РІШЕННЯ сорок сьомої сесії 6 –го скликання від 19 червня 2015 року.

 

                                                                  РІШЕННЯ

 

                     Сорок сьомої сесії                                       6 –го скликання

від  19  червня 2015 року № 1920

Про затвердження Програми соціального

захисту населення  міста Баранівка

 на 2015 рік

 

         Керуючись  Законами   України   «Про місцеве   самоврядування   в Україні»,    «Про соціальний   захист ветеранів  війни,   гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,  «Про Загальнодержавну програму  «Національний план дій щодо реалізації   Конвенції ООН      про права дитини» на період    до 2016 року»,  сесія міської ради

Вирішила:

  1. Затвердити Програму соціального  захисту населення  м.Баранівка на 2015 рік згідно додатку 1 (додається).

  2.  Фінансування виконання програми здійснювати за рахунок коштів    передбачених в бюджеті  міста  та інших коштів.

  3.   Виконкому міської ради      дане  рішення  опублікувати  на сайті  Баранівської міської ради.

  4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань (Туровська С.М.).

 

 

            Міський голова                                                        А.О.Душко

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Додаток 1 до рішення                                                                                                                                                         

                                                                                                                        рішення 47 сесії 6 скликання

                                                                                                                        від 19.06.2015р.

                                                                                              

ПРОГРАМА

соціального захисту населення міста Баранівка

на 2015 рік

 

     Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про соціальні послуги», «Про пенсійне забезпечення» розроблено Програму соціального захисту населення міста Баранівка на 2015 рік.

     Основним завданням Програми є забезпечення виконання  законодавства  України про соціальний захист найбільш незахищених  верств населення.

     Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок Державного, міського бюджетів, за рахунок спонсорських надходжень, гуманітарної допомоги.

1. Характеристика Програми

У м.Баранівка  проживає  12000 особ, з яких:

- 24 ветеранів  Другої Світової  війни;

- 26 осіб, які виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані та інших країнах;

-61 учасник  ліквідації  аварії на Чернобильській АЕС;

- пенсіонерів – 2557 осіб;

- громадян, які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування

 на дому – 1070 осіб;

-  771 інвалідів всіх категорій, з яких  65 – дітей-інвалідів.

         Діюча на сьогодні у державі система не забезпечує у необхідних обсягах соціальної підтримки потребуючих її верств населення. Тому, крім державних програм, з метою соціальної підтримки малозабезпечених мешканців  міста, ветеранів війни і праці та деяких інших категорій населення Баранівською міською радою приймається програма соціального захисту населення  міста.

    З боку органу місцевого самоврядування докладається чимало зусиль для забезпечення потреб ветеранів, але деякі проблеми залишаються не вирішеними. Для уникнення соціальної напруги та з метою соціальної підтримки малозабезпечених мешканців  міста Баранівки, ветеранів війни і праці, учасників АТО  та деяких інших категорій населення  міською радою приймається програма соціального захисту населення міса Баранівка на 2015 рік.

2. Головний розробник програми

         Головним розробником програми є виконком Баранівської міської ради.

 

3. Мета програми

         Мета Програми – надання матеріальної допомоги в грошовому та натуральному виразі інвалідам, пенсіонерам, ветеранам війни і праці, одиноким непрацездатним громадянам, репресованим, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством, учасникам АТО та інших найбільш незахищеним верствам населення.

4. Основні завдання програми

         Завдання Програми спрямовані на забезпечення соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО та незахищених верств населення шляхом надання додаткових соціальних гарантій у вигляді адресної грошової допомоги, допомоги у проведенні деяких видів робіт, проведення  міських заходів до свят та пам’ятних дат.

 Основними завданнями Програми є:

     - соціальний захист ветеранів війни, праці, учасників АТО та незахищених верств населення;

     - забезпечення відповідного медичного, побутового та торговельного обслуговування;

     - сприяння у здійсненні повноважень ветеранським організаціям.

