських робіт».
5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука.

Міський голова                                                                                  А. Душко
Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                        О. ЗагорськаДодаток 1 до рішення виконкому
від 23.12.2015 року №38

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ, організацій,  на яких можуть відбувати
накладене стягнення у вигляді громадських робіт особи,
які вчинили адміністративне правопорушення

п/п

Назва підприємства, установи, організації

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Контактні телефони

1.

Баранівська міська рада (м.Баранівка, вул.Леніна,20)

Душко Анатолій Олександрович

31021, 42035

У тому числі, такі установи та заклади, які перебувають на балансі міської ради:

1.1.

міський Будинок культури імені А.Пашкевича (м.Баранівка, вул.Леніна,22)

Шляхтенко В’ячеслав Васильович

42066

1.2.

відділ житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради (м.Баранівка, вул.Леніна,20)

Савчук Василь Андрійович

31299

1.3.

міський стадіон та фізкультурно-оздоровчий комплекс (м.Баранівка, вул.Леніна,40-А)

Драган Олександр Миколайович

-

1.4.

дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (м.Баранівка, вулиця Дзержинського,58-А)

Власюк Альона Дмитрівна

43433

1.5.

бібліотека (м.Баранівка, вулиця Котляревського,5)

Пилипко Лариса Олексіївна

-

2.

КП «Баранівка міськводоканал»

(м.Баранівка, провулок Кооперативний,2-А)

Деревянко Юрій Сергійович

31019
Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                        О.Загорська
Додаток 2 до рішення виконкому
                                                                                          від 23.12.2015 року №38

ПЕРЕЛІК
об’єктів та види суспільно корисних робіт
на 2015 рік на території Баранівської міської ради,
де будуть відбувати особи, яким судом
призначено громадські роботи

№ з/п

Місцезнаходження об’єкту та вид об’єкту

Вид робіт (не пов’язаних із шкідливим виробництвом, ризиком для життя та здоров’я, які не потребують спеціальної підготовки та певної кваліфікації)

1.

Кладовища, м. Баранівка, вулиця Першотравенська (римо-католицьке та православні), вул.Леваневського (єврейське)

Благоустрій території

2.

Міський Будинок культури імені А.Пашкевича, м. Баранівка, вул. Соборна, 22

Благоустрій зовнішньої та внутрішньої території

3.

Міське сміттєзвалище (р-н с. Зеремля)

Благоустрій території

4.

Міський парк, м. Баранівка, вул. Соборна,40-А

Благоустрій території

5.

Міський стадіон, м. Баранівка, вулиця Соборна, 40-А

Благоустрій території

6.

Дитячий майданчик, м. Баранівка, вулиця Соборна

Благоустрій території

7.

Лазня КП «Баранівка міськводоканал», м.Баранівка, пров. Кооперативний,2

Благоустрій внутрішньої та зовнішньої території; порубка дров.

8.

Пам’ятники та пам’ятні знаки в м. Баранівка на майдані Волі та на вул. Соборна

Благоустрій території

9.

Клумби в м. Баранівка на вул. Соборна,20 та на майдані Волі

Благоустрій території

10.

м. Баранівка, вулиці Соборна, Звягельська, Першотравенська, майдан Волі

Благоустрій території

11.

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко», м. Баранівка, корпуси на вул. Соборна, 40 та вул. Звягельська,58-А

Благоустрій внутрішньої та зовнішньої території

12.

Місце відпочинку на березі р. Случ у м.Баранівка

Благоустрій території

13.

Адміністративна будівля міської ради, м.Баранівка, вул. Соборна,20

Благоустрій внутрішньої та зовнішньої території

14.

Бібліотека, м. Баранівка, вул.Котляревського,5

Благоустрій внутрішньої та зовнішньої території

15.

Прибережна смуга річки Случ у межах м.Баранівка

Благоустрій території

16.

Ринок КП «Баранівка міськводоканал», м.Баранівка, вул. Звягельська (продовольча група) та І.Франка (сільськогосподарська група)

Благоустрій території

17.

