Забезпечення доступу до публічної інформації в Баранівській міській раді та її виконавчому комітеті

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 24.11.11. №261

 Про забезпечення доступу до

публічної інформації в

Баранівській міській раді та

її виконавчому комітеті

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»,  з метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, що знаходиться у володінні Баранівської міської ради та її виконавчого комітету, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити список посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Баранівської міської ради та її виконавчого комітету, та завдання посадових осіб згідно з додатком 1.
  2. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, а саме: каб.№9 (громадська приймальня міської ради) та зал засідань міської ради.
  3. Затвердити:
  4. заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» Баранівською міською радою та її виконавчим комітетом згідно з додатком 2;
  5. порядок складання, подання, опрацювання, розгляду та обліку  запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Баранівської міської ради та її виконавчого комітету згідно з додатком 3;
  6. інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання і форми запитів на інформацію згідно з додатком 4.
  7. Заступнику міського голови, секретарю ради, керуючій справами виконкому, спеціалістам міської ради вжити відповідні заходи щодо забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».
  8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                                     А.О.Душко

 

Додаток 1 до рішення виконкому

від 24.11.11. №261

                                                          

Список посадових осіб,

які організовуватимуть доступ до публічної інформації,

що знаходиться у володінні Баранівської міської ради

та її виконавчого комітету

№№

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Завдання

1

Шикула Зінаїда Петрівна,

(тел. 4-21-04)

 

Бабінець

Оксана Павлівна

(4-21-04)

 

Секретар міської ради,

 

 

керуюча справами (секретар) виконавчого комітету

Організовують в установленому порядку

доступ до публічної інформації та контролюють роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування та надання відповідей на запити, що надходять до міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації.

2

Пасічник Катерина Григорівна,

(т.4-21-87)

 

Спеціаліст міської ради з питань організаційно-кадрової роботи

Координує роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування та надання відповідей на запити, що надходять до міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації.

3

Загорська Оксана Сергіївна

Спеціаліст міської ради з питань юридичного забезпечення

Надає консультації під час оформлення таких запитів та роз’яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації. Організовує інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4

Загорська Оксана Сергіївна

Спеціаліст міської ради з питань юридичного забезпечення

Відповідає за надання правової допомоги в ідентифікації документа як запиту,

що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5

Мартинюк Людмила Василівна

Секретар керівника міської ради

Відповідає за реєстрацію, облік інформаційних запитів, що надходять до Баранівської міської ради та її виконавчого

комітету, та надсилання запитів із вчиненою резолюцією до виконавців.

Відповідає за облік запитів, що надходять до Баранівської міської ради та її виконавчого комітету в телефонному

режимі.

6

Лисюк Віталій Михайлович

Інженер-програміст міської ради

 

Відповідає за отримання запитів, що

надходять до Баранівської міської ради та її виконавчого комітету за допомогою

електронної пошти, та за надсилання

запитувачам відповідей на запити електронною поштою.

7

Бабінець Оксана Павлівна

 

Лисюк Віталій Михайлович

Керуюча справами (секретар) виконкому

 

Інженер-програміст міської ради

Відповідають за оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті Баранівської міської ради та її виконавчого комітету інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про

доступ до публічної інформації»

 

Керуюча справами

                   (секретар) виконкому                                                                                 О.П.Бабінець

 

Додаток 2 до рішення виконкому

від 24.11.11. №261

 

З А Х О Д И

щодо забезпечення виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Баранівською міською радою та її виконавчим комітетом

з/п

Завдання

Відповідальні за виконання

Терміни

виконання

1

Забезпечити ведення чіткого обліку запитів на інформацію

Л.А.Мартинюк, секретар керівника

Постійно

2

Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність.

Відповідальні працівники

міської ради та виконавчого

комітету

Постійно

3

Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на

веб-сайті, інформаційних стендах,

в інший прийнятий для громадян

спосіб інформації, зазначеної у

статті 15 Закону України «Про

доступ до публічної інформації»,

форм запитів на інформацію.

 

О.П.Бабінець, керуюча справами (секретар) виконкому;

В.С.Мельник, спеціаліст міської ради з гуманітарних питань;

В.М.Лисюк, інженер-програміст міської ради

 

Постійно

4

Розробити переліки відомостей,

що становлять службову інформацію, та затвердити і оприлюднити їх в установленому порядку.

