Рішення 15 сесії 8 скликання від 20.12.2017

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
15 сесія 8скликання

від 20 грудня 2017 року
№741

Про укладення кредитного договору
з Північною екологічною фінансовою корпорацією
(« НЕФКО»)


З метою реалізації проекту “Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м. Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження”, та координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням кредитних коштів,керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Баранівська міська рада:ВИРІШИЛА:


1. Уповноважити міського голову Душка Анатолія Олександровичазаключити кредитний договір на запозичення в розмірі4 949 086 гривень (чотири мільйони дев’ятсот сорок дев’ять тисяч вісімдесят шість гривень)(далі по тексту Договір).
2. Після підписання Договору двома сторонами на сесії міської ради затвердити його текст.
3. Доручити відділу освіти Баранівської міської ради забезпечити ефективне використання кредитних коштів на реалізацію проекту “Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м. Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження”.
4. Призначити координатором проекту заступника міського голови Загорську Оксану Сергіївну, яку уповноважити забезпечувати нагляд над реалізацією проекту.Міський голова                                                                                А.О.Душко
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
15 сесія 8скликання

від 20 грудня 2017 року
№742

Про здійснення у 2017 році запозичення
до бюджету Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади

З метою провадження проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» що здійснюватимуться в рамках реалізації інвестиційного проекту «Модернізація освітнього середовища – зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді» відповідно до ст. 143 Конституції України, ст.16, 18 та ст.74 Бюджетного кодексу України, п.26 та п.27 ч.1  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 зі змінами, на виконання рекомендацій Міністерства фінансів України, міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Здійснити місцеве зовнішнє запозичення шляхом отримання кредиту від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) шляхом укладення кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Баранівською міською об’єднаною територіальною громадою (надалі - Баранівською ОТГ) (надалі – КредитнийДоговір) на наступних умовах:
1.1. Мета запозичення – впровадження енергоефективних технологій і заходівз термомодернізації будівлі Баранівської гімназії (місто Баранівка), спрямованих на економію енергії.
1.2 Форма здійснення запозичення – укладення Кредитного Договору.
1.3.Вид запозичення –  кредит від МФО (міжнародної фінансової організації).
1.4. Розмір (основна сума боргу за Кредитним Договором) запозичення - сума в 4949086 гривень (чотиримільйонидев’ятсот сорок дев’ять тисяч вісімдесят шість) гривень. Строк запозичення - 5років. Пільговий період в частині оплати кредиту – до одного року  від дати підписання Кредитного Договору.
1.5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.
1.6. Погашення запозичення здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов Кредитного Договору, починаючи з дати завершення періоду відстрочки.
1.7. Відсоткова ставка за користування запозиченням становить 3% річних.
1.8.Сплата відсотків по кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків).
1.9.Погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
2. Уповноважити міського голову  Баранівської міської ради Душка Анатолія Олександровича та начальника управління фінансів Баранівської міської ради Дем’янюк Олену Юріївну вчиняти всі необхідні правочини, зокрема, підписувати Кредитний Договір від імені Баранівської міської ради, та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до міського бюджету Баранівської ОТГ шляхом отримання кредиту відміжнародної фінансової організації Північ6на Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО), з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з залученням запозичення.
3. Постійній комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку підготувати пропозиції про внесення змін до міського бюджету на 2017-2021  роки в частині планування видатків на реалізацію Проекту.
4. При підготовці рішення міської ради  «Про зміни до  міського бюджету на 2017 рік» передбачити асигнування на фінансування заходів проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» що здійснюватимуться в рамках інвестиційного проекту «Модернізація освітнього середовища – зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді»  в тому числі за рахунок коштів кредиту 4949086 гривень (чотири мільйони дев’ятсот сорок дев’ять тисяч вісімдесят шість) гривень.  Зазначені кошти спрямувати на впровадження енергоефективних технологій і заходів з термомодернізації будівлі Баранівської гімназії (місто Баранівка) (теплоізоляція стін, заміна дерев’яних вікон, заміна ламп розжарювання), інші заходи згідно з бізнес-планом.
5.При формуванні проектів рішень про міський бюджет на наступні за 2017 роком бюджетні періоди передбачити витрати на виконання боргових зобов’язань міста перед міжнародною фінансовою організацією Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) до кінця дії цих зобов’язань.
6. Оскільки умови запозичення погоджено Міністерством фінансів України (додаток 1), дане рішення набуває чинності відповідно до законодавства.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).Міський голова                                                                                А.О.Душко 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
15 сесія 8 скликання

від 20 грудня 2017 року
№743

Про укладення грантового контракту  з
Європейським Союзом про отримання
міжнародної технічної допомоги

Керуючись постановою КМУ від 15.02.2002 року №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» та координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Баранівська міська рада:ВИРІШИЛА:


1. Уповноважити міського голову Душка Анатолія Олександровича заключити грантовий контракт з Європейським Союзом про отримання міжнародної технічної допомоги на реалізацію проекту «Створення молодіжного кластеру органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» (далі по тексту контракт).
2. Після підписання контракту двома сторонами на сесії міської ради затвердити його текст.
3. Доручити управлінню фінансів Баранівської міської ради здійснити державну реєстрацію проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» в  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України..
4. Призначити координатором проекту заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Загорську Оксану Сергіївну, яку уповноважити забезпечувати нагляд над реалізацією проекту.Міський голова                                                                                А.О.Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
15 сесія 8 скликання

