Про затвердження Положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлюна території м Баранівка (проект регуляторного акту)

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

від 25жовтня 2016 р.                                                                                   №196


Про затвердження Положення
про тимчасову дрібно-роздрібну
торгівлюна території м Баранівка
(проект регуляторного акту)

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», від 10 жовтня 2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху», від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.    Затвердити Положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. Баранівка (додаток 1) як проект регуляторного акту.
2.    Зобовязати відділ благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради здійснювати контроль за здійсненням на території міста тимчасової дрібно-роздрібної  торгівлі.
3.    Розмістити Положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. Баранівка (додаток 1) як проект регуляторного акту на сайті Баранівської міської ради для обговорення та надання зауважень та пропозицій.
4.    Через 30 днів після оприлюднення регуляторного акту на сайті міської ради та його обговорення затвердити Положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. Баранівка із внесеними правками в разі їх наявності.
5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міської ради – керуючу справами виконкому міської ради Загорську О.С.

Міський голова                                                                             А.Душко

Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська


Додаток до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 25.10.2016 року № 196Положення
про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. Баранівка

1. Загальні положення.
 1.1. Положення про порядок організації виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків у місті Баранівка  (далі – Положення) визначає основні вимоги щодо порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами, підприємцями, що здійснюють  діяльність на території міста Баранівка (далі – суб’єкти). Дане Положення визначає вимоги до організації виїзної(виносної) торгівлі  на території міста  і є обов’язковим для виконання.
1.2. Виїзна (виносна) торгівля є різновидом дрібно-роздрібної торгівлі, тобто різновидом торгівлі через дрібно-роздрібну торговельну мережу. Роздрібна торгівля через дрібно-роздрібну торговельну мережу є однією з форм поза магазинного продажу товарів.
Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста (далі Порядок) розроблено відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення ”,наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» та інших нормативних актів.
 
2.Основні терміни   
2.1. Торгівля поза магазинами (включаючи пересувну мережу) — сукупність нестаціонарних, пересувних пунктів з продажу товарів, які пристосовані для тривалої роздрібної торгівлі товарами населенню на розвіз або рознос (лотки, розкладки, стенди, палатки, автомагазини, автофургони тощо) через торгові автомати.
2.2. Засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, тощо.
2.3. Виїзна торгівля - торгівля за межами торговельного приміщення через різні засоби пересувної мережі для дрібної торгівлі: автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, автопричепи, візки,  спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.
2.4. Виносна торгівля — торгівля за межами торговельного  приміщення, біля стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується у даному закладі.
2.5. Дозвіл на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі (далі-Дозвіл) є безоплатним дозвільним документом, який надає право його власнику на експлуатацію тимчасового об’єкта виїзної (виносної) торгівлі. Дозвіл видається за встановленою формою, затвердженою рішенням міської ради (за встановленим зразком відповідно до додатку №2).
2.6. Схема розміщення об’єкта виїзної(виносної) торгівлі, - схема розміщення, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до об’єкта (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);
2.7. Інші терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.
 
3. Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території м. Баранівка
 
3.1.Умови розміщення пунктів виїзної торгівлі
3.1.1. Розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі здійснюється відповідно до вимог будівельних, санітарних, пожежних, інших норм і правил, а також з врахуванням вимог інших актів, прийнятих у межах компетенції органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
3.1.2. Об’єкти виїзної (виносної) торгівлі повинні мати належний естетичний вигляд,  відповідати вимогам правил торгівлі та нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки.
3.1.3. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до пункту виїзної (виносної) торгівлі території. У випадках порушення Правил благоустрою міста суб’єкт, який здійснює торгівлю буде притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП.
3.1.4. Розміщення пунктів виїзної торгівлі дозволяється в районах вулиць, площ та інших орієнтирів, що вказані в дозволах, за умови дотримання правил безпеки руху транспорту й пішоходів.
3.1.5. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах завширшки не менше 4 метрів за межею пішохідної частини. Товар і звільнена від нього тара повинні складуватися на тротуарі поруч із зазначеними пересувними елементами і за межами його пішохідної частини.
3.1.6. Заборонено розміщення пунктів виїзної (виносної) торгівлі:
- в межах міських комунікацій;
- на газонах, зелених насадженнях;
- на землях, обтяжених правами землекористувачів, без їх згоди;
- в природоохоронних зонах, охоронних зонах пам’ятників історії та культури (за винятком обслуговування міських заходів).
 
