Рішення 43 сесії 6 –го скликання від 27 січня 2015 року

Опубліковано у Рішення сесій міської ради

                                                                    РІШЕННЯ

Сорок третьої  сесії                                                           6 –го скликання

від   27 січня  2015  року № 1801

Про затвердження міського

бюджету на 2015 рік

Заслухавши доповідь спеціаліста міської ради з бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Дем’янюк О.Ю. про проект міського бюджету на 2015 рік, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету та у відповідності до Закону України  «Про державний бюджет України на 2015 рік» з врахуванням Податкового кодексу України, керуючись п.23.ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

Вирішила

1. Установити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2015 рік у сумі 7606268 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 6421798 грн., в тому числі інша субвенція 3409898 грн.

Спеціального фонду бюджету 1184470  грн., у тому числі бюджету розвитку 194070 грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2015 рік у сумі 7606268 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  6131162 грн., видатків спеціального фонду бюджету 1475106 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

2.1.Здійснювати передачу коштів з загального фонду на погашення кредиту по проекту «НЕФКО» (додаток  4).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів місцевого бюджету усумі 1050 грн.

4.Затвердити перелік об’єктів капітальних вкладень на 2015 рік (додаток 5) та перелік об’єктів і робіт за рахунок коштів бюджету розвитку з врахуванням заборгованості та вільного залишку коштів на початок року (додаток 6).

5.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

                - оплата праці працівників;

                - нарахування на заробітну плату;

                - забезпечення продуктами харчування;

                - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

                - обслуговування державного (місцевого ) боргу;

                - поточні трансферти населенню;

                - поточні трансферти місцевим бюджетам;

                - підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації.

6. Надати право міській раді в особі міського голови:

- отримувати в органах Державної  казначейської служби України короткотермінові позички на  покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання  загального фонду міського бюджету;

- проводити протягом 2015 року перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також за економічною класифікацією видатків шляхом видання розпоряджень, що затверджуються на наступних сесіях міської ради.

7. Міській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Міський голова                                         А.О.Душко

                                           

 

                                                          Рішення

Сорок четвертої   сесії                                     6 –го скликання

від  04 лютого  2015 року №1863

 

Про акцизний податок

Керуючись  ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 56 розділу І, пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення»  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.14 №71-VIII, підпунктом 26 пункту 1 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.14 №79- VIII, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території міста акцизний податок у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну на промислових замінників тютюну, товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України).

2.Платниками податку є особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

3.Об’єктами  оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

4.Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пункту 3 цього рішення.

5.Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних  товарів, сплачують податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

6.Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктами господарювання розділеної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

7.Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати акцизного податку здійснюється Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ.

 

Міський голова                                                   А.О.Душко

 

        

 

                                                          Рішення

Сорок четвертої   сесії                                     6 –го скликання

від  04 лютого  2015 року №1864

Про транспортний податок

Керуючись  ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 3 та 81 розділу І, пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення»  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.14 №71-VIII, підпунктом 26 пункту 1 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.14 №79- VIII, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території міста ставку транспортного податку у розмірі 25000 гривень, з розрахунку на календарний рік, за кожен легковий автомобіль, що є об’єктами оподаткування.

2.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідні з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

3.Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовуються до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см.

4.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3 цього рішення.

5.Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку фізичними особами та відповідні платіжні реквізити надсилаються платникам податку Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ до 1 липня звітного року. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Баранівське відділення Новоград-Волинської ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають  Баранівському відділенню Новоград-Волинської ОДПІ декларацію за встановленою формою з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

7.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

8.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, я якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

9.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування. Строки сплати податку: для фізичних осіб- протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; для юридичних осіб- авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10.Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати акцизного податку здійснюється Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ.

 

Міський голова                                                   А.О.Душко

 

      

                                                          Рішення

Сорок четвертої   сесії                                     6 –го скликання

від  04 лютого  2015 року № 1860

 

Про затвердження Заяви щодо підтримки

 Звернення  Верховної Ради України до

Організацій  Об’єднаних Націй, Європейського

 Парламенту, Парламентської Асамблеї

Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО,

Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської

Асамблеї ГУАМ, національних парламентів

 держав світу про визнання Російської Федерації

державою-агресором, затвердженого постановою

Ради України від 27.01.2015 №129-VIII, і

визнання «ДНР» та «ЛНР» терористичними

 організаціями

Розглянувши  клопотання голови Баранівської районної організації РПЛ О.Ковальського, голови Баранівської районної організації ВО «Батьківщина» С.А.Ворощука, голови Баранівської районної партійної організації «Народний фронт» Ю.В.Цимбалюка щодо визнання Російської Федерації країною-агресором та визнання так званих  «ДНР»,  «ЛНР» терористичними організаціями, враховуючи позицію депутатів, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Заяву Баранівської міської ради щодо підтримки Звернення Верховної Ради України до Організацій Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженого постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII, і визнання «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями (додається).

2.Виконавчому апарату міської ради розмістити відповідну Заяву, зазначену в п.1, на сайті міської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова                                                   А.О.Душко

                                                                       

          Додаток до рішення

          №1860 від 04.02.2015р.

                                                                     

ЗАЯВА

Баранівська  міська  рада Житомирської області заявляє про однозначну підтримку Звернення  Верховної Ради України до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської  Асамблеї НАТО, Парламентської  Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором.

Не маємо сумніву, що всі територіальні громади України солідарні у своєму прагненні захистити територіальну цілісність України та зупинити державу- агресора, яка порушує норми міжнародного права, чинить на нашій території злочини проти людяності, озброює терористів, що піддають обстрілам житлові квартали українських міст.

Користуючись підтримкою Російської Федерації, так звані «ЛНР» і «ДНР» в останні тижні посилили терористичні дії, що призвели до жахливих втрат серед цивільного населення у Волновасі, Донецьку, Маріуполі, Дебальцевому.

Вважаємо, що у цій загрозливій для усього світу ситуації Баранівська громада, представники якої у лавах Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонних військ, спецпідрозділах, добровольчих батальйонах мужньо відстоюють територіальну цілісність держави та протистоять поширенню тероризму, повинна заявити позицію щодо дій країни-агресора.

На сьогодні ми маємо загиблих та пропалих безвісти воїнів, в тому числі і наших земляків. Як і в інших регіонах,  у нас також знайшли прихисток переселенці та біженці зі Сходу України. Страждає економіка, зменшилися обсяги виробництва підприємств усіх форм власності, погіршується рівень життя громадян.

Саме тому ми, представники Баранівської громади, звертаємося до української влади з проханням консолідувати всі зусилля для зупинення агресії та недопущення подальшого загарбання території України.

Підтримуємо Звернення Верховної Ради України:

- не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України;

- визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані «ДНР» і «ЛНР» визнати терористичними організаціями;

- посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів (санкцій), щоб зупинити російську агресію та примусити російське керівництво виконати у повному обсязі усі  пункти Мінських домовленостей, припинити незаконну окупацію Криму, звільнити усіх заручників та незаконно утримуваних на території  Російської Федерації громадян України, включаючи члена постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надію Савченко.

Висловлюємо солідарність із Парламентською Асамблеєю Ради Європи, яка застосувала дипломатичні санкції до Російської Федерації, позбавивши її права голосу до квітня цього року та наклала інші обмеження.

Надіємося, що всі територіальні громади, громадські, профспілкові, волонтерські організації Житомирщини та всієї України будуть єдині у прагненні відстояти нашу територіальну цілісність та повернути мир на нашу рідну землю.

 

 

 

Друк