Офіційний сайт Баранівської міської об'єднаної територіальної громади
знаходиться за адресою http://otg.mrada-baranivka.gov.ua

Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення на території м. Баранівка об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    РІШЕННЯ

 

         Сьомої сесії                                                    6 –го скликання

 

від 15.06.2011 року № 368

         Про  затвердження Положення

         про порядок отримання дозволу на розміщення

         на території м.Баранівка об’єктів благоустрою,

         будівель і споруд побутового, торговельного

         призначення чи сфери послуг

         (проект регуляторного акту)       

       Для належного врегулювання відносин, що виникають при отриманні дозволу на розміщення в м.Баранівка об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового,торговельного призначення чи сфери послуг,  керуючись п.10 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», п.16 Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 №369, п.24 ст.26.  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення міської ради як проекту регуляторного акту такого змісту:

« Про затвердження Положення  про порядок отримання дозволу на розміщення на території м.Баранівка, об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг (додається)».

2. Керуючому справами (секретарю) виконкому О.П.Бабінець протягом двох тижнів забезпечити оприлюднення наданого проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу   в міськрайонній газеті «Слово Полісся»,  розмістити на дошці оголошень міської ради та на офіційній сторінці в мережі Інтернет.

3.Комісії міської ради з питань прискореного перегляду регуляторних актів провести протягом місяця відстеження результативності прийняття регуляторного акту, забезпечити обговорення цього рішення.

4. Розглянути  даний проект рішення на черговій сесії міської ради з метою прийняття його, як регуляторний акт.

5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань законності, регламенту та депутатської етики.

 

              Міський голова                                                                   А.О.Душко

 

 

 

 

 

                                              

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО  НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ  м. БАРАНІВКА ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ,БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПОБУТОВОГО, ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧИ СФЕРИ ПОСЛУГ

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Об’єктами благоустрою є території загального користування (вулиці, парки, площі тощо), прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій, територій підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.
Спеціально відведеним місцем для торгівлі та надання послуг вважається приміщення або його частина (окремо розташованого, вбудованого чи прибудованого) мережі роздрібної торгівлі ( стаціонарної, напівстаціонарної), мережа ресторанного господарства відведена для торгівлі чи надання послуг (ресторан, кафе, закусочна (шинок), буфет, бар, їдальня, постачання готової їжі, місця в об”єктах ресторанного господарства, тощо), місця для торгівлі та надання послуг поза приміщеннями (включаючи пересувну мережу та сезонну мережу) - на майданчиках і вулицях міста, у місцях відпочинку, автостоянках, місцях парковки автомобілів, лотках, кіосках, через торгові автомати, зі складів, поштою, за допомогою інтернету, телефону, телебачення, на розвіз або рознос та інше. 
1.2. Дозвіл – це документ спеціального зразка, який дозволяє розміщення на території  благоустрою м. Баранівка об’єктів побутового, торговельного призначення чи сфери послуг та визначає режим його роботи. Дозвіл видається на кожний об’єкт  побутового, торговельного призначення чи сфери послуг ( додаток 1).
1.3. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг видається виконавчимкомітетом Баранівськоїміської ради.
1.4. Збір за видачу дозволу на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг – це плата за оформлення та видачу дозволу фізичним та юридичним особам, які здійснюють торговельну діяльність або діяльність по наданню послуг у спеціально відведених для цього місцях, приміщеннях,  а також за виїзну , лоткову торгівлю, пересувну та сезонну мережу.
Суб’єкт підприємницької діяльності має право на оформлення земельних ділянок під об’єкти лоткової торгівлі та сезонної сфери послуг відповідно до Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 04.09.2006 року № 296. 
1.5. Дозвіл на розміщення об’єктів лоткової торгівлі та сезонної сфери послуг отримується суб’єктами підприємницької діяльності  щорічно.
1.6. Тимчасова (святкова) торгівля з лотків – лоткова торгівля, що проводиться суб’єктами підприємницької діяльності з нагоди свят або інших міських культурно-масових заходів та додатково організовується органами місцевого самоврядування та здійснюється на підставі розпорядження міського голови.
1.7. Розмір лотка встановлюється 1,25 м х 2 м ; палатки – 2,5 м х 2 м (для баштанних культур та  ялинок розмір лотків встановлюється 3м х 4м).
1.8. Суб’єкти підприємницької діяльності (господарюючі суб’єкти) можуть мати: 
- у сфері торговельно-виробничої діяльності (ресторанному господарстві): торговий центр (комплекс), магазин (продовольчий, промисловий чи змішаний), оптову базу, магазин-склад, аптеку, аптечний кіоск, аптечний пункт, торговий павільйон, кіоск, відділ (кафетерний), об’єкти лоткової торгівлі, ресторан, бар, кафе, буфет, їдальню, закусочну, шашличну, кафетерій, кав’ярню, вареничну, пельменну, АЗС, газозаправну станцію, літній майданчик (з літнім майданчиком), піццерію.

у сфері послуг: салон, перукарню, майстерню, зал   (комп’ютерний  тренажерний тощо), пункт (надання послуг, прийому замовлень,  тощо), клуб, інтернет-кафе, туалет (біотуалет), тир, культурно – розважальний центр,  бюро, туристичний притулок, комплекс або центр (навчання, лікувальний, спортивно – оздоровчий, банно–оздоровчий, побутових послуг, тощо), лікувальний кабінет, сауну, ломбард,  відеозал, лабораторію (фото, кіно), станцію технічного обслуговування, бюро, автостоянку, автомийку, камеру зберігання, консультацію (юридичну, тощо), ринок, торговий ряд (майданчик), заклад з надання послуг ( оздоровчих, лікувальних, банківських, тощо), амбулаторію, готель, агентство, ательє.

