Офіційний сайт Баранівської міської об'єднаної територіальної громади
знаходиться за адресою http://otg.mrada-baranivka.gov.ua

Нерухоме майно. Здобутки, втрати, запитання

За шість місяців  існування  Баранівської об’єднаної територіальної громади ми отримали податку на нерухоме майно на загальну суму  61,1 тис. грн. Такий вид місцевого податку платять юридичні та фізичні особи які є власниками об`єктів житлової  та нежитлової нерухомості.У загальній структурі доходів Баранівської міської ОТГ  планова сума річних його призначень складає 176,4 тис. грн. У порівняння з 2016 роком планова сума зросла на 82,1 тис. грн (до об’єднання у громаду ми планувати цей податок у сумі 94,3 тис. грн. та фактично отримали у сумі 18,4 тис. грн. Значення невиконання за 2016 рік сягнуло 75,9 тис. грн.

Структурно податок складається з чотирьох напрямків. Юридичні та фізичні особи платять його як за  житлову так за нежитлову нерухомість. Наразі неможливо адмініструвати  податок «на відмінно» оскільки відсутня  нормативна база, що вмотивує  громадян офіційно зареєструвати власну нерухомість. У недосконалій податковій системі  функціонують сумлінні власники. А несумлінні в ній навіть не значаться, відтак, податкове зобов’язання у них не виникає. Сумлінний власник (той, що має належним чином оформлений  пакет документів щодо права власності)  такий вид податку гарно сплачує. Суб’єкт податкового права з числа тих , хто з невідомих причин  проживаючи у власних об’єктах житлової нерухомості та маючи  чимало прибудов нежитлової нерухомості, досі не оформив свою власність, -  не платить  до бюджету нічого.

Стосовно ставок такого податку то вони згідно  рішення восьмої сесії Баранівської міської ради 7-го скликання  від 22.07.2017 № 276 складають:
-    0,3% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м. бази оподаткування в частині житлової нерухомості;
-    0,2 % розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м. бази оподаткування в частині нежитлової нерухомості.

При цьому розрахунковою величиною для встановлення ставки є не мінімальна заробітна плата в сумі 3,2 тис. грн., а прожитковий мінімум  -1,6 тис. грн. Окрім того,Податковим кодексом встановлено пільгову площу, що складає для квартир ( не залежно від кількості ) 60 кв. м., для будинків - 120, кв. м.  Пропонуємо для перегляду інформативну графіку щодо структури надходжень податку на нерухоме майно за 6 місяців 2017 року:


  
Як видно з графіки, юридичні особи, маючи  більшу  кількість узаконеного майна (що обумовлено їх бажанням мати  задокументовану власність)  платять податок належним чином (99 % від загального обсягу).Сума податку, перерахованого до місцевого бюджету фізичними особами складає усього лише 1 % - це об’єктивно показує  ганебний  стан справ як із  реєстрацією права власності так з  загальним рівнем адміністрування податку. Адже зрозуміло що при чисельності громади близько 25 тис. жителів, сплата податку на нерухоме майно за півріччя в сумі 400 гривень – це ганьба. А може справа у невірному формуванні бази податку  на державному рівні?

Мусимо зробити невтішний висновок – факт існування пільги на нерухомість в частині сплати за неї фізичними особами унеможливлює наповнення місцевих бюджетів таким видом податку.

Друк E-mail