Про затвердження Правил утримання собак та котів в місті Баранівка (регуляторний акт)

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 24 лютого 2016 року                                                                      №____

Про затвердження Правил утримання
 собак та котів у м Баранівка
(регуляторний акт)

З метою створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Баранівської міської ради та відповідних служб, установ та фізичних осіб щодо регулювання кількості безпритульних тварин на основі гуманного поводження та відповідального ставлення до них, керуючись, Про благоустрій населених пунктів», ЗУ «Про захист тварин від жорстого поводження», ЗУ «Про ветеринарну медицину», ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.    Затвердити Правила утримання собак та котів у м Баранівка (додаток №1).
2.    Опублікувати проект регуляторного акту «Про затвердження Правил утримання собак та котів у м Баранівка в міськрайонній газеті «Слово Полісся».
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – керуючого справами виконкому Загорську О.С..Міський голова                                                                                             А. Душко
Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська 

Додаток №1 до рішення№_ від 24.02.2016

ПРОЕКТ Правила
утримання собак та котів у м. Баранівка

Правила утримання собак та котів у м. Баранівка (далі – Правила) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території м. Баранівка.

1. Загальні положення
1.1 Правила утримання собак та котів у м. Баранівка встановлюють порядок утримання, поводження та використання, визначення ступеня небезпечності (соціальної адаптованості) в умовах міста, визначають права і обов’язки юридичних та фізичних осіб – власників собак та котів, а також контроль в цій сфері.
1.2.Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно – правові акти:
- «Про благоустрій населених пунктів»
- «Про захист тварин від жорстокого поводження»
- «Про місцеве самоврядування в Україні»
- «Про тваринний світ»
- «Про охорону навколишнього природного середовища»
- «Про ветеринарну медицину»
-«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
- «Про захист населення від інфекційних хвороб»
- інші нормативно-правові та нормативні документи.
1.3. Ці Правила поширюються на підприємства, установи та організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи), а також на фізичних осіб, які утримують котів та собак на території м. Баранівка.
Вимоги цих Правил щодо власників собак та котів поширюються на осіб, яким ці тварини належать на будь-яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.
1.4. Собаки та коти можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.
1.5. Відповідальність за дії собак та котів несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.
1.6. Правила базуються на наступних принципах:
- гуманного ставлення до тварин;
- захисту тварин від жорстокого поводження;
- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;
- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;
- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;
- обов'язкового виконання власниками собак та котів вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;
- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин в місті.
2.  Визначення термінів
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
адаптованість собаки в умовах міста - перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до її власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою - визначається шляхом тестування за встановленою програмою;
безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду   людини, а також собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають ошийники і намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, парках, пляжах та інших громадських місцях, або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;
вигул собак – тимчасове знаходження собак у присутності їх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;
відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;
власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;
гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;
домашні собаки та коти - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи;
евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
екскременти – відходи життєдіяльності котів та собак;
жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;
жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
ідентифікація тварин - біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;
карантинний майданчик – спеціально обладнана територія, приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
куточок живої природи (зоокуток) - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;
майданчик для дресирування собак - огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;
поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів I або II групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-поводир сліпого"), передається особі, яка позбавлена зору;
притулки (міні – притулки) для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;
пункт тимчасового утримання тварин – спеціально обладнані території, приміщення, призначені для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, бездоглядних та безпритульних тварин на час вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням, пошуком власників тварин, догляду за хворими безпритульними тваринами та тваринами після операцій стерилізації;
реєстрація (обов'язкова реєстрація) - система обліку тварин, яку здійснює відділ благоустою та житлового комунального господарства Баранівської міської ради, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера.
службові тварини – тварини, використовувані в пошукових, сторожових, патрульно – постових, захисно – вартових, пошуково – рятувальних і інших службових цілях;
собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;
стерилізація – позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їх подальшим утриманням;
утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;
шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини –  шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров'я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв'язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою.
3. Обов’язки  та права  власників тварин
3.1. Кількість собак та котів, яких може тримати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов тримання відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”. При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч, шляхом утворення неприємних запахів, створення звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарно-епідеміологічного законодавства.
