Рішення 2 сесії І пленарного засідання 7-го скликання від 7.12.2015

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Другої  сесії                                                                      7 –го скликання
від  07 грудня 2015 року № 13

Про перенесення затвердження
Регламенту роботиБаранівської
міської ради на 2-ге пленарне
засідання.

Враховуючи пропозиції депутатівБаранівської міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перенести розгляд Регламенту  роботи Баранівської міської ради на друге пленарне засідання.
2. Комісії з питань законності регламенту та депутатської етики доопрацювати Регламент роботи Баранівської міської ради на засіданні даної комісії.

Міський голова                                                           А.О. Душко


БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
від 07 грудня  2015 року №14                                                                           7-го скликання

Про внесення змін до рішення сесії № 6 від 12.11. 2015 «Про  затвердження штатного розпису апарату виконавчого комітету міської ради

Керуючись п. 5 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:
Пункт 1 викласти в наступній редакції:
1. Затвердити такий штатний розпис виконавчого апарату міської ради в кількості 25 чоловік:

 

 

Назва посади

 

Кількість штатних одиниць

Категорія працівника

1

2

3

4

1.

Міський голова

1

Посадова особа

2.

1

Посадова особа

3.

Заступник  міського голови

1

Посадова особа

4.

Секретар ради

1

Посадова особа

5.

Заступник міського голови -  керуючий справами виконкому

1

Посадова особа

6.

Секретар керівника

1

Службовець

7.

Головний спеціаліст  з бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

1

Посадова особа

8.

Керівник відділу благоустрою та ЖКГ

1

Посадова особа

9.

Керівник структурного підрозділу

1

Посадова особа

10.

Провідний спеціаліст з питань організаційної та кадрової роботи

1

Посадова особа

11.

Головний спеціаліст - юрисконсульт

1

Посадова особа

12.

Водій

1

Робітник

13.

Техпрацівник (прибиральниця)

1

Робітник

14

Радник міського голови

1

Службовець

15.

Спеціаліст І категорії - економіст

1

Посадова особа

16.

Спеціаліст  з благоустрою

1

Посадова особа

17.

Спеціаліст І  категорії з питань юридичного забезпечення

1

Посадова особа

18.

Спеціаліст І  категорії з питань земельних ресурсів

1

Посадова особа

19

Спеціаліст землевпорядник

1

Посадова особа

20.

Провідний спеціаліст з  інвестиційних питань.

1

Посадова особа

21.

Інженер - програміст

1

Службовець

22.

Кочегар

2

Робітник

23

Сторож

2

Робітник

 

РАЗОМ

25

 


Міський голова                                                          А.О. Душко


БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Другої  сесії                                                                      7 –го скликання
від  07 грудня 2014року №15

Про затвердження звіту
про виконання бюджету.

Заслухавши інформацію О.Ю.Дем’янюк - спеціаліста міської ради з питань бухгалтерського обліку-головного бухгалтера щодо затвердження звіту про використання коштів бюджету 2015році,відповідно до ст.ст.ст.ст.15,18,72,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи думку депутатів, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про використання коштів бюджету у 2015 році згідно додатків 1-4.


Міський голова                                          А.О.Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Другої  сесії                                                                      7 –го скликання
від  07 грудня 2014року №16
Про внесення змін
до міського бюджету


Керуючись пунктом 25, пунктом 23 частини першої статті 26, статтями 61,62,63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, заслухавши інформацію головного спеціаліста міської ради – головного бухгалтера міської ради  – О.Ю.Дем’янюк, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення 43 сесії 6-го скликання №1801 від 27.01.2015р.. «Про затвердження міського бюджету на 2015 рік», а саме: додатки 1,2,4,   до рішення №1456 викласти в новій редакції.
1.2. Дані додатку №3 внести до додатку №2 у вигляді погоджених змін.
2. Пропозицію щодо надання субвенції на фінансування дошкільної, позашкільної та культурної галузей відтермінувати. У разі ненадання стабілізаційної дотації на фінансування вище зазначених галузей до 15.12.2015 року терміново передати кошти на таке фінансування у вигляді субвенції до районного бюджету відповідно до потреби.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету.


Міський голова                                                  А.О.Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


Другої сесії
від  7 грудня 2015 року №17                                                            7-го скликання

Про затвердження протоколу засідання
конкурсної комісії Баранівської міської
ради на право оренди двох нежитлових
приміщень загальною площею 71.8 м.кв.
міського Будинку культури ім. А. Пашкевича.

Розглянувши протокол №1/27 від 27.10.2015 року засідання конкурсної комісії Баранівської міської ради про проведення конкурсу на право оренди двох нежитлових приміщень загальною площею 71,8 м кв. міського Будинку культури ім. А. Пашкевича по вул. Соборна, 22, м Баранівка та керуючись ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 793 Цивільного кодексу України, ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.    Затвердити протокол №1/27 від 27.10.2015 року засідання конкурсної комісії Баранівської міської ради про проведення конкурсу на право оренди двох нежитлових приміщень загальною площею 71,8 м кв. міського Будинку культури ім. А. Пашкевича по вул. Соборна, 22, м Баранівка.
2.    Затвердити проект договору оренди двох нежитлових приміщень загальною площею 71,8 м кв. міського Будинку культури ім. А. Пашкевича (додаток).
3.    Уповноважити міського голову підписати договір оренди на строк не менше 5 років, та посвідчити його в нотаріуса.
4.    Орендарю здійснити реєстрацію права користування нерухомим майном, яке виникне на підставі договору оренди.
5.    Контроль покласти за виконанням даного рішення на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.