Вибір типу підприємства (об’єкту) торгівлі та сфери послуг здійснюється господарюючим суб’єктом самостійно за погодженням з виконавчим комітетом міської ради за умови відповідності приміщення, в якому буде здійснюватися діяльність, вимогам чинного законодавства та наданні комплекту документів згідно з п. 3.3 даного Положення. 
1.9. Дія Положення не поширюється на суб”єктів господарювання, що здійснюють торговельну діяльність на ринках міста за умови сплати ними ринкового збору.


2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

           Торгова діяльність - ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності по здійсненню купівлі і продажу споживчих товарів та наданню послуг з метою одержання прибутку.
Роздрібна торгівля - сфера підприємницької діяльності по продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання.
Визначення “об’єкти торгівлі” у цьому розділі слід розуміти у такому значенні: 
Торговий центр – група торгових об’єктів та сфери послуг, зосереджених в одному місці та керованих, як єдине ціле, які за своїми типами, розмірами і місцезнаходженням функціонально відповідають потребам обслуговуваної чи торгової зони.
Магазини - стаціонарні об’єкти роздрібного продажу товарів, які займають окремі приміщення або будівлі та мають торговельний зал для покупців. Магазин може знаходитися в окремих приміщеннях, будівлях, або займати їх частину.
Магазини можуть бути: 
за товарною спеціалізацією - продовольчі, непродовольчі, змішані; 
за товарним асортиментом - спеціалізовані, неспеціалізовані, універмаги,  універсами, будинки торгівлі, торговельні, торговельно-побутові центри (комплекси);
за формами торгівлі - звичайного типу, самообслуговування, торгівлі за зразками, торгівлі за попереднім замовленням, дрібнооптові (для відпуску товарів дитячим, лікувальним та іншим закритим закладам за безготівковим розрахунком), фірмової торгівлі та інші. 

Оптова база – основне господарське підприємство оптової торгівлі, що здійснює оптові закупівлі та поставки (продаж) товарів і надає торговельні послуги підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі, громадського харчування та іншим суб’єктам підприємницької діяльності.
Склад-магазин – об’єкт, що має функціональні площі, до яких входять торговельні та складські площі закритих та напіввідкритих приміщень для зберігання і продажу великогабаритних товарів (меблі, будівельні матеріали тощо), а також промислових та продовольчих товарів оптом, дрібним оптом та у роздрібний продаж.
Павільйон торговий – об’єкт роздрібного продажу товарів, що займає окрему споруду полегшеної конструкції та має торговий зал для покупців.
Кіоск торговий - об'єкт дрібнороздрібної мережі стаціонарного типу, що займає відокремлене  приміщення для організації продажу товарів без доступу в нього покупців.
Малою архітектурною формою для здійснення підприємницької діяльності (далі – мала архітектурна форма) є невелика одноповерхова споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів. Малі архітектурні форми є пересувними або стаціонарними:
пересувна мала архітектурна форма або об’єкт лоткової торгівлі (торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, спеціальна ємність, торговельний автомат, автопричеп, автомашина та інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо)- споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей (далі за текстом – об’єкт лоткової торгівлі);
стаціонарна мала архітектурна форма ( кіоск, павільйон  тощо) – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 квадратних метрів.
Палатка торгова - об'єкт дрібнороздрібної торгової мережі збірно-розбірної конструкції, що займає відокремлене торгове місце, та не має торгового залу для покупців.
Лоток (торгове місце) – відокремлене, спеціально обладнане місце поза магазином для здійснення роздрібного продажу товарів  із додержанням правил торговельного обслуговування населення та порядку розрахунків із покупцями.
Аптека - заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі.
Аптечний кіоск - структурний підрозділ аптеки, який створюється на підприємствах, установах та організаціях для роздрібної торгівлі готовими лікарськими засобами, що відпускаються без рецептів лікаря.
Аптечний пункт - структурний підрозділ аптеки, який створюється у лікувально-профілактичних закладах для торгівлі готовими лікарськими засобами.
Буфет - заклад ресторанного господарства з обмеженим асортиментом готових страв і напоїв, розміщений у спеціально обладнаному приміщенні, де їжу споживають, як правило, стоячи чи продають на винос.
Кафетерій - заклад ресторанного господарства з асортиментом гарячих та холодних напоїв, бутербродів, соків, булочних, кондитерських виробів, молока та молочнокислих продуктів.
Ресторан – підприємство громадського харчування з широким асортиментом страв складного приготування, включаючи замовлені і фірмові лікеро-горілчані, тютюнові та кондитерські вироби, з підвищеним рівнем обслуговування у поєднанні з організацією відпочинку.
Бар - підприємство громадського харчування з барною стойкою, що реалізує змішані, міцні алкогольні, слабоалкогольні та безалкогольні напої, закуски, десерти, мучні кондитерські та булочні вироби, покупні товари.
Кафе - підприємство громадського харчування та відпочинку споживачів із наданням обмеженого у порівнянні з рестораном асортименту продукції. Реалізує фірмові, замовлені страви, вироби та напої.
Їдальні – загально доступні або обслуговуючі певний контингент споживачів підприємства громадського харчування, що виробляють та реалізують страви залежно від меню по днях тижня.
Закусочна - підприємство громадського харчування, з обмеженим асортиментом страв нескладного приготування з певного виду сировини та призначене для швидкого обслуговування споживачів.
Відкриті літні майданчики – стаціонарні об’єкти з кількістю місць для обслуговування 10 осіб і більше. Робочі місця повинні бути обладнані холодильним, торговельно-технологічним устаткуванням, мати електроенергію, холодну і гарячу проточну воду, каналізацію.
Літні майданчики можуть бути:
- такі, що експлуатуються без відводу земельної ділянки, обслуговування на яких здійснюється через дрібнороздрібну  мережу;
- стаціонарні, які збудовані на вільних земельних ділянках з виконанням будівельних робіт і відводом земельної ділянки;
- такі, що розташовані біля стаціонарно-капітальної будівлі підприємства торгівлі (магазин, павільйон, кафетерний відділ тощо) чи громадського харчування (кафе, ресторан, кафетерій, бар тощо), які експлуатуються за принципом додаткового збільшення кількості посадкових місць.
Автостоянка - спеціально обладнане місце для припаркування автотранспорту, яке визначене на підставі містобудівної документації органом місцевого самоврядування для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, має тверде покриття (асфальт, бетон тощо), розмітку місць стоянки автотранспорту, може мати огорожу, в тому числі тимчасову.
Відеозал - приміщення, пристосоване для показу фільмів на магнітних або електронних носіях через відеопроекцію, обладнане кіноекраном та стаціонарно встановленою апаратурою, призначеною тільки для демонстрування (публічного показу) фільмів на магнітних або електронних носіях.
Ринок - створений в установленому порядку на відведеній земельній ділянці за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування суб'єкт господарювання або його відокремлений підрозділ, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції.
Готель - підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, складається з номерів, надає готельні послуги, які не обмежуються щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
Автозаправна станція - комплекс споруд для приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів для заправлення автотранспорту. 
Камера схову - приміщення на території ринку, де зберігаються товарно-матеріальні цінності після закінчення роботи ринку та у вихідні дні.

