Офіційний сайт Баранівської міської об'єднаної територіальної громади знаходиться за адресою http://www.otg.mrada-baranivka.gov.ua

 

 

 

Структура проекту на конкурсний відбір в члени Молодіжної ради

1.    Загальна частина:
       -    назва проекту (стислий опис проекту, що займе максимум 1 сторінку А-4 формату шрифтом Times New Roman 12);
       -    керівник проекту та склад ініціативної групи, що розробили проект        (коротка характеристика із зазначенням місця навчання/роботи, контактні   телефони, адреси  електронної пошти).

2.    Мета та завдання проекту:
       -    чітке формулювання ідеї проекту (ціль за ради чого починається проект/ цільова аудиторія (на кого спрямований проект, кого стосується));
       -    актуальність проекту (коротко описати суть та в чому полягає проблема, на вирішення якої спрямований проект. Мінуси, які в результаті повинні перетворитися на плюси.);
       -    цільова група проекту (на яку кількість людей впливає та економічні, екологічні або/чи соціальні наслідки).

3.    Бюджет проекту:
       -    потрібні видатки для реалізації проекту;
       -    порядок формування потрібного бюджету (розписати, які кошти можуть бути залучені та в який спосіб/ можна вказувати партнерів (організації, установи, підприємства).

4.    Опис діяльності за проектом – план реалізації проекту:
       -    поставленні завдання для реалізації проекту;
       -    методи, механізми та шляхи реалізації проекту;
       -    очікувані результати (користь від реалізації проекту для громади чи цільової групи, довгостроковий вплив проекту).

5.    Висновки:
      -     як проект після його реалізації покращить ситуацію в тій чи іншій сфері життєдіяльності міста.

Завершальний етап – продумана креативна презентація проекту.

Друк E-mail