Міський фізкультурно-оздоровчий комплекс, м. Баранівка, вул. Соборна,40-А

Благоустрій внутрішньої та зовнішньої території


Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                       О.Загорська

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2015 року                                                                        №39
Про внесення змін до кошторису витрат на
проведення новорічних і різдвяних свят

З метою організації змістовного дозвілля жителів міста у новорічні і різдвяні дні 2015 року, виховання молоді у дусі поваги до народних традицій, керуючись пп. 3 п б ч 1 ст. 38  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Баранівської міської ради

ВИРІШИВ:
1.    Затвердити кошторис витрат на проведення новорічних і різдвяних свят 2015-2016 із змінами (додається).
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Василя Андрійовича Савчука.Міський голова                                                                                     А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                       О. ЗагорськаДодаток №1
 до рішення виконкому
№39 від 23.12.2015 року


КОШТОРИС ВИТРАТ
на проведення новорічних і різдвяних свят


1.    Придбання ялинок (ДНЗ «Сонечко», будинок дитячої та юнацької творчості, міський Будинок культури) – 410 грн.
2.    Привітальні листівки – 500 грн.
3.    Постери з привітаннями – 800 грн.
4.    Новорічні призи та подарунки (цукерки, шампанське, сувеніри, іграшки тощо)  – 9860 грн.
5.    Електричні гірлянди, дюралайт, ялинкові прикраси, інші предмети та матеріали – 24 930 грн.
6.    Транспортні послуги та витрати (використання автовишки або крана для вбирання та розбирання  ялинки ) – 5000 грн.
Загальна вартість кошторису становить 41 500 грн. (сорок одна тисяча п’ятсот гривень нуль копійок)


Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому                                                                           О. Загорська


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                              №40
      
Про визначення місць для розміщення засобів
пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на
території м.Баранівки на період новорічних
і різдвяних свят та проведення святкових
продовольчих ярмарків

Розглянувши заяву приватних підприємців та з метою покращення торгівельного обслуговування населення Баранівки, упорядкування роботи об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі на період новорічних і різдвяних свят, недопущення підняття цін на продукти харчування в передноворічний період, попередження стихійної торгівлі на території міста, керуючись пп.8 п.а, пп.2 п.б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні», від 14.05.2008 року №451 «Деякі питання виставково-ярмаркової діяльності», від 29.07.2009 року №868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 року №516-р «Питання проведення продовольчих ярмарків», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.Визначити такі місця для розміщення засобів пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на території м.Баранівка на період різдвяних і новорічних свят з 25.12.2015 р. до 07.01.2016 р. включно:
1.1.торгівля ялинками та соснами:
- майданчик біля міської новорічної ялинки на майдані Волі.
1.2.торгівля новорічною атрибутикою, подарунками, сувенірами та іграшками:
- майданчик біля міської новорічної ялинки на майдані Волі.
2.Провести новорічні й різдвяні продовольчі ярмарки на майдані Волі (територія, прилегла до магазину «Меркурій») 30-31 грудня 2015 року та 5-6 січня 2016 року.
3.Заборонити суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності здійснювати продаж піротехнічних засобів та спиртних напоїв на об’єктах пересувної торгівлі, а також на лотках і прилавках під час проведення новорічних ярмарків.
4.Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради:
4.1.підготувати дислокацію торгових місць на святкову торгівлю ялинками, соснами, новорічною атрибутикою, подарунками та іграшками у вищевказаних місцях відповідно до поданих підприємствами чи підприємцями заяв;
4.2.розмістити учасників ярмарків відповідно до даного рішення та поданих ними заяв з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм при реалізації товарів населенню;
4.3.на період торгівлі забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання всіх форм власності вимог чинного законодавства у сфері торгівлі.
5.Рекомендувати Баранівському відділення поліції забезпечити охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху під час проведення новорічних і різдвяних ярмарків та в межах наданих повноважень систематично здійснювати заходи щодо недопущення торгівлі в місцях, не передбачених переліком місць, затверджених даним рішенням.
6.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.


