РІШЕННЯ 49 сесії 6 –го скликання від 10 липня 2015 року

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок дев’ятої  сесії                                                                                       6 –го скликання

від  10 липня  2015 року №  2022

Про затвердження звіту про

виконання бюджету міської ради

за І півріччя 2015 року

Заслухавши інформацію головного спеціаліста міської ради-головного бухгалтера Дем’янюк О.Ю. про підсумки виконання міського бюджету м. Баранівка за І півріччя 2015 року, сесія міської ради зазначає, що протягом І півріччя 2015 року до загального фонду міського бюджету надійшло  4271328,00 грн.податків, зборів та інших платежів, що на 1173133,00 грн. більше від планових показників. В тому числі, надійшла субвенція на фінансування заходів позашкільної освіти та культури  в сумі 1744350,00грн. Слід зазначити, що виконано план надходжень всіх статей доходної частини загального фонду міського бюджету.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 184674,00грн. податків,зборів та інших платежів, що на 87614,00грн. більше від запланованих показників, а також _646295,00грн.власних надходжень. Забезпечено виконання всіх статей доходної частини спеціального фонду.

Беручи до уваги вищезазначене, відповідно до положень Бюджетного кодексу України та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

Вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міської ради за І півріччя 2015 року по доходах 5102297,00грн., по видатках  4750200,00грн., у тому числі:

По загальному фонду бюджету:

- доходи в сумі   4271328,00грн.;

- видатки в сумі  3719668,00грн.

По спеціальному фонду бюджету:

- доходи в сумі  830969,00 грн.;

- видатки в сумі 1030532,00грн.

2.Виконавчому апарату ради відповідно до своїх повноважень:

Ø  Забезпечити безумовне дотримання вимог чинного бюджетного та податкового законодавств, указів Президента України та нормативних актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови райдержадміністраціії та рішень сесій, виконкому з даного питання;

Ø  забезпечити виконання планових показників надходжень до міського бюджету на ІІ півріччя 2015 року;

Ø  постійно проводити роботу щодо залучення резервів для збільшення надходжень до міського бюджету;

Ø  здійснювати жорсткий контроль за надходженням плати за землю, вживати суворі заходи адміністративного впливу щодо боржників;

Ø  вживати заходи по виявленню та залученню до платного користування землею суб’єктів.

3.Заступнику міського голови-керуючому справами виконкому О.П.Бабінець:

Ø  щоквартально виносити на розгляд виконкому питання про стан виконання міського бюджету.

4.Додатки № 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Ніколайчук В.В.).

 

Міський голова                                                               А.О.Душко

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок  дев’ятої  сесії                                            6 –го скликання

від  10 липня  2015 року № 2023

Про стан виконання Програми

економічного і соціального

розвитку м. Баранівка за

І півріччя 2015  року

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови В.А.Гнилориби щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку за І півріччя 2015 року , сесія міської ради зазначає,що  виконано план надходжень практично всіх статей дохідної частини загального фонду міського бюджету, у тому числі прибуткового податку з громадян.

Усі ці кошти були спрямовані відповідно до Бюджетного кодексу на фінансування установ і закладів соціальної сфери міста, благоустрій, утримання доріг тощо. Зокрема, незважаючи на вкрай напружену фінансову ситуацію, пов’язану з недостатнім фінансуванням окремих галузей міського господарства, повною мірою було забезпечено видатки на утримання дошкільного навчального закладу, управління, Будинку дитячої творчості, Будинку культури, фізкультурно-оздоровчого комплексу імені В.Хоменка, а також відділу житлово-комунального господарства та благоустрою.

Певну роботу проведено міськвиконкомом на виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Баранівка  за І півріччя 2015 року.

Зокрема, продовжуються роботи з виготовлення Генерального плану м.Баранівка. Крім того, до фінансовано оплату послуг з виготовлення ПКД на капітальний ремонт зливової каналізації. Проведено роботи з реконструкції паливної, придбано газову установку на автомобіль  AVEO. Поряд із цим, певну частину коштів бюджету розвитку спрямовано на погашення кредиту NEFKO.

У найближчих планах – проведення ямкового ремонту доріг з асфальтовим покриттям, поточний ремонт доріг з грунтовим покриттям, а також вирішення ряду інших питань, передбачених Програмою.

Беручи до уваги все вищезазначене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

В И Р І Ш И ЛА:

1.      Інформацію заступника міського голови В.А.Гнилориби про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Баранівка за І півріччя 2015 року взяти до відома.