3.2. Умови провадження торговельної діяльності
 
3.2.1. Продаж товарів під час виїзної торгівлі здійснюється через засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), торгівельні автомати,  палатки, прилавки, столики, розноски, лотки, тощо.
3.2.2. Під час виїзної торгівлі дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, яка проводиться згідно з правилами їх продажу.
Торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами можливо здійснювати лише за умови, що продовольчі товари фасовані, мають герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.
При організації святкових заходів виїзну торгівлю дозволяється доповнити товарами наступного асортименту: шашлики, хот-доги з соусними начинками, піца з напівфабрикатів і гарячі напої на розлив (при наявності одноразового посуду), бутильована вода.
3.2.3. Під час виїзної торгівлі забороняється продаж:
- продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також умови для додержання температурних режимів по зберіганню та продажу цих товарів;
- нефасованих і не упакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, корзин та неспеціалізованого транспорту;
- без наявності сертифікатів і гігієнічних висновків на кожен вид і партію товарів які реалізуються.
- продаж товарів, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку;
- використання газобалонного обладнання для живлення кавомашини або іншого додаткового обладнання;
- продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання за відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду.
3.2.4. Торгівля проводиться суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними та фізичними особами), громадянами на території міста після отримання дозволу виконавчого комітету Баранівської міської ради на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі та укладення договору про слату пайової участі на покращення благоустрою міста.
3.2.5. Господарюючий суб'єкт при організації виїзної торгівлі, які безпосередньо здійснюють торгівлю через дрібно-роздрібну торговельну шляхом використання засобів пересувної мережі повинні керуватися та дотримуватися вимог Законів України «Про захист прав споживачів», «Про споживчу кооперацію», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про дорожній рух», Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, що затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року   № 369, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність, Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, а також цим Порядком. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. №198
3.2.7. Тимчасова (святкова) торгівля з лотків проводиться суб’єктами підприємницької діяльності з нагоди свят або інших культурно-масових заходів, які організовуються місцевою владою,  підприємствами та установами  міста.
3.2.8. У разі здійснення виїзної або виносної торгівлі на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю:
•    для юридичної особи — найменування, адреса і номер телефону;
•    для фізичної особи - підприємця — прізвище, ім’я та по батькові, документ, що підтверджує державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.
 
