Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік (Проект регуляторного акту)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік»

 

1.            Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

На даний час  відповідно до чинного законодавства передбачено необхідність та право встановлення органами місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів ставок місцевих  податків та зборів. При цьому, такі рішення підлягають офіційному оприлюдненню до 15 липня року, що передує року, в якому планується ввести в дію такі ставки.

2.            Цілі регулювання

Метою даного проекту рішення є встановлення ставок місцевих  податків та зборів на 2018 рік  на території Баранівської об’єднаної громади  із врахування потреб територіальної громади.

3.            Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативи відсутні. Обраний спосіб регулювання - забезпечення прозорості при взаємовідносинах між міською радою та суб’єктами господарської діяльності, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у сфері оподатькування.

4.            Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік ».                                                                                                

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми:

Встановлення ставок податків та зборів на 2018 рік.

 

5.            Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Цілі прийняття спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних з визначенням встановлення фінансових зобов’язань громадян перед міським бюджетом та територіальною громадою.

6.            Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

Аналіз вигод та витрат

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Чітке встановлення ставок податків та зборів  на території Баранівської ОТГ

Забезпечення надходжень до міського бюджету

Врахування змін у чинному законодавстві у сфері оподаткування

Відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

Забезпечення прозорості та відкритості при взаємовідносинах між міською радою та суб’єктами господарської діяльності

Відсутні

Населення

Задоволення потреб територіальної громади міста за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету

Відсутні

7.            Строк дії регуляторного акту

Строк дії акту один рік (бюджетний).

8.            Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за критерієм щодо надходження податків та зборів до міського бюджету.

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

6 сесія 8 скликання

    від  05 травня 2017                                                                                                №251

 

Про встановлення місцевих податків та

зборів на 2018 рік (Проект регуляторного акту)

 

Керуючись Податковим Кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради, міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити наступні місцеві податки та збори на 2018 рік:

1.1. Податок на майно в частині:

1.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2 Транспортний податок;

1.2. Єдиний податок. Місцеві збори:

1.2. Туристичний збір.

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

2.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.

2.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.

 3. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який використовується не більше 5 років та середня ринкова вартість, яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

 4. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 4.1. Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру від прожиткового мінімуму , встановленої законом на 01 січня податкового року.

4.2. Для ІІ групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

5. Встановити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до вартості усього періоду проживання (ночівлі) в місцях визначених Положенням про порядок справляння туристичного збору.

 6. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету.

8. Звіт за надходженнями місцевих податків і зборів заслуховувати щоквартально.

 

Міський голова                                                               А.О. Душко

 

Друк E-mail