Увага! Проект регуляторного акту щодо затвердження норм витрат води для абонентів, які не мають приладів обліку!

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 квітня 2015 року                                                                              №91

Про затвердження норм витрат води

для абонентів м.Баранівка І-ІІ груп,

які не мають приладів обліку

(проект регуляторного акту)

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Баранівка міськводоканал» від 22.04.2015р. №55 щодо затвердження норм витрат води для абонентів І-ІІ груп, які користуються послугами підприємства, з метою поліпшення ведення обліку питної води, відповідно до ст.ст.8,15 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ст.ст.14,31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», «Правил надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року, «Методики визначення нормативів питного водопостачання населення», затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005р. №148, враховуючи типові норми водопостачання (БНіП 2.04.01-85), керуючись ст.ст.ст.28,30,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради як проекту регуляторного акту такого змісту:

«1.Затвердити надані комунальним підприємством «Баранівка міськводоканал» норми витрат питної води, які необхідні для забезпечення питних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб абонентів І-ІІ груп, які не мають приладів обліку, а саме:

 • водопостачання та водовідведення  для багатоповерхових будинків з ваннами – 4,5м3 на одну особу;
 • водопостачання та водовідведення  для багатоповерхових будинків без ванн – 2,9м3 на одну особу;
 • водопостачання без централізованого водовідведення, без ванн для одноповерхового будинку (приватний сектор)  – 2,9м3 на одну особу;
 • водопостачання без централізованого водовідведення, з ванною для одноповерхового будинку (приватний сектор)  – 4,5м3 на одну особу;
 • водовідведення без централізованого водопостачання, з ванною для одноповерхового будинку (приватний сектор)  – 4,5м3 на одну особу;
 • водовідведення без централізованого водопостачання, без ванн для одноповерхового будинку (приватний сектор)  – 2,9м3 на одну особу.

2.КП «Баранівка міськводоканал» (Заремба В.Г.):

2.1.Забезпечити необхідні обсяги постачання води відповідно до затверджених нормативів водопостачання;

2.2.Проводити розрахунки за надані послуги з водопостачання та водовідведення споживачам І-ІІ груп, що не мають засобів обліку води та скидання стоків, відповідно до п.1 даного рішення.

3.Врахувати, що норми, затверджені цим рішенням, вступають в дію з дня їх оприлюднення.»

2.Виконавчому апарату міської ради:

 • забезпечити оприлюднення й обговорення даного рішення та аналізу регуляторного впливу згідно з вимогами чинного законодавства;
 • опрацювати надані зауваження та пропозиції й винести проект рішення про погодження виконавчим комітетом міської ради в терміни, передбачені чинним законодавством.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Гнилорибу

 

Міський голова                                                                          А.Душко

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                О.Бабінець

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради  «Про затвердження норм витрат води для абонентів м. Баранівка І-ІІ груп, які не мають приладів обліку»

 

Назва регуляторного органу

 

Баранівська міська рада

Назва документу

Аналіз регуляторного впливу

Розробник аналізу регуляторного впливу

Виконавчий комітет Баранівської міської ради

Відповідальна особа:

Бабінець Оксана Павлівна

Контактний телефон

(04144) 42104

Назва регуляторного акту: Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження норм витрат води для абонентів м. Баранівка І-ІІ груп, які не мають приладів обліку».

1.Визначення і аналіз  проблеми, яку передбачається розв’язати

Комунальне підприємство «Баранівка міськводоканал» забезпечує послугами з водопостачання та водовідведення населення, підприємства, організації та установи м.Баранівка.

Даний регуляторний акт встановлює норми витрат води та регулює відносини між КП «Баранівка міськводоканал» та населенням, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, тобто абонентами І-ІІ груп (далі – Споживачі), які отримують або мають намір отримувати послуги з центрального водопостачання, водовідведення та не мають засобів обліку води (лічильників).

Норми витрат води та скидання стоків розроблені комунальним підприємством «Баранівка міськводоканал» відповідно до вимог чинного законодавства та встановлюються з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проживання населення та їх перебування в приміщеннях, забезпечення технічних вимог до експлуатації будинків (споруд), підтримання несучої спроможності конструкцій та експлуатаційних характеристик внутрішньо будинкових мереж і систем.

