Про заборону куріння в громадських місцях (проект регуляторного акту)

Опубліковано у Рішення Виконавчого комітету

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 травня 2013 р.                                                                               № 100

Про заборону куріння в громадських місцях

на території м. Баранівка

(проект регуляторного акту)

В інтересах територіальної громади м.Баранівка, керуючись ст. 27 Конституції України, ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст. 9, 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», ст. 15-2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та з метою забезпечення захисту громадян від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради як проекту регуляторного акту такого змісту:

«1. Встановити зони, в яких куріння категорично заборонено, а саме:

1.1.приміщення та відведені до них території закладів охорони здоров’я;

1.2.приміщення та відведені до них території навчальних та освітньо-виховних закладів (включаючи дошкільний навчальний заклад, загальноосвітні школи, професійний ліцей, школу мистецтв, будинок дитячої та юнацької творчості);

 1.3.дитячі майданчики, внутрішньо-дворові місця дитячого відпочинку та прилеглі до них території;

1.4.церкви, молитовні будинки та прилеглі до них території (50-метрова зона);

1.5.заклади фізичної культури та спорту різних форм власності та прилеглу до них територію, закриті та відкриті спортивні споруди (стадіон, спортивні майданчики, тренажерний майданчик, фізкультурно-оздоровчий комплекс;

1.6.будинкові сходи та під‘їзди багатоповерхових житлових будинків, підвальні приміщення;

1.7.зони відпочинку (включаючи міський парк, сквери, облаштоване місце відпочинку на березі р. Случ біля кладки);

1.8.приміщення закладів культури (Будинок культури, бібліотеки, музеї, Інтернет-клуби, кінотеатр, будинки культури та ін.);

1.9.зупинки громадського транспорту та десятиметрові зони навколо них;

1.10.заклади торгівлі (включаючи торгові ряди, ринки, ярмарки, кіоски, торговельні павільйони, магазини);

1.11.приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

1.12.10-ти метрова зона біля входу до приміщень всіх типів та форм власності, окрім спеціально відведених окремо розташованих та ізольованих місць для куріння, обладнаних витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму;

1.13.офісні приміщення підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, що використовують найману робочу силу;

1.14.розважальні заклади (кафе, бари, ресторан).

2.Власникам або орендарям категорично забороняється облаштовувати місця для куріння в приміщеннях, які перелічені у пп. 1.1 – 1.7.

3.Власники або орендарі приміщень та територій, перерахованих у пп. 1.8 - 1.14, зобов‘язані облаштувати місця для куріння таким чином, щоб дим не потрапляв в іншу частину приміщення.

4.Виконавчому комітету міської ради (Бабінець О.П.) при видачі дозволів на розміщення об'єктів торгівлі враховувати дотримання вимог даного рішення.

5.Спеціалісту міської ради з гуманітарних питань Кухтюк О.В. розробити соціальну рекламу щодо шкідливого впливу куріння на здоров’я населення для подальшого її розміщення на сіті-лайтах в м. Баранівка.

6.Рекомендувати відділу освіти Баранівської райдержадміністрації організувати проведення у навчальних закладах міста інформаційної роботи про шкідливий вплив куріння на організм людини, а також про переваги здорового способу життя.

7.Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Баранівської міської ради забезпечити виконання рішення у підвідомчих закладах, установах, комітетах самоорганізації населення  за місцем проживання.

8.Рішення набирає чинності з 01.08.2013 року, але не раніше офіційного опублікування його в засобах масової інформації.»

2. Заступнику міського голови-керуючій справами виконкому О.П.Бабінець:

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Гнилорибу.

  

Міський голова                                                                              А.Душко

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                    О.Бабінець

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення «Про заборону куріння в громадських місцях  на території м. Баранівка»

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Зокрема, в цій статті визначено, що «Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції ... визначають вільні від куріння місця». Виділення вільних від куріння місць в межах відповідної адміністративної території має доповнювати та конкретизувати ті заборони і обмеження, які визначені вищезазначеним Законом України, а також сприяти їх виконанню.

Стаття 13 цього ж Закону забороняє куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць. Законом України (Стаття 1) визначено, що «громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони».
Орган місцевого самоврядування може розширити перелік громадських місць, де заборонено куріння, при цьому доцільно перерахувати в рішенні органу місцевого самоврядування громадські місця, вже визначені Законом України, що полегшить контроль виконання рішення. Наприклад, в м. Черкасах, м. Ужгороді, м. Нововолинську та інших цей перелік доповнено зупинками громадського транспорту.

Законом України доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУАП) статтею 175-1, де зазначено, що «куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної міської ради, тягне за собою попередження або накладення штрафу».

Відомо, що виконання заборон куріння в громадських місцях залишається незадовільним. Це частково пов’язано з тим, що Закон України надає право складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо куріння тільки представникам органів внутрішніх справ. Однак у п. 2 статті 255 (КУАП) визначено, що такі протоколи можуть також складати посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами міських рад. У рішенні органу місцевого самоврядування мають бути визначені такі посадові особи. Наприклад, в інших містах такі повноваження надаються представникам управлінь  і відділів міських рад. У п. 9 статті 255 (КУАП) визначено, що такі протоколи можуть також складати члени громадського формування з охорони громадського порядку. Для цього в рішенні органу місцевого самоврядування мають бути визначені такі громадські формування.

У рішенні органу місцевого самоврядування також мають бути зазначені шляхи реалізації інших повноважень органу місцевого самоврядування, визначених статтею 9 Закону України, як-от: забезпечення в комунальних закладах охорони здоров’я доступності профілактичних заходів і надання ефективної лікувальної допомоги, включаючи медикаментозне забезпечення, для осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби.

Закон України
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»
№ 2899-IV від 22.09.2005
(ВИТЯГ)

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення
Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:
контролюють виконання відповідних програм щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
сприяють вирішенню питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
здійснюють контроль за проведенням профілактичних та лікувальних заходів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо обмеження вживання тютюнових виробів, зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення, визначають вільні від куріння місця;
забезпечують у комунальних закладах охорони здоров’я доступність профілактичних заходів і надання ефективної лікувальної допомоги, включаючи медикаментозне забезпечення, для осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;
здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Стаття 13. Обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів
Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.
У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

АНАЛІЗ
впливу регуляторного акту
проекту рішення виконкому Баранівської міської ради
«Про заборону куріння в громадських місцях на території м. Баранівка»

 Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, та визначає правові й організаційні засади реалізації проекту рішення виконкому Баранівської міської ради «Про заборону куріння в громадських місцях на території м. Баранівка».

1. Проблема, яку передбачається розв’язати
В Україні курить близько половини населення. Інша частина громадян змушена дихати вторинним тютюновим димом. Курити в громадських місцях та на робочому місці вважається прийнятним. Реклама тютюнової індустрії вводить куріння в соціальні норми. Людина, що не курить, – незахищена. Громадська думка схиляється більшою мірою на бік курця, аніж людини, котра не курить. Близько 40% дітей вимушені дихати тютюновим димом.

З метою вирішення цієї проблеми розроблено проект рішення виконкому Баранівської міської ради «Про заборону куріння в громадських місцях на території м. Баранівка».
Необхідність цього регуляторного акту викликана неефективністю ринкових механізмів та відсутністю законодавчої бази для вирішення проблем, пов’язаних із курінням тютюнових виробів, високим рівнем їх вживання серед населення, необмеженого доступу до них дітей, значної шкоди населенню, що завдається здоров’ю людей внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

2. Мета регулювання
Попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров’я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров’ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.

3. Альтернативні способи досягнення цілей
У якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо залишення усього без змін, або відмову від регулювання. Це, на нашу думку, буде тільки поглиблювати існуючу проблему і жодним шляхом не сприятиме її вирішенню. Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкової саморегуляції. Ця альтернатива є неприйнятою як для мешканців міста, так і для органів місцевого самоврядування.

Перевагами обраного способу регулювання є:

4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми
Для реалізації поставленої мети пропонується проведення комплексу заходів:

Механізм дії регуляторного акта, спрямований на безпосереднє розв’язання проблеми. Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки та узгоджується із Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

5. Можливості досягнення визначених цілей у випадку прийняття регуляторного акту
Цей акт мотивуватиме громадян та суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги щодо зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на здоров’я населення на території м. Баранівки завдяки:

Витрати органу місцевого самоврядування пов’язані з витратами робочого часу посадових осіб та службовців на виконання вимог акту. Фінансування виконання акту здійснюватиметься в межах коштів, передбачених в бюджеті міста на відповідний рік.

Витрати громадян та суб’єктів господарювання, які є власниками чи орендарями відповідних споруд та приміщень, передбачаються на відведення спеціального окремо розташованого та ізольованого місця для куріння, обладнаного витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розміщенням наочної інформації про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю громадян куріння тютюнових виробів. Такі витрати будуть одноразовими. За умови визнання споруд та приміщень такими, у яких курити заборонено взагалі – витрати не передбачаються.

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію акту, є політичні впливи, зумовлені лобі тютюнової індустрії та дефіцит ресурсів місцевого бюджету.

6. Очікувані результати прийняття акту (вигоди та витрати)
Сфера впливу місцевого самоврядування:

Сфера впливу суб’єктів господарювання:

Сфера впливу громадян:

7. Запропонований строк дії акту
Термін чинності цього регуляторного акту необмежений. Він співвідноситься із цілями та механізмами його впровадження.

8. Показники результативності регуляторного акту

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватися  відповідно до вимог чинного законодавства на підставі статистичних даних, опитувань серед громадян, експертної оцінки.

Характеристика груп громадян, які мають бути опитані: усе доросле населення м.Баранівка.

Зазначені заходи підлягатимуть кореляції після введення в дію цього акту.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності буде здійснене не раніше, ніж через рік, і не пізніше, ніж через два роки з моменту набуття чинності актом.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження.
 

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                    О.Бабінець

Друк