3.2.9. Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів із засобів пересувної мережі на товари, що одержані для продажу, повинні мати та пред’явити на вимогу контролюючого органу :
- документи про надходження товарів до продажу (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);
- документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів – копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською мовою та завірені печаткою суб'єкта господарювання, від якого одержані ці товари);
- для товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні (Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 р.  № 28 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 4 травня 2005 р. за  № 466/10746), у накладній або в іншому відвантажувальному документі має бути зазначено реєстраційний номер сертифікатів відповідності та/або реєстраційні номери декларацій про відповідність;
- копії гігієнічних висновків;
- ярлики (цінники) або покажчики цін;
- у випадках застосування пересувної мережі(транспортного засобу) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відмітками про переобладнання транспортного засобу, видане у встановленому порядку підрозділами поліції України, санітарний паспорт на автомобіль, виданий уповноваженим підрозділом Державної санітарно-епідеміологічної служби України;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий уповноваженим підрозділом Державної санітарно-епідеміологічної служби України;.
Суб'єкти господарювання (власники засобів пересувної мережі) повинні мати на всі товари, що реалізуються в цих засобах, вищезазначені документи.
3.2.10. Особи, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів з засобів пересувної мережі підлягають в установленому порядку обов'язковому систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, копія якої зберігається на робочих місцях працівників.
Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.
3.2.11. На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари, повинен бути оформлений санітарний паспорт.
3.2.12. Засоби пересувної мережі, як об’єкти пересувної дрібно-роздрібної торгівлі повинні відповідати вимогам СанПіН 5781-91 «Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі», СанПіН 42-123-5777-91 «Санітарні правила для підприємств громадського харчування». Засоби пересувної мережі повинні бути забезпечені відповідним інвентарем та обладнанням, а у разі здійснення продажу продовольчих товарів, що швидко псуються - холодильним устаткуванням
3.2.13. Торгівля із засобів пересувної мережі напоями на розлив, продовольчими товарами та продукцією громадського харчування без упаковки, не допускається без підключення до водопровідної та каналізаційної мережі, мати місця для миття рук, обладнання, інвентарю (або посуд одноразового використання), комплект миючих і дезинфікуючих засобів, бачки з кришками для збирання відходів.
Для приготування продукції повинна використовуватися питна вода, яка відповідає ДСанПіН 2.2.4-400-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Відповідно до вимог СанПіН 5781-91 у засобах пересувної мережі по закінченні робочого дня перевізне та переносне обладнання повинно бути піддане санітарній обробці, автотранспорт повинен бути чистим, справним, кузов машини повинен мати гігієнічне покриття, мийка й санітарна обробка автотранспорту, призначеного для перевезення харчових продуктів, повинна здійснюватись в автогосподарствах, дезінфекція транспорту проводиться в міру необхідності, але не менш як 1 раз у 10 днів тощо.
Обладнання, що використовується для продажу продовольчих товарів, повинно мати гігієнічні висновки (сертифікати відповідності), що їх надають виробники.
Працівники засобів пересувної мережі зобов’язані утримувати їх, а також навколишню територію в чистоті, стежити за якістю прийнятих і реалізованих харчових продуктів, суворо дотримуватись термінів реалізації та правил відпускання харчових продуктів, запобігати забрудненню продуктів, бути охайно одягненим, носити чистий санітарний одяг установленого зразка, спеціальний головний убір, нагрудний фірмовий знак, суворо дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки після кожної перерви в роботі та у міру необхідності.
3.2.14. Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі суб'єкт господарювання відповідає за підтримання чистоти та порядку на прилеглій до об’єкту   торгівлі території. У випадках порушення Правил благоустрою міста суб’єкт, який здійснює торгівлю буде притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП.
3.2.15. Здійснення торговельної діяльності, за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста, забороняється поза межами встановленими схемами дислокації нестаціонарних об'єктів торгівлі.
3.2.16. Забороняється зміна  групи товарів  об’єктів виносної  та  виїзної торгівлі без погодження із виконавчим комітетом міської ради.
 
4. Порядок отримання дозволу на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі
 
4.1. Для розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі  суб’єкт господарювання необхідно отримати Дозвіл, для чого він  подає у відділ благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради наступні документи:
4.1.2. Для отримання дозволу на розміщення виносної торгівлі, заявник подає наступні документи:
•    заява згідно з додатком №1 до Порядку;
•    асортиментний  перелік  продукції   для  реалізації,  погоджений територіальним органом Держсанепідслужби;
•    витяг ЄДР.
 
4.1.3. Для  отримання  дозволу  на  розміщення  об’єкту виїзної торгівлі, заявник подає наступні документи:
•    заява згідно з додатком №1 до Порядку,;
•    копію     санітарного      паспорта       автомобіля      (при      торгівлі    з автотранспортних засобів продовольчими товарами);
o    копію торгового патенту;
o    документ про взяття на облік як платника податку;
o    документ щодо правовідносин між суб’єктом господарювання та працівником або особою, що здійснює торгівлю (не вимагається у разі здійснення такої торгівлі фізичною особою – підприємцем як працівником, що здійснює продаж безпосередньо);
o    асортиментний     перелік     продукції     для     реалізації,    погоджений територіальним органом Держсанепідслужби;
 