         Для досягнення основної мети передбачається здійснити комплекс заходів, що має сприяти поліпшенню умов проживання громадян відповідних категорій та зниженню соціальної напруженості серед ветеранів війни, громадян похилого віку, учасників АТО та незахищених верств населення:

       Організація урочистого привітання почесних громадян міста та мешканців  міста, яким виповнилося 95,100  років з наданням одноразової матеріальної та цінними подарунками.

      Забезпечення надання матеріальної та всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верстам населення.

      Надання  допомоги на поховання громадян, які не досягли пенсійного віку і не працювали.

       Забезпечення проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального спрямування з організацією заходів.

      Надання допомоги у проведенні поточних ремонтів житла учасників бойових дій та ветеранів Другої Світової війни.

     Транспортні витрати, пов’язані з проведенням міських заходів.

5. Обсяги коштів з міського  бюджету на соціальний захист окремих категорій мешканців  міста Баранівка.

         Програма соціального захисту населення  міста Баранівка на 2015 рік  переглядається та затверджується сесією міської  ради по мірі необхідності. Фінансування видатків здійснюється у відповідності до переліку заходів , затверджених сесією міської ради.

6. Основні джерела фінансування програми

Основними джерелами фінансування програми є:

- міський бюджет;

- інші джерела згідно з чинним законодавством.

7. Організація контролю за виконанням програми

         Організацію контролю за виконанням програми здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних  питань та виконавчий комітет  Баранівської міської ради.

 

                      

           Секретар ради                                                   З.П.Шикула

 

 

 

                                                                                                                    Додаток  1 до Програми

                                                                                                                    соціального захисту населення

                                                                                                                     міста Баранівка

                                                                                                                     на 2015 рік

 

 

 

                                                         Розрахунок

витрат на виплату  одноразової грошової допомоги, або допомоги в натуральному виразі почесним громадянам міста та громадянам, яким у 2015 році виповнилось 95 і 100  років в розмірі 300 гривень

 

Кількість отримувачів –  40  чоловік

Розмір одноразової допомоги -300 грн.

Загальна сума витрат – 12000 грн.

 

                             Секретар  ради                                                  З.П.Шикула                                                                                              

 

 

                                                                                                                  Додаток  2 до Програми

                                                                                                                  соціального захисту населення

                                                                                                                   міста Баранівка

                                                                                                                    на 2015 рік

 

 

 

                                                         Розрахунок

потреби в коштах для надання  одноразової грошової допомоги, або допомоги в натуральному виразі  інвалідам, пенсіонерам, ветеранам війни і праці, учасникам АТО, одиноким непрацездатним громадянам та іншим найбільш незахищеним верствам населення

 

Кількість отримувачів –  500  чоловік

Розмір одноразової допомоги -500 грн.

Загальна сума витрат – 250000 грн.

 

Секретар  ради                                                  З.П.Шикула                                                                                             

 

 

                                                                                                                   Додаток  3 до Програми

                                                                                                                   соціального захисту населення

                                                                                                                    міста Баранівка

                                                                                                                    на 2015 рік

 

                                                                 Заходи

 щодо виконання Програми соціального захисту населення міста Баранівка на 2015 рік

                                                              

№з/п

Назва заходу

Термін виконання

Джерела фінансування

Відповідальний за виконання

Розрахункова потреба в коштах (грн.)

1.

Надавати одноразову грошовову допомогу, або допомогу в натуральному виразі  інвалідам, пенсіонерам, ветеранам війни і праці, учасникам АТО, одиноким непрацездатним громадянам та іншим найбільш незахищеним верствам населення (додаток 2 до Програми).

 

2015рік

Міський бюджет

Виконавчий орган Баранівської міської ради

 

 

250000,00

2.

Виплата  одноразової грошової допомоги, або допомоги в натуральному виразі  почесним громадянам міста та громадянам, яким у 2015 році виповнилось 95 і 100  років (додаток 1 до Програми).

 

2015

 

Міський бюджет

Виконавчий орган Баранівської міської ради

 

 

12000,00

3.

Вести облік громадян, яким у 2015 році виповниться 95 і 100 років.

