Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення (проект регуляторного акту)БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету


28.02.2018                                                                                                                    № 30


Про коригування тарифів на
водопостачання та водовідведення
(проект регуляторного акту)

    Розглянувши клопотання директора КП "Баранівка міськводоканал» від 06.02.2018 року  щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у зв’язку із зростання розміру складових собівартості тарифів , з метою приведення вказаних тарифів до економічно обгрунтованого розміру, недопущення збитковості комунального підприємства, відповідно до пп.2, п.«а» ч.1, ст.28, 40, ч.1,2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст.14, ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», згідно постанови Національної Комісії по державному регулюванню у сфері комунальних послуг № 253 від 29.11.13, зареєстрованої в МЮУ 20.12.13 за № 2160/24692, з метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Затвердити тарифи:
1) для населення - за послуги з водопостачання в розмірі 14,78 грн. за 1 м куб.;  - за послуги з водовідведення 18,94 грн. за 1 м куб.,  що в підсумку складатиме 33,72 грн. 
2) для бюджетних організацій та інших споживачів - за послуги з водопостачання в розмірі 22,22 грн. за 1 м куб.;  - за послуги з водовідведення в розмірі 26,78 грн.за 1 м куб., що в підсумку складатиме 49,00 грн. 
2. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради (Цимбалюк Л. А.) забезпечити виплату додаткової дотації для КП «Баранівка міськводоканал» на різницю в ціні на тарифи на водопостачання та водовідведення для населення, а саме 4,22 грн. за 1 м куб. (1,78 грн. за водопостачання та 2,44 грн. за водовідведення).
3. Директору КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю. С.) виставляти рахунок для населення на оплату  послуг з водопостачання в сумі 13,00 грн. за 1 м куб.  послуг з водовідведення 16,50 грн. за 1 м куб.
4. Рішення «Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення» набирає чинності з 01.04.2018 року.
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 29.09.2017 року №209 «Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення (регуляторний акт)». 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука.

Міський голова                                                                                                    А. О. Душко


Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан


Аналіз регуляторного впливу
 Рішення виконкому Баранівської міської ради  "Про корегування тарифів на послуги питного водопостачання та водовідведення для КП «Баранівка міськводоканал» ".
        Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої  Кабінетом Міністрів України.
Назва проекту регуляторного акту: проект рішення  " Про корегування тарифів на послуги питного водопостачання та водовідведення для КП «Баранівка міськводоканал»»
1. Визначення проблеми та її аналіз
На розгляд виконкому Баранівської міської ради подані розрахункові матеріали КП "Баранівка міськводоканал" щодо корегування тарифів на послуги питного водопостачання та водовідведення для КП «Баранівка міськводоканал».
 На сьогоднішній час підприємство користувалося тарифами  без урахування зростання з 01.01.2018 року мінімальної зарплати до 3723 грн. та зростання вартості електроенергії на 8,3%. У разі невстановлення тарифів на водопостачання та водовідведення на рівні економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво  виникає загроза стабільності забезпечення споживачів усіх категорій вказаною послугою, своєчасних розрахунків споживачів за неї і може призвести до:
• нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань ;
- відключення від мереж електропостачання;
- виникнення бюджетної заборгованості за отримані послуги;
- від’ємного платіжного балансу підприємства, що загрожує банкрутством.
Згідно з розрахунками підприємства економічно обґрунтована собівартість  послуг складає, грн. з ПДВ :
Водопостачання :
- населення – 14,87;
- бюджетні організації – 22,22;
- інші – 22,22.
Водовідведення :
- населення – 18,94;
- бюджетні організації – 26,78;
- інші – 26,78.
2. Цілі державного регулювання
Прийняття даного регуляторного акту має за мету:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення;
- забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання послуг з водопостачання та водовідведення ;
- збереження якості надання послуг на належному рівні;
- своєчасний розрахунок за надані послуги;
Альтернативні способи досягнення цілей
Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:
1) Виділення з місцевого бюджету коштів для компенсації різниці в тарифах у разі встановлення їх у розмірі меншим ніж собівартість.
Ст. 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", ст.9 Закону України «Про ціни і ціноутворення» передбачено, що орган місцевого самоврядування повинен затверджувати тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі затвердження тарифів, нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво певних комунальних послуг, орган, що затвердив такі тарифи, зобов'язаний відшкодувати підприємству-виробнику послуг різницю між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.
Встановлена виплата додаткової дотації для КП «Баранівка міськводоканал» на різницю в ціні на тарифи на водопостачання та водовідведення для населення, а саме 4,22 грн. за 1 м куб. (1,78 грн. за водопостачання та 2,44 грн. за водовідведення) і надалі компенсуватиметься.
2)           Затвердження тарифів на запропонованому рівні для бюджетних установ та інших споживачів та часткове підвищення для населення.
Ця альтернатива забезпечить вирішення проблеми, тому запропоноване рішення є найбільш збалансованим.
4. Механізми розв’язання проблеми
З метою врахування інтересів як споживачів, так і КП "Баранівка міськводоканал" вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, пропонується здійснити шляхом прийняття рішення розробленого на підставі:
- законів України;
- гласності (відкритості та загальнодоступності);
- колегіальності;
- урахування пропозицій  комунального підприємства;
- економічної та юридичної обґрунтованості тощо.
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Проект рішення передбачає встановлення тарифів на послуги з  водопостачання та водовідведення шляхом корегування на величину зростання мінімальної заробітної плати та росту цін на енергоносії.
Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є зміна вартості  пального,  інших статей собівартості надання послуг та зміна законодавства.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Аналіз вигод і витрат
Категорії суб’єктів, на які впливає регуляторний акт

Вигоди                                                                                                                                                                                                  Витрати

Органи місцевого самоврядування
- можливість отримання послуги з водопостачання та водовідведення бюджетними постановами та іншими суб’єктами господарювання    - додаткові витрати пов’язані з оприлюдненням         .                                                                                                                                                                                                        регуляторного акта.                                                                                                                                                                                
Бюджетні організації та інші суб’єкти господарювання м. Баранівка
- отримання стабільних та якісних послуг, що надаються                                                                                          - отримання своєчасних та якісних послуг з видалення ТПВ
КП "Баранівка міськводоканал"

- забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання послуг з водопостчання та водовідведення;    - додаткові витрати, пов’язані з придбанням насосів, сучасної                                                                                                                                                                                                 регулювальної апаратури;

7. Строк дії регуляторного акту
Термін дії даного регуляторного акта буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства,  електроенергії,  та ін., тому що чинним законодавством не передбачено термін дії законодавчих актів, відповідно до яких вводиться державне регулювання тарифів на зазначені послуги.
8. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта
Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюється базове та повторне відстеження. Базове відстеження здійснюється не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання чинності регуляторним актом. Враховуючи те, що для визначення значень показників результативності регуляторного акту використовуються виключно статистичні дані, повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності.
Для отримання узагальнених показників будуть використовуватись дані, одержані  від КП "Баранівка міськводоканал"

Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом  30 днів з дня оприлюднення проекту регуляторного акту в письмовому або електронному вигляді:
-   м. Баранівка,  вул. Соборна, 20, міська рада. Тел. 4-20-35.
-   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк E-mail