Міський голова                                                                             А.Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                                №41
      
Про погодження надання пільг щодо
батьківської плати за харчування
дітей у міському ДНЗ «Сонечко»

Розглянувши заяву жителів м. Баранівка, діти яких відвідують міський дошкільний навчальний заклад «Сонечко», про надання пільг щодо батьківської плати за харчування, документи, додані до заяви, керуючись Законами України «Про охорону дитинства», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.ст. 32,34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру, тобто забезпечення безкоштовного харчування дітей, які виховуються у малозабезпечених сім’ях.

Міський голова                                                                                                А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                                    О.Загорська

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня  2015 р.                                                                                       №42

Про надання одноразової грошової
допомоги жителям м. Баранівка
Розглянувши заяви жителів м. Баранівка в тому числі  призваних на військову службу в зону АТО, та членів їхніх сімей  про надання грошової допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом  України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей»,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :
1.    Виділити з загального фонду міського бюджету кошти в сумі 7000 грн. (сім тисяч гривень нуль копійок) для надання одноразової грошової допомоги жителям м. Баранівка  на лікування та на покращення матеріально-побутових умов.
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з питань бухгалтерського обліку-головного бухгалтера міської ради О.Ю.Дем’янюк.

Міський голова                                                                                 А.Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                                 №43

Про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами на рекламних
конструкціях типу «сіті-лайт»
     
Розглянувши заяву ФОП Старушко Валентини Григорівни про надання дозволу на розміщення зовнішньої комерційної реклами на існуючій рекламній конструкції типу «сіті-лайт», встановленої на майдані Волі у м. Баранівка, для розміщення 1 рекламного постеру,  керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Надати дозвіл ФОП Старушко Валентини Григорівни на розміщення зовнішньої комерційної реклами в кількості 1шт. рекламного постеру з 24 грудня 2015 року до 02 січня 2016 року (10 календарних дні) на існуючій рекламній конструкції типу «сіті-лайт», встановленій на майдані Волі в м. Баранівка .
2.    Зобов’язати ФОП Старушко Валентину Григорівну укласти з Баранівською міською радою договір тимчасового користування сіті-лайтами, на яких передбачено розмістити вищезгадану зовнішню комерційну рекламу (рекламний постер в кількості 1 шт.).
3.    Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача (відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради) та розповсюджувача даної зовнішньої реклами –  ФОП Старушко Валентину Григорівниу. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради .

Міський голова                                                                                        А.Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                            О.Загорська БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня  2015 р.                                                                                №44

Про розгляд заяв (клопотань) щодо
присвоєння поштових адрес житловим
будинкам та іншим будівлям

Розглянувши заяви громадян щодо присвоєння поштових адрес житловим будинкам, іншим будівлям та земельним ділянкам, з метою упорядкування нумерації житлових будинків,  інших будівель та земельних ділянок на вулицях міста, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    Присвоїти житловій будівлі та земельній ділянці, на якій знаходиться дана будівля, по вул. Житомирська, 2, м. Баранівка, яка належить на праві власності ХХХХХХХХХХХХХ, – таку поштову адресу: «5-й пров. Житомирський, 2».
2.    Присвоїти земельній ділянці по вул. Гоголя, 28, м Баранівка, що належить на праві власності ХХХХХХХХХХХХХ, - таку поштову адресу «вул. Гоголя, 28А». 
 

Міський голова                                                                                      А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                         О. Загорська         


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                                 №45

Про надання дозволу на
видалення аварійного дерева
     
Розглянувши заяву гр. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ про видалення аварійного дерева по вул. Зарічна,1 м Баранівка, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Надати дозвіл відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради видалити аварійне дерево тополю, яке знаходиться по вул. Зарічна, 1, м Баранівка.
2.    Деревину залишити для використання гр. ХХХХХХХХХХХХХХ.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А..