4.1.4  Особливості тимчасової (святкової)торгівлі.
1) Суб"єкти підприємницької діяльності, які мають бажання здійснювати (виїзну, виносну) торгівлю з лотків під час проведення в місті культурно-масових заходів, повинні подати до відділу благоустрою та житлово-комунального господарства такі документи:
- заяву на ім’я міського голови;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 -асортиментний перелік товарів, затверджений господарюючим суб’єктом.
2) Для організації (виїзної, виносної) торгівлі під час проведення культурно-масових заходів у місті Дозвіл оформляється відділом благоустрою та житлово-комунального господарства та затверджується його начальником, в якому зазначаються всі суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюватимуть торгівлю з лотків, а також час проведення цієї торгівлі.
4.2. Рішення щодо надання дозволу приймається виконавчим комітетом міської ради за зверненням суб’єкта господарської діяльності. Строк здійснення виїзної та виносної торгівлі встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради на термін зазначений у заяві, але в межах календарного року.
4.3. Після прийняття позитивного рішення виконавчим комітетом міської ради, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства заявнику надає дозвіл, відповідно до розділу 2.5, даного Порядку.
4.5. У наданні дозволу може бути відмовлено з наступних підстав:
- подання встановленого пакету документів не в повному обсязі;
- виявлення недостовірної інформації в поданих документах;
- цільове призначення наявної в заявника земельної ділянки (у разі виносної торгівлі) не відповідає предмету дозволу;
- відсутність у переліку основних видів діяльності суб’єкта господарювання, згідно даних Єдиного державного реєстру, виду діяльності, що пов’язане із предметом дозволу.
4.6. У разі виникнення  підстав, передбачених пунктом 4.5 Порядку, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства протягом десяти робочих днів, з дня реєстрації заяв, на адресу заявника готується обґрунтована відмова.
4.7. У випадку виникнення інших підстав, передбачених чинним законодавством виконавчий комітет міської ради приймає рішення про відмову у видачі дозволу на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Баранівка, про що автор звернення повідомляється протягом 10 робочих днів, з дня прийняття рішення.
4.8. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством порядку.
4.9. Дозвіл на розміщення об'єктів виїзної торгівлі громадянам, які мають намір реалізовувати сільськогосподарську або іншу продукцію  власного виробництва, що не має ознак господарської діяльності згідно із цим Порядком не надається. Реалізація такої продукції громадянами здійснюється на територіях ринків міста у порядку, визначеному Правилами торгівлі на ринках.
 
5. Припинення дії дозволу на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі
5.1.  Анулювання дозволу здійснюється виконкомом на підставі протоколів перевірок за поданням контролюючих органів або на підставі обґрунтованих, неодноразових письмових скарг споживачів.
5.2. Дозвіл припиняється:
- в разі закінчення його дії;
- в разі недотримання вимог розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі відповідно до  дозволу;
- у разі скасування або закінчення строку дії ліцензії на відповідний вид господарської діяльності;
- у разі порушення норм даного Порядку та  діючого законодавства;
- у разі ліквідації суб’єкта господарювання відносно якого було оформлено Дозвіл;
- у разі смерті фізичної особи відносно якої оформлено Дозвіл.
- у разі систематичного порушення суб’єктом та його працівниками вимог законодавства, цього Положення, інших нормативних актів, дозвіл на організацію виїзної (виносної) торгівлі призупиняється до усунення порушень або анулюється розпорядженням міського голови про що інформуються суб’єкти підприємницької діяльності через видачу виписки з розпорядження.

6. Відповідальність і  контроль за виконанням
 
6.1. Відповідальність за порушення вимог щодо організації виїзної (виносної) торгівлі суб’єкти та їх уповноважені особи несуть згідно із чинним законодавством.
6.2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється службовими особами органів державної виконавчої влади та посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування в межах компетенції, наданої законодавством.
6.3.Суб’єкти   господарювання,  які  здійснюють  виїзну (виносну)  торгівлю  без дозволу  міськвиконкому  притягуються до  адміністративної   відповідальності   згідно   статті  160, 164  КУпАП.
 
 
 Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська

 


Додаток  1 до Положення
про тимчасову дрібно-роздрібну
торгівлю на території м Баранівка
 
 
Заява
Про видачу дозволу-погодження на розміщення
об’єктів виїзної торгівлі
                                                                                    
  Начальнику відділу благоустрою та
житлово-комунального господарства
Баранівської міської ради
_____________________________
(ПІБ підприємця, найменування юридичних осіб)
_____________________________
(Юридична адреса для юридичних осіб,
домашня адреса для фізичних осіб, телефон)

Заява
 
Заявник____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)
Адреса _______________________________________________________________________
(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса)
ПІБ керівника підприємства_____________________________________________________
Паспорт______№_______виданий «____»________________________________________
                                                                                           (для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________
                                           (ким виданий)
Реєстраційне свідоцтво №_________від  «___»       ________20____р.
Ідентифікаційний код _______________________________________
 
Прошу Вас видати дозвіл-погодження на розміщення об’єкту виїзної торгівлі
_____________________________________________________________________________
(тип і спеціалізація об’єкту)
За адресою:___________________________________________________________________
 
Режим роботи_________________________________________________________________
(вказати місце розташування)
Термін розміщення ____________________________________________________________
 
При організації роботи об’єкта зобов’язуюсь дотримуватися правила торгівлі, санітарні норми та правила, норми пожежної безпеки, Правила благоустрою міста Новогродівка, інші нормативно-правові акти України, що регламентують даний вид діяльності. З Положенням про порядок надання дозволу на виїзну(виносну) торгівлю та проведення ярмарків в                м. Новогродівка ознайомлений (а) і зобов’язуюсь виконувати. До заяви додаю такі документи на ______ аркушах. 1.(список документів, що додаються).
 