Міський голова                                                           А.О. Душко
 

Додаток до рішення міської ради

 2-ї сесії 7-го скликання

№17 від 07.12.2015 року

   ПРОЕКТ

 ДОГОВІР ОРЕНДИ

 

 «___»__________2015 р.                                                                                               м Баранівка

 

 Баранівська міська рада в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Баранівської міської ради №__ від ___2015 року з однієї сторони  (далі по тексту «Орендодавець») та ТОВ «СНК КОНТИНЕНТ», ЄДРПОУ 39900072 (далі - Орендар), в особі директора Цимбалюка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 

 1. Предмет Договору

 1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування два нежитлових приміщення загальною площею 71,8 м кв. міського Будинку культури ім. А. Пашкевича по вул. Соборна, 22, м Баранівка, що є комунальною власністю територіальної громади м Баранівка, в особі Баранівської міської ради (далі - Майно).

1.2. Майно передається в оренду з метою здійснення господарської діяльності ТОВ «СНК КОНТИНЕНТ»

1.3. Стан Майна на момент укладення договору (коротка технічна характеристика стану майна) визначається в акті приймання – передавання (додаток).

 1.4. У зв’язку з тим, що Майно потребує капітального та поточного ремонту, що не уможливлює його використання, то Орендар з моменту підписання договору бере на себе зобов’язання щодо капітального ремонту Майна, а Орендодавець зобов’язується зарахувати вартість виконаних робіт в погашення орендної плати.

 2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

 2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, одночасно із підписанням сторонами Договору та акта приймання-передавання вказаного Майна, який є невід’ємною частиною Договору.

 2.2. Об'єкт оренди повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий Орендарем протягом 5-ти днів з моменту підписання даного договору за актом приймання-передавання, підписання якого свідчить про фактичну передачу об'єкта оренди.

2.3. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада м Баранівка в особі Баранівської міської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.4. Орендар повертає Орендодавцеві Майно у стані не гіршому, ніж воно було одержане, на підставі акту приймання - передавання, який підписується обома сторонами. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.

2.5. Уразі припинення цього Договору Орендар повинен повернути Орендодавцеві орендоване Майно в 15-денний термін з дня отримання повідомлення або з дати закінчення строку Договору за актом приймання - передавання Майна, включаючи день здачі.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі конкурсу на право оренди в розмірі 6986,42 грн. (шість тисяч дев’ятсот вісімдесят шість гривень сорок дві копійки) за рік.

3.2. Орендна плата не нараховується до закінчення капітального або поточного ремонту Майна. Після закінчення ремонтних робіт Орендар зобов’язаний пред’явити документи, які свідчать про вартість виконаних робіт (кошторисну документацію, акт виконаних робіт, тощо). Вартість виконаних робіт автоматично зараховується в рахунок погашення орендної плати.

3.3. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м Баранівка або істотних змін стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата перераховується на відповідний рахунок Орендодавця на протязі бюджетного року, але не пізніше 20 грудня поточного року. Якщо Орендарем здійснене покращення Майна (капітальний або поточний ремонт) та передані Орендодавцю документи про вартість даних робіт, Орендодавець зобов’язаний вартість таких робіт зарахувати в рахунок погашення орендної плати, дана процедура підтверджується актом про взаємозалік підписаний представниками обох сторін.

3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

4. Оплата експлуатаційних витрат, електричної енергії, тепло та газопостачання.

4.1. Орендар бере участь у витратах Орендодавця, пов’язаних з теплопостачанням та освітленням Майна та сплачує експлуатаційні витрати пропорційно займаній ним площі .

4.2. Розмір відшкодування експлуатаційних витрат визначається, згідно виставленого рахунку Орендодавцем.

 5. Обов'язки Орендаря

 Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно та в повному обсязі сплатити орендну плату та решту обов’язкових платежів передбачених цим Договором.

5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний або капітальний ремонт орендованого Майна. Ця умова Договору тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшення.

5.6. Орендар для здійснення невід’ємних поліпшень (реконструкції), перепланування об’єкту оренди розробляє проектно-кошторисну документацію, затверджує (погоджує) її в установленому чинним законодавством порядку (рішенням сесії міської ради).

5.7. Витрати, пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації, здійснюються за власний рахунок Орендаря і в подальшому зараховуються в рахунок орендної плати.

5.8. У разі припинення договору оренди чи його розірвання Орендар зобов’язаний протягом 5-ти днів повернути Орендодавцеві об’єкт оренди в тому технічному стані і тій комплектації, в якому він був переданий згідно з актом приймання-передавання, з урахуванням покращень, про що складається відповідний акт. Якщо Орендар допустив погіршення стану об’єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення незалежної оцінки збитків здійснюється за рахунок Орендодавця.

5.9. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії вприміщеннях згідно із законодавством. Забезпечити доступ в орендоване приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, системи центрального опалення в будь-який час при аварійних ситуаціях.

5.10. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця письмово у тижневий строк.