3. ПОРЯДОК  ОТРИМАННЯ  ДОЗВОЛІВ  НА  РОЗМІЩЕННЯ
СТАЦІОНАРНИХ ОБ’ЄКТІВ  ТОРГІВЛІ  ТА  СФЕРИ  ПОСЛУГ

3.1. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою м. Баранівка  будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг необхідно до виконавчого комітету подати заяву із зазначенням виду об’єкта та комплект документів.
Відповідальність за достовірність копій наданих документів несе суб’єкт підприємницької діяльності.
3.2. Заява з комплектом документів подається до виконавчого комітету за встановленою процедурою.
3.3. До заяви додаються:
Загальні вимоги: 
1). копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності ;
2). дозвільний документ Баранівської районної санепідемстанції на  роботу об’єкта;
3). асортимент товарів чи послуг, погоджений з санепідемстанцією;
4). документи на право користування приміщенням;
5.) дозвільний документ Баранівського РВ ГУ МНС України в Житомирській області на роботу об”єкту;
6). договір  на прибирання та вивіз сміття з суб’єктом господарської діяльності, що надає зазначені послуги.
для стаціонарних об’єктів:
- копія технічного паспорта,  або акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва (реконструкції) об’єкта в експлуатацію, свідоцтво на право власності будівлі; 
- копія договору оренди приміщення; 
-у випадках використання приміщення на умовах суборенди - погодження з власником приміщення. 
У випадках зміни функціонального призначення приміщення, можливість його подальшого використання підтверджується технічним висновком будь якої проектної організації, що має відповідну ліцензію. 
для тимчасових об’єктів
- копія паспорта на відкриття і експлуатацію об’єктів торгівлі, побуту та сфери послуг, який видає управління  архітектури та містобудування і відділ  земельних ресурсів Баранівської РДА при розміщенні об’єкта  у тимчасовому приміщенні;

копія договору оренди за погодженням з виконавчим комітетом  Баранівської міської ради;

- у випадках використання приміщення на умовах суборенди - погодження з власником приміщення.
У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за умови збереження виду діяльності і стану приміщень та обладнання від орендаря або іншого користувача не вимагається одержання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім потенційно небезпечних об’єктів та у разі використання машин, механізмів , устаткування підвищеної небезпеки. Дана вимога не поширюється на  здійснення ліцензійної господарської діяльності, захисту економічної конкуренції, а також на дозвільну систему, яка поширюється на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії.        
5) документи, які доводять право  власності або право користування земельною ділянкою (копія договору оренди земельної ділянки або інший документ, що підтверджує оформлення земельної ділянки у встановленому порядку).
3.4. Додатково до вищезазначених документів надаються:
- для  аптечних закладів - копіяпаспорта аптеки, аптечного пункту, або аптечного кіоску;
- для юридичних осіб – копія статуту (для перевірки виду діяльності), повертається суб’єкту підприємницької діяльності;

для суб'єктів підприємницької  діяльності,  які  діють  на  підставіагентських  угод  з  уповноваженими  банками  - копія  агентської угоди та дозвіл філії НБУ;

для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють ліцензійний вид підприємницької діяльність –   копія ліцензії на відповідний вид діяльності;

для суб’єктів підприємницької діяльності, що надають ритуальні

послуги – копія договору  з суб’єктом господарювання, до повноважень якого належить організація поховання та надання ритуальних послуг мешканцям міста;

3.5. Термін дії дозволу встановлюється  на підставі терміну дії  документів, які надаються згідно з п. 3.3. даного Положення або на термін  не менше 1 рокудля стаціонарних об’єктів.
3.6. У випадку відсутності або переоформлення документів на право користування земельною ділянкою,  Дозвіл  може  надаватися на  термін  не  більш,  ніж 6 місяців.
3.7. У випадку закінчення терміну дії, Дозвіл втрачає силу.  Отримання Дозволу після закінчення терміну дії здійснюється відповідно до цього Положення на загальних умовах.
3.10. Дозволи на розміщення сезонних об’єктів торгівлі та сфери послуг, які  розташовані у стаціонарному приміщенні або під об’єкт відведена земельна ділянка, подовжуються  у встановленому порядку.
3.11. Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або рекомендованим листом. У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню

У разі звернення суб’єкта господарювання  до адміністратора міської радиостанній реєструє заяву та документи в журналі реєстрації письмових звернень. На копії заяви в якій вказаний перелік документів , які до неї додаються, робиться відмітка про дату та номер їх реєстрації Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї. Достовірність інформації, наданої суб’єктом господарювання, може бути перевірена контролюючими органами в ході планових або позапланових перевірок. У разі встановлення за результатами перевірок факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації Дозвіл, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. За результатами перевірки відповіднакомісіяскладає акт і протягом десятиробочих днів письмово повідомляє про це суб'єкта господарювання. 
Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, в якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення  дозволу, внесення змін, видачі дублікатів, припинення дії або копій Дозволів. Адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи. 
Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються до секрктарявиконавчого комітету, про що зазначається в журналі розсилки. 
Виконавчийкомітет  приймає рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання дозволу та передає  протягом десятиробочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи. У рішенні про відмову у видачі Дозволу зазначаються підстави такої відмови. 
Підстави для відмови у видачі  дозволу :
- недотримання  суб’єктами господарювання  у своїй діяльності вимог та норм  цього Положення, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в України” та Законів України „Про захист прав споживачів”, “Про благоустрій населених пунктів”, „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про оренду землі”, Постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, „Правила  побутового обслуговування населення” та  інших нормативно-правових актів, що діють у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та благоустрою населених пунктів і є обов’язковим для виконання  фізичними та юридичними особами незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та форми власності ;

 - виявлення недостовірних  відомостей в  наданих документах.

3.12.Адміністратор в семиденний термінпісля одержання Дозволу повідомляє заявника про місце і час видачі Дозволуабо відсилає його поштою. 
У разі прийняття  рішення про відмову у видачі Дозволу адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення. 
3.13.Спеціальною комісією, яка створюється щороку за розпорядженням міського голови,  проводяться обстеження об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  щодо відповідності вимогам  цього Положення, чинного законодавства на здійснення  торгівельної, торгівельно-виробничої діяльності та надання послуг. До обстеження можуть долучатися представники відповідних служб та організацій (за згодою).

3.14.Рішення про зміни і доповнення у дозволи виносяться виконавчимкомітетомміської ради за письмовою заявою суб’єктів підприємницької діяльності .

3.15. У випадку втрати Дозволу, суб’єкт підприємницької діяльності звертається до виконавчого комітету з заявою щодо отримання дубліката Дозволу. 
Дублікат Дозволу  видається у порядку відповідно до даних Правил з позначкою „Дублікат”  у встановленому порядку.

4. ПОРЯДОК ПОДОВЖЕННЯ ДОЗВОЛІВ

4.1. У випадку закінчення терміну дії, дозвіл подовжується на підставі  наданих документів.
4.2.Протягом останніх двох місяців дії Дозволу, суб’єкт може звернутись за отриманням Дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг на наступний термін за спрощеною процедурою, для чого необхідно подати відповідну заяву (з зазначенням номеру та дати видачі попереднього Дозволу) та документ про сплату збору за видачу Дозволу на розміщення на території міста об’єктів торговельного призначення чи сфери послуг.  
4.3. Подовження терміну дії Дозволу оформлюється  та підписується  заступником міського голови  

5. ПОРЯДОКПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУНАРОЗМІЩЕННЯ 
ОБЄКТА  ТОРГІВЛІ, РЕСТАРАННОГОГОСПОДАРСТВА, ПОСЛУГ


5.1. Переоформлення  дозволу на розміщення об’єкта торгівлі (послуг) здійснюється:

1.      при реорганізації з  правонаступництвом, зміні юридичної адреси суб’єкта господарювання;

2.      при зміні прізвища /або ім’я, по-батькові/, місця приживання фізичної особи;

3.      при зміні профілю об’єкта;

4.      при зміні назви об’єкта торгівлі (послуг);

5.      при зміні суб’єкта господарювання у визначеному об’єкті провадження торгівельної діяльності та надання послуг.

     5.2. У разі виникнення хоча б однієї з підстав зазначених у п 5.1. суб’єкти господарювання зобов’язані у тридцятиденний термін повідомити  виконавчийкомітет про зміни.
Для переоформлення узгодження суб’єкти господарювання подають документи згідно п.3.3. та оригінал попереднього дозволу , який підлягає вилученню.
5.3. У разі не внесення змін у зазначений термін, дозвіл вважається таким, що втратив чинність. Видача нового дозволу  здійснюється на загальних підставах.

6. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЛОТКОВОЇ ТОРГІВЛІ, ВИМОГИ  ТА ПОРЯДОК  ОТРИМАННЯ  ДОЗВОЛІВ

Умови розміщення об’єктів лоткової торгівлі

6.1. Лоткова торгівля є торгівля з торговельного обладнання, яке не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей: низькотемпературний прилавок, лоток, палатка, спеціальна ємність, торговельний автомат, автопричеп, автомашина, інше обладнання для роздрібної торгівлі та іншого виду підприємницької діяльності.

6.2. Торгівля з лотків, у тому числі сувенірною продукцією на території м. Баранівка здійснюється згідно з дислокацією, затвердженою відповідними службами виконавчого комітету Баранівської міської ради відповідно до наданих повноважень.  Забороняється здійснювати лоткову( тимчасову та ярмаркову) торгівлю в закладах  освіти та культури, а святкову торгівлю тільки за розпорядженням міського голови.