2.      Виконавчому апарату ради відповідно до своїх повноважень:

Ø  забезпечити виконання планових показників надходжень до міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку міста на ІІ півріччя 2015 року;

Ø  активізувати роботу щодо ефективного використання комунального майна, оформити договори оренди з метою надходження додаткових коштів;

Ø  здійснювати заходи щодо реформування житлово-комунальної сфери шляхом проведення оптимальної тарифної політики, розширення мережі комунальних послуг;

Ø  проводити роботу щодо поліпшення торгівельного обслуговування населення міста;

Ø  сприяти розвитку малого підприємництва;

Ø  сприяти залученню інвестицій у промислове виробництво міста;

Ø  забезпечувати належний правопорядок та санітарний стан у м. Баранівка.

4.Заступнику міського голови-керуючій справами виконкому О.П.Бабінець:

Ø  щоквартально виносити на розгляд виконкому питання про стан виконання  Програми економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік.

5.Керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної громади міста встановити суворий контроль за використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  В.А.Гнилорибу.

 

Міський голова                                           А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

 

Сорок дев’ятої     сесії                                                                    6 –го скликання

від  10 липня   2015 року № 2024

Про внесення змін до

міського бюджету на 2015 рік

 

Керуючись пунктом 25, пунктом 23 частини першої статті 26, статтями 61,62,63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету,заслухавши інформацію головного спеціаліста міської ради – головного бухгалтера міської ради –О.Ю.Дем’янюк, сесія міської ради

Вирішила:

1.Внести зміни до рішення 43 сесії 6-го скликання №1801 від 27.01.2015р. « Про затвердження міського бюджету на 2015 рік», а саме: додатки 1,2,3,4,6   до рішення №1801 викласти в новій редакції (додаються).

2.Додаток 6  взяти до відома (додається).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету.

 

Міський голова                                                  А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

Сорок дев’ятої   сесії                                6 –го скликання

від  10 липня 2015 року № 2026

Про місцеві податки і збори

на 2016 рік

Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.№2755-YI, Закону України від 04.11.2011р.№4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»,враховуючи думку депутатів, керуючись  ст.26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Залишити без змін (на рівні 2015року) місцеві податки і збори на 2016 рік на території міста Баранівка  затверджені рішеннями міської ради та внесеними змінами до них, а саме:

--рішення 43 сесії 6 скликання від 27.01.2015р.№1813 «Про встановлення ставки єдиного податку»;

--рішення 43 сесії 6 скликання від 27.01.2015р.№1812 «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки»;

--рішення 44 сесії 6 скликання від 04.02.2015р.№1864 «Про транспортний податок»;

--рішення 44 сесії 6 скликання від 04.02.2015р.№1863 «Про акцизний податок»;

--рішення 45 сесії 6 скликання  від 04.03.2015р.№1870 «Про внесення змін до рішення 43 сесії 6 скликання  від 27.01.2015р.№1812 «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно»;

--рішення 45 сесії 6 скликання від 04.03.2015р.№1871 «Про окремі питання щодо звільнення від сплати земельного податку у 2015 році»;

--рішення 46 сесії 6 скликання  від 16.04.2015р.№1920 «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно»;

--рішення 47 сесії 6 скликання від 19.06.2015р.№1966 «Про внесення змін до рішень 43 сесії 6 скликання від 27.01.2015р.№1812,45 сесії 6 скликання від 04.03.2015р.№1870,46 сесії 6 скликання від 16.04.2015р.№1920»;

--туристичний збір встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору визначеної пунктом 268.4 статті 268 розділу XII Податкового кодексу України;

--збір за провадження торговельної діяльності:

--ставка збору за провадження торгівельної діяльності (крім провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних  паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних  автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання послуг встановлюється -0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

--ставка за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних  автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється -0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

--ставки збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

а) для використання грального автомата (грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) – розмір мінімальної заробітної плати;

б) для використання столів більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань – розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

в) для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

2.Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати місцевих податків і зборів здійснюється  Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ.

 

Міський голова                                                            А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок дев’ятої  сесії                                             6 –го скликання

від  10 липня  2015 року № 2027


Про надання дозволу щодо  придбання

матеріалів на  виготовлення  та

встановлення  погруддя  Т.Г.Шевченку

 

На виконання рішення 36 сесії 6 скликання  від 11 квітня 2015року №1534 «Про встановлення пам’ятника Т.Г.Шевченку в м.Баранівка» та рішення 37 сесії 6 скликання  від 23.05.2015р.№1614 «Про внесення змін до рішення 36 сесії 6 скликання  від 11.04.2015р.№1534 «Про встановлення пам’ятника  Т.Г.Шевченку в м.Баранівка», керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія  міської  ради

В И Р І Ш И ЛА:

1.Надати дозвіл щодо придбання матеріалів на виготовлення та встановлення погруддя Т.Г.Шевченку згідно рахунку – фактури, який буде подано до оплати, але не більше суми 50962,81 грн.

2. Головному спеціалісту  міської ради – головному  бухгалтеру Дем’янюк О.Ю.  передбачити кошти на відповідні цілі зазначені в п.1 даного рішення.