5.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

 6. Права Орендаря

 Орендар має право:

 6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

 6.2. Орендар, який має право скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, за умови письмового повідомлення про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії цього Договору. В разі включення Майна до переліку, що підлягає продажу, при здійсненні значного покращення Майна в період оренди, Орендар має переважне право на викуп орендованого Майна.

 6.3. Орендар має право після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його вартість за звітом про оцінку в порядку визначеному законодавством.

 7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна .

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. Уразі здійснення Орендарем невід’ємного поліпшення орендованого Майна, Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких робіт та зарахувати їх вартість в рахунок орендної плати.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання уразі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, а також якщо Орендар:

 користується майном всупереч договору або призначенню;

 без дозволу Орендодавця передав майно у користування іншій особі;

своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;

не приступив до проведення поточного, капітального ремонту майна;

допустив виникнення річної заборгованості по сплаті Орендарем орендної плати, комунальних послуг, експлуатаційних витрат;

 в інших випадках, передбачених законодавством.

8.3. В обов’язковому порядку здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження.

8.4. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на 5 років, що діє з "08"грудня 2015 р. до "08"грудня 2020 р. включно, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань. Договір може бути продовжений за взаємною згодою сторін та за погодженням сесії міської ради. Втакому разі укладається додаткова угода до Договору, яка нотаріально посвідчується.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін.

10.4. У разі припинення або розірвання цього Договору, Майно протягом п’яти робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.

10.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.7. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.8. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Орендодавець:

Баранівська міська рада

12701, Житомирська область,

м Баранівка, вул. Соборна, 22

Орендар:

 ТОВ «СНК КОНТИНЕНТ»

 12701, Житомирська область,

 м Баранівка, вул. Поліська, 80

 12. Додатки

 Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.

 До цього Договору додається:

 -         акт приймання-передавання орендованого Майна.

 В період оренди Майна додатками слід рахувати:

 ·        Кошторисну документацію проведених робіт капітального та/або поточного ремонту;

 ·        Акт виконаних робіт;

 ·        Акт про взаємозалік орендної плати та вартості виконаних робіт.

 

 Орендодавець                                                                                  Орендар

 

   Міський голова_____________А.О. Душко           Директор________________С.М. Цимбалюк

 

 

АКТ
ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ №_____ від _______2015 року

 

«____»______________ 20___р. мБаранівка

 

Баранівська міська рада в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Баранівської міської ради №__ від ___2015 року з однієї сторони  (далі по тексту «Орендодавець») та

ТОВ «СНК КОНТИНЕНТ» (далі - Орендар), в особі директора Цимбалюка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,  надалі - Сторони, склали даний Акт приймання - передачі (далі іменований - Акт), на виконання Договору оренди № ____ нерухомого Майна від __________ р., (далі по тексту іменований - Договір), про наступне:

1. На підставі Договору, Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нерухоме Майно, а самедва нежитлових приміщень загальною площею 71,8 м кв. міського Будинку культури ім. А. Пашкевича по вул. Соборна, 22, м Баранівка, що є комунальною власністю територіальної громади м Баранівка, в особі Баранівської міської ради(далі - Майно).

2. Орендар, приймає та використовує вищевказане Майно на умовах Договору.

3. Майно передається в стані не придатному для його використання по призначенню (обвалена штукатурка на стінах, трухлява та крива підлога, на якій місцями є прогалини), у приміщеннях відсутнє додаткове устаткування та інвентар.

4. Орендар з моменту підписання договору бере на себе зобов’язання щодо капітального/поточного ремонту Майна, а Орендодавець зобов’язується зарахувати вартість виконаних робіт в погашення орендної плати, згідно пред’явлених Орендарем документів про вартість таких робіт.

5. Орендодавець повідомляє Орендаря про те, що на передане Майно не мають права треті особи.

6. Даний Акт складений в 2-х екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7. Підписи сторін:

 

Орендодавець ____________________Орендар: ____________________

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Другої  сесії                                                                      7 –го скликання
від  07 грудня 2015 року №18

Про затвердження плану роботи
міської ради на І півріччя 2016 року

Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М.Оханського  щодо необхідності затвердження плану роботи міської ради на І півріччя 2016 року, керуючись ст. 26. Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради
Вирішила:
1.Затвердити план роботи міської ради на І півріччя 2016 року (додається).
2.Секретарю міської ради Ю.М.Оханському та головам постійних комісій забезпечити своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів.


            Міський голова                                                          А.О.Душко


Додаток до рішення
2 сесії 7 скликання
від 07.12.2015р. №18

План
роботи міської ради на I  півріччя 2016 року
1.Перелік питань для розгляду на засіданні міської ради:
- Про виконання міського бюджету за 2015 рік.
- Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2015 рік.
- Про проведення в м.Баранівка місячника санітарної очистки та благоустрою.
- Про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності в м.Баранівка.
- Про стан  надходжень до міського бюджету плати за землю, інших обов’язкових
платежів  від підприємств, установ, організацій усіх форм  власності та фізичних осіб.

