Рішення 45 сесії

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

        Рішення

Сорок п’ятої    сесії                                 6 –го скликання

             від  04 березня  2015 року № 1870       

Про внесення змін до рішення

43 сесії 6 скликання від 27.01.2015

№1812 «Про встановлення ставки

податку на нерухоме майно

відмінне від земельної ділянки»

 

            Враховуючи пропозиції депутатів міської ради, керуючись статтею 25, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 266 Податкового кодексу України із змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014р.№71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», сесія міської ради

Вирішила:

 1.Внести зміни до рішення 43 сесії 6-го скликання №1812  від 27.01.2015р. « Про встановлення ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки», а саме:

-- п.3 даного рішення в частині «Не є об’єктами оподаткування» доповнити

 пп.и) такого змісту: « Об’єкти нежитлової нерухомості – господарські (присадибні) будівлі і споруди, до яких  належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби,навіси, котельні, бойлерні, альтанки тощо, які перебувають у власності громадян міста».

 

 

            Міський голова                                                  А.О.Душко

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

        Рішення

Сорок п’ятої    сесії                                 6 –го скликання

             від  04 березня  2015 року №1871        

Про окремі питання щодо звільнення

 від сплати земельного податку у 2015 році  

                                                                       

        Керуючись статтею 25, пунктом 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 284.1 статті 284 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи від 28.12.14 №71 –VIII, сесія міської ради

Вирішила:

 1.Звільнити від сплати земельного податку:

--органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

          --дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури,науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

--комунальні підприємства та установи, створені міською радою;

-- територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України ( за землі, що знаходяться під меліоративними каналами та гідротехнічними спорудами),

 а також:

--фізичних осіб відповідно до статті 281 Податкового кодексу;

-- юридичних осіб відповідно до статті 282 Податкового кодексу.

 

     Міський голова                                                  А.О.Душко

 

                                                                       

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   Рішення

Сорок п’ятої    сесії                                 6 –го скликання

             від  04 березня  2015 року № 1872     

Про внесення змін в додатку до рішення

42 сесії 6 скликання від 03.12.2014р.

№1772 «Про затвердження плану

діяльності Баранівської міської ради

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2015 рік»

 

            Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю затвердження  Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності  територіальної громади міста Баранівка, сесія міської ради

Вирішила:

 1.Внести зміни в додаток до рішення 42 сесії 6-го скликання №1772  від  03.12.2014 року «Про затвердження  плану діяльності Баранівської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік» , а саме:

--додаток доповнити п.5 та п.6:

з/п

Вид і назва проекту

нормативно-правового акта

Розробник проекту НПА

Цілі прийняття

Строки прийняття

5.

Рішення міської ради

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває  у комунальній власності територіальної громади міста Баранівка Житомирської області»

Виконавчий апарат міської ради

Врегулювання відносин, які виникають при проведенні конкурсу на право оренди майна

1-ше півріччя

6.

Рішення міської ради «Про перейменування вулиць»

Виконавчий апарат міської ради

Упорядкування назв вулиць

Протягом року

 

      Міський голова                                                         А.О.Душко          

                                                                        

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

        Рішення

         Сорок п’ятої    сесії                                 6 –го скликання

 від  04 березня 2015 року № 1873

Про затвердження  Порядку

проведення конкурсу на право

оренди майна, що перебуває

у комунальній власності

територіальної громади міста

Баранівка Житомирської області

( регуляторний акт)

 

       З метою раціонального використання комунального майна, на підставі Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись  ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок  проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності  територіальної громади міста Баранівка Житомирської

області (додається).

 

2. Зняти з контролю рішення  міської ради від 04.02.2015 р.№1862 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Баранівка Житомирської області (проект регуляторного акту)».

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту та депутатської етики.

 

             Міський голова                                                   А.О.Душко

 

 

                                                                                                                                         Додаток до рішення

                                                                                                                                         № 1873 від 04.03.2015р.                              

 

                                                            Порядок

 проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній

 власності територіальної громади міста Баранівка Житомирської області

 

                                          1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Баранівка Житомирської області.

1.2.Майном комунальної власності територіальної громади міста Баранівка Житомирської області на яке поширюється дія цього Порядку є:

-- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи;

-- нерухоме майно (будівлі,споруди, приміщення);

-- окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

1.3.Конкурс на право оренди майна що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста  Житомирської  області ( далі – конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів.