                      Вимоги до об’єкта  лоткової торгівлі на території міста

6.3. Наявність інформації про суб’єкта підприємницької діяльності (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, номер свідоцтва про державну реєстрацію).
6.4. Бейдж з прізвищем, ім’ям, по батькові продавця.
6.5. Належний естетичний вигляд лотка та відповідність встановленим розмірам.
6.6. Урна для сміття.

 

     Порядок отриманнядозволівнаторгівлюзлотків

 6.7. Для розміщення об’єкту лоткової торгівлі суб’єкт підприємницької діяльності подає до виконавчого комітету наступні документи:
- пропозицію на розміщення сезонних об’єктів лоткової торгівлі чи сфери послуг встановленого зразка (додаток2);
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності ;
- схему – пропозицію щодо розміщення об’єкта лоткової торгівлі в двох екземплярах, підписаних особисто та погоджену управлінням містобудування та архітектури Баранівської РДА, земельним відділом виконавчого комітету. У випадку, якщо об’єкт лоткової торгівлі планується розмістити на території, що належить суб’єкту підприємницької діяльності або приватній особі, потрібно погодження з власником території у вигляді договору або письмового погодження на заяві (підпис суб’єкта підприємницької діяльності підтверджується печаткою, а приватної особи – головою вуличного комітету);
- асортимент продукції, погоджений з районною санітарно-епідеміологічною станцією (для продовольчих товарів);

- у випадку, якщо торгівля  планується з автопричепу (автомашини, торговельного апарату) - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт та інструкція по експлуатації на автопричіп (автомашину, торговельний апарат).

        6.8. У випадку позитивного рішення по наданій пропозиції суб’єкт підприємницької діяльності подає  наступні документи:

1.      заяву встановленого зразка;

2.      пропозицію та наданий до неї комплект документів, зазначений у п. 6.7.

3.      ксерокопію договору на прибирання та вивіз  сміття з суб’єктом господарської діяльності, що надає зазначені послуги.

 

Особливості тимчасової (святкової) торгівлі з лотків
під час проведення у місті культурно - масових заходів

6.9. Суб’єкт    підприємницької     діяльності, який  бажає здійснювати торгівлю  з лотків, повинний подати  до виконавчого комітету наступні документи:

1.      заяву встановленого зразка;

2.      копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності ;

3.      асортимент продукції, що  погоджений  з районною санітарно-епідеміологічною станцією;

4.      схему – пропозицію щодо розміщення об’єкта лоткової торгівлі, підписану особисто.

6.10. Дозвіл на лоткову торгівлю під час проведення культурно-масових заходів у місті оформлюється розпорядженням міського голови у встановленому порядку. 7. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ СЕЗОННИХ ОБ’ЄКТІВ В СФЕРІ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ

Умови розміщення сезонної сфери послуг

         7.1. Сезонна сфера послуг не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей. 

Розміщення об’єктів сезонної сфери послуг на території міста здійснюється згідно з дислокацією, затвердженою відповідними службами виконавчого комітету Бориспільської міської ради відповідно до наданих повноважень.

Порядок отримання дозволу на розміщення сезонної сфери послуг

           7.2.Для розміщення сезонної сфери послуг суб’єкт підприємницької діяльності подає до виконавчого комітету наступні документи:
- пропозицію на розміщення сезонних об’єктів  сфери послуг встановленого зразку (додаток 2);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності ;
- схему – пропозицію  щодо розміщення сезонної сфери послуг в двох екземплярах, підписаних  особисто та погоджену управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету, земельним відділом виконавчого комітету. У випадку, якщо  об’єкт сезонної сфери послуг планується розмістити  на території, що належить суб’єкту підприємницької діяльності або приватній особі, потрібно погодження з власником території у вигляді договору або письмового погодження на заяві (підпис суб’єкта  підприємницької діяльності підтверджується печаткою, а приватної особи – головою вуличного комітету).
7.3. У випадку позитивного рішення по наданій пропозиції суб’єкт підприємницької діяльності подає  наступні документи:

1.      заяву встановленого зразка;

2.      пропозицію та наданий до неї комплект документів, зазначений у  п.7.2.;

3.      асортимент послуг, погоджений з районною санітарно-епідеміологічною станцією (для суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги, які пов’язані з тваринами);

4.      ксерокопію договору на прибирання та вивіз сміття з суб’єктом господарської діяльності, що надає зазначені послуги. 

      8. Обов’язки суб’єктів господарювання
8.1. Суб’єкти господарювання повинні: 
-  дотримуватись правил та норм чинного законодавства у сфері торгівлі, послуг, ресторанного господарства та благоустрою міста;
- забезпечити відповідність об’єкту торгівлі та послуг необхідним екологічним, санітарно-гігієнічним, протипожежним  нормам, вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва, продажу товарів та надання послуг, охорони праці;
- забезпечити об’єкти торгівлі (послуг) необхідним  технологічним обладнанням, реєстраторами розрахункових операцій відповідно до  вимог діючого  законодавства та інших нормативних документів; 
- розмістити на фасаді вивіску із зазначенням назви об’єкта та  суб’єкта господарської діяльності, що здійснює діяльність, інформацію про режим роботи та  адресну табличку;