2.Питання для вивчення та розгляду постійними комісіями:
- Про формування міського бюджету та Програми економічного і соціального
розвитку міста на2016 рік;

- Про підсумки роботи установ соціальної сфери міста за 2015 рік.
3.Організаційні  і масові заходи:
- Організувати прийом громадян з особистих питань;
- Участь у проведенні масових заходів, державних свят, пам’ятних дат;
- Професійні свята.
4. Провести наради – семінари з депутатами міської ради, зокрема з питань розгляду заяв, звернень громадян, клопотань підприємств, установ, організацій.


  Секретар ради                                                           Ю.М. Оханський

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Другої  сесії                                                                      7 –го скликання
від  07 грудня 2015 року №19

Про затвердження розпоряджень
міського голови та рішень
виконавчого комітету
прийнятих в міжсесійний період

Заслухавши інформацію секретаря ради Ю.М.Оханського про необхідність затвердження розпоряджень міського голови, керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.    Затвердити розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету  прийнятих в міжсесійний період згідно додатку (додається).


      Міський голова                                                           А.О.Душко


 Додаток до  рішення 2 сесії
 7 скликання від 07.12.2015 р.№19

Список розпоряджень
1. Розпорядження № 204 від 01.12.2015  «Про внесення змін до міського бюджету»
2. Розпорядження № 202 від 27.11.2015 «Про преміювання працівників міської ради»
3. Розпорядження № 201 від 27.11.2015 «Про преміювання працівників відділу благоустрою».
4. Розпорядження № 200 від 27.11.2015  «Про встановлення надбавки до заробітної плати».
5. Розпорядження № 198 від 23.11.2015  «Про внесення змін до міського бюджету»
6. Розпорядження № 195 від 18.11.2015  «Про внесення змін до міського бюджету».
7. Розпорядження № 194 від 16.11.2015  «Про внесення змін до міського бюджету»

Секретар ради                                                   Ю.М.Оханський

 

РІШЕННЯ другої сесії 7-го скликання від 7 грудня 2015 року по земельних питаннях за №20-55 містять персональні дані громадян.                                                 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
від  7 грудня 2015 року №56                                                   7-го скликання

Про впровадження заходів щодо
енергозбереження та підвищення
енергоефективності


На виконання Витягу з протоколу №90 від 26.08.2015 року засідання Кабінету міністрів України «Про стан здійснення заходів щодо стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів», Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.    Передбачити на 2016 рік видатки з бюджету м Баранівка для здійснення  заходів щодо енергозбереження та підвищення енергоефективності на об’єктах соціальної та бюджетної сфери.
2.    Замовити проект «Капітальний ремонт адмінприміщення Баранівської міської ради – заходи з енергозбереження»
3.    Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства активізувати співпрацю з населенням та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків для впровадження заходів щодо енергозбереження та підвищення енергоефективності.


Міський голова                                                              А.О.Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
від  7 грудня 2015 року №57                                                  7-го скликання

Про передачу в оренду
приміщення по вул. Соборна, 16

Розглянувши лист Головного територіального управління юстиції у Житомирській області та керуючись ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 793 Цивільного кодексу України, ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.    Затвердити проект договору оренди нежитлового приміщення загальною по вул. Соборна, 16 (додаток).
2.    Уповноважити міського голову підписати договір оренди на строк не менше 5 років, та посвідчити його в нотаріуса.
3.    Орендарю здійснити реєстрацію права користування нерухомим майном, яке виникне на підставі договору оренди.
4.    Контроль покласти за виконанням даного рішення на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.


Міський голова                                                                    А.О Душко