1.4.Критерієм визначення переможця конкурсу є найбільша запропонована орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

1.5. Перелік об’єктів права власності територіальної громади міста Баранівка Житомирської області, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Баранівської міської ради.

                                          2.Оголошення конкурсу

2.1.Конкурс оголошується орендодавцем на підставі, передбаченій частиною четвертою статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

2.2.Оголошення про конкурс оприлюднюється у газеті  «Слово Полісся», а у разі доцільності- в інших виданнях. Оголошення про конкурс оприлюднюється також на веб-сайті Баранівської міської ради.

2.3.Оголошення про конкурс оприлюднюється не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу.

2.4.Орендодавець на власний розсуд визначає зміст та обсяг оголошення про конкурс, яке оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації, з обов’язковою вказівкою, що з умовами проведення конкурсу, переліком документів, які подаються фізичним та юридичним особами для участі в конкурсі, з Типовим проектом договору оренди та Порядком проведення конкурсу, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради.

2.5.Оголошення про проведення конкурсу на право оренди, яке оприлюднюється  на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради, має містити такі відомості:

-інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, площа, тощо);

-умови конкурсу;

-кінцевий термін прийняття заяв фізичних і юридичних осіб на участь у конкурсі та їх пропозицій;

-перелік матеріалів, які подають претенденти на участь у конкурсі.

2.6.Термін прийняття заяв  від претендентів на участь у конкурсі закінчується за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу.

2.7.У разі необхідності, орендодавець забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс –всіма зацікавленими особами.

2.8. У разі необхідності, орендодавець у будь-який час до визначення переможця конкурсу може скасувати проведення конкурсу, про що ним видається відповідне рішення.

                                  3.Умови конкурсу

3.1.Умови конкурсу є:

-стартовий розмір орендної плати;

-ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

-дотримання вимог експлуатації об’єкта;

-компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс.

3.2.Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

-здійснення певних видів ремонтних робіт;

-виготовлення продукції  в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

-збереження /створення  нових робочих місць;

-дотримання  умов  належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

-ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації;

-інші умови, з урахуванням пропозицій, наданих органом  уповноваженим управляти відповіднит комунальним майном, а також умови встановлені конкурсною комісією, у т.ч. сплата реєстраційного внеску тощо.

3.3.Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

3.4.Для участі у конкурсі фізичні та юридичні особи подають на адресу орендодавця такі матеріали:

 -заяву про участь у конкурсі;

-зобов’язання  управління Пенсійного фонду та податкової інспекції про відсутність заборгованості.

       Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення конкурсу.

3.5.Кандидати, які є юридичними особами, крім зазначеного у пункті 3.4., також подають:

-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-завірені нотаріусом копії установчих документів;

-завірену копію довідки про реєстрацію особи, як платника податків;

-завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;

-звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

-довідку від кандидата про те, що до нього не порушено справу про банкрутство.

3.6.Кандидати, які є фізичними особами, крім зазначеного у пункті 3.4, також подають:

-копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у конкурсі, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

-завірену належним  чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців;

- декларацію про доходи фізичної особи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта  підприємницької діяльності –фізичної особи – платника єдиного податку.

3.7.Кандидати на участь у конкурсі повідомляють про засоби зв’язку з ними (телефони, електронну адресу тощо).

3.8. Пропозиції претендентів на участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після оприлюднення оголошення про конкурс.

3.9. Пропозиції та інші матеріали від претендентів на участь у конкурсі надаються орендодавцю у конвертах з написом  «На конкурс», запечатаних та посвідчених печаткою (підписом) заявника.

                                            4.Конкурсна комісія

4.1.До складу конкурсної комісії входять представники орендодавця, виконавчого комітету міської ради.

4.2.До складу конкурсної комісії  можуть входити депутати міської ради.

4.3.Комісія утворюється у кількості від 5 до 7 осіб у складі голови комісії, секретаря та членів комісії. Склад  комісії затверджується наказом або розпорядженням орендодавця.

4.4.Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу (розпорядження) про її створення.

4.5.Керує діяльністю комісій й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення  про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

4.6. Секретар комісії виконує обов’язки  голови комісії, у разі відсутності останнього.

