Проекти рішень 13 сесії 8 скликання

«Проект»
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
13 сесія 8 скликання

Про затвердження проекту рішення
«Про здійснення у 2017 році запозичення
до бюджету Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади»
(в новій редакції)

З метою провадження проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» що здійснюватимуться в рамках реалізації інвестиційного проекту «Модернізація освітнього середовища – зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді» відповідно до ст. 143 Конституції України, ст.16, 18 та ст.74 Бюджетного кодексу України, п.26 та п.27 ч.1  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16.02.2011 № 110 зі змінами, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект рішення «Про здійснення у 2017 році запозичення до бюджету Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» (додаток 1).
2.Рішення  12-ї  сесії 8-го скликання   № 626  «Про здійснення у 2017 році запозичення до бюджету Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти на постійну комісію міської ради з питань планування,бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).

Міський голова                                                                             А. О. Душко
Додаток 1
до рішення
Баранівської міської ради
№       від 21.11.2017р.

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
13 сесія 8 скликання

Про здійснення у 2017 році запозичення
до бюджету Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади

З метою провадження проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» що здійснюватимуться в рамках реалізації інвестиційного проекту «Модернізація освітнього середовища – зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді» відповідно до ст. 143 Конституції України, ст.16, 18 та ст.74 Бюджетного кодексу України, п.26 та п.27 ч.1  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16.02.2011 № 110 зі змінами, на виконання рекомендацій Міністерства фінансів України, міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Здійснити місцеве зовнішнє запозичення шляхом отримання кредиту від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) шляхом укладення кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Баранівською міською об’єднаною територіальною громадою ( далі - Баранівською ОТГ) (надалі – Кредитний Договір) на наступних умовах:
1.1. Мета запозичення – впровадження енергоефективних технологій і заходів з термомодернізації будівлі Баранівської гімназії (місто Баранівка), спрямованих на економію енергії.
1.2 Форма здійснення запозичення – укладення Кредитного Договору.
1.3.Вид запозичення –  кредит від МФО (міжнародної фінансової організації).
1.4. Розмір (основна сума боргу за Кредитним Договором) запозичення - сума в 4949086 гривень (чотири мільйони дев’ятсот сорок дев’ять тисяч вісімдесят шість) гривень. Строк запозичення - 5 років. Пільговий період в частині оплати кредиту – до одного року  від дати підписання Кредитного Договору.
1.5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається;
1.6. Погашення запозичення здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов Кредитного Договору, починаючи з дати завершення періоду відстрочки.
1.7. Відсоткова ставка за користування запозиченням становить 3% річних.
1.8. Сплата відсотків по кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків).
1.9.Погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
2. Уповноважити міського голову  Баранівської міської ради Душка Анатолія Олександровича та начальника управління фінансів Баранівської міської ради Дем’янюк Олену Юріївну  вчиняти всі необхідні правочини, зокрема, підписувати Кредитний Договір від імені Баранівської міської ради, та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до міського бюджету Баранівської ОТГ шляхом отримання кредиту від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО), з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з залученням запозичення.
3. Постійній комісії міської ради з питань планування,бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку  підготувати пропозиції про внесення змін до міського бюджету на 2017-2021  роки в частині планування видатків на реалізацію Проекту.
4. При підготовці змін до рішення міської ради  «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік» передбачити асигнування на фінансування заходів проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул. Соборна 26, - заходи з енергозбереження» що здійснюватимуться в рамках інвестиційного проекту «Модернізація освітнього середовища – зростання якості освітніх послуг в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді»  в тому числі за рахунок коштів кредиту 4949086 гривень (чотири мільйони дев’ятсот сорок дев’ять тисяч вісімдесят шість) гривень.  Зазначені кошти спрямувати на впровадження енергоефективних технологій і заходів з термомодернізації будівлі Баранівської гімназії (місто Баранівка) (теплоізоляція стін, заміна дерев’яних вікон, заміна ламп розжарювання), інші заходи згідно з бізнес-планом.
5.При формуванні проектів рішень про міський бюджет на наступні за 2017 роком бюджетні періоди передбачити витрати на виконання боргових зобов’язань міста перед міжнародною фінансовою організацією Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) до кінця дії цих зобов’язань.
6. Дане рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але не раніше погодження умов та обсягів запозичення Міністерством фінансів України.
7. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти на постійну комісію міської ради з питань планування,бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).

Міський голова    А.О.Душко
Секретар ради                         Ю.М. Оханський

 

                                                                             
     БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
            Р І Ш Е Н Н Я
     13 сесія  8 скликання
      
   від 21.11.2017 року      №

   Про зміни до міського
   бюджету на 2017 рік         На підставі статті 143 Конституції України, статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», враховуючи  звернення розпорядників коштів та рекомендації бюджетної комісії від 26.10.2017, міська рада

                                                              ВИРІШИЛА
1. Внести  зміни до  рішення від 11.01.2017 №38, із змінами та доповненнями внесеними рішеннями від 17.02.2017 №63, від 28.03.2017 №145, від 06.04.2017 №226, від 05.05.2017 №249, від 08.06.2017 №328, від 17.07.2017 №360, від 01.08.2017 №468,  від 29.08.2017 №485, від 12.10.2017 №545 та від 27.10.2017 №627:

1.1. В пункті 1.1 цифри 136790790,05грн., 124216242,05грн., 12574548,00грн. та 10756648,00грн. замінити відповідно цифрами 136565081,05грн., 123906322,05грн., 12658759,00грн. та 10840859,00грн.

1.2. В пункті 1.2 цифри 138897740,05грн., 117408259,05грн. та 21489481,00грн. замінити відповідно цифрами 142130892,05грн., 117098340,05грн. та 25032552,00грн.

1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Установити в цілому Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6807983,00грн., в тому числі профіцит загального фонду міського бюджету 7453983,00грн.,  напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 646000,00грн. джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком №2 до цього рішення».

1.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «1.4. Установити в цілому Дефіцит  спеціального фонду міського бюджету у сумі 12379293,00грн., (додаток №2) (в тому числі джерелами покриття якого є: за рахунок надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 7453983,00грн., за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету 267353,00грн., за рахунок кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО 4949086,00грн.;

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 291129,00грн., напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО».

1.5. В пункті 3 цифри 117408259,05грн. та 21489481,00грн.замінити відповідно на 117098340,05грн. та 25032552,00грн.

1.6. В пункті 17 цифри 3800628,00грн. замінити на цифру 3769643,00грн.

1.7. Пункт 7 вилучити.

1.8. Пункт 9 викласти в новій редакції: «9. Затвердити граничний обсяг місцевого боргу на 31.12.2017 року в сумі 5091565 грн.».

2. Додатки №1-3 та 6 викласти в новій редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.Міський голова                                                                                   А.О.Душко

Додатки до проектів рішень 13 сесії можна переглянути тут.

 

Друк E-mail