від 20 грудня 2017 року
№744


Про затвердження проекту
«Спортивний майданчик для
міні-футболу зі штучним покриттям
по вул. Соборна, 26  м. Баранівка
 Баранівського району - будівництво»


Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  №305від 16.11.2017 року «Про організацію виконання бюджетної програми КПКВК 2751320 «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»», відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про містобудівну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», з метою реалізації проекту «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттямпо вул. Соборна, 26  м. Баранівка Баранівського району - будівництво» та розглянувши експертний висновок ДП «Укрдержекспертиза» № 06-0933-17  від 14 грудня  2017 року, міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттямпо вул. Соборна, 26  м. Баранівка Баранівського району - будівництво» на суму 1584,738 тис грн..
2. Доручити відділу освіти заключити договір з підрядником на виконання робіт та здійснити попередню оплату в розмірі 750 000 грн. за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 2751320.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника освіти Баранівської міської радиНиколишина Р.З..Міський голова                                                                                А.О.Душко

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
15 сесія 8 скликання

від 20 грудня 2017 року
№745


Про затвердження проекту
«Реконструкціякотельні (1,0 МВт)
Баранівської гімназії в м. Баранівка
по вул. Соборна, 26 з добудовою складу палива»

Розглянувши експертний висновок ДП «Укрдержекспертиза» № 06-0961-17  від 18 грудня  2017 року, з метою виконання  проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку «Модернізація освітнього середовища – зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській ОТГ», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про містобудівну діяльність» та постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», міська рада:
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект «Реконструкціякотельні (1,0 МВт) Баранівської гімназії в м. Баранівка по вул. Соборна, 26 з добудовою складу палива»на суму 5852,70232 тис. грн..
2. Доручити відділу освіти здійснити корегування проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку «Модернізація освітнього середовища – зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській ОТГ».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З..Міський голова                                                                                А.О.Душко


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
15 сесія 8 скликання

від 20 грудня 2017 року
№746

Про звернення до голови Житомирської обласної ради
Ширми В.В.
Голови Житомирської обласної державної адміністрації
Гундича І.П.
Начальника Службиавтомобільнихдоріг у Житомирськійобласті
Савченка Г.В.
Директора ДП «Житомирськийоблавтодор»
Мельниченка О.В.
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Заслухавши інформацію депутатів Баранівської  міської ради, про стан доріг на території Баранівської ОТГ, керуючись  ст.,ст. 25, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення до голови Житомирської обласної ради Ширми В.В., голови Житомирської обласної державної адміністрації Гундича І.П. начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області Савченка Г.В. директора ДП «Житомирський облавтодор» Мельниченка О.В. щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
2. Текст звернення опублікувати на офіційному сайті міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Баранівської міської ради Оханського Ю.М.

Міський голова                                                                                А.О.Душко
Додаток до рішення Баранівської міської ради
№ 746 від 20 грудня 2017 року

Голові Житомирської обласної ради
Ширми В.В.
Голові Житомирської обласної державної адміністрації
Гундича І.П.
НачальникуСлужбиавтомобільних
доріг у Житомирськійобласті
Савченка Г.В.
ДиректоруДП «Житомирськийоблавтодор»
Мельниченка О.В.

В Баранівській об’єднаній територіальній громаді скалася катастрофічна ситуація по безпеці дорожнього руху на автомобільних дорогах державного та місцевого значення. З погіршенням погодних умов починаючи з 15.12.2017р.значнозбільшилась кількість аварій та інших інцидентів на дорогах.
Про стан  безпеки  дорожнього руху в Баранівській об’єднаній територіальній громаді заслухано керівника філії Баранівськийрайавтодор ДП «Житомирський облавтодор»  Супрунця В.С.
Він проінформував депутатів, що  експлуатаційним утриманням доріг в зимовий період займається філія Баранівськийрайавтодор ДП «Житомирський облавтодор» . На утриманні філії 585км. доріг Баранівського та Романівського районів. Із пояснень керівництва філії на грудень місяць підприємству виділено 400літрів  бензину та 150літрів дизпалива, що вкрай недостатньо для нормальної роботи в зимовий період. Службою автомобільних доріг в Житомирській області відмінено цілодобове чергування відповідальних працівників та машиністів дорожніх машин. Неукомплектованість кадрами більше 40%, тощо.
При даній ситуації підприємствуБаранівськийрайавтодор ДП «Житомирський облавтодор» потрібно зупиняти свою діяльність і людей, які ще залишилися, а це в основному люди в передпенсійного віку, звільняти. На січень місяць 2018 року повністю відсутні паливно – мастильні матеріали.
Вся відповідальність на безпеку дорожнього руху в Баранівському та Романівському районах покладається  на філію Баранівськийрайавтодор ДП «Житомирський облавтодор».Але при цьому не створено  ніяких умов (відсутність шин, заборгованість по зарплаті , тощо) для нормального функціонування філії.
Депутати Баранівської  міської ради занепокоєні вище описаною  ситуацією, тому з метою не допущення припинення  функціонування філії Баранівськийрайавтодор ДП «Житомирський облавтодор»  звертаються до Вас з проханням допомогти у вирішеннівище вказаних проблем.
З повагою Депутати Баранівської міської ради.

Секретар ради                                           Ю.М. Оханський

Друк E-mail