Програма сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування

Додаток  1
до рішення    12 сесії
Баранівської   міської ради
7-го скликання
від  11.11 .2016 №428

Програма сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на території  Баранівської міської ради  на 2016-2019рр. «Доступне казначейство»

Розробник програми:
Управління Державної казначейської служби України у Баранівському районі Житомирської області.

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій вимагає і сучасного підходу  з боку системи державного управління. Державою зроблені перші кроки до доступності для громадян інформації про використання бюджетних коштів шляхом створення та функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, що відкриває прозорі горизонти для громадськості. Казначейством України з 2016 року широко впроваджується система дистанційного обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів.
Поряд з цим, в територіальному органі Казначейства у Баранівському районі комп’ютерна та оргтехніка фактично зношена та морально застаріла. Обладнати місце для роботи запитувачів із документами, як того вимагає законодавство про доступ до публічної інформації, є проблемним питанням.
Крім того, досвід роботи з казначейством місцевих бюджетів показує, що облаштування місця для роботи розпорядника бюджетних коштів з документами – не тільки зручно і раціонально для використання робочого часу, а є просто сучасною вимогою і нагальною необхідністю.
Мета програми.
-    Забезпечити вільний доступ громадськості до публічної інформації; сприяти розвитку доступності інформації про використання бюджетних коштів;
-    Підвищити якість казначейського обслуговування бюджетних коштів;
-    Створити належні умови для роботи з документами в управлінні Казначейства для розпорядників бюджетних коштів;
-    Сприяти забезпеченню безперебійності роботи та надійному функціонуванню УДКСУ у Баранівському районі.
Завдання програми.
1)    Зебезпечення вільного доступу громадян до публічної інформації, шляхом обладнання місця для роботи запитувачів з документами.
2)    Облаштування «Куточка розпорядника».
3)    Стимулювання подальшого впровадження казначейської системи дистанційного обслуговування.
Відповідальним виконавцем програми визначити управління Державної казначейської служби України у Баранівському районі Житомирської області.
Фінансове забезпечення проводиться в межах фінансових можливостей бюджету, шляхом надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
Очікувані витрати на реалізацію програми:
Поточні видатки    Капітальні видатки
Стільці для розпорядників коштів    Комп’ютерна техніка та комп’ютерна/офісна оргтехніка
Витратні матеріали для друкуючої техніки (папір, заправка картриджа, технічне обслуговування та ін.)    Стіл для облаштування місць для роботи розпорядників з документами; одночасно може бути місцем для проведення нарад, семінарів, круглих столів
Інші поточні витрати     Демонстраційний монітор (моноблок)(або аналог) для практичних занять по впровадженню системи дистанційного обслуговування та інших питань нарад, семінарів, навчань, круглих столів.
Очікувані результати від виконання програми.
-    Підвищення рівня інформованості громадян, культурного рівня у сфері фінансів; розвиток публічності використання бюджетних коштів;
-    Ефективне і  раціональне використання коштів та робочого часу усіх працівників, задіяних в процесі казначейського обслуговування;
-    Підвищення якості казначейського обслуговування, рівня фахової і професійної підготовки задіяних осіб.


Секретар ради                                                               Ю.М. Оханський

Друк E-mail