- розмістити  на видному та доступному місці куточок споживача з інформацією про  власника (копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію патенту, ліцензії), Правила провадження діяльності, книгу відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
- забезпечити наявність у кожному об’єкті торгівлі (послуг) відповідного  патенту, при необхідності – ліцензії, контрольного журналу для перевірок, асортиментного переліку товарів, чинних санітарних і ветеринарних правил, правил продажу товарів, Закону України „Про захист прав споживачів”, „Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення” та іншої необхідної нормативної документації відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання; 
- оформити цінники (прейскуранти цін) на товари, послуги згідно з вимогами чинного законодавства. Суб’єкти господарської діяльності зобов’язані реалізовувати товари, послуги за наявності цінника на товар, прейскуранта на послуги  у грошовій одиниці України і на вимогу покупця надати йому повну інформацію про виробника, основні споживчі якості товару і його ціну, забезпечити належний рівень торговельного обслуговування та надання послуг;
- не допускати продаж товарів, вільна реалізація яких заборонена (піротехнічні вироби, тютюнові вироби, алкогольні напої, ядохімікати).
- використовувати торговельну площу (зал) об’єктів торгівлі(послуг), ресторанного господарства лише за призначенням.  Не допускати   накопичення та складування  товарів та тари в торговому залі; 

- утримувати об’єкт торгівлі  та прилеглу територію згідно правил благоустрою, санітарного, протипожежного та технічного стану;

- не виносити самовільно столи та стійки на вулицю за межі кафе, барів та магазинів;
- не здійснювати  самовільне приготування їжі на відкритому повітрі з використанням відкритого вогню;
- забезпечити права споживачів, визначені Законом України „Про захист прав споживачів”, знати і виконувати це Положення та інші нормативні документи, що регулюють діяльність в сфері торгівлі та послуг. 
Суб’єктам господарювання забороняється використовувати торговельну площу підприємств торгівлі, ресторанного господарства не за призначенням.
Забороняється надання всіх видів послуг за місцем проживання, особливо в приватних житлових будинках та квартирах суб’єктів підприємницької діяльності.

Розпорядок роботи об”єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених на території міста встановлюється у відповідному дозволі виданому виконкомом міської ради .

Працівники суб’єкта господарювання повинні суворо дотримуватись розпорядку роботи відповідного обєкта. В разі сестематичного порушення розпорядку роботи виконком міської ради або сесія міської ради має право скасувати дозвіл.

Субєкти господарської діяльності зобов’язані забезпечувати права відвідувачів об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та послуг , визначені Законом України „Про захист прав споживачів,” знати і виконувати це Положення та інші нормативні документи, що регулюють здійснення діяльності у сфері торгівлі та послуг.


                 Порядок провадження діяльності у нічний час у закладах  торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених на  території об”єктів благоустрою

9.2.Діяльність в нічний час – це діяльність суб’єктів господарювання у закладах торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  з 22.00  до 07.00 години.

9.3. Режим роботи об”єктів ресторанного господарства  обмежується до   24.00 години, а тих закладів ресторанного господарства, що знаходяться у підвальних приміщеннях житлових будинків – до 22.00 години.
9.4. Режим роботи об”єктів, в яких проводяться дискотеки встановлюєтьсяу літній період  з 21.00 до 03.00 години  в  святкові (державні) та вихідні дні, що не передують робочим дням( в зимній до 01.00 год.)та з 21.00 до 01.00 години всвяткові та вихідні дні, що передують робочим дням(в зимній до 24.00 год.).
9.5. Режим роботи у закладах  торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених на  території об”єктів благоустрою, що здійснюють діяльність цілодобово  ( за пропозицією суб”єкта господарювання) погоджується  цілодобово, при умові що біля даного закладу не  розміщені житлові будинки в межах 300 м
9.6. Суб’єкти господарювання, що здійснюють   діяльність в нічний час дотримуються норм та вимог чинного законодавства в сфері торгівлі та послуг, основних вимог статті 24 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. 
9.7. Право здійснювати торгівлю в нічний час мають суб’єкти підприємницької діяльності, які:
- своєчасно здійснюють сплату місцевих податків та зборів і не мають заборгованість по сплаті податків від господарської діяльності;

- своєчасно проводять розрахунки за комунальні послуги та оренду приміщень комунальної власності;
- забезпечили  стан приміщень об’єктів торгівлі та послуг  відповідно до вимог санітарно-гігієнічних, технологічних норм, центральним  водопостачанням, каналізацією та правил пожежного нагляду;
- забезпечили фізичною охороною, охоронною та протипожежною сигналізацією  свої об’єкти, в тому числі  фейс - контролем та засобами технічного контролю  заклади ресторанного господарства, де проводиться дискотека.
      9.8. Суб’єкти підприємництва здійснюють торговельну діяльність у нічний час  без права  продажу алкогольних та тютюнових виробів при наявності у них об’єкта роздрібної торгівлі з площею торгівельного залу  не менше 30 м.кв. (при цьому доступ до відділів, секцій та торговельного устаткування, призначеного для продажу алкогольних напоїв повинен бути перекритий).
       Продаж  алкогольних та тютюнових виробів у нічнийчас дозволяється при наявності  торгового залу  площею не менше 100 м2.

