Рішення Сорок третьої сесії 6 –го скликання від 27 січня 2015 року

Опубліковано у Рішення сесій міської ради

                                                          Рішення

Сорок третьої  сесії                               6 –го скликання

від 27 січня 2015 року № 1812

 

Про встановлення ставки

податку на нерухоме майно

відмінне від земельної ділянки

Керуючись статтею 25, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 266 Податкового кодексу України із змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014р.№71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території міста ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в наступних відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування:

-- для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб – 0,3%;

-- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб – 0,2%.

2.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, розміщеної на території міста.

3.Об'єктами оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти  житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення міської ради;

д) об’єкти  житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ на  підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника  податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів  житлової та не нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартир/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається раз за кожний базовий податковий (звітний) період.

6.Податкові повідомлення – рішення про сплату сум податку та відповідні платіжні реквізити, надсилаються платникам податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня звітного року. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Баранівському відділенню Новоград-Волинської ОДПІ декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними  частками поквартально.

8. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Строки сплати податку: для фізичних осіб – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; для юридичних осіб – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

9.Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки здійснюється  Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ.

10.Заступнику міського голови-керуючій справами виконкому – О.П.Бабінець забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації та на сайті міської ради.

11.Це рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

         Міський голова                                                   А.О.Душко

 

 

                                                          Рішення

      Сорок третьої  сесії                               6 –го скликання

 

від 27 січня 2015 року № 1813

Про встановлення ставки

єдиного податку

У відповідності до Закону України від 28.12.2014р.№71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Встановити ставку єдиного податку, а саме:

-- для першої групи платників єдиного податку - 10 (десять) відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

-- для другої групи платників єдиного податку - 20 (двадцять) відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

-- для третьої та четвертої групи платників єдиного податку  у відповідності до чинного законодавства.

2.Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати ставки  єдиного податку здійснюється  Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ.

3.Заступнику міського голови-керуючій справами виконкому – О.П.Бабінець забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації та на сайті міської ради.

4.Це рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

 

         Міський голова                                                   А.О.Душко

 

 

 

 

 

Друк