Міський голова                                                                                        А.Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                            О.Загорська


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                              № 46
      
Про попередження за неналежне
виконання батьківських обов’язків  

Розглянувши заяву гр. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, яка проживає в м Баранівка, вул. ХХХХХХХХХХХХХ, про неналежне виконання батьківських обов’язків гр. ХХХХХХХХХХХХХХ, жителькою м Баранівка, вул. ХХХХХХХХХХХХ, виконком міської ради зазначає, що гр. ХХХХХХХХХХХХ, ухиляється від виконання батьківських обов’язків, зокрема, не бере участі у вихованні своїх дітей: сина ХХХХХХХХХХХХХХХХ та дочки ХХХХХХХХХХХХХ, не цікавиться їх здоров’ям та умовами проживання, залишає дітей без нагляду, схильна до частого зловживання алкогольними напоями.
Керуючись Сімейним кодексом України, пп.4 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    З метою захисту прав малолітніх дітей попередити гр. ХХХХХХХХХХХХ, яка зареєстрована по вул. ХХХХХХХХХХ у м. Баранівка, про неналежне виконання батьківських обов’язків у зв’язку з незадовільним утриманням та вихованням її малолітніх сина ХХХХХХХХХХХХХ та дочки ХХХХХХХХХХХХХХХХ.
2.    Встановити гр. ХХХХХХХХХХХХ чотири (4) місяців випробувального терміну для лікування від алкогольної залежності, покращення матеріально-побутових умов і створення повноцінних умов для проживання й виховання дітей.
3.    У випадку, якщо гр. ХХХХХХХХХХХХХХ протягом 4 місяців з дати прийняття даного рішення не створить належні умови для утримання й виховання своїх дітей, винести на розгляд виконкому питання про позбавлення її батьківських прав.
4.    Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації здійснювати постійний соціальний супровід сім’ї гр. ХХХХХХХХХХХХХ, а також спільно з відділом ЖКГ та благоустрою міської ради систематично проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей у даній сім’ї.
5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови-керуючу справами виконкому О.С.Загорську.


Міський голова                                                                               А.Душко

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                        О.Загорська


 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 року                                                                       № 47
      
Про погодження розпорядку роботи об’єкта
торгівлі громадського харчування (кафе)
     
Розглянувши заяву приватних підприємців, фізичних осіб підприємців  про погодження розпорядку роботи об’єкта торгівлі, керуючись п.б пп.1, пп.2, пп.4 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Погодити приватному підприємцю Шурі Клавдії Юхимівні такий розпорядок роботи об’єкта торгівлі громадського харчування (кафе), розміщеного у приміщенні по вул. Соборна,11 у м. Баранівка:
Понеділок-четвер, неділя: 1200 год. – 100 год.
П’ятниця-субота та святкові дні: 1200 год. – 200 год.
Без перерв та вихідних.

2.    Погодити ФОП Єфімчук Олександру Валерійовичу розпорядок роботи об’єкта торгівлі розміщеного в орендованому приміщенні по вул. Звягельська, 122 у м. Баранівка:
Цілодобово, без перерв та вихідних.

3.Погодити ФОП Паламарчуку Сергію Анатолійовичу розпорядок роботи торгівельного павільйону, який встановлений по вул. Партизанській, м Баранівка:
В літній період: 8:00-22:00 без перерви;
В зимовий період : 8:00-19:00 без перерви.


Міський голова                                                                              А.Душко

Заступник міського голови -
керуюча справами виконкому                                                 О.Загорська 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                                   №48
      
Про затвердження заходів щодо відновлення
джерел протипожежного водопостачання


З метою відновлення джерел протипожежного водопостачання та забезпечення міста водою для потреб пожежогасіння, керуючись ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Затвердити заходи щодо відновлення джерел протипожежного водопостачання (додається)
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А..
 

Міський голова                                                                                  А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська


Додаток до рішення виконкому
від  23.12.2015 року №48


ЗАХОДИ
щодо відновлення джерел протипожежного водопостачання

1.    Провести інвентаризацію існуючих пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж та місць забору води пожежними автомобілями на території міста з метою встановлення їх технічного стану
Деревянко С.Ю. в.о. директора
КП «Баранівка міськводоканал»
Стасюк А.М. в.о. спеціаліста
 з питань благоустрою
до 15.01.2016 року

2.    Визначити балансоутримувачів джерел протипожежного водопостачання
Деревянко С.Ю. в.о. директора
КП «Баранівка міськводоканал»
Стасюк А.М. в.о. спеціаліста
 з питань благоустрою
до 15.01.2016 року