Щомісяця

 

      -----

Виконавчий орган Баранівської міської ради

 

     -----

4.

       Забезпечити проведення  заходів до свят та пам’ятних дат соціального спрямування .

 

 

По необхідності

 

Міський бюджет та інші джерела згідно чинного законодавства

 

 

Виконавчий орган Баранівської міської ради

 

 

100000,00

 

                               

                     Секретар  ради                                                  З.П.Шикула                                                                                             

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

                             Рішення

Сорок сьомої сесії                                      6 –го скликання

від 19  червня 2015 року № 1963

         Про  перейменування вулиць

         та провулків міста

        

   У зв’язку  набуттям чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», беручи до уваги перелік вулиць та провулків, які підлягають перейменуванню, поданий комісією з питань найменування (перейменування) вулиць, інших міських об’єктів, затвердженою рішенням виконавчого комітету від 21.05.2015р.№107, та беручи до уваги пропозиції мешканців міста, керуючись  ст.26.  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити перелік вулиць та провулків, які підлягають перейменуванню згідно      з додатком 1 (додається).

2. Перейменувати вулиці та провулки в м.Баранівка  без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд згідно з додатком  2 (додається).

3.Дане рішення вступає в силу з моменту його публікації в засобах масової інформації та  на офіційному сайті міської ради.

4.Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради (Савчук В.А.) провести відповідні роботи пов’язані з перейменуванням.

5.Виконавчому комітету Баранівської  міської ради провести відповідну роботу щодо внесення змін про включення перейменованих  вулиць, провулків   в м.Баранівка до Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту та депутатської етики.

            Міський голова                                             А.О.Душко

 

                                                                                                                            Додаток 1 до рішення

                                                                                                                            47  сесії 6 скликання

                                                                                                                            від  19.06.2014р. № 1963

                                                                      Перелік

                                 вулиць та провулків, які підлягають перейменуванню                                                                                                                           

1.вул.Щорса

2.пров.Щорса

3.вул.Котовського

4.І пров.Котовського

5.ІІ пров.Котовського

6.ІІІ пров.Котовського

7.вул.Кірова

8.І пров.Кірова

9.ІІ пров.Кірова

10.ІІІ пров.Кірова

11.ІV пров.Кірова

12.V пров.Кірова

13.вул.Дзержинського

14.І пров.Дзержинського

15.ІІ пров.Дзержинського

16.вул.Комунарів

17.І пров.Комунарів

18.вул.Ново-Комсомольська

19.І пров.Ново-Комсомольський

20.ІІ пров.Ново-Комсомольський

21.ІІІ Пров.Ново-Комсомольський

22.вул.Комсомольська

23.І пров.Комсомольський

24.ІІ пров.Комсомольський

25.ІІІ пров.Комсомольський

26.вул.Комуністична

27.вул.Фрунзе

28.І пров.Фрунзе

29.ІІ пров.Фрунзе

30.вул.Чапаєва

31.вул.Пархоменка

32.пров.Пархоменка

33.вул.Горького

34.вул.Радянська

35.вул.Піонерська

36.І пров.Піонерський

37.вул.Островського

38.вул.50 років Жовтня

 

 

Секретар ради                                          З.П.Шикула

                                                                                              

 

                                                                                                                            Додаток 2 до рішення

                                                                                                                            47 сесії 6 скликання

                                                                                                                            від  19.06.2014р. № 1963

 

                                                                        Перелік

                                                   перейменованих вулиць

 

 

№з/п

  Стара назва

 Нова назва

1.

вул.Щорса

вул.Остапа Вишні

2.

пров. Щорса

пров.Остапа  Вишні

3.

вул. Котовського

вул.Софіївська

4.

І пров. Котовського

І пров.Софіївський

5.

ІІ пров. Котовського

ІІ пров.Софіївський

6.

ІІІ пров. Котовського

ІІІ пров.Софіївський

7.

вул. Кірова

вул.Поліська

8.

І пров.Кірова

І пров.Поліський

9.

ІІ пров.Кірова

ІІ пров.Поліський

10.