3.2. Умови тримання собак та котів повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі,  воді,  сні,  рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
3.3. Місце тримання собак та котів повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин  із природним для них середовищем. Місце тримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії  тварин.
3.4. Фізичні та юридичні особи, які утримують собак та котів, зобов`язані виконувати вимоги нормативно – правових актів у цій сфері, санітарно – гігієнічних норм та Правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.
3.5. Особи, які утримують собак та котів, зобов’язані:
утримувати котів та собак згідно з біологічними особливостями, гуманно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, їжі і води;
дотримуватись санітарно – гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, вимог цих Правил, правил громадського порядку, Правил благоустрою та забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Баранівка, правил проведення обов`язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, норм співіснування, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших  фізичних  і  юридичних  осіб, не створювати загрози безпеці людей;
реєструвати (перереєструвати) собак та котів відповідно до вимог цих Правил. При первинній реєстрації тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила тримання, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до його нашийника;
новопридбаних собак зареєструвати протягом одного місяця від дати придбання;
тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, що виключає можливість втечі; про наявність таких собак застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території;
у разі неможливості подальшого тримання собак та котів передати її у власність іншої особи або здати до притулків для тварин;
негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини або іншої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування за вказівкою ветеринарної установи, а покусаних тварин – для огляду і лікування.
забезпечувати тишу – попереджувати гавкання собак у період з 22.00 до 8.00 годин - при проживанні власників в багатоквартирних будинках;
забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак та котів;
забезпечувати тимчасову ізоляцію собак та котів у випадку відповідного рішення органів санітарно – епідеміологічної та ветеринарної служби;
 негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарної установи у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання, особливо інфекційного;
у разі смерті тварини відповідно з вимогами цих Правил негайно повідомляти ветеринарну установу, здавати трупи тварин, письмово повідомити відділ благоустою та житлового комунального господарства Баранівської міської ради.
здійснювати перевезення собак та котів усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, чинних на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;
запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх собак та котів, регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації;
відшкодовувати громадянам матеріальну та моральну шкоду, нанесену їхніми тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку;
пройти процедуру обов`язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.
3.6.      Власники собак та котів мають право:
3.6.1. утримувати собак та котів:
– в домашніх умовах:
у квартирах, в яких проживає одна сім`я, а також у будинках, що належать громадянам на правах приватної власності;
у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин  у  місцях загального користування;
на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа  цієї ділянки забезпечує ізоляцію собаки на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;
кількість тварин, що утримується, залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно - зоогігієнічних вимог;
– у “зоокутках” дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу керівника відповідного закладу за погодженням  з органами державної санітарно – епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно  до  вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження ”;
– юридичні  особи на території об’єктів будівництва, території підприємств, установ, організацій за умови наявності підтверджуючого документу про проведення щорічного щеплення проти сказу:           
для  охорони  –   в обладнаних приміщеннях  або  на прив’язі;
для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях)  або в розплідниках.
3.6.2. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.
3.6.3. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього створення.
3.7. У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними службами складається акт про порушення, на підставі якого обмежується кількість тварин, тримання яких дозволено у пункті 3.6.1 цих Правил у відповідності до вимог законодавства України.
3.8. Якщо власником собаки чи кота є юридична особа, в обов`язковому порядку відповідним розпорядчим документом повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.
3.9. Власникам домашніх тварин забороняється:
утримувати тварин незареєстрованими;
продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без додержання ветеринарних та санітарних вимог;
вигулювати собак без повідка і намордника у невизначених спеціально для цього місцях ( з урахуванням роз’яснення п.5.6);
купувати, продавати або дарувати собак та котів, транспортувати їх, брати участь в виставках, спортивних змаганнях та інших заходах тощо без відповідного ветеринарного документа з необхідними відмітками про проведення передбачених законодавством щеплень, обробок;
займатися розведенням собак та котів:
-    з уродженими вадами;
-    генетично та фізіологічно несумісних;
-    при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства;
-    з перевищенням фізіологічного навантаження;
жорстоко поводитись з собаками та котами, залишати бездоглядними або знищувати їх;
наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
використовувати оснащення, інвентар, що травмують тварин;
проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;
примушувати до нападу одних тварин на інших;
нацьковувати одну тварину на іншу;
вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;
викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, захоронювати їх у не відведених для цього місцях;
навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи.
4. Реєстрація котів та собак
4.1. Реєстрація домашніх собак і котів проводиться з метою:
- єдиного обліку цих тварин у місті;
- організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
- контролю за чисельністю безпритульних тварин;
- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
- забезпечення епізоотичного благополуччя;
- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів в м. Баранівка. 