        В закладах ресторанного господарства  діяльність в нічний час здійснюється при наявності  не менше 40 посадкових місць.
       В об”єктах  торгівлі,  ресторанного господарства та послуг,  що знаходяться у підвальних приміщеннях житлових будинків та житлових будинках  діяльність в нічний час забороняється.
9.9. В нічний час ( з 22.00  до 07.00 години) забороняється проводити музичне озвучення прилеглої території до об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та послуг,  гучний спів і викрики відвідувачів, використання піротехнічних засобів.
9.10. Діяльність у нічний час може здійснюватися суб’єктами господарювання лише при наявності відповідного рішення виконавчого комітету Баранівськоїї міської ради та з дотриманням р. 8 цього Положення.
9.11. Рішення на здійснення  діяльності в нічний час  приймає виконавчий комітет міської ради за заявою суб’єкта господарювання та поданням комісії виконавчого комітету міської ради  з питань здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.         
9.12. Рішення виконавчого комітету міської ради на здійснення  діяльності суб”єктами господарювання в об”єктах торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг в нічний час видається  терміном  на  1 рік, окремо на кожний об’єкт  .
9.13. У разі не виконання суб’єктом господарювання умов і вимог цього Положення, чинного законодавства в сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг  дія рішення виконавчого комітету призупиняється (скасовується) до усунення виявлених порушень.
9.14. Керівники об’єктів  торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг зобов’язані забезпечувати: додержання рівнів шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, гучномовних установок; обмеження часу роботи музичних ансамблів в закладах ресторанного господарства, що розміщені, як в житлових будинках так і в окремих будівлях.
Керівники об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства несуть персональну відповідальність: за продаж в нічний час алкогольних напоїв після 24.00 години в закладах ресторанного господарства; після 22.00 години в магазинах та павільйонах, крім випадків передбачених п.9.8., а також за продаж алкогольних напоїв  і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку; за дотримання громадського порядку та безпеки відвідувачів протягом усього робочого часу; за порушення тиші в нічний час.   

 

            
10. ПОРЯДОКЗДІЙСНЕННЯТОРГІВЛІАЛКОГОЛЬНИМИНАПОЯМИТАТЮТЮНОВИМИВИРОБАМИВОБЄКТАХ ТОРГІВЛІ, РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, РОЗМІЩЕННИХ НА ТЕРИТОРІЇОБЄКТІВБЛАГОУСТРОЮМІСТА

10.1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами зобов’язані дотримуватися вимог Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, Закону України „Про захист прав споживачів”, постанов Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” та “ Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”, інших нормативно-правових актів та цього Положення та отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

10.2. Роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється:  через спеціалізовані підприємства, в тому числі фірмові; спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів; підприємства чи спеціалізовані відділи (секції) магазинів споживчої кооперації; підприємства ресторанного господарства і тютюнові вироби – через  стаціонарні пункти дрібно-роздрібної мережі.
10.3. Суб’єкти господарської діяльності зобов’язані забезпечити стан приміщень об’єкта для  роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами відповідно до санітарно-технічних, санітарно-гігієнічних, технологічних, протипожежних та інших норм і правил здійснення цього виду господарської діяльності.

 


10.4. Суб’єкти підприємницької діяльності для торгівлі алкогольними напоями повинні мати торговельне приміщення (будівлю) площею не менш як 20 м2, обладнане відповідним торговельним устаткуванням (вітрини, прилавки, пристінні гірки), охоронною і протипожежною сигналізацією з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією.
  10.5. У разі здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб’єкт підприємницької діяльності повинен мати спеціалізовані приміщення для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які повинні добре вентилюватися, не мати  стороннього запаху, мати захист від прямих променів світла, обладнані охороною сигналізацією.

10.6. Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів  на території  міста забороняється:
- особам, які не досягли 18 років;
- у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами;
-  у місцях проведення спортивних змагань;
-  у місцях в яких проводяться дискотеки;
- в об’єктах торгівлі, які межують з загальноосвітніми навчальними  та дошкільними закладами ;
-  з торгових автоматів;
- з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі;

1.      поштучно тютюнові вироби (крім сигар.

     10.7. Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, які імітують тютюнові вироби.

10.8. Забороняється знаходження громадян молодше 16 років в закладах ресторанного господарства після 21.00 години без присутності дорослих (родичів).
10.10. Продавці алкогольних напоїв та тютюнових виробів мають право вимагати у покупця, який купує алкогольні напої та тютюнові вироби документ, що засвідчує його вік, якщо виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18 - річного віку.
10.11. Забороняється куріння тютюнових виробів у торгових залах об”єктів торгівлі,  ресторанного господарства, послуг.
Суб’єкт господарської  діяльності зобов’язаний відвести окреме приміщення для куріння, обладнане витяжкою або іншими засобами для видалення тютюнового диму та розмістити в куточку споживача наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров`ю людини куріння тютюнових виробів.

           
11.  Збір за видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг.

        11.1. Збір за видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг справляється з юридичних і фізичних осіб України, іноземних юридичних та фізичних осіб, які ведуть торгівлю та надають послуги на території міста.
11.2.Від сплати збору за видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг звільняються:
- платники єдиного податку (ст..6 Указу Президента України №727/98 від 3.07.1998р. „Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”;

- суб’єкти стосовно розміщення об’єктів, за які сплачується ринковий збір;
- установи, що мають повне фінансування з державного або місцевого бюджетів;
- суб’єкти, що забезпечують харчування дітей в школах;
- суб’єкти стосовно об’єктів , в яких надаються послуги виключно на безоплатній основі;
- інші суб’єкти, у випадках передбачених законодавством;
- може надаватися пільга виробникам сільськогосподарської продукції, які реалізують овочі і фрукти власного виробництва на спеціально відведених для цього майданчиках в розмірі 50% від одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожний день торгівлі;
      - може надаватися пільга суб”єктам господарювання, що здійснюють книжкову торгівлю на спеціально відведених місцях у розмірі  50% від одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожний день торгівлі;

        11.3. У випадках, коли торгівля та надання послуг здійснюється тимчасово (в певний період року), збір за видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг справляється пропорційно до річної ставки (відповідно до додатку 2) в залежності від терміну торгівлі або надання послуг.
11.4. Збір за видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг перераховується до міського бюджету.

