Конкурс соціальних міні-проектів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста "Зробимо своє місто кращим"

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26.01.12.  №18

Про проведення конкурсу соціальних міні-проектів

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

міста «Зробимо своє місто кращим»

 

З метою активізації співпраці шкільного учнівського самоврядування з органами місцевого самоврядування, формування патріотичного ставлення молоді до свого рідного міста, сприяння реалізації творчих та організаторських здібностей школярів, керуючись  ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради,  виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 1. Спільно з відділом освіти Баранівської райдержадміністрації провести в м. Баранівка з 01 лютого до 23 березня 2012 року конкурс соціальних міні-проектів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста «Зробимо своє місто кращим».

 2. Положення про конкурс соціальних міні-проектів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста «Зробимо своє місто кращим» – затвердити. (Додається.)

 3. Рекомендувати керівникам навчальних закладів міста забезпечити участь школярів, особливо лідерів учнівського самоврядування, у вищезгаданому конкурсі.

 4. Спеціалісту міської ради з гуманітарних питань Мельнику В.С. спільно з відділом освіти Баранівської райдержадміністрації організувати належну підготовку презентації учнівських проектів на заключному етапі конкурсу.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.А.Гнилорибу.

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко     

 

 

Додаток до рішення виконкому від 26.01.12. №18

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс соціальних міні-проектів

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста

«Зробимо своє місто кращим»

І. Організатори конкурсу: Баранівська міська рада та відділ освіти Баранівської райдержадміністрації.

ІІ. Мета проведення конкурсу:

 • підвищення активності учнівської молоді Баранівки шляхом розвитку громадських ініціатив та залучення школярів до процесів вирішення питань соціально-економічного розвитку міста;
 • налагодження ефективного діалогу з владою та учнівським самоврядуванням;
 • надання учнівській молоді можливості реалізувати свої ініціативи в галузі спорту, дозвілля, екології, культури та соціального захисту;
 • виховання у школярів патріотичного ставлення до свого рідного міста та розвиток особистих лідерських якостей учнівського активу шкіл.

ІІІ. Умови проведення конкурсу:

Участь у конкурсі можуть брати учні загальноосвітніх навчальних закладів м.Баранівка віком від 14 до 17 років.

І етап конкурсу– шкільний, проводиться у ЗНЗ у період з 1 лютого до 23 березня 2012 року.

ІІ етап конкурсу– міський, відбудеться в залі засідань Баранівської міської ради 23 березня 2012 року.

Для участі в конкурсі необхідно підготувати невеликий проект за такими напрямками:

 • вирішення найбільш актуальних і конкретних соціальних проблем міста (благоустрій прибудинкових територій, упорядкування та облаштування дитячих і спортивних майданчиків і т. ін.);
 • покращення екологічного стану в місті (збирання та вивезення твердих побутових відходів, збереження лісових і водних ресурсів тощо) шляхом проведення різних заходів;
 • робота з дітьми і молоддю групи ризику та пропаганда здорового способу життя;
 • розвиток молодіжних ініціатив та волонтерського руху;
 • організація дозвілля молоді, підтримка молодіжних клубів і гуртків;
 • краєзнавство, вивчення та збереження історичного минулого «малої батьківщини».

ІV. Обов’язкові розділи міні-проекту:

 • титульний аркуш, у якому обов’язково має бути зазначено назву навчального закладу, клас, де навчається учасник конкурсу, назва міні-проекту, а також прізвище, ім’я, по батькові його автора;
 • зміст міні-проекту;
 • актуальність обраного напряму й теми;
 • мета, основні завдання та шляхи для досягнення визначених цілей;
 • опис міні-проекту;
 • очікувані результати міні-проекту (їх оцінка);
 • орієнтовний бюджет міні-проекту;
 • соціальний ефект від впровадження міні-проекту.

Орієнтовний обсяг міні-проекту – до 5 друкованих сторінок (шрифт TimesNewRoman, 1,5 інтервали). Міні-проект може також містити додатки у вигляді таблиць, схем, графіків, діаграм, малюнків тощо).  

V. Критерії оцінки конкурсних робіт:

 • творчий підхід;
 • актуальність обраної теми;
 • нестандартне вирішення проблеми, пов'язаної з покращенням соціально-економічного становища в місті;
 • повнота розкриття запропонованої ідеї та висвітлення реальних шляхів її реалізації;
 • реалістичність плану виконання міні-проекту на території міста;
 • відповідність бюджету міні-проекту його робочому плану;
 • підготовка презентації проекту;
 • захист проекту (уміння переконати слухачів, грамотність та презентабельність матеріалів творчого проекту);
 • відповідність проекту умовам конкурсу.

Конкурсні творчі роботи будуть оцінюватися членами журі, до складу якого запрошуватимуться представники міської ради, відділу освіти Баранівської райдержадміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади та впливові громадяни міста.

Призовий фонд конкурсу формуватиметься за рахунок спонсорських коштів.

Керуюча справами

               (секретар) виконкому                                                                                  О.П.Бабінець      

Друк E-mail