Додаток до  рішення 2 сесії
 7 скликання від 07.12.2015 р.№57

Проект Договору
оренди комунального майна

____________________ року                                                     м. Баранівка
Баранівська міська рада (у подальшому іменована "Орендодавець") в особі  міського голови  Душка Анатолія Олександровича,  що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку, та  Головне управління юстиції в Житомирській області (в подальшому іменований "Орендар") в особі  начальника _____________  з другого боку уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет договору
1.1.Орендодавець передає,  а  Орендар  приймає  в  строкове  платне  володіння  та користування   приміщення  загальною площею 168,2  м. кв., яке знаходиться на балансі Баранівської міської ради  та розташоване по вул. Соборна, 16, для розміщення відділу державної реєстрації актів цивільного стану Баранівського районного управління юстиції Житомирської області.
2. Умови передачі та повернення
орендованого майна
2.1. Вступ Орендаря у володіння та користування майном настає одночасно    із підписанням    сторонами   договору   акта прийому-передачі вказаного майна Орендарем взятого ним в оренду майна.
2.2. Передача  майна  в оренду не спричиняє передачу Орендарю права  власності  на  це  майно.  Власником   орендованого   майна залишається міська рада, а Орендар володіє і користується ним протягом строку оренди.
2.3. Передача   майна  в  оренду  здійснюється  за  вартістю, визначеною  законодавством України.
2.4. Вартість майна,  що повертається Орендарем  Орендодавцю, визначається  на підставі  передаточного  балансу  та Акта оцінки складеного за даними інвентаризації  майна  на  момент  припинення договору  оренди,  звіреного  з  Актом прийому-передачі комунального майна   в  оренду.  Майно  вважається  поверненим  Орендодавцеві  з моменту підписання сторонами Акта прийому-передачі.
3. Орендна плата
3.1 Орендна плата за перший місяць складає  __________ грн. (___)
3.2. За орендне користування приміщенням, що орендується, Орендар виплачує Орендодавцю договірну орендну плату із розрахунку ____ гривня за 1 квадратний метр в місяць, тобто ____________
3.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
3.4.  Експлуатаційні витрати, рахунки за центральне опалення й комунальні послуги оплачуються Орендарем окремо.
3.5.  Розмір  орендної  плати  може бути переглянуто у випадках,  передбачених законодавством України або  рішенням міської ради ( у разі внесення змін до законодавства  або винесення відповідного рішення Баранівською міською радою стосовно визначення  розміру орендної плати).
 3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі,  стягується в бюджет (Орендодавцеві) відповідно до чинного законодавства.
3.6. Наднормативна  сума  орендної  плати,  що  надійшла   до бюджету   (Орендодавцеві),   підлягає   в   установленому  порядку поверненню Орендареві, або заліку в рахунок наступних платежів.
4. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
 4.1. Використовувати  орендоване майно у відповідності з його призначенням,  визначеним  вимогами Орендодавця,   майно   якого передано в оренду, та умовами цього Договору.
4.2. Своєчасно  і  в  повному  обсязі  вносити   до   бюджету (Орендодавцеві) орендну плату.
4.3. У   разі   припинення    Договору    оренди    повернути Орендодавцеві  орендоване майно в належному стані,  не гіршому ніж на час передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу.
5. Права Орендаря
Орендар має право:
5.1.Утримувати приміщення, що орендується, в порядку, визначеному чинними санітарними та протипожежними нормами, правилами та вимогами.
5.2.  Проводити за власний рахунок необхідний поточний ремонт приміщення, що орендується.
5.3.  За попередньої письмової згоди Орендодавця у порядку, визначному чинним в Україні законодавством, переобладнувати та переплановувати приміщення, що орендується, пристосовуючи його до своїх потреб щодо здійснення своєї  діяльності.
5.4.  Повідомляти Орендодавця не пізніше ніж за 2 тижні про звільнення приміщення, що орендується, й здати його за актом здавання у справному стані.
5.5.  Здавати приміщення, що орендується, повністю або частково в суборенду третім особам з письмового дозволу Орендодавця.
6.  Права та обов’язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язаний:
6.1. Забезпечувати безперешкодне використання Орендарем приміщення‚ що
орендується‚ на умовах цього Договору;
6.2. Видавати Орендарю документи‚ які свідчать про укладення між Сторонами
цього Договору;
6.3. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
Орендодавець має право:
6.4. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання приміщення та майна, переданного в оренду за цим Договором;
6.5. Виступати з ініціативою щодо внесення  змін до цього Договору або його розірвання;
6.6. Здійснювати контроль за станом приміщення та майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
7. Дотримання протипожежної безпеки.
7.1. Орендар повинен дотримуватись правил протипожежної безпеки у приміщені, яке він орендує, відповідно до вимог п.1 ст. 10 Закону України «Про пожежну безпеку».
8. Відповідальність сторін
8.1. За  невиконання  або  неналежне  виконання   зобов'язань згідно   з   Договором  оренди  сторони  несуть  відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
8.2. Спори,  що  виникають  у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін.  Якщо згоди не буде досягнуто,  спір передається на розгляд до господарського суду (суду).
9. Строк дії та умови зміни, розірвання Договору
9.1. Цей   Договір  діє  з  01.01.2016  року  до 01.01.2021 року.
9.2. Умови договору зберігають силу протягом  всього  строку дії   договору  .
9.3. Зміна або розірвання  Договору  можуть  мати  місце  за погодженням сторін.
Зміни та доповнення,  що вносяться,  розглядаються  сторонами протягом   20 днів.  Одностороння  відмова  від  виконання Договору та внесених змін не допускається.
9.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін за рішенням господарського суду  у  випадках,  передбачених   чинним законодавством.
9.5. У   разі   відсутності   заяви  однієї  із  сторін  про припинення  або  зміну  Договору  після  закінчення  його   строку протягом  20 днів,  він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені Договором..
9.6.  Дія Договору оренди припиняється внаслідок:
     - закінчення строку, на який його було укладено;
     - достроково  за  згодою  сторін або за рішенням господарського суду (суду);
9.7. Взаємовідносини сторін,  не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.
10. Реквізити сторін
10. Договір складено в 2-х  примірниках,  що  мають  однакову
юридичну силу.
     1 - Орендодавцю.
     2 - Орендарю.
11. Юридичні адреси сторін:
Орендодавець: Баранівська міська рада
      Вул. Соборна, 20, м Баранівка
Орендар : Головне управління юстиції
       в Житомирській області  
      м Житомир, Майдан Соборний, 1


Орендодавець                                                                       Орендар

______________________А.О. Душко                _______________________________
      М.П.                                                                                     М.П.