3.    Визначити потреби для відновлення пожежних водоймищ, вононапірних веж та місць забору води пожежними автомобілями (спільно з балансоутримувачами (за наявності) розробити орієнтовний кошторис для виконання відповідних робіт)
Деревянко С.Ю. в.о. директора
КП «Баранівка міськводоканал»
Стасюк А.М. в.о. спеціаліста
 з питань благоустрою
до 15.01.2016 року

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від «23» грудня 2015 року                                                                             №49
Про скасування рішення виконавчого
комітету  Баранівської  міської   ради
від  15  жовтня  2015 року  за № 218

           Розглянувши доповідну записку спеціаліста по земельним питанням Шевчук О.Г. та в ході перегляду попередніх рішень щодо погодження встановлення тимчасових споруд, виявлено факт відсутності надання згоди Баранівським споживчим товариством про розміщення на земельній ділянці, що надана йому в оренду Баранівською міською радою, тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем Ковалено Е.В. Відтак, у зв’язку з недопущенням порушень законних прав та інтересів Баранівського споживчого товариства, керуючись статтями 31, 52, 59 Закону України «Про органи місцевого самоврядування», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:
1.    Скасувати рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради № 218 від 15 жовтня 2015 року про надання згоди фізичній особі – підприємцю ХХХХХХХХХХХХХХ, котра проживає по ХХХХХХХХХХХХХХХ в м. Баранівка, розмістити тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці, що знаходиться на вулиці Соборній у м. Баранівка та перебуває в оренді Баранівського споживчого товариства.

Міський голова                                                                                             А. Душко
Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська 


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від  23 грудня 2015 року                                   №50                                                      

Про встановлення пільги 50% та 100% за рахунок
коштів міського бюджету дітей-вихованців
міського ДНЗ «Сонечко», чиї  батьки є учасниками АТО,
та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО


З метою соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей та членів сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції, керуючись  Законами України «Про охорону дитинства», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р. №667 «Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (із змінами), ст. ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради


ВИРІШИВ:
1.    Надати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 50% її розміру для батьків, які мають посвідчення учасника АТО.
2.    Надати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру для сімей військовослужбовців, на час перебування їх в зоні АТО або загиблих під час проведення АТО.
3.    Затвердити порядок надання пільг за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» для батьків, які мають посвідчення учасника АТО та для сім’ї військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО (додається).
4.    Адміністрації міського ДНЗ «Сонечко» щомісячно інформувати міську раду про кількість вихованців закладу, які забезпечуються безкоштовним харчуванням відповідно до цього рішення.
5.    Рішення виконавчого комітету від 22.01.2015 року №8 «Про забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей-вихованців міського ДНЗ «Сонечко», чиї батьки є учасниками АТО, та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО» скасувати.


Міський голова                                                                                 А.Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.ЗагорськаДодаток до рішення
від 23.12.2015 року №50

ПОРЯДОК
забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей-вихованців міського ДНЗ «Сонечко», чиї  батьки є учасниками АТО, та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО

Цей Порядок регламентує забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей-вихованців міського ДНЗ «Сонечко», чиї батьки є безпосередніми учасниками АТО (на період перебування в зоні АТО), та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО.
1.    Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку до адміністрації ДНЗ «Сонечко» подаються наступні документи:
1)    заява, в якій заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність поданої інформації та про необхідність надання даних щодо завершення терміну перебування в зоні проведення АТО;
2)    довідка, яка засвідчує факт перебування учасника антитерористичної операції в зоні проведення антитерористичної операції, посвідчення  учасника АТО або документ, який підтверджує право на пільги (для членів сім’ї загиблого військовослужбовця під час проведення антитерористичної операції)
3)    копія свідоцтва про народження дитини.
2.    Безкоштовне харчування дітей-вихованців міського ДНЗ «Сонечко», чиї батьки є безпосередніми учасниками АТО, що  перебувають в зоні АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО, здійснюється з дати подання одним з батьків відповідної заяви та доданих до неї документів.
3.    Заявник повинен протягом доби повідомити адміністрацію дошкільного навчального закладу про зняття статусу учасника АТО для припинення безкоштовного харчування; у разі невчасного повідомлення здійснюється перерахунок і оплата за харчування дитини справляється в повному обсязі, без урахування зазначеної пільги.