3.Спеціалісту міської ради з питань юридичного забезпечення Загорській О.С. підготувати проект договору на передачу матеріалів та на  виконання робіт по виготовленню і встановленню  погруддя Т.Г.Шевченку.

4. Головному спеціалісту  міської ради – головному  бухгалтеру Дем’янюк О.Ю.  провести передачу матеріалів зазначених в п.1 даного рішення та прийняття встановленого погруддя Т.Г.Шевченку згідно до  вимог чинного законодавства.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету (Ніколайчук В.В.) та з гуманітарних питань (Туровська С.М.).

 

Міський голова                                         А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Сорок дев’ятої  сесії                                             6 –го скликання

від  10 липня  2015 року № 2028


Про внесення змін до рішення

40 сесії 6 скликання від 21.08.2015р.

№1698  «Про надання дозволу на

проведення реставраційних робіт

з постаментом від демонтованого

пам’ятника Леніна, або його окремих

частин для встановлення погруддя

Т.Г.Шевченку»

 

У зв’язку з виробничою необхідністю, враховуючи пропозиції депутатів, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської  ради

В И Р І Ш И ЛА:

1.Внести зміни до рішення 40 сесії 6 скликання від 21.08.2015р.№1698 «Про надання дозволу на проведення реставраційних та інших робіт з постаментом від демонтованого пам’ятника Леніна, або його окремих частин для встановлення погруддя Т.Г.Шевченку», а саме: п.1 даного рішення викласти в новій редакції: «1.Надати дозвіл на продаж гранітних плит б/в в тому числі частинами від постаменту демонтованого пам’ятника  Леніна, а також на проведення реставраційних та інших робіт з відповідним постаментом та його окремими частинами».

 

Міський голова                                      А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Сорок  дев’ятої  сесії                                            6 –го скликання

від  10 липня  2015 року № 2029

Про затвердження робочого проекту

«Капітальний ремонт зливової

каналізації  по вул.Дзержинського та

Леніна в м.Баранівка Житомирської

області»(згідно експертного звіту)

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови В.А.Гнилориби, який ознайомив депутатів з робочим проектом «Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Дзержинського та Леніна в м. Баранівка Житомирської області» згідно експертного звіту, керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

В И Р І Ш И ЛА:

1.Затвердити  робочий проект «Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Дзержинського та Леніна в м. Баранівка Житомирської області» на суму 400,178 тис.грн., в тому числі:

--будівельно-монтажні роботи – 269,754тис.грн.;

--інші витрати – 63,73тис.грн.;

--податок на додану вартість – 66,696 тис.грн.

2.Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови В.А.Гнилорибу.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, торгівлі та житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                      А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Сорок  дев’ятої  сесії                                            6 –го скликання

від  10 липня  2015 року № 2030

Про затвердження робочого проекту

«Будівництво підвісного пішохідного

мосту через р.Случ в м.Баранівка

Житомирської області»

(згідно експертного звіту)

Заслухавши інформацію заступника міського голови В.А.Гнилориби, який ознайомив депутатів з робочим проектом «Будівництво підвісного пішохідного мосту через р.Случ в м. Баранівка Житомирської області» згідно експертного звіту, керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія  міської  ради

В И Р І Ш И ЛА:

1.Затвердити  робочий проект «Будівництво підвісного пішохідного мосту через р.Случ в  м. Баранівка Житомирської області» на суму 1 473,622 тис.грн., в тому числі:

--будівельно-монтажні роботи – 947,593тис.грн.;

--інші витрати – 280,41тис.грн.;

--податок на додану вартість – 245,604 тис.грн.

2.Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови В.А.Гнилорибу.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, торгівлі та житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                      А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Сорок  дев’ятої  сесії                                            6 –го скликання

від  10 липня  2015 року № 2031

Про затвердження робочого проекту

«Будівництво водозабірної свердловини

з водогінною мережею по вул.Гоголя в

м.Баранівка  Житомирської області»

(згідно експертного звіту)

Заслухавши інформацію заступника міського голови В.А.Гнилориби, який ознайомив депутатів з робочим проектом «Будівництво водозабірної свердловини з водогінною мережею  в м. Баранівка Житомирської області» згідно експертного звіту, керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія  міської  ради

В И Р І Ш И ЛА:

1.Затвердити  робочий проект «Будівництво водозабірної свердловини з водогінною мережею  в  м. Баранівка Житомирської області» на суму 996,656 тис.грн., в тому числі:

--будівельно-монтажні роботи – 672,998тис.грн.;

--вартість устаткування  - 24,237 тис.грн.;

--інші витрати – 299,421 тис.грн.