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
Від  7 грудня 2015 року № 58                       7-го скликання

                                                                     
Про потребу в коштах субвенції з районного бюджету
у 2016 році на фінансування міського Будинку
культури, Будинку дитячої творчості та
Дошкільного навчального закладу «Сонечко»

Відповідно п 4. до ст. 77 Бюджетного кодексу України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.
Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України видатки на утримання дошкільних та позашкільних навчальних закладів, міських будинків культури та бібліотек здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення.
Враховуючи розмір видатків проведених на фінансування цих закладів у 2015 році та ріст розміру мінімальної заробітної плати, вартості послуг за комунальні послуги (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання тощо), а також стрімкого росту на продукти харчування (для ДНЗ), прогнозна потреба в коштах субвенції з районного бюджету на 2016 рік складає 9,7 млн. грн., а саме:
Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» - 6937,2 тис. грн.;
Будинок дитячої творчості – 991,0 тис. грн..
Будинок культури – 1717,8 тис. грн..
Бібліотека – 68, 3 тис. грн..
На підставі вищезазначеного та закону №3424 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» і ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.Повідомити Баранівську  районну раду про потребу в коштах субвенції з районного бюджету у 2016 році на фінансування дошкільних та позашкільних навчальних закладів, міських будинків культури та бібліотек в сумі 9,7 млн. грн. (дев’ять  мільйонів сімсот  тисяч гривень), а саме:
Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» - 6937,2 тис. грн.;
Будинок дитячої творчості – 911,0 тис. грн..
Будинок культури – 1717,8 тис. грн..
Бібліотека – 68, 0 тис. грн..
2.Зобов’язати Баранівську районну раду на розгляд даного питання запросити депутатів та посадових осіб Баранівської міської ради.

Міський голова                                                                       А. Душко
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Другої  сесії                                                                               7 –го скликання
від  07 грудня 2014року №59

Про затвердження протоколу
інвентаризаційної комісії
Баранівської міської ради


Розглянувши протокол інвентаризаційної комісії Баранівської міської ради від 30 листопада 2015року  інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, враховуючи думку депутатів, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити протокол інвентаризаційної комісії від 30 листопада 2015року.


Міський голова            А.О.Душко


БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
Від  7 грудня 2015 року №60                                                     7-го скликання

Про передачу в позичку
приміщення ФАПу


Розглянувши лист Баранівського районного товариства Червоного Хреста України   про передачу приміщення (колишнього ФАПу) по вул. Котляревського, 5 м Баранівка у позичку (безкоштовне користування) терміном на два роки, керуючись ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1. Передати приміщення (колишнього ФАПу) загальною площею 12,2 кв.м по вул. Котляревського, 5, м Баранівка у безкоштовне користування за договором позички для Баранівського районного товариства Червоного Хреста України.   
2. Затвердити проект договору позички приміщення (колишнього ФАПу) по вул. Котляревського, 5, м Баранівка загальною площею 12,2 кв м.
3. Уповноважити міського голову підписати вище зазначений договір.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу Савчука В.А.  


Міський голова                                                                А.О. Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
Від  7 грудня 2015 року №  61                                                                         7-го скликання

Про розгляд клопотання
Житомирської обласної
організації УТОС

Розглянувши листи Житомирської обласної організації УТОС та Новоград-Волинського колективу Українського Товариства сліпих щодо врахування у міському бюджеті коштів для надання пільг на оплату комунальних послуг в розмірі 50% для інвалідів по зору І-ої та ІІ-ої групи на 2016 рік.
Враховуючи той факт, що відповідно до Бюджетного кодексу видатки на додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян здійснюються лише з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та підпунктом «б» пункту 4 ст. 89 Бюджетного кодексу України, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у виділенні коштів з бюджету м Баранівка для надання пільг на оплату комунальних послуг в розмірі 50% для інвалідів по зору І-ої та ІІ-ої групи на 2016 рік.
2. Рекомендувати Житомирській обласній організації УТОС та Новоград-Волинському колективу Українського Товариства сліпих звернутися з аналогічними листами-клопотаннями до Баранівської районної ради, яка має право та повноваження щодо створення відповідних видатків.


Міський голова                                                               А.О. Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
від 12 листопада 2015 року № 62                                                                          7-го скликання

Про внесення змін до рішення сесії № 1917 від 16.04. 2015 «Про внесення змін до штатного розпису ДНЗ «Сонечко»

У зв’язку із виробничою необхідністю, враховуючи лист завідуючої ДНЗ «Сонечко» від 02.10.2015 року, керуючись  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:
Пункт 1 викласти в наступній редакції:
1. Ввести в штатний розпис дошкільного навчального закладу «Сонечко» штатні одиниці, а саме:
- оператор газових котелень -  2 штатні одиниці.


Міський голова                                                                     А.О. Душко


БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої  сесії                                                                                                       7 –го скликання
від  07 грудня 2014року №63
Про встановлення Державного
Прапора України біля могил
загиблих військовослужбовців

Розглянувши звернення Баранівського районного комісаріату   від 20 листопада 2015року  та ГО «Обласна спілка учасників АТО «СХІД» щодо встановлення Державних Прапорів України біля могил загиблих військовослужбовців учасників АТО Сафіна Олексія Павловича, Гасюка Віталія Аркадійовича та Новіцького Віктора Павловича, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.Встановити Державні Прапори України біля могил загиблих військовослужбовців учасників АТО Сафіна Олексія Павловича, Гасюка Віталія Аркадійовича та Новіцького Віктора Павловича, попередньо узгодивши із родинами загиблих військовослужбовців.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради із гуманітарних питань соціального захисту учасників АТО та сімей загиблих військовослужбовців  під час проведення АТО.


