Офіційний сайт Баранівської міської об'єднаної територіальної громади знаходиться за адресою http://www.otg.mrada-baranivka.gov.ua

 

 

 

Щоб жити в демократичному суспільстві, де закони чітко регулюють права та обов’язки своїх громадян, захищають їхні інтереси

У попередніх публікаціях ми повідомляли про те, що в 2016-2017 навчальному році Баранівська гімназія пройшла відбір на участь у Всеукраїнській програмі освіти для демократичного громадянства в Україні “Демократична школа”, яка передбачає співпрацю між школами, представниками місцевої громади (батьками) та органами самоврядування. Знаковим є те, що гімназія  розпочала свою участь у програмі після утворення Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.

Часто слово “демократія” асоціюється із хаосом, у якому кожен має повну свободу слова та дій. Однак, потрібно зауважити, що у демократичному суспільстві закони чітко регулюють права та обов’язки своїх громадян, захищають їхні інтереси. Щось подібне відбувається і в демократичній школі, де адміністрація за допомогою певних правил регулює процес навчання і стосунки між учнями, викладачами та батьками. Навчальний заклад намагається максимально залучити усі зацікавлені сторони (громаду, батьків, школярів та вчителів) до вирішення певних проблем. Школа повинна бути  мікросуспільством, де учні отримують певний життєвий досвід, користуються своїми правами і виконують свої обов’язки.

У демократичній школі учні висловлюють свої думки з упевненістю, поважають один одного, вирішують конфлікти мирно, вчаться сприймати встановлену організаційну структуру, яка регулює їхні права та обов’язки, розуміють політику, як спосіб вирішення важливих проблем,  ухвалюють рішення та беруть участь у виборах, вчаться відповідати за свої рішення.

8-11.02.2017 у м. Львів відбувся базовий тренінг для шкільних команд Всеукраїнської програми "Демократична школа". У складі команди Баранівської гімназії були: її директор Присяжнюк В.В., заступник директора Присяжнюк Т.І., заступник голови Баранівської міської ради Загорська О.С. (як представник громади) та Дем'яненко Ю.І. (як представник батьківської спільноти). Серед завдань тренінгу - сформувати розуміння демократичної школи, напрацювати спільне бачення демократичних змін на основі принципів, викладених у Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та з освіти прав людини (ОДГ/ОПЛ). Упродовж відведеного часу команда працювала над розумінням основних дефініцій та ознайомилась із Хартією Ради Європи, вивчала  компетентності демократичної культури та розглянула три виміри демократичної школи. Особливу зацікавленість викликали сесії з прав людини\ дитини,  демократичної участі молоді, самоврядування в демократичній школі, особливостей ОДГ\ОПЛ в навчально-виховному процесі, співпраці в громаді.

Участь Баранівської гімназії в Програмі дасть їй можливість:
1.    створити систему самоврядування навчального закладу, засновану на співпраці учнів, батьків та учителів;
2.    налагодити тісну співпрацю з громадою на партнерських засадах;
3.    зміцнити дисципліну: управління, засноване на довірі, а не на страху, є більш стійким та ефективним (якщо довіряти учням, то вони стають відповідальнішими);
4.    підвищити рівень навчання: коли у вчителів є більше свободи щодо того, як і що навчати (бачення кожного учня, як особистості, індивідуальний підхід до нього – важливі складові демократичної школи);
5.    знизити ризик виникнення конфліктів: у демократичній школи дітей навчають поважати чужі думки, вирішувати конфлікти та розуміти, що кожна людина є особистістю.

З березня 2017 року по червень 2018 року діяльність гімназії по реалізації Програми супроводжуватимуть тренери, які проводитимуть тренінгові майстерні та консультування, спрямовані на підтримку реалізації шкільних проектів із запровадження демократичних змін у гімназії та громаді.
Усі, хто взяв участь у тренінгу зрозуміли своє значення в реалізації проекту «Демократична школа», важливою основою якого є тісна співпраця між адміністрацією школи, вчителями, батьками та представниками громади. «Зрозуміло, що ця справа не одного дня, але щиро віримо в успіх», - зауважили учасники тренінгу.

Відділ освіти Баранівської міської ради

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://mrada-baranivka.gov.ua/images/___news2017/1633

 

Друк E-mail