2.Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови В.А.Гнилорибу.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, торгівлі та житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                      А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок дев’ятої  сесії                               6 –го скликання

від 10 липня 2015 року № 2033

Про схвалення та подання на  попередній конкурсний

відбір інвестиційних програм і проектів регіонального

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів

державного фонду регіонального розвитку у 2016 році,

Проекту міської ради «Капітальний ремонт зливової

каналізації по вул.Дзержинського та Соборній (Леніна)  в

м.Баранівка Житомирської області»

На підставі ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних  програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Схвалити Проект міської ради «Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Дзержинського та Соборній (Леніна) в м.Баранівка Житомирської області» і подати  його на конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

2.Затвердити внесок міської ради (кошти міського бюджету) у співфінансування Проекту в розмірі 40018,00 грн.

3.Виконавчому апарату міської ради (у разі перемоги Проекту у конкурсі) передбачити ці кошти при складанні проекту міського бюджету на 2016 рік та включити до міської  «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Баранівка на 2016-2020 роки».

4.Визначити керівником проекту «Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Дзержинського та Соборній (Леніна) в м.Баранівка Житомирської області» головного спеціаліста з бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Дем’янюк Олену Юріївну.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету.

 

Міський голова                                                             А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок дев’ятої  сесії                               6 –го скликання

від 10 липня 2015 року №2034

Про схвалення та подання на  попередній конкурсний

відбір інвестиційних програм і проектів регіонального

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів

державного фонду регіонального розвитку у 2016 році,

Проекту міської ради « Будівництво підвісного пішохідного

мосту через річку Случ в м.Баранівка Житомирської області»

 

На підставі ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних  програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Схвалити Проект міської ради «Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ в м.Баранівка Житомирської області» і подати  його на конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

2.Затвердити внесок міської ради (кошти міського бюджету) у співфінансування Проекту в розмірі 147362,00 грн.

3.Виконавчому апарату міської ради (у разі перемоги Проекту у конкурсі) передбачити ці кошти при складанні проекту міського бюджету на 2016 рік та включити  до міської  «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Баранівка на 2016-2020 роки».

4.Визначити керівником проекту «Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ в м.Баранівка Житомирської області» головного спеціаліста з бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Дем’янюк Олену Юріївну.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету.

 

Міський голова                                                             А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

Сорок  дев’ятої    сесії                                      6 –го скликання

від  10 липня   2015 року №2035

Про виділення коштів

КП «Баранівка міськводоканал»

на відшкодування  різниці в тарифах

 

Розглянувши клопотання директора комунального підприємства В.Г.Заремби щодо надання підприємству фінансової підтримки та виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах, враховуючи думку депутатів, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Виділити кошти КП «Баранівка міськводоканал» в сумі 50000,00 грн. на відшкодування різниці в тарифах.

2.Головному спеціалісту міської ради з питань бухгалтерського обліку-головному бухгалтеру О.Ю.Дем’янюк  перерахувати кошти на відповідні цілі, що зазначені в п.1 даного рішення, на розрахунковий рахунок КП «Баранівка міськводоканал».

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.А.Гнилорибу.

 

Міський голова                                                  А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Сорок дев’ятої  сесії                                                          6 –го скликання

від 10 липня 2015 року № 2036

Про виділення коштів

КП «Баранівка міськводоканал»

на збільшення статутного фонду

 

Розглянувши звернення КП «Баранівка міськводоканал» щодо збільшення статутного фонду, у зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись ч.2 п.3 ст.71 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти в сумі 37 000,00 грн. з бюджету розвитку міської ради для поповнення статутного фонду КП «Баранівка міськводоканал».

2.Головному спеціалісту міської ради з бухгалтерського обліку – головному бухгалтеру Дем’янюк  О.Ю. :

--- перерахувати вищезгадані кошти на розрахунковий рахунок «Баранівка     міськводоканал».

3.Головним розпорядником коштів визначити виконавчий комітет міської ради. Одержувачем коштів є комунальне підприємство «Баранівка міськводоканал». Кошти перерахувати на розрахунковий рахунок в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ м.Баранівка» комунальному підприємству  КП «Баранівка міськводоканал».

4.КП «Баранівка міськводоканал» внести зміни до п.4.1. Статуту підприємства.

 

5.КП «Баранівка міськводоканал» проводити діяльність у відповідності із змінами до Статуту.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гнилорибу В.А.

 

Міський голова                                                               А.О.Душко

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

 

Сорок  дев’ятої    сесії                                      6 –го скликання

від  10 липня   2015 року № 2038

Про приєднання до Європейської

ініціативи  «Угода мерів»

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Приєднатися до Європейської ініціативи «Угода мерів» (додаток1).

2. Уповноважити міського голову міста Баранівка Душка Анатолія Олександровича від імені територіальної громади міста Баранівка підписати «Угоду мерів» за формою згідно з додатком 2 (додається).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.А.Гнилорибу.

 

Міський голова                                                  А.О.Душко

 

 

 

 

 

 

Друк E-mail