Міський голова                                                         А.О.Душко
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
від 7 грудня 2015 року №64                                      7-го скликання

Про  затвердження  порядку 
проведення   конкурсу
та порядку проведення іспиту
на заміщення вакантних
посад у виконавчому апараті міської ради

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

 ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Загальний порядок проведення конкурсу та порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті міської ради (Додаток 1 та Додаток 2).

Міський голова                                                        А.О. Душко


Додаток 1
до рішення міської ради
2-ї сесії 7-го скликання
№ 64 від 7 грудня 2015 року

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому
апараті міської ради

1. Загальні положення
1.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату міської ради (далі - конкурс) проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (далі – Порядок Кабінету Міністрів України) та цього Порядку.
1.2. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті міської ради розпорядженням голови міської ради, який здійснює призначення на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія виконавчого апарату міської ради (далі – конкурсна комісія) у складі голови, секретаря і 3-х членів комісії.
Очолює конкурсну комісію заступник голови міської ради. До складу конкурсної комісії входять працівники виконавчого апарату міської ради, та з правом дорадчого голосу  представник із комісії з питань законності, регламенту та депутатської етики.
1.3. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті міської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
2. Умови проведення конкурсу
2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою міської ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому апараті міської ради.
2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
- визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законами.
2.3. Особи, які подали необхідні документи до виконавчого апарату міської ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).
2.4. Конкурс проводиться поетапно:
2.4.1. Публікація оголошення міської ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.
2.4.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.
2.4.3. Проведення іспиту та відбір кандидатів.
3. Оголошення про конкурс
3.1. Міська рада публікує оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників виконавчого апарату міської ради.
3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
3.2.1. Місцезнаходження міської  ради та номери телефонів для довідок.
3.2.2. Назви вакантних посад.
3.2.3. Основні вимоги до кандидатів згідно із посадовими інструкціями.
3.2.4. Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.
3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.3. цього Порядку конкурс не оголошується.
4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії документи, які передбачені Порядком Кабінету Міністрів України та визначені у оголошенні про проведення конкурсу, оприлюдненого відповідно до пункту 3.1. цього Порядку.
Особи, які працюють у виконавчому апараті міської ради і бажають взяти у участь у конкурсі, зазначені документи не додають.
4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
4.4. Кадровий працівник виконавчого апарату міської ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
4.5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
4.6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у працівника з кадрової роботи виконавчого апарату міської ради.
5. Проведення іспиту та відбір кандидатів
5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату міської ради.
5.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, працівник з кадрової роботи виконавчого апарату міської ради повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України: «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу виконавчого апарату міської ради.
5.4. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті міської ради та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки повноважень міської ради та відділі виконавчого апарату міської ради затверджується головою міської ради відповідно до Порядку Кабінету Міністрів України, цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164.
5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб.
5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконавчого апарату міської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не рекомендує цих кандидатів до кадрового резерву.
5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому апараті міської ради, оголошується повторний конкурс.
5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
5.10. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні конкурсної комісії, що подається голові міської ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи виконавчого апарату міської ради та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові міської ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
5.13. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату міської ради та зарахування до кадрового резерву приймає голова міської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату міської ради приймається за результатами спеціальної перевірки.
5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові міської ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

Заступник міського голови – керуючий справами                                            О. Загорська  


Додаток 2
до рішення міської ради
2-ї сесії 7-го скликання
№ 64 від 7 грудня 2015 року

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування
у виконавчому апараті міської ради

1. Загальні положення
1.1. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого апарату міської ради (далі - конкурсна комісія) відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчого апараті міської ради з урахуванням норм Загального порядку, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 (далі – Загальний порядок).
1.2. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті міської ради, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється працівником кадрової роботи виконавчого апарату міської ради з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат в письмовій формі наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
1.3. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
1.4. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті міської ради передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України: «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу виконавчого апарату міської ради.
Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.6. Перелік питань може розміщуватися на сайті міської ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
1.7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України: «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки відповідного відділу виконавчого апарату міської ради.
1.8. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.9. З урахуванням  специфіки  повноважень  відповідного  відділу виконавчого  апарату  міської  ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
1.10. Процедура іспиту складається з трьох етапів:
- організаційна підготовка до іспиту;
- складання іспиту;
- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
1.11. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату міської ради повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
2. Організаційна підготовка до іспиту
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день
проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів.
Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.
3. Складання іспиту
3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.
Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом міської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання,зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.
4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України: «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу виконавчого апарату міської ради.
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції», і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу виконавчого апарату міської ради.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
 За наявності граматичних помилок оцінка знижується на 1 бал.
4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої затверджується головою конкурсної комісії.
З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у працівника з кадрової роботи виконавчого апарату міської ради.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Переваги матимуть кандидати, котрі успішно пройшли стажування та мають досвід роботи у відповідній галузі.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Заступник міського голови – керуючий справами                                          О. Загорська        


БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
від 7 грудня 2015 року №65                                                                           7-го скликання

Про відхилення подання прокуратури
Баранівського району Житомирської
області від 28.10.2015р. (№06-02/209 вих. 15)

Відповідно до п. 20, 21, 27 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», положеннями «Порядку визначення предмета закупівлі», затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010р. за № 921 та Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та спожитої політики від 11.10.2010р. за № 457, сесія міської ради

 В И Р І Ш И Л А: 
1.    Затвердити рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 26.11.2015р. за № 22 про відхилення подання прокуратури Баранівського району Житомирської області  від 28.10.2015р. ( №06-02/209 вих. 15).


