Офіційний сайт Баранівської міської об'єднаної територіальної громади знаходиться за адресою http://www.otg.mrada-baranivka.gov.ua

 

 

 

Спочатку хліб – видовища на потім

  Зміни в політичному устрої та економіці в постреволюційному українському просторі повинні були б призвести у 2015 році  до позитивних змін у бюджетному забезпеченні малих міст. Проте,проблеми бюджетного наповнення територіальної  громади  м.Баранівка  набули  у 2015 році великої гостроти. Нестача фінансових ресурсів, що складалась протягом 2013-2015 років призвела до  нестабільності їхніх дохідних джерел,а вилучення  2,8 млн. грн. ПДФО з бюджету м.Баранівка поставило громаду Баранівки  на коліна і перед державою і перед районом.

                При загальному значенні дохідної частини бюджету 6,4 млн. грн. субвенція на утримання закладів освіти та культури складає 3,4 млн. грн.,що на 0,4 млн. грн.  більше від власних надходжень ради по загальному фонду. Але і частка видатків на відповідні галузі станом на 01.07.2015 значно зросла через інфляцію,безконтрольний ріст цін на продукти харчування та інші товари й послуги. Крім того невпинно росте рівень індексації заробітної плати. А це потребує додаткових кошторисних призначень. Формальне перевиконання  бюджету загального фонду  станом на 01.07.2015 становить 1173,0 тис. грн. Його реальне значення на 478,7 тис грн. менше (див. таблиці). Натомість  зі столичних трибун і кафедр лунають гучні заяви щодо  перевиконання  місцевих бюджетів країни, а відповідно їх фінансової автономності аж  на 40 млрд. грн.!

                   На противагу таким заявам  мусимо зауважити,що ліберальна економічна ідея вільного самоврядування громад досі не втілена. Автономія громад  -  поки що фікція. Переваги механізму самоврядних громад над невидимою рукою держави наразі сумнівні. Адже вони реалізуються лише за умов, коли «кожній людині, доки вона не порушує законів справедливості, дозволяється цілком вільно діяти на свій розсуд у власних інтересах і конкурувати своєю працею та капіталом”.

       Баранівській громаді, яка не порушує законів справедливості та готова конкурувати, на жаль не можна діяти на свій розсуд та усунути зовнішні впливи.

                   Ми не можемо  ввести податок на майно через  інфляцію і зубожіння населення міста, не можемо чітко планувати видатки через неконтрольований ріст цін,не можемо забезпечити прибутковість КП «Баранівка міськводоканал» через недосконалу  систему оподаткування  та невідповідність тарифів  собівартості послуг.Неможливо розбудувати інфраструктуру міста без бюджету розвитку,якого у 2015 практично немає в результаті внесення змін до Бюджетного кодексу.  

                 Відносини району і міста постійно напружені через двозначність основоположних  статей  кодексу. Недосконала, нашвидкуруч прийнята система змін до Бюджетного кодексу, що базується на старих управлінських традиціях, коли все намагались вирішувати з єдиного центру болюче вдарила по місцевому самоврядуванню. Недосконалість  розділення повноважень  між містом районного значення (де розміщено 60% інфраструктури майбутньої громади)  та самим районом призводить до погіршення фінансового  стану дошкільної та позашкільної освіти. У  період  проведення АТО  особливо важливо  нагодувати й навчити. Навіть за умови надання 160,0 тис. грн. фінансування на позашкільну освіту субвенції в районний бюджет, недостатність  субвенції з районного бюджету на фінансування галузей освіти та культури становитиме за результатами піврічного звіту 858,5  тис. грн.(в т.ч. оплата праці -708,1 тис грн.).

                  А освіта є тим чинником зростання суспільства, без якого не  сформується національна свідомість. Адже саме за неї,відроджену українську національну свідомість, пройшли революції та досі гинуть сини України. Ми не збудуємо  здорове громадянське суспільство з «бюджетом протягнутої руки». При постійному існуванні заборгованості за продукти харчування по дитячих садочках  дійти до кожного  і розтлумачити  високі ідеї   у нас просто не  стане сил.

                   Ми готові  невпинно говорити і  писати,відповідати на ваші  будь-які запити,надавати будь-яку допомогу,як матеріальну так консультаційну - аби Ви,шановні  баранівчани, могли відрізнити зерна  істини від «плевел»  демагогії та популізму.

                                                                                                

Анатолій Душко, міський голова                                                

 

Друк E-mail