О.П.Бабінець, керуюча справами (секретар) виконкому;

К.Г.Пасічник, спеціаліст міської ради з питань організаційно-кадрової роботи

До 01.11.2011 року

5

Розробити та затвердити в установленому порядку інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

О.П.Бабінець, керуюча справами (секретар) виконкому;

К.Г.Пасічник, спеціаліст міської ради з питань організаційно-кадрової роботи

До 01.11.2011 року

6

Вживати заходи щодо унеможливлення несанкціонованого доступу

до наявної інформації про особу

інших осіб.

К.Г.Пасічник, спеціаліст міської ради з питань організаційно-кадрової роботи

Постійно

7

Організовувати інформування

населення про права громадян,

передбачені Законом України «Про

доступ до публічної інформації».

О.С.Загорська, спеціаліст міської ради з питань юридичного забезпечення

Постійно

8

Забезпечити проведення навчання

з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

О.С.Загорська, спеціаліст міської ради з питань юридичного забезпечення

За окремим

графіком

9

Сприяти депутатам міської ради,

громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами місцевого самоврядування доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

З.П.Шикула, секретар ради

О.П.Бабінець – керуюча справами (секретар) виконкому

Відповідальні спеціалісти та працівники міської ради

Постійно

 

Керуюча справами

                   (секретар) виконкому                                                                                                                      О.П.Бабінець

 

Додаток 3 до рішення виконкому

від 24.11.11. №261

 

ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання та розгляду запитів

щодо надання публічної інформації, що знаходиться у

володінні Баранівської міської ради та її виконавчого комітету

 

  1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Баранівська міська рада та її виконавчий комітет.

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є міська рада, виконавчий комітет – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання міською радою, виконавчим комітетом своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні міської ради, виконавчого комітету та працівників їх апарату  відповідно до їх повноважень.

1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до міської ради, виконавчого комітету, працівників апарату виконавчого комітету та його структурних підрозділів відповідно до їх повноважень в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4. У разі запиту до міської ради, виконавчого комітету інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У випадку подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів міської ради, її надання здійснюється згідно з порядком (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» покладається на керівників відповідних виконавчих органів ради (розпорядників інформації).

1.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити: прізвище, ім’я, по батькові (найменування – для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити головний уповноважений з питань забезпечення доступу до публічної інформації міської ради та виконавчого комітету, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 1.5 цього Порядку, відповідно до пункту 4 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у головного уповноваженого з питань забезпечення доступу до публічної інформації – головного спеціаліста зі звернень громадян виконавчого комітету, та на офіційному веб-сайті міської ради.

1.8. Головними уповноваженими з питань забезпечення доступу до публічної інформації міської ради та виконавчого комітету (далі – головні уповноважені) за запитами, адресованими міському голові, заступнику міського голови, секретареві міської ради, керуючій справами виконавчого комітету, міськвиконкому в цілому без зазначення конкретного адресата, є спеціаліст міської ради з питань організаційно-кадрової роботи та спеціаліст міської ради з питань юридичного забезпечення.

1.9. У разі надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, спеціаліст міської ради з питань юридичного забезпечення перевіряє наявність обґрунтованого клопотання запитувача про опрацювання свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації». У разі відсутності обґрунтування запиту він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.10. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

 

2. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації.

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються міською радою та її виконавчим комітетом у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 0800 до 1715, у п’ятницю – з 0800 до 1600). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку міськвиконкому, не приймаються протягом обідньої перерви (з 1200 до 1300).

2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, по телефону та факсом, подані в усній формі, які адресовані керівництву міської ради, виконавчого комітету в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, реєструються відповідальною особою, визначеною додатком  2 до цього рішення, та невідкладно розглядаються головними уповноваженими.

2.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву міської ради, виконавчого комітету або міській раді чи виконавчому комітету в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу міської ради та виконавчого комітету, яка оприлюднюється на веб-сайті міської ради та виконавчого комітету.

2.4. У разі надходження запитів щодо надання публічної інформації на загальну електронну адресу міської ради та виконавчого комітету відповідальні працівники апарату виконавчого комітету та міської ради невідкладно передають такі запити засобами електронної пошти на спеціальну електронну адресу структурних підрозділів виконавчого комітету.

2.5. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та за телефоном (який оприлюднюється міською радою та виконавчим комітетом, у встановленому порядку), які адресовані керівництву міської ради, виконавчого комітету,  або міській раді чи виконавчому комітету в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, оформляються відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього розпорядження, за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 1.5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

2.6. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном до структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, запитувача переадресовують за телефоном відповідальної особи, визначеної додатком 1 до цього розпорядження.

