Про розгляд подання прокуратури Баранівського району про усунення порушень вимог Закону України "Про адміністративні послуги"

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 червня 2013 р.                                                                                       №121

 Про розгляд подання прокуратури Баранівського

району про усунення порушень вимог Закону України

«Про адміністративні послуги» та іншого законодавства

у сфері надання адміністративних послуг

Розглянувши подання прокуратури Баранівського району від 30.05.2013 за №16/792вих-13 про усунення порушень вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та іншого законодавства у сфері надання адміністративних послуг, виконком міської ради зазначає, що відділом житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради проводиться значна робота по обслуговуванню населення міста щодо видачі різних  довідок, виписок з будинкових книг, оформлення інших документів, що створює додаткові витрати на придбання та/або друк бланків цих документів. Враховуючи обмеженість коштів загального фонду міського бюджету  (бюджет Баранівки є дотаційним), міськвиконкомом 28 вересня 2011 року було прийнято регуляторний акт «Про платні послуги, які надаються виконкомом міської ради» (рішення №204 від 28.09.2011 року).

Варто зазначити, що проект цього регуляторного акту був заслуханий на громадських слуханнях як до, так і після його прийняття. Так, на громадських слуханнях, які відбулися 11.08.2011 року, з метою покращення якості адміністративних послуг (встановлення зручного для населення графіку видачі довідок, ліквідації щоденних черг тощо) учасники слухань рекомендували міськвиконкому запровадити надання таких послуг на платній основі окремим уповноваженим працівником (у даному випадку паспортистом). До прийняття даного регуляторного акта ці документи видавалися посадовими особами міської ради, які виконували ряд інших посадових обов’язків, що створювало певні незручності для споживачів вищезгаданих послуг. Тож пропозиція учасників громадських слухань була опрацьована виконавчим апаратом ради, у результаті чого був підготовлений проект вищезгаданого регуляторного акту. На громадських слуханнях 27.09.2011 року при обговоренні проекту регуляторного акту «Про платні послуги, які надаються виконкомом міської ради» розглядалася вартість цих послуг для населення та інших категорій споживачів. Після обговорення проекту регуляторного акту учасники громадських слухань одностайно прийняли рішення погодити його. Отже, питання прозорості та врахування громадської думки, як один із головних принципів державної регуляторної політики, обов'язкове врахування ініціатив, зауважень та пропозицій при прийнятті остаточного рішення, було дотримано розробниками проекту в повній мірі.  

При цьому виконком міської ради зазначає, що 06.09.2012 року був прийнятий Закон України «Про адміністративні послуги», окремі статті якого набрали чинності з 01.01.2013 року. На жаль, відповідальними працівниками відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради не був опрацьований вищезгаданий законодавчий акт, у результаті чого прокуратура Баранівського району виявила ряд порушень у цій сфері. Так, відділом ЖКГ та благоустрою не розроблені та не подані на затвердження міськвиконкому інформаційні й технологічні картки на адміністративні послуги з видачі довідок, а також графік роботи паспортиста, який надає ці послуги. Відсутні зразки заяв (щоправда ці послуги надаються за усними зверненнями), інформація про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних та місць паркування, а також скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Крім того,  як зазначено в поданні прокуратури, на платній основі проводиться видача довідок про склад сім’ї на оформлення соціальної допомоги, що суперечить ч.2 ст.11 Закону України «Про адміністративні послуги».

Беручи до уваги все вищесказане, на виконання ст.ст.20,23 Закону України «Про прокуратуру», керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Подання прокуратури Баранівського району від 30.05.2013 за №16/792вих-13 про усунення порушень вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та іншого законодавства у сфері надання адміністративних послуг задовольнити.

2.Скасувати п.5 та п.7 додатку до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 28.09.2011 року №204 «Про платні послуги, які надаються виконкомом міської ради» (щодо плати за послуги з видачі довідок в органи соціального забезпечення та для отримання субсидій).

3.Роботу паспортиста відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради Костецької О.Д. щодо надання послуг з видачі довідок вважати такою, що потребує покращення, та вказати начальнику відділу ЖКГ та благоустрою Савчуку В.А. і паспортисту відділу Костецькій О.Д. на виявлені прокуратурою Баранівського району недоліки.

4.Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради (В.А.Савчук) до 15.07.2013 року:

  • розробити та подати на розгляд міськвиконкому інформаційні та технологічні картки на кожну адміністративну послугу;
  • розробити та розмістити на інформаційному стенді міської ради зразки усних звернень на кожну адміністративну послугу;
  • розробити та розмістити на інформаційному стенді міської ради інформацію про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;
  • облаштувати біля входу у відділ скриньку для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг;
  • привести графік роботи паспортиста у відповідність до п3 ч.2 ст.6 Закону України «Про адміністративні послуги» та розмістити його на інформаційному стенді міської ради, на офіційному сайті міської ради та на вході у службовий кабінет паспортиста.

5.Заступнику міського голови-керуючій справами виконкому О.П.Бабінець надати копію даного рішення у прокуратуру Баранівського району.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Гнилорибу.

Міський голова                                                                           А.Душко

Заступник міського голови -

керуюча справами виконкому                                                О.Бабінець

Друк E-mail