4.7. Основними завданнями та функціями комісії є:

-розроблення умов проведення конкурсу та визначення терміну прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб про участь у конкурсі;

-розгляд матеріалів і пропозицій претендентів на участь у конкурсі та підготовка для затвердження орендодавцем  списку учасників учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

-проведення конкурсу з використанням  відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

-складання протоколів за наслідками кожного засідання комісії та подання їх на затвердження орендодавцеві.

4.8.Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до інших компетентних органів.

4.9.Засідання комісії є відкритим, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

4.10.Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

-про претендентів на участь у конкурсі, їх кількість та надані ними конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

-яка міститься  в документах, наданих претендентами;

-про режим роботи та склад  конкурсної комісії.

4.11. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чоловік – не менше 3 чоловік; при чисельності 6 чоловік – не менше 4 чоловік; при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.

                                    5.Процедура проведення конкурсу

5.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається  переможець конкурсу.

5.2. У разі надходження однієї заяви на участь у конкурсі з пропозиціями, які відповідають умовам конкурсу, передача майна в оренду відбувається відповідно до вимог чинного законодавства  України.

     У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс оголошується таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ (розпорядження).

5.3.У разі надходження двох  або більше заяв  з пропозиціями, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший місяць оренди.

5.4. На дату проведення конкурсу комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу  (їх уповноважених осіб). Секретар комісії реєструє в протоколі засідання конкурсної комісії кожного учасника, який подав конкурсну пропозицію, і видає їй картку  з номером учасника. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується  за 10 хвилин до початку проведеного конкурсу.

5.5.Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конверти і оголошує їх зміст і зміст  пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.

 

5.6.Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів «з голосу» головою конкурсної комісії. Початком цього етапу конкурсу, який вважається початком торгів, є  момент оголошення головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує  учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

5.7.У процесі визначення  учасника конкурсу, який запропонував найвищий розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, наданий секретарем комісії, в якому зазначаються  реєстраційний номер учасника і запропонована сума.

5.8. Збільшення  ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1% стартової (початкової) ціни.

5.9. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію від учасників конкурсу, не надійдуть  пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найвищу  ціну (розмір орендної плати за перший місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу.

5.10. За результатами проведення конкурсу складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; встановлений на торгах початковий розмір орендної плати; пропозиції учасників(підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол підписується всіма членами комісії та переможцем конкурсу і не пізніше наступного робочого дня  після підписання направляється відповідному орендодавцю на затвердження.

5.11.Інформація про результати проведеного конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження орендодавцем результатів проведеного конкурсу оприлюднюється на веб-сайті  Баранівської міської ради.

5.12. У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди,  комісія на своєму засіданні відміняє раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу з числа учасників  конкурсу та визначає час та місце проведення додаткового проведення комісії.

5.13. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. На засіданні можуть бути присутні учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Новим переможцем конкурсу визначається той  його учасник, остання пропозиція якого була найбільшою з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції орендної плати, про що складається протокол і підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Рішення про визначення нового переможця конкурсу затверджується наказом  (розпорядженням) орендодавця.

 

 

                        Секретар ради                                                  З.П.Шикула

 

                                                                                                                                                                                   

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                                                                            Рішення

Сорок п’ятої  сесії                                                  6 –го скликання

від  04 березня  2015 року № 1887

         Про  перейменування вулиці Леніна

         в м.Баранівка на вулицю Соборна

         (проект регуляторного акту)

 

   Враховуючи рекомендації громадських слухань від 14.08.2014року, беручи до уваги виступи учасників мітингу-реквієму від 20.02.2015року з нагоди вшанування Дня Героїв Небесної Сотні та пропозиції депутатів міської ради , керуючись  ст.26.  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.      Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення міської ради як проекту регуляторного акту такого змісту: «Перейменувати вул.Леніна в м.Баранівка на вулицю Соборна без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд».

2.      Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та розмістити на офіційному сайті міської ради.

3.      Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради (Савчук В.А.) провести відповідні роботи пов’язані з перейменуванням.

4.      Розглянути даний проект рішення на черговій сесії міської ради з метою прийняття його як регуляторного акту.

5.      Виконавчому комітету міської ради провести відповідну роботу щодо внесення змін про включення перейменованої вулиці до Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

6.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту та депутатської етики.

 

 

       Міський голова                                                 А.О.Душко

 

Друк E-mail