ІІІ пров.Кірова

ІІІ пров.Поліський

11.

ІV пров.Кірова

ІV пров.Поліський

12.

V пров.Кірова

V пров.Поліський

13.

вул. Дзержинського

вул. Звягельська

14.

І пров. Дзержинського

І пров. Звягельський

15.

ІІ пров. Дзержинського

ІІ пров. Звягельський

16.

вул. Комунарів

вул. Пилипа Орлика

17.

І пров.Комунарів

І пров. Пилипа Орлика

18.

вул. Ново-Комсомольська

вул. Ярослава Мудрого

19.

І пров. Ново-Комсомольський

І пров. Ярослава Мудрого

20.

ІІ пров. Ново-Комсомольський

ІІ пров. Ярослава Мудрого

21.

ІІІ пров. Ново-Комсомольський

проїзд  Ярослава Мудрого

22.

вул. Комсомольська

вул. Калинова

23.

І пров. Комсомольський

І пров. Калиновий

24.

ІІ пров. Комсомольський

ІІ пров. Калиновий

25.

ІІІ пров. Комсомольський

ІІІ пров. Калиновий

26.

вул. Комуністична

вул. Західна

27.

вул. Фрунзе

вул. Древлянська

28.

І пров. Фрунзе

І пров. Древлянський

29.

ІІ  пров. Фрунзе

ІІ  пров. Древлянський

30.

вул. Чапаєва

вул. Г.Сковороди

31.

вул. Пархоменка

вул. Фарфорова

32.

пров. Пархоменка

пров. Фарфоровий

33.

вул. Горького

вул. О.Гончара

34.

вул. Радянська

вул. Європейська

35.

вул. Піонерська

вул. Покровська

36.

І пров. Піонерський

І пров. Покровський

37.    

вул. Островського

вул. Урожайна

38.    

вул. 50 років Жовтня

вул. Вербова

                                                                                                                                                           

Секретар ради                                          З.П.Шикула

                                                                                              

                  

                                                                                              

                                                          Рішення

 

Сорок сьомої сесії                                                  6 –го скликання

від 19 червня 2015 року № 1964

         Про  надання згоди на добровільне

         об’єднання  територіальних громад

         та делегування представника до спільної

         робочої групи

 

   Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», розглянувши ініціативу (пропозиції) міського голови А.О.Душка щодо об’єднання територіальних громад, беручи до уваги  результати громадських обговорень від 27.05.2015р., сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Дати згоду на добровільне об’єднання Баранівської територіальної громади з  територіальними громадами, а саме: Суємецької сільської ради (с.Суємці, с.Володимирівка), Смолдирівської сільської ради (с.Смолдирів, с.Іванівка, с.Червонопрапорне), Рогачівської сільської ради (с.Рогачів, с.Острожок, с.Млини),Вірлянської сільської ради (с.Вірля, с.Климентіївка), Зеремлянської сільської ради (с.Зеремля, с.Середня, с.Вишнівка), Йосипівської сільської ради (с.Йосипівка, с.Табори), Кашперівської сільської ради (с.Кашперівка, с.Озерянка, с.Гриньки), Жарівської сільської ради (с.Жари, с.Деревищина), Марківської сільської ради (с.Марківка, с.Глибочок, с.Стара Гута), Полянківської селищної ради (смт.Полянка, с.Будисько), Ялишівської сільської ради (с.Ялишів, с.Явне, с.Лісове), Першотравенської селищної ради (смт.Першотравенськ) в Баранівську територіальну громаду з центром у м.Баранівка.

2.Надати згоду на добровільне об’єднання  до Баранівської  територіальної громади з центром у м.Баранівка  Ольшанської сільської ради  Романівського району (с.Ольшанка, с.Улянівка, с.Цеберка, с.Бубни), Вільшанської сільської ради Романівського району (с.Вільха) після відповідного погодження з Романівською районною радою та Романівською райдержадміністрацією.

 

2.Делегувати міського голову А.О.Душка до спільної робочої групи з питань об’єднання територіальних громад.