Збір за видачу дозволів на розміщення стаціонарних об”єктів стягується одноразово.
Сплата збору та отримання дозволу на розміщення об”єктів є обов”язковим.
11.5. Платники збору несуть відповідальність за повноту і своєчасність сплати збору до міського бюджету відповідно до чинного законодавства.

 

12.  ПОРЯДОК  ПРИЗУПИНЕННЯ  ДІЇ  АБО  АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ

12.1. Дозвіл може бути призупинений в дії або анульований при порушенні суб’єктом підприємницької діяльності умов, які встановлені для даного об’єкта. У такому випадку готується розпорядження міського голови про призупинення дії дозволу на розміщення об’єкта торгівлі, ресторанного господарства чи сфери послуг. У розпорядженні міського голови встановлюється термін, на який призупиняється його дія. 
12.2. Матеріали про зазначені порушення розглядаються  комісією виконавчого комітету з питань здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування(яка створюється за розпорядженням міського голови терміном на один рік). Комісія розглядає порушення та може прийняти рішення щодо клопотання передскликанням депутатівБаранівської міської ради  про анулювання дозволу.
12.3. Розпорядження міського голови  про призупинення дії дозволу або рішення сесії Баранівської міської радинадсилається суб’єкту підприємницької діяльності, а також Баранівському РВ УМВС України в Житомирській області, БаранівськійДПІ, райСЕС та іншим організаціям та установам міста у встановленому порядку.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ОБЄКТА ТОРГІВЕЛЬНОЇ АБО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ ДОЗВОЛУ

13.1. Суб’єкт підприємницької діяльності несе відповідальність за відсутність дозволу згідно з діючим законодавством.
13.2. У разі відсутності дозволу з вини суб’єкта підприємницької діяльності, він зобов’язаний оформити зазначений дозвіл згідно з даним Положенням

 

14. ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

14.1. Дозвіл на розміщення реклами на території обєктів благоустрою видаєть виконавчим комітетом міської ради за письмовою заявою фізичної або юридичної особи.

14.2. В заяві має бути зазнечений вид релами (афіша, оголошення, вивіска, банер,  рекламний щит та ін.), місце її розміщення та на який період.

14.3. За вивіску чи встановлення реклами без дозволу відповідальна особа притягується до відповідальності передбаченої за ст 152 КпАП України.

 

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. У випадку зміни суб'єкта підприємницької  діяльності, що здійснює торгівлю або надає послуги в даному об’єкті, оформлюється новий Дозвіл.
15.2. У подовженні  терміну дії дозволів може бути відмовлено у разі використання приміщення або відведеного  місця не  за  призначенням, систематичного порушення законодавства та у випадках, обумовлених нормативними документами.
15.3. Дозвіл видається особисто суб’єкту господарювання або довіреній особі, яка діє на підставі нотаріально оформленого доручення.  
Доповнення і зміни до даного Положення можуть бути внесені сесією міської ради та затверджені її рішенням.
15.4. Дозвіл виконавчого комітету оформлюється в двох екземплярах: для суб’єкта підприємницької діяльності та виконавчого комітету Баранівської міської ради.
Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством та не зазначені в розділі 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 1

Міському голові

суб’єкта підприємницької діяльності
_______________________________
адреса_________________________
тел.___________________________

 

З А Я В А

на отримання узгодження 
на розміщення об’єкта торгівлі (послуг)

Заявник __________________________________________________________________
(назва юридичної особи)

_____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності) 
Юридична адреса, телефон, факс __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
реєстраційне   свідоцтво   №  _______________   від   „___” ___________року
ідентифікаційний   код______________________________________________

Просить надати узгодження на розміщення об’єкта у сфері ____________
_____________________________________(вказати: торгівля, громадське харчування інше)
Профіль об’єкта___________________________________________________
(магазин, кіоск, лоток, кафе, ресторан, кафетерій, тощо) 
з режимом роботи з ____ до ____ год. без вихідних (вихідні______________)                            
Адреса місця розташування об’єкта___________________________________
__________________________________________________________________
Загальна площа об’єкта (м2)__________________________________________
(для кожного об’єкта)
__________________________________________________________________
Торгова площа (площа залу для відвідувачів) кв. м./ кількість посадкових місць( для закладів ресторанного господарства)_________________________
Термін здійснення торгівлі __________________________________________

_______________________     ___________________  _________________
(прізвище, ім’я, по батькові                                               (підпис)                                           (дата)
керівника об’єкта)

 До заяви додаються:

1.      Копія свідоцтва про державну реєстрацію ( перереєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності);

2.      Копія договору оренди чи документа про право власності на відповідні приміщення (будівлі) для здійснення торгівельної діяльності та послуг;

-   Копія договору  оренду або документа про право   власності земельної ділянки та копію договору з експлуатаційною організацію про обслуговування прибудинкової території;

1.      Копія акта державної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

в разі відсутності :

копія дозволу органу Державного санітарного нагляду на початок роботи, затверджений  асортиментний перелік товарів (при необхідності);
копія дозволу державного пожежного нагляду на початок роботи;

Примітка:  До заяви на узгодження розміщення об’єкту сезонної та тимчасової  торгівлі  додаються :

·         копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

·         копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та затвердженого  асортиментного переліку товарів до нього.

 

Додаток №2
 

Пропозиція на розміщення
сезонних об’єктів лоткової торгівлі чи сфери послуг

Міськомуголові

суб’єкта підприємницької діяльності
_______________________________
адреса_________________________
тел.___________________________

 Пропоную розмістити об’єкт:

1.      у сфері торговельно-виробничої діяльності:____________________

1.      