Дата_____________                                                                            Підпис____________
 
 
Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська

                                                                                       Додаток  2 до Положення
про тимчасову дрібно-роздрібну
торгівлю на території м Баранівка
 


Дозвіл-погодження
на розміщення об’єктів виїзної торгівлі на території міста Баранівка


№_____                                                                             «____»___________201_
 
Відділ благоустрою та житлово-комунального господарстваБаранівської міської ради дозволяє (погоджує)
_____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)
_____________________________________________________________________________
(юридична адреса, дані свідоцтва про державну реєстрацію, паспортні дані)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розміщення об’єкту виїзної торгівлі у відповідності з заявою від «_____»_________20____
 
Місце розміщення об’єкту ______________________________________________________
 
Тип і спеціалізації об’єкту_______________________________________________________
 
Режим роботи об’єкту__________________________________________________________
 
Термін роботи об’єкту __________________________________________________________
 
 
Начальник відділу благоустрою та ЖКГ
Баранівської міської ради                                                                           _________________
 
 
 
Зворотна сторона
 
Відмітки працівника відділу благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради, що уповноважений на здійснення перевірки

№ акта    Дата перевірки    Найменування контролюючого органу    ПІБ перевіряючого    Короткий зміст    Підпис продавця                     
                     
                          
                
                  


Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська

 

 


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради  «Про затвердження положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. Баранівка» №196 від 25.10.2016 року

1.    Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.
На даний час актуальним є питання врегулювання здійснення виносної дрібно-роздрібної торгівлі на території м. Баранівка. Це зумовлено стихійним характером здійснення виїзної/виносної/святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг на вулицях міста у весняно-літній та осінній період. Хаотичне розміщення об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі та об’єктів надання послуг у сфері розваг ускладнює контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства щодо захисту прав споживачів, правил торгівлі, нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки тощо. Крім того, непоодинокими є звернення суб’єктів господарювання щодо врегулювання вказаного питання.
2.    Цілі регулювання
Основною метою запропонованого проекту рішення є впорядкування здійснення виносної дрібно-роздрібної торгівлі на території міста.
3.    Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей
Відсутнє правове регулювання здійснення виносної дрібно-роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.  Обраний спосіб регулювання - впорядкування здійснення виносної дрібно-роздрібної торгівлі.
4.    Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
 Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. Баранівка». Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми: затвердження положення про тимчасову дрібно-роздрібну торгівлю на території м. Баранівка.
5.    Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення чітко вказано вимоги до розміщення та функціонування об’єктів тимчасової дрібно-роздрібної торгівлі, визначений порядок отримання необхідних документів для розміщення об’єктів виносної дрібно-роздрібної торгівлі, а також зазначено особливості здійснення тимчасової (святкової) виносної дрібно-роздрібної торгівлі.
6.    Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.
Впорядкування здійснення виносної дрібно-роздрібної торгівлі та надавання послуг у сфері розваг;
Наявність чіткого механізму отримання документів, необхідних для здійснення виносної дрібно-роздрібної торгівлі;
Надходження до місцевого бюджету у вигляді пайової участі на покращення благоустрою міста;
Населення отримає зручне обслуговування, покращення санітарного стану міста
7.    Строк дії регуляторного акту
Строк дії пропонується не обмежувати в часі.
8.    Показники результативності регуляторного акту
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями: 1. Кількість суб’єктів господарювання, які подали заяви на розміщення об’єктів виносної дрібно-роздрібної торгівлі. 2. Кількість розміщених об’єктів тимчасової дрібно-роздрібної торгівлі. 3. Сума надходжень від пайової участі у покращенні благоустрою міста.
9.    Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту
Цільові групи та строки проведення відстеження:
•    базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення
•    повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.
Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання чинності рішення. Для відстеження використовуватимуться дані відділу благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради.Заступник міського голови -
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська

Друк E-mail