Офіційний сайт Баранівської міської об'єднаної територіальної громади
знаходиться за адресою http://otg.mrada-baranivka.gov.ua

Соціальна та професійна адаптація учасників АТО

З метою відновлення та вдосконалення професійних навичок і вмінь, як невід’ємної складової адаптації до життя в мирних умовах, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці Урядом затверджено Порядок організації соціальної та професійної адаптації  учасників АТО та механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідною програмою  (постанови Кабінету Міністрів України від 31.03 2015  № 179 та від 21.06.2017 №432).

Соціальна та професійна адаптація учасників антитерористичної операції охоплює всіх учасників АТО (працюючих, непрацюючих, безробітних, військовослужбовців, працівників усіх силових структур, тощо), яким встановлено статус учасника бойових дій, інваліда війни або учасника війни.

Надання послуг професійної адаптації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, одноразово в порядку черговості.
Для отримання послуг професійної адаптації необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного місця проживання із відповідною заявою та документами.

Після успішного завершення повного курсу навчання учасники антитерористичної операції отримують документи державного зразка, підтверджуючі набуття нової спеціальності або підвищення кваліфікації по раніш отриманій професії.

Професійне навчання учасників антитерористичної операції здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Учасники антитерористичної операції з вищою освітою, за бажанням можуть  оволодіти робітничими професіями, отримати  іншу  спеціальність на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищити кваліфікацію, спеціалізацію.

Прийом на навчання для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше учасниками антитерористичної операції освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста здійснюється згідно з умовами прийому до вищих навчальних закладів у відповідному році.

Для осіб з інвалідністю можлива організація дистанційного навчання.
Заходи із професійної адаптації спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і вмінь учасників АТО, як складова адаптація до життя у мирних умовах, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Житомирський державний технологічний університет надає можливість підвищити кваліфікацію учасників АТО з основ комп’ютерної грамотності, інформаційних систем бухгалтерського обліку, мов програмування, Web-дизайну, Web-розробки, Web-програмування та кібербезпеки. Крім того за програми, що пов’язані з вивченням іноземних мов в розрізі трьох рівнів: базовий, середній, поглиблений.

Житомирський національний агроекологічний університет надає можливість підвищення кваліфікації за здобутою вищою освітою, навчання на курсах цільового призначення, а також навчання для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста. Так, ЖНАЕУ надає послуги із короткострокового (до 108 годин) та довгострокового (більше 108 годин) підвищення кваліфікації в межах здобутої спеціальності з ліцензованих в ЖНАЕУ спеціальностей.

Житомирський державний університет імені Івана Франка забезпечує можливість вступу на навчання за перехресним вступом до магістратури, на основі здобутого раніше освітнього рівня «бакалавр», «спеціаліст» за  17 спеціальностями.

Житомирський медичний інститут для осіб, які раніше здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста зі спеціалізацій «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична» та бакалавра, магістра зі спеціалізації «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика», проводяться курси: «Основи лікувального масажу» (термін навчання – 1 місяць), «Основи косметології» (термін навчання – 3 місяці).

За роз'ясненнями з питань надання послуг з професійної адаптації учасники АТО можуть звертатися:
- до департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за телефоном (0412) 47-47-19,
- до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного місця проживання,
- до Центрального міжрегіонального сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО в Житомирській області  за телефоном (0412) 42–23–84 - Логінов Валерій Володимирович.Друк E-mail

Останні зміни на сайті