У новий бюджетний рік зі старим бюджетним портфелем

Опубліковано у Архів новин

                                                 
Для виконання власних функцій громаді потрібні фінансові ресурси, які вона отримує шляхом формування і використання централізованого фонду грошових коштів – місцевого бюджету.

Термін «бюджет» походить від давньофранцузького «bougette» - шкіряний мішок, сумка. З норманським завоюванням цей термін проник до Англії, де поступово перетворився на «budget» та став одним з термінів, що використовувався парламентом у процесі формування державної скарбниці та витрачання коштів з неї. У визначений день канцлер Казначейства Англії відкривав свій бюджет, тобто портфель, у якому містилися папери або рахунки, в сучасному розумінні - проголошував законопроект, у якому він, після закінчення фінансового року, викладав перед Палатою громад минулорічні фінансові результати та кошторис доходів і видатків на наступний період. Ці документи уряд давав на схвалення парламенту. Лише з кінця XVIII ст. бюджетом став називатися і той документ, який містив розподіл доходів і видатків та затверджувався представницьким органом.

В основу проекту рішення «Про міський бюджет на 2016 рік»  покладені  завдання Програми соціального і економічного розвитку міста Баранівка, інших Програм та заходів на їх виконання. Для забезпечення у  2016-му  році покращення життєдіяльності та благополуччя мешканців міста визначено  стратегічні пріоритети:
-    покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в розбудову економіки міста;
-    погашення раніше взятих зобов’язань з метою зменшення навантаження на  видаткову частину бюджету;
-    створення передумов для  виникнення повноцінного інноваційно-інвестиційного клімату  та відновлення роботи існуючих підприємств (де це доцільно), як однієї з основних передумов вирішення широкого спектру суспільних проблем;
-    розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, житлово-комунальної, промислової тощо);
-    подальша реконструкція  водопровідно-каналізаційного та житлово-комунального господарства  міста;
-    відновлення культурної спадщини та формування на її основі нової суспільної свідомості.
  
Головна ціль бюджетної політики на 2016 рік -  забезпечення позитивних структурних зрушень у дохідній  частині  бюджету для збільшення обсягів доходів, нарощування позитивного потенціалу, відновлення  фінансування галузей житлово-комунального господарства, створення привабливого інвестиційного клімату в місті. В результаті зняття зайвих адміністративних та регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва, створення необхідних умов для підвищення ефективності функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу до загального фонду бюджету Баранівської міської ради повинно надійти на 12%  більше показника 2015 року  єдиного податку. Зростання доходів ради  дасть можливість продовжити формування партнерських відносин між владою та громадянським суспільством  шляхом  відкритого діалогу.

Загальний обсяг доходної частини міського бюджету на 2016 рік визначено у сумі 10879,8 тис. грн. Обсяг доходів загального  фонду затверджено в сумі 9636,1 тис. грн., серед яких обсяг доходів, що є власними доходами ради становить 6105,0 тис. грн. Субвенцію з   районного бюджету на делеговані повноваження виділено   в сумі  3531,1 тис. грн.

Спеціальний фонд  - 1243,7 тис. грн., в тому числі: бюджет розвитку 113,4 тис. грн. та екологічний податок -7,3 тис. грн. Надзвичайно малий показник за доходами бюджету розвитку пояснюється відсутністю в структурі  доходів спеціального фонду єдиного податку та різкого зниження показника з продажу земель комунальної власності. Фактично у 2016 році бюджетом розвитку м. Баранівка будуть  90% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та пайова участь забудовників у розвитку інфраструктури міста.

      
Видатки на фінансування закладів, що відносяться до компетенції районного бюджету у проект бюджету ради не закладено. У 2015 році на такі цілі було виділено 1027,5 тис. грн., у т.ч. на ДНЗ «Сонечко» -535,0 тис. грн., Будинок дитячої творчості - 342,0 тис. грн.,  на міський Будинок культури – 150,5 тис. грн.
Загальна сума коштів у гривневому еквіваленті, що впродовж 2014-2015 років була спрямована на погашення тіла кредиту перед Міжнародною Фінансовою Екологічною Корпорацією NEFCO становить 444,2 тис. грн. Усього сплачено відсотків за рахунок видатків загального фонду  на суму  59,3 тис. грн. Прогнозний залишок  боргу за тілом кредиту становить 743,1 тис. грн. Прогнозна сума коштів, що буде оплачена як відсоток за користування кредитом складає  80,0 тис.грн., з них у 2016 року близько 32,4 тис. грн.

Відповідно до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Баранівка  на 2015-2020 роки, на житлово-комунальне господарство заплановано  видатки по загальному фонду в сумі 1470,0 тис. грн. (уточнений план на 2015 - 1667,4 тис. грн.,у т.ч. субвенція з державного бюджету на покриття різниці в тарифах -106,6 тис. грн.), що на 90,8 тис. грн. менше обсягів видатків 2015 року.В числі видатків передбачено кошти на відшкодування різниці в тарифах КП «Баранівка міськводоканал» - 200,0 тис. грн.

На фізичну культуру і спорт в міському бюджеті на 2016 рік передбачено видатки у сумі 385,0 тис. грн. (каса  2015 – 366,8 тис. грн.). Безпосередньо на утримання фізкультурно-оздоровчого комплексу та інфраструктури стадіону - 360,0 тис. грн.

За рахунок загального фонду міського бюджету передбачено асигнування на 2016 рік в суму 196,1 тис.грн. на придбання суміші, щебеню, відсіву, послуг з довезення цих матеріалів та на проведення поточного ремонту доріг місцевого значення. За рахунок перевиконання бюджету або розподілу вільних залишків плануємо провести  ремонт дороги по вул. Древлянській. Обсяг видатків 2015 року  на проведення поточного ремонту доріг, купівлю матеріалів для його проведення та послуги з довезення і грейдерування склав 528,2 тис. грн.

                
З районного бюджету на фінансування освітньої та культурної галузі буде виділена в сумі 3531,1 тис.грн. Прогнозна недостатність на фінансування галузей в умовах стрімкої та неконтрольованої інфляції становить 565,0 тис. грн. З них по фінансуванню ДНЗ «Сонечко» «-533,3» тис. грн., по фінансуванню культурної галузі «-31,7» тис. грн. Обсяги недостатності можуть бути кориговані в сторону як зменшення (зміна ставки нарахувань на  оплату праці), так збільшення (ріст цін на продукти харчування та енергоносії).

Отримувати в подарунок від державної влади бюджет виживання вже стало українською традицією. Ресурс на  розвиток, як основа побудови спроможної  громади, у бюджеті 2016-го року на жаль майже відсутній. Порівняно з 2013-2014 роками «бюджет розвитку»  зменшився на 2000,0 тис. грн. Єдиний податок став частиною доходів загального фонду а суспільний запит на купівлю землі в місті знизився через  військовий конфлікт у державі  та інфляцію.

З огляду на вищевикладене просимо усіх жителів міста Баранівка та людей, що користуються послугами установ Баранівської міської ради з розумінням та витримкою віднестись до проблемного бюджету 2016. І нехай наша спільна витримка згодом перетвориться у стрімкість на шляху до процвітання!

 Міськвиконком

 

Друк