Рішення 6 сесії 7 скликання від 1.06.2016 р. "Про схвалення проекту рішення міської ради "Про добровільне об’єднання територіальних громад"

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Шостої сесії                                    7 –го скликання

від «01» червня 2016     №253

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, та враховуючи результати громадських обговорень, міська рада

ВИРІШИЛА:
1.    Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).
2.    Міському голові Душку А.О. подати проект рішення Баранівської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Житомирської  обласної державної адміністрації та пропозицію звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій ради.


Міський голова                                                                     А.О. Душко

 

 

Додаток до рішення № 253
6 сесії 7 –го скликання від 01.06.2016 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНИЙ СПІЛЬНОЮ РОБОЧОЮ ГРУПОЮ

від ________________                                                                    №

Про добровільне об’єднання територіальних громад

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Баранівська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.    Об’єднатися з територіальними громадами
сіл Суємці, Володимирівка -  Суємецької сільської ради;
сіл  Зеремля, Середня,  Вишнівка – Зеремлянської сільської ради;
сіл  Йосипівка, Табори – Йосипівської сільської ради;
сіл  Жари, Деревищина  - Жарівської сільської ради;
сіл Кашперівка, Озерянка, Гриньки – Кашперівської сільської ради;
сіл  Рогачів, Острожок,  Рудня,  Млини – Рогачівської сільської ради;
сіл  Вірля, Климентіївка – Вірлянська сільська рада;
сіл  Марківка,  Стара Гута, Глибочок – Марківської сільської ради;
сіл  Ялишів,  Явне, Лісове – Ялишівської сільської ради;
селище  Полянка, село  Будисько  - Полянківської селищної  ради;
сіл Берестівка, Мирославль, Ситисько, Зрубок -  Берестівської сільської ради;
міста Баранівка – Баранівської міської ради;
сіл Смолдирів, Смолка (Червонопрапорне), Іванівка – Смолдирівської сільської ради
в Баранівську  територіальну громаду з центром у місті Баранівка.
2.    Доручити Баранівському міському голові Душку А.О. звернутися до Житомирської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.
3.    Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додається).
4.    Повноваження  міської, селищної  та сільських рад, міського, селищного  та сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування та міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
5.    Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської, селищної і сільських рад, що об’єднуються, визначити раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.
6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій ради.

Міський голова                                                                   А.О. Душко
Секретар ради                                                                   Ю.М. Оханський


Друк E-mail