2.7. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

2.8. У разі, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучається спеціаліст з питань юридичного забезпечення міської ради – уповноважений з питань доступу до публічної інформації міської ради та виконавчого комітету для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа. Про надання юридичного висновку уповноваженим з питань доступу до публічної інформації міської ради, виконавчого комітету – спеціалістом міської ради з питань юридичного забезпечення невідкладно проставляється відповідна відмітка: «Підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Не підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

3. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 1.5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 1.5 цього Порядку не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до міської ради та виконавчого комітету фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до міської ради та виконавчого комітету наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву міської ради, виконавчого комітету або міській раді, виконавчому комітету в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюються в окремому журналі «Запити публічної інформації».

3.4. На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку міськвиконкому, відповідальна особа, визначена додатком 1 до цього розпорядження, проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

3.5. Журнал «Запити публічної інформації», запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, оформлюються у справи та зберігаються у секретаря керівника міської ради.

4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

4.1. Після реєстрації запиту щодо надання публічної інформації у визначеному порядку головний уповноважений з питань забезпечення доступу до публічної інформації – спеціаліст з питань юридичного забезпечення міської ради передає запит для вчинення резолюції  міському голові або  першому заступникові, заступникам міського голови, секретарю ради, керуючому справами  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4.2. Після розгляду запити з відповідною резолюцією відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього розпорядження, передаються до відповідальних працівників, структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд відповідальним працівникам, структурним підрозділам міської ради, виконавчого комітету негайно після накладення резолюції.

4.3. Відповідальні працівники, структурні підрозділи розглядають запити та готують проект відповіді за підписом міського голови, заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4.4. Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.5. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

4.6. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох відповідальних працівників, структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, відповідальний працівник, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

4.7. Проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, відповідальним працівником, який готував проект (у разі коли інформацію готували декілька відповідальних працівників, структурних підрозділів, проект відповіді візують всі відповідальні працівники, керівники), а також головним уповноваженим – спеціалістом міської ради з питань юридичного забезпечення, подається на підпис міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4.8. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу інженером-програмістом міської ради.

4.9. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів за погодженням із головним уповноваженим.

4.10. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ, відповідальний працівник, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження та у відповідності із пунктом 4.7 цього Порядку.

4.11. Керівники відповідних структурних підрозділів, відповідальні працівники несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, відповідальним працівником, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом, відповідальним працівником проектів відповідей.

4.12. Після підписання у міського голови, заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень та реєстрації відповідною особою, визначеною додатком 1 до цього розпорядження, відповідь на запит із додатками передається головному уповноваженому – спеціалісту міської ради з питань організаційно-кадрової роботи та секретарю керівника для невідкладного надсилання запитувачу.

 

5. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів

щодо надання публічної інформації.

5.1. Керуючий справами (секретар) виконкому та головні уповноважені здійснюють контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей відповідальними працівниками та структурними підрозділами.

5.2. Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є структурні підрозділи, а також посадові особи, на яких покладено  контроль за виконанням, особи, визначені в резолюції керівництва міської ради, виконавчого комітету та безпосередні виконавці.

5.3. У разі порушення структурним підрозділом, відповідальними працівниками термінів підготовки проекту відповіді запитувачу керуючий справами (секретар) виконкому або головні уповноважені протягом одного робочого дня інформують про цей факт міського голову для вжиття відповідних заходів.

 

Керуюча справами

                   (секретар) виконкому                                                                                 О.П.Бабінець

 

Додаток 4 до рішення виконкому

від 24.11.11. №261

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Метою Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природничих явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

ІІ. Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян у письмовому вигляді

ЗАПИТ

     на отримання публічної інформації

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого ви хотіли б отримати доступ

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати нам відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-таіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано _________________________________________________

                       ____________________________________________________________________

 

 

 

ІІІ.  Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації             Виконавчий комітет міської ради

                                                         (м. Баранівка, вул. Леніна,20)

Кому                                               

 

П.І.Б. запитувача

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого ви хотіли б отримати доступ

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-тl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

            

Зареєстровано _____________________________________________

                           _____________________________________________

   

ІV. Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації     Виконавчий комітет міської ради

                                                 (м. Баранівка, вул. Леніна,20)

Кому                                     

 

Організація, юридична особа

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого ви хотіли б отримати доступ

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-таіl/

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано _______________________________________________

                       

Керуюча справами

                   (секретар) виконкому                                                                                 О.П.Бабінець

Друк E-mail