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від  23 грудня 2015 року                                                                                         №51       

Про затвердження розміру
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитами на інформацію, та
порядку відшкодування цих витрат
 (регуляторний акт)

                                                                        
           З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.11 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    ВИРІШИВ:
1. Затвердити:
 1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що   надаються за запитами на інформацію (додаток № 1);
1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток № 2);
1.3. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,  що надаються за запитами на інформацію (додаток № 3).
2. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти  на секретаря виконкому Загорську О.С.


Міський голова                                                                                  А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О. ЗагорськаДодаток 1
до рішення виконкому
від 23.12.2015р. № 51
                                                     
П О Р Я Д О К
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію Баранівської міської ради

1.    Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами  інформації  фактичних  витрат на копіювання або друк документів,  що  надаються  виконавчим апаратом  Барнівської  міської ради за запитами на інформацію.
2.    Порядок  відшкодування  фактичних витрат на копіювання або друк документів,  що надаються за запитами на інформацію  (далі – Порядок),   застосовується  у  випадку,  коли  виконавчий апарат Барнівської  міської ради є  належним розпорядником інформації.
3.    Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:
 -  запитувачу інформації,  що  становить   суспільний   інтерес.
Належність  інформації до такої,  що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;
•    особі у разі надання інформації про неї.
•    Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат  на копіювання  або  друк  документів  здійснюється  у  разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних  документів. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається спеціалістом міської ради з економічних питань і затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також  враховуються  витрати, пов’язані із скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів. Витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсимільного, телефонного та іншого  зв’язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України),   включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами,  якщо інше не передбачено цим Порядком. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.
•    У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити  заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь,  але запитувач не надіслав документ, що  підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється спеціалістом міської ради з економічних питань, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна  визначити заздалегідь, спеціалістом міської ради з економічних питань, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
•    Відповідь на запит надається після  отримання  документів, що  підтверджують  повну  оплату  витрат,  пов’язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі  повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію. У разі ненадходження в місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у журналі реєстрації запитів на інформацію робиться позначка про відмову у отриманні відповіді на запит на інформацію.
•    Відповіді  за запитами на інформацію,  що мають надаватися безкоштовно, але надання  їх  пов’язане з використанням послуг поштового, факсимільного, телефонного та іншого  зв’язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг або у випадку надання разом із запитом чистого конверта з маркою.

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська

                                                                                                       

  Додаток 2
  до рішення виконкому
  від 23.12.2015. № 51

НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
 

Послуга, що надається

Розмір витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у т. ч. двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 (у т. ч. двосторонній друк)

0,2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у т. ч. двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки


Примітка:
Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
 
Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська

 

Додаток 3
до рішення виконкому
від 23.12.2015р. № 51


                                                              З Р А З О К
рахунку на відшкодування  фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Надавач послуг: Баранівська міська рада
Реєстраційний рахунок  __________________
МФО банку              ______________________
Код ЄДРПОУ            _____________________
Платник:  ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
РАХУНОК  № ______
 від «_____» ______________ 20__ року
Найменування    Вартість виготовлення
1 аркуша (без ПДВ), грн.    Кількість аркушів, одиниць
Ціна (без ПДВ), грн.
Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію          
Витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсимільного, телефонного та іншого зв’язку                     
РАЗОМ          
Всього до сплати  _______________________________________________________________
                                                                                             (сума прописом)
Виконавець  ____________________             __________________________________
                                   (підпис)                                              посада (П. І. Б.)Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                    О.Загорська
 

Аналіз
регуляторного впливу рішення виконкому Баранівської міської  ради
 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат»
 