4.2. Реєстрація собак та котів здійснюється відділом благоустою та житлового комунального господарства Баранівської міської ради або спеціальним уповноваженим органом, який визначається рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради.
4.3. Реєстрація котів здійснюється за бажанням власника з видачею реєстраційного посвідчення встановленого зразка.
4.4. Не підлягають реєстрації собаки та коти, що тимчасово утримуються на карантинних майданчиках, пунктах тимчасової перетримки для тварин, у притулках для тварин  (міні-притулках).
4.5. Власники собак та котів, які не є мешканцями м. Баранівка, але перебувають у місті тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні свідоцтва з відповідною відміткою про стан здоров`я тварини та щеплення проти сказу.
4.6. Власники котів та собак, які перебувають з твариною у місті більше 30 діб повинні зареєструвати її у встановленому порядку.
5. Знаходження собак та котів поза межами їх постійного утримання
5.1. Власники собак та котів та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) мають право знаходитись з собакою або котом поза межами її постійного утримання (супроводжувати її).
5.2. Дозволяється вигулювати собак:
- у місцях або зонах для вигулу собак;
- на прибудинкових територіях.
5.3. Забороняється супроводжувати собак та котів власникам у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
5.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:
- супроводжуваної тварини;
- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
- дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
5.5. Забороняється супровід собак особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.
5.6. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком,  і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;
5.7. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана:
- здійснювати вигул собак без повідка лише в призначених для вигулу місцях;
- не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях;
- прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їздах багатоквартирних будинків, сходах та інших місцях загального користування. Ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів;
- навчати собак за визнаними навчальними програмами без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.
5.8. Не дозволяється приводити собак та котів (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.
5.9. Забороняється залишати собак та котів без догляду. Такі тварини підлягають вилову із подальшим утриманням на карантинному майданчику,  у пункті перетримки, притулках (міні – притулках) тощо.
6. Вилов та тимчасова ізоляція собак та котів
6.1. Вилов та утримання безпритульних тварин з метою регулювання їх чисельності проводиться відділом благоустою та житлового комунального господарства Баранівської міської ради.
6.2. Тварини, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову. Виловлені тварини доставляються на карантинний майданчик відділу благоустою та житлового комунального господарства Баранівської міської ради.
6.3. Вилов тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють неспровоковану агресію, створюючи загрозу безпеці людей.
6.4. Вилов здійснюється органом, уповноваженим у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Баранівка у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, переважно з 05.00 до 07.00 год. та після 20.00 год. (влітку  – після 22 год.).
6.5. Виловлені собаки та коти, які можуть вважатися безпритульними відповідно до п. 6.2., протягом десяти днів з дня їх вилову обов’язково  утримуються на карантинних майданчиках і можуть бути повернуті власникам після пред’явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.
Якщо протягом одного місяця з моменту повідомлення про затримання тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.
6.6. Виловлені безпритульні тварини можуть бути передані власнику, опікуну або повернуті до місця відлову. Перед поверненням до середовища мешкання чи власникам, тварини підлягають щепленню проти сказу.
6.7. Не підлягають вилову собаки та коти, які раніше були простерилізовані та повернені до попереднього місця мешкання, візуально ідентифіковані та тавровані.
6.8. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки та коти, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.
6.9. Власники собак та котів за вказівкою ветеринарної служби зобов`язані утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і доставляти їх для огляду.
6.10. Тимчасова ізоляція собак та котів може проводитись у примусовому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих (не контрольовані супроводжуючим агресивні дії).
7. Функціонування притулків для безпритульних тварин
7.1. Для утримання безпритульних собак та котів за ініціативою юридичних та/або фізичних осіб створюються притулки для тварин, які повинні бути створені на території міста або неподалік від автомобільної траси біля міста, таким чином, щоб до них легко було дістатися.
7.2. Притулок для тварин проводить свою діяльність за рахунок його власника, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.
7.3. Створення притулку для тварин та відшкодування витрат притулку на утримання тварин здійснюється за рахунок надходження коштів з різних джерел фінансування.
7.4. Притулок для тварин функціонує відповідно до Положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.
7.5. Безпритульним собакам та котам надається необхідна ветеринарна допомога, щеплення та стерилізація, утримання.
7.6. Невиліковно хворим собакам та котам проводиться евтаназія за рішенням державної установи ветеринарної медицини або ветеринарних лікарів, за умови підтвердження такими недержавними ветеринарними установами (ветеринарними лікарями) права на здійснення ветеринарної практики відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.7. Проводиться постійна пропаганда щодо пошуку власника тварин, пошуку нових власників за участю телебачення, радіо, газет і плакатів тощо.
7.8. Надається інформація за запитом з питань, пов’язаних з відловом, лікуванням та утриманням тварин громадськими організаціями по захисту прав тварин, згідно з чинним законодавством.
7.9. За умови тимчасової відсутності притулків для безпритульних тварин, тварини утримуються на пунктах тимчасового утримання.
8. Транспортування собак та котів
8.1. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:
- при відсутності знаку заборони при вході;
- на задній площадці транспортного засобу;
- при наявності індивідуального номерного знаку і свідоцтва про реєстрацію тварини;
- для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у наморднику, для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я;
- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.
8.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.
Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров'я.
8.3. Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у відповідності з правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.
9.  Умови угод, предметом яких є собаки та коти
9.1. Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є договір купівлі-продажу, дарування тощо, оформлений належним чином, та/або реєстраційне посвідчення.
Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та обов'язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.
9.2. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, яки досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.
9.3. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів - 3-х місяців.
9.4. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.
9.5. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров'я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.
9.6. Продаж тварин повинен здійснюватися у місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.
9.7. Дозволяється продаж та придбання собак та котів:
-  на території власника тварини;
- в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у  кінологічних,  фелінологічних та інших організаціях;
-  у притулках (міні – притулках);
- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності передбаченого законодавством положення, погодженого чинним порядком;
- на спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином згідно з ветеринарно-санітарними правилами для ринків.
9.8. На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція, оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.
 Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.
9.9.Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без відповідних ветеринарних документів встановленого зразку.
10. Умертвіння (евтаназія) тварин
10.1. Умертвіння (евтаназія) тварин допускається:
- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
- у разі агресивності тварини, що загрожує життю та здоров`ю людей та не підлягає корекції;
- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.
10.2. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
- рішення про необхідність умертвіння тварини приймає спеціальна комісія до складу якої обов’язково входить ветеринарній лікар, представник громадськості,  за необхідністю фахівець-кінолог.
- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів;
- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно за рішенням ветеринарного лікаря, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.
10.3. Умертвіння проводиться ветеринарними установами або ветеринарними лікарями відповідно до чинного законодавства.
11. Поховання або утилізація трупів собак та котів
11.1. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов'язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання довідки про смерть тварини.
Забороняється кремація або поховання трупів тварин без свідоцтва про смерть тварини.
На підставі отриманого документа власник тварини повинен у 10-денний термін письмово проінформувати відділ благоустою та житлового комунального господарства Баранівської міської ради про факт та причину смерті тварини для внесення змін до реєстру.
11.2. Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі шляхом кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених Баранівською міською радою у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного, ветеринарного та екологічного законодавства.
11.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться власниками тварин відповідно до встановлених тарифів.
12. Відповідальність осіб, що тримають собак та котів
12.1. Фізичні та юридичні особи, що утримують собак та котів, зобов’язані суворо дотримуватись вимог цих Правил та діючого законодавства України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм. Не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.
12.2. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть у встановленому порядку  кримінальну, адміністративну та цивільно – правову відповідальність згідно з  діючим законодавством України,  зокрема за:
жорстоке поводження з тваринами, їх мордування  або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;
 порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог;
 порушення Правил благоустрою та забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Баранівка;
знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення на території міста;
за порушення вимог цих Правил.
13. Забезпечення виконання та контроль за додержанням  Правил утримання собак та котів у м. Баранівка
13.1. Органи поліції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу собак у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження  і утримання тварин, у тому числі, за жорстоке поводження з ними.
13.2. Контроль за додержанням цих Правил та території м. Баранівка здійснюється  державними органами ветеринарної медицини м. Баранівка, виконавчими органами міської ради, житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування прибудинкових територій, громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища, громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.
13.2.1. Виконавчий комітет Баранівської міської ради:
координує   діяльність, у разі наявності, підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів тримання собак та котів;
здійснює контроль за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері тримання собак та котів юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;
у разі створення забезпечує облаштування місць та зон для вигулу собак на своїх адміністративних територіях;
визначає підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак;
13.2.2. Відділ благоустрою та житлового комунального господарства Баранівської міської ради:
здійснює контроль за додержанням порядку реєстрації  тварин, встановленого цими.
проводить рейди - перевірки щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;
надає виконавчим органам міської ради зауваження та пропозиції відносно ефективності діяльності підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів тримання собак та котів.
13.2.3. Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування:
слідкують за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками собак та додержання ними цих Правил;
забезпечують тримання  підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) собак та котів;
сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;
13.2.4. Посадові особи підприємств, установ, організацій всіх форм власності:
слідкують за своєчасною реєстрацією тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території та додержанням цих Правил;
повідомляють працівників органу, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Баранівка про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов’язків.