       Міський голова                                             А.О.Душко                            

           

 

 

        

 

 

                                                          Рішення

 

Сорок сьомої    сесії                                6 –го скликання

  від  19 червня  2015 року № 1969       

Про погодження проведення  

розчистки русла річки Случ

та берегової лінії в облаштованих

місцях відпочинку на території  

Баранівки

 

     З метою створення належних умов для безпечного проведення відпочинку, дозвілля громадян міста та покращення санітарного стану русла річки Случ, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

 

Вирішила:

 1.Погодити проведення розчистки річки  Случ та берегової лінії в облаштованих місцях  відпочинку на території Баранівки.

2.Виконавчому органу міської ради організувати проведення робіт щодо розчистки річки  Случ та берегової лінії в облаштованих місцях  відпочинку на території Баранівки за рахунок  благодійних коштів та коштів міського бюджету.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, торгівлі та житлово- комунального господарства.

 

 

 

            Міський голова                                                  А.О.Душко

 

 

 

                                                           Рішення

 

   Сорок  сьомої   сесії                               6 –го скликання

   від  19 червня  2015 року № 1972

Про виділення коштів на інсталяцію, встановлення

стели та проведення робіт з благоустрою

 біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні

 

      З метою увіковічення пам’яті борців за незалежність Української держави в новітній історії України, беручи до уваги пропозиції мешканців міста та депутатів Баранівської міської ради, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

 

  ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на інсталяцію, встановлення стели з прізвищами Героїв  Небесної Сотні та проведення робіт з благоустрою біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, який встановлений на майдані Волі.

2.Виконавчому органу міської ради організувати проведення робіт,  зазначених в п.1 даного рішення,  за рахунок  благодійних коштів та коштів міського бюджету.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, торгівлі та житлово- комунального господарства.

 

 

 

 

       Міський голова                                                  А.О.Душко  

 

 

 

                 

 

                                                           Рішення

 

          Сорок  сьомої   сесії                               6 –го скликання

             від  19 червня  2015 року № 1974

Про надання дозволу на передачу

новозбудованої КНС  та мережі

централізованого водовідведення

 на баланс комунального підприємства

«Баранівка міськводоканал»

 

 

      З метою належного обслуговування новозбудованої КНС на вулиці Набережній  та мережі централізованого водовідведення в південній частині міста, беручи до уваги клопотання  директора КП «Баранівка міськводоканал»  В.Г.Заремби від 03.06.2015р.№79 щодо передачі даної  КНС та мережі водовідведення на баланс комунального підприємства  як внесок до статутного фонду,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

 

  ВИРІШИЛА:

1. Передати на баланс КП «Баранівка міськводоканал» новозбудовану КНС на вулиці Набережній та мережу централізованого водовідведення південної частини міста як внесок до статутного фонду.

 2.КП «Баранівка міськводоканал»  поставити на баланс  новозбудовану  КНС та централізовану мережу водовідведення південної частини міста згідно до вимог чинного законодавства.

3.КП «Баранівка міськводоканал» внести зміни до Статуту підприємства згідно п.1 даного Статуту.

4.КП «Баранівка міськводоканал» проводити діяльність у відповідності із змінами до Статуту.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гнилорибу В.А.   

       Міський голова                                                  А.О.Душко

                                 

 

                                                           Рішення

 

   Сорок  сьомої   сесії                               6 –го скликання

   від  19 червня  2015 року № 1975

Про встановлення вартості

квитка на дискотеку

 

Розглянувши звернення директора міського будинку культури щодо встановлення вартості квитка на дискотеку в розмірі десяти гривень, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

 

  ВИРІШИЛА:

1. Встановити вартість квитка на дискотеку в міському будинку культури в розмірі десяти гривень.

2.Вважати таким, що втратило чинність рішення 3 сесії 6 скликання від 11.01.2011р.№150  «Про встановлення вартості квитка на дискотеку».

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гнилорибу В.А.

              

 

 

       Міський голова                                                  А.О.Душко

 

 

 

 

Друк E-mail