Міський голова                                                     А.О. Душко 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
Від  7 грудня 2015 року №66                                                                           7-го скликання

Про затвердження робочого проекту
«Реконструкція (технічне переоснащення)
станції знезалізнення м Баранівка
Житомирської області

Заслухавши інформацію заступника міського голови – керуючої справами виконкому Загорської О.С., яка ознайомила депутатів з робочим проектом «Реконструкція (технічне переоснащення) станції знезалізнення м Баранівка, Житомирської області», керуючись ст.ст. 26, 30, 31  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.    Затвердити робочий проект «Реконструкція (технічне переоснащення) станції знезалізнення м Баранівка, Житомирської області» на суму 445,865 тис. грн.., в тому числі:
- будівельно-монтажні роботи – 153,425 тис. грн..
- вартість устаткування – 175,532 тис. грн.;
- інші витрати – 42,597 тис грн..
Податок на додану вартість – 74,311 тис. грн..
2.    Враховуючи що даний проект був виготовлений ще у 2012 році, доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконкому Савчуку В.А. замовити коригування кошторисної частини проекту відповідно до сьогоднішнього ринку цін.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, торгівлі та житлово-комунального господарства.


Міський голова                                                       А.О. Душко


БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
від  7 грудня 2015 року № 67                                                        7-го скликання

Про замовлення проектно-кошторисної
документації на будівництво
мигаючого світлофора на перехресті доріг
Висока Піч – Дубрівка та
Новоград-Волинський – Старокостянтинів

З метою забезпечення безпечного руху та зменшення аварійності  на перехресті доріг Висока Піч – Дубрівка та Новоград-Волинський – Старокостянтинів, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.    Замовити проектну кошторисну документацію на проект  «Мигаючий світлофор на перехресті доріг Висока Піч – Дубрівка та Новоград-Волинський – Старокостянтинів»
2.    Передбачити на 2016 рік видатки з бюджету м Баранівка для здійснення  заходів на виготовлення проектно-кошторисної документації .


Міський голова                                                              А.О. Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої сесії
від  7 грудня 2015 року №68                                                   7-го скликання

Про замовлення проектно-кошторисної
документації на будівництво
критого ринку в м. Баранівка

З метою покращення надання послуг  із торгівлі, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.    Замовити проектну кошторисну документацію на проект  «Критий ринок»
2.    Передбачити на 2016 рік видатки з бюджету м Баранівка для здійснення  заходів на виготовлення проектно-кошторисної документації.


Міський голова                                                                 А.О. Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої  сесії                                                                                                   7 –го скликання
від  07 грудня 2015 року №69

Про затвердження Програми
забезпечення, техногенної безпеки
та цивільного захисту м. Баранівка
в період до 2020 року.

Заслухавши інформацію начальника РС УДСНС України Нікітчина С.А, щодо необхідності затвердження Програми забезпечення, техногенної безпеки та цивільного захисту м. Баранівка в період до 2020 року  керуючись ст. 26. Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму забезпечення, техногенної безпеки та цивільного захисту м. Баранівка в період до 2020 року. (додається).
2.Секретарю міської ради Ю.М.Оханському та головам постійних комісій забезпечити своєчасну підготовку та виконання заходів.


            Міський голова                                                          А.О.Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої  сесії                                                                                                   7 –го скликання
від  07 грудня 2015 року №70

Про розгляд депутатського
звернення Суса О.І. №1
щодо розміщення пішохідного
переходу та встановлення примусового
зниження швидкості по вулиці Звягельській

Заслухавши інформацію заступника міського голови – керуючої справами виконкому Загорської  О.С. про результати розгляду депутатського звернення депутата Баранівської міської ради  Суса О.І., щодо розміщення пішохідного переходу та встановлення примусового зниження швидкості по вулиці Звягельській, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» , міська рада

ВИРІШИЛА:
Інформацію заступника міського голови – керуючої справами виконкому Загорської  О.С. про результати розгляду депутатського звернення депутата Баранівської міської ради  Суса О.І., щодо  розміщення пішохідного переходу та встановлення примусового зниження швидкості по вулиці Звягельській взяти до відома, рішення по даному зверненню прийняти після отримання висновків від відповідних державних установ.


            Міський голова                                                          А.О.Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Другої  сесії                                                                                                   7 –го скликання
від  07 грудня 2015 року №71

Про розгляд депутатського
звернення Суса О.І. №2
щодо освітлення  по вулиці Степанюка

Заслухавши інформацію заступника міського голови – керуючої справами виконкому Загорської  О.С. про результати розгляду депутатського звернення депутата Баранівської міської ради  Суса О.І., щодо освітлення по вулиці Степанюка  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» , міська рада

ВИРІШИЛА:
Інформацію заступника міського голови – керуючої справами виконкому Загорської  О.С. про результати розгляду депутатського звернення депутата Баранівської міської ради  Суса О.І., щодо освітлення по вулиці Степанюка взяти до відома, рішення по даному зверненню прийняти підчас розгляду міського бюджету на 2016 рік.


            Міський голова                                                          А.О.Душко 

Друк E-mail