2.Визначення цілей місцевого регулювання

Прийняття даного рішення має на меті:

 • врегулювання відносин між КП «Баранівка міськводоканал» та Споживачами, що не мають засобів обліку води;
 • дотримання вимог чинного законодавства щодо встановлення та періодичного перегляду зазначених норм;
 • забезпечення стабільної роботи КП «Баранівка міськводоканал»;
 • встановлення контролю за використанням питної води Споживачами;
 • виконання заходів для надання більш якісних послуг з водопостачання та водовідведення.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу:

Альтернативні заходи вирішення проблеми відсутні у зв’язку з тим, що встановлення та затвердження норм витрат води для Споживачів відноситься до виключної компетенції виконавчого комітету Баранівської міської ради. Нормами чинного законодавства України не встановлений інший порядок затвердження норм витрат води, ніж шляхом прийняття відповідного рішення виконавчого комітету.

4. Механізм реалізації мети

Регуляторні цілі передбачається досягнути шляхом прийняття рішення про затвердження норм витрат води для абонентів м. Баранівка І-ІІ груп, які не мають приладів обліку. Рішення «Про затвердження норм витрат води для абонентів м. Баранівка І-ІІ груп, які не мають приладів обліку» буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачам, що не мають приладів обліку, будуть проводитися нарахування за послуги з водопостачання та водовідведення.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Баранівської міської ради та в місцевих ЗМІ, і після цього набуває чинності

5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості проведення й виконання вимог регуляторного акту

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту з’явиться можливість досягнення встановлених цілей.

Основними ризиками, які можуть негативно вплинути на дію цього регуляторного акту, є зміна законодавства в галузі житлово-комунального господарства та Методики визначення нормативів питного водопостачання населення

6.Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту

Прийняття цього проекту рішення дозволить:

 • встановити правові, економічні, соціальні та організаційні засади діяльності;
 • створити умови, сприятливі для нормальної життєдіяльності Споживачів;
 • планувати господарську діяльність підприємства;
 • встановити норми споживання води споживачам.

Для Споживачів:

Вигоди: забезпечення стабільності надання послуг водопостачання та водовідведення; покращення якості послуг.

Втрати:  витрат на оплату послуг.

Для КП «Баранівка міськводоканал»:

Вигоди: отримання прибутку за рахунок доходів, отриманих від надання послуг Споживачам, що дасть можливість забезпечувати якісне водопостачання та водовідведення Споживачів.

Для органу місцевого самоврядування:

Вигоди: забезпечення стабільної комунальної установи міста; врегулювання відносин між КП «Баранівка міськводоканал» та Споживачами, що не мають засобів обліку води.

7. Визначення показників результативності регуляторного акту

Прийняття регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження норм витрат води для абонентів м. Баранівка І-ІІ груп, які не мають приладів обліку»,  забезпечить такі результати:

 • ефективне й раціональне використання майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста;
 • стабільність в наданні послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
 • збалансованість економіки підприємства-надавача послуг, у тому числі покращення фінансово-технічних показників роботи;
 • своєчасне надходження коштів за надані послуги з центрального водопостачання та водовідведення.

8. Обґрунтування запропонованого  терміну дії регуляторного акту:

Термін дії регуляторного акта – три роки, відповідно до Методики визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005р.№148 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.10.2005р. №1210/11490.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Відносно регуляторного акта послідовно буде здійснюватися:

 • базове відстеження – до дня набрання його чинності,
 • повторне – через рік після набрання чинності акта;
 • періодичне – через рік з дня проведення повторного відстеження.

Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, буде аналіз даних фінансової звітності підприємства.

10.Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акта:

поштова адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Леніна,20, Баранівська міська рада.

електронна адреса: b.meriya@ukr.net

телефон: (04144) 4-21-04, 3-10-21, 3-12-99.

 

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                              О.Бабінець

 

 

 

 

Друк E-mail