Опис проблеми
 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Проблема, яку планується розв'язати з прийняттям цього рішення, полягає у необхідності затвердження норм відшкодування витрат запитувачем інформації на копіювання та друк Баранівській міській  раді та її виконавчому комітету (далі – Норм) на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.11 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
Це пов'язано із значним обсягом інформації, яка запитується, та надання якісної відповіді запитувачу.
 2. Визначення цілей регулювання
Цей регуляторний акт пропонується прийняти з метою забезпечення належного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Проблема щодо затвердження Норм потребує місцевого регулювання, тому що визначення розміру відшкодування витрат на копіювання та друк можливо тільки з отриманням фактичних даних по витратах на копіювання та друк у виконавчих органах селищної ради.
Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на затвердження Норм на рівні економічно-обґрунтованих та дає можливість правомірного їх застосування виконавчими органами селищної ради.
 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу
Одним з напрямків вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, є встановлення Норм відшкодування на рівні економічно-обґрунтованих витрат по наданню цих послуг.
Альтернативними способами визначення вказаних норм відшкодування є:
- залишити ситуацію, яка склалася, без врегулювання, що є неприпустимим;
- регулювання відносин у сфері відшкодування витрат на копіювання та друк в порядку, що аналізується.
 4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів
Вказану вище проблему пропонується розв`язати шляхом прийняття рішення виконкому селищної ради «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат», яким пропонується встановити норми відшкодування на рівні економічно обґрунтованих витрат по їх наданню.
Реалізація рішення виконкому «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» не потребує матеріальних та інших витрат.
Рішення буде прийняте після його оприлюднення на інформаційному стенді Баранівської міської  ради з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань з подальшим відстеженням результативності регуляторного акта.
Розроблення рішення виконкому селищної ради, що аналізується, здійснюється за принципами:
а) законності;
б) гласності (відкритості та загальнодоступності);
в) колегіальності;
г) урахування пропозицій;
д) економічної та юридичної обґрунтованості, тощо.
Як показав досвід, ступінь ефективності правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми. Це забезпечить об'єктивний підхід при визначенні норм відшкодування витрат на копіювання та друк.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є вкрай необхідним для територіальної громади з точки зору дотримання вимог законодавства про доступ до публічної інформації, врегулювання відносин між Баранівською міською  радою, виконавчим комітетом Баранівської міської  ради – розпорядниками публічної інформації та фізичними особами і суб’єктами господарювання.
Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу, у разі прийняття рішення виконкому міської ради, що аналізується, є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем у сфері вільного доступу до публічної інформації.
До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення виконкому, що аналізується, можна віднести:
•    недотримання громадянами та підприємствами рішення виконкому селищної ради, що аналізується, в частині порушення платіжної дисципліни;
•    зміна законодавства, прийняття на державному рівні інших умов визначення норм відшкодування за копіювання та друк.
Разом з тим, прийняття рішення виконкому «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» зобов’язує суб’єктів господарювання та фізичних осіб виконувати встановлені ним вимоги.
Упровадження рішення виконкому «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат», після його прийняття має здійснюватися Баранівською міською радою та її виконавчим комітетом.
Здійснення контролю за дотриманням зазначеного рішення має здійснюватися систематично.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття актів
Прийняття цього регуляторного акта надасть можливість частково відшкодувати витрати на копіювання та друк при наданні публічної інформації.
Очікувані вигоди:
•    для суб'єктів господарювання та фізичним особам – можливість дотримання вимог чинного законодавства у сфері отримання публічної інформації;
•    для органів місцевого самоврядування – часткове відшкодування витрат на копіювання та друк;
•    для територіальної громади – зменшення видатків з місцевого бюджету.
7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта
Термін дії запропонованого регуляторного акт постійний, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни нормативно-правових актів, що врегульовує дане питання.
8. Визначання показників результативності акта
Внаслідок упровадження регуляторного акта міський бюджет частково зменшить видатки на надання публічної інформації.
 Показники результативності регуляторного акта:
•    розширення матеріально-технічної бази для надання доступу до публічної інформації;
•    зменшення термінів надання інформації.
Відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття буде здійснюватись через бухгалтерський облік виконаних робіт з надання публічної інформації  у місті шляхом відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки.
9. Економічний і соціальний ефект
 Впровадження проекту рішення виконкому селищної ради не потребує капіталовкладень та виділення коштів з селищного бюджету.
10.Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника регуляторного акту:
поштова адреса:12700,Житомирська область, м. Баранівка, вул. Соборна,20
Баранівська міська   рада.            телефон:(04144) 3-10-21


БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                              №52
      
Про погодження проведення
новорічних і різдвяних ярмарків

Розглянувши заяву ПР «Баранівський ринок» та з метою попередження стихійної торгівлі на території міста, керуючись пп.8 п.а, пп.2 п.б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні», від 14.05.2008 року №451 «Деякі питання виставково-ярмаркової діяльності», від 29.07.2009 року №868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 року №516-р «Питання проведення продовольчих ярмарків», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Погодити для ПР «Баранівський ринок» проведення святкових та різдвяних ярмарків на території ринку 30.12.2015 року та 06.01.2016 року.
2.    Рекомендувати Баранівському відділення поліції забезпечити охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху під час проведення новорічних і різдвяних ярмарків.
3.    Контроль щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.

Міський голова                                                                             А.Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2015 року                                                                        №53

Про облаштування місця для стоянки по вул.
Першотравенській, м Баранівка (в районі
магазину Домашнє сучасне господарство»)

Розглянувши заяву ПР «Баранівський ринок», керуючись п 4 ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1.    Облаштувати місце для стоянки по вул. Першотравенській, м Баранівка (в районі магазину Домашнє сучасне господарство») для паркування автомобільного транспорту .
2.    Розробити план-схему організації дорожнього руху, який буде відповідати вимогам у сфері забезпечення дорожнього руху.
3.    Погодити даний план-схему з уповноваженим органом Головного управління національної поліції України в Житомирській області.
4.    Забезпечити встановлення відповідних засобів організації та регулювання дорожнього руху (дорожній знак, дорожня розмітка) згідно затвердженої схеми організації дорожнього руху.
5.    Головному спеціалісту з бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру передбачити відповідні видатки з міського бюджету.
6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Савчука В.А.


Міський голова                                                                                                          А. Душко  

Заступник міського голови –
Керуючий справами виконкому                                                                              О. Загорська       


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня  2015 р.                                                                                №54

Про передачу міського ринку
у відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства
Баранівської міської ради

Розглянувши звернення підприємців щодо необхідності покращення торгівельного обслуговування на ринку, який розміщений по вул. Звягельській, (навпроти автовокзалу та біля світлофору), керуючись ст. 29, п 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.     Рекомендувати сесії Баранівської міської ради розглянути на черговому засіданні питання щодо доцільності передачі міського ринку на утримання відділу благоустрою та житлово-комунального
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Оханського Ю.М..


Міський голова                                                                                      А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                         О. Загорська         БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 грудня  2015 р.                                                                                №55

Про розгляд клопотання КП «Баранівка міськводоканал»
 щодо затвердження тарифів на послуги з центрального
 водопостачання та водовідведення для населення міста

Розглянувши звернення КП «Баранівка міськводоканал» та заслухавши виконуючого обов’язки директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С., який повідомив, що планові розрахунки тарифів ґрунтуються, виходячи із собівартості послуг, без інвестиційної складової, а саме для водопостачання за 1 куб. м – 11,75 грн. та для водовідведення за 1 куб. м - 14,51 грн.. Враховуючи, що зазначені тарифи відповідно до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 20.08.2015 року №171  були введені  вдію для юридичних осіб, бюджетних установ та інших організацій.
Керуючись пп 2 п а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», постановою №253 від 29.11.2013 року Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», постановою КМУ №869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    Заручитися допомогою міжнародного республіканського інституту (International Republican Institute) для проведення експертизи обґрунтованості тарифів на водопостачання та водовідведення та встановлення реальної вартості тарифів, які будуть дійсно відповідати собівартості послуг, що надаються КП «Баранівка міськводоканал», з метою запобігання його збитковості.
2.    Після обговорення на загальноміських громадських слуханнях розміру тарифів на водопостачання та водовідведення згідно висновків експертів дане питання розглянути повторно на черговому засіданні виконавчого комітету
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – керуючого справами виконкому Загорську О.С..

Міський голова                                                                                      А. Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                         О. Загорська         


Друк E-mail