         
РЕГУЛЯТОРНИЙ АКТ
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ СОБАК ТА КОТІВ У МІСТІ БАРАНІВКА”
З метою громадського обговорення та згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в газеті «Слово Полісся» буде опубліковано проект рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження Правил утримання собак та котів в місті Баранівка» (далі по тексту Правила).
Проект рішення передбачає врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території міста.
Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.
Пропозиції та зауваження щодо проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження Правил утримання собак та котів в місті Баранівка» надсилати за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20, каб. № 8, тел. 3-10-21.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань приймаються в письмовій формі протягом місяця від дня опублікування в газеті «Слово Полісся» проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження Правил утримання собак та котів в місті Баранівка».

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Баранівської  міської ради «Про  затвердження Правил утримання тварин у місті Баранівка»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження Правил утримання собак та котів у місті Баранівка» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.
На теперішній час у місті склалася дуже не проста ситуація з питання утримання домашніх тварин, а саме: не достатньо контролюється правильність їх утримання, розмноження, своєчасність проведення вакцинації та стерилізації, що у подальшому призводить до збільшення популяції безпритульних тварин, які становлять підвищену небезпеку для життя та здоров’я мешканців міста, погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста. Тому у даній ситуації необхідне нормотворче втручання з метою встановлення чітких правил і вимог до власників домашніх тварин.
2. Цілі регулювання.
Цілями регулювання є встановлення правил утримання тварин на території міста, урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та громадянами, організаціями, установами та підприємствами, які утримують домашніх тварин.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з необхідністю визначення основних напрямів діяльності, що передбачають урегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами у місті Баранівка, визначення прав і обов’язків власників домашніх тварин і відповідних органів у цій сфері.
Основними напрямами діяльності у сфері поводження з домашніми тваринами слід визначити:
1. Діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників та з безпритульними тваринами.
2. Урегулювання нормативно-правового забезпечення питання утримання тварин у місті.
3. Інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування гуманного ставлення населення міста до тварин.
4. Механізм розв’язання проблеми.
Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
На даний момент єдиним нормативно правовим актом, яким керується виконавчий комітет Баранівської міської ради при вирішенні питань з утримання домашніх тварин є «Правила благоустрою території м. Баранівки». На виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» для урегулювання відносин між власниками домашніх тварин та органами, які мають повноваження у сфері утримання та поводження з тваринами, необхідне затвердження Правил утримання собак та котів у місті Баранівка.
6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.


7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.
Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.
 8. Показники результативності регуляторного акту.
Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:
– зменшення кількості скарг  на безпритульних тварин;
– кількості порушень правил утримання тварин, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.154 КУпАП;
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості скарг на безпритульних тварин, скарг на порушення у поводженні із домашніми тваринами.
Відстеження результативності регуляторного акта – через рік після набрання чинності регуляторного акта.

Друк E-mail