Нові тарифи на ритуальні послуги з копання могил (проект регуляторного акту)

Опубліковано у Рішення Виконавчого комітету

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 травня 2013 р.                                                                                       №92

Про вартість ритуальних послуг

(проект регуляторного акту)

Керуючись пп.11 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про поховання та похоронну справу», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.03.2009р. №52 «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», з метою надання населенню мінімального переліку ритуальних послуг, враховуючи аналіз регуляторного впливу проекту зазначеного рішення виконавчого комітету міської ради принципам регуляторної політики, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради як проекту регуляторного акту такого змісту:

«1. Затвердити тарифи для розрахунку вартості мінімально необхідних ритуальних послуг, що надаються відділом благоустрою міської ради (додаються).

  2. Врахувати, що тарифи, затверджені пунктом 1 цього рішення, встановлені з урахуванням всіх податків та обов’язкових платежів."

2. Заступнику міського голови-керуючій справами виконкому О.П.Бабінець:

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Гнилорибу.

Міський голова                                                                           А.Душко

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                О.Бабінець

 

Додаток до рішення виконкому

від 23.05.2013 року №92

ВАРТІСТЬ

ритуальних послуг, що надаються відділом благоустрою міської ради

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                    О.Бабінець

 

Аналіз регуляторного впливу

Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради

«Про вартість ритуальних послуг»

1.Визначення  та  аналіз  проблеми,  яку  пропонується розв’язати шляхом  державного  регулювання  господарських  відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похорону справу» визначено повноваження органів місцевого самоврядування в частині встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Проект рішення виконкому міської ради «Про вартість ритуальних послуг» підготовлено з метою створення сприятливих умов для надання своєчасних і якісних ритуальних послуг, встановлення тарифів відповідно до економічних умов та чинних нормативно-правових актів.

На теперішній час на ринку ритуальних послуг міста здійснюють діяльність Баранівська міська рада (відділ благоустрою), яка надає послуги з копання та прибирання могил, а також окремі суб’єкти господарювання, котрі займаються продажем ритуальних товарів та надають транспортні послуги.

        Метою державного регулювання вартості на ритуальні послуги згідно з їх мінімальним переліком є забезпечення відповідності їх рівня з розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості, доступності та прозорості встановлення вартості ритуальних послуг для споживачів, відповідності оплати наявності, кількості та якості ритуальних послуг.

Найбільш вразливі верстви населення захищені підтримкою міськвиконкому: так поховання самотніх, невідомих громадян, громадян від поховання яких відмовились родичі, осіб без певного місця проживання здійснюється за рахунок міського бюджету.

2.Ціль регуляторного акту.

Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення економічно обґрунтованої ціни у відповідності до вимог чинного законодавства, а також забезпечення беззбиткової діяльності установи (у даному випадку міської ради), яка надає ритуальні послуги.

3.Альтернативні способи досягнення мети, їх оцінка та аргументація переваг обраного способу.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів і, як наслідок:

4.Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

При прийнятті запропонованого акту будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

Шляхом застосування тарифів, які передбачені в запропонованому акті, міська рада (відділ благоустрою) отримає достатню суму надходжень для забезпечення придбання господарського інвентарю, обладнання, устаткування, енергоносіїв та виплати заробітної плати обслуговуючому персоналу, сплати податків та інших платежів тощо.

5.Обґрунтування можливості досягнення встановленої цілі у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, оцінка можливості впровадження  та виконання вимог регуляторного акту.

Норми запропонованого акту будуть застосовані до мешканців, які звертатимуться в міську раду (відділ благоустрою) для надання ритуальних послуг. Питання невиконання зобов’язань сторонами (споживачем та виконавцем послуг) розв’язуються шляхом укладення угод або в судовому порядку.

6.Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

Проведення аналізу вигод та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, оскільки вона передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування  різних математичних, економічних та соціальних моделей.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступні:

Сфера впливу регуляторного акту

Очікувані

вигоди

витрати

Територіальна громада

Відкритість та прозорість вартості послуг, врегулювання відносин між споживачами та ритуальною службою.

Витрати, пов’язані з оплатою    ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів.

Суб’єкти господарювання

Стабілізація фінансового стану ритуальної служби, яка надає ритуальні послуги згідно з їх мінімальним переліком.

Витрати, пов’язані з організацією надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів.

Органи місцевого самоврядування

Реалізація повноважень у частині встановлення вартості ритуальних послуг згідно з їх мінімальним переліком.

 

 Витрати, пов’язані з оплатою ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів для категорії громадян, поховання яких здійснюється безкоштовно за рахунок місцевих бюджетів.

Після впровадження норм цього рішення буде забезпечена беззбиткова діяльність надавача послуг, при цьому гарантується надання якісних послуг та в належному обсязі за умови повного розрахунку споживачів з підприємством (установою)- надавачом послуг.

7.Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту залежить від змін у чинному законодавстві. У разі потреби до регуляторного акту вноситимуться відповідні зміни.

8.Показники результативності регуляторного акту.

Врахований рівень рентабельності при оформленні договору замовлення послуги на копання могили складає 12%.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватися  відповідно до вимог чинного законодавства на підставі статистичних даних шляхом підрахунку обсягів наданих послуг у натуральному вираженні, фінансового результату від наданих послуг на оподаткування, суми відрахувань до бюджетів усіх рівнів.

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного  акту. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. 

У випадку виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акту.

Контроль за додержанням дисципліни цін здійснюється Управлінням по контролю за цінами у Житомирській області та управлінням захисту прав споживачів.

10.Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту:

поштова адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Леніна,20, Баранівська міська рада.

електронна адреса: b.meriya@ukr.net

телефон: (04144) 4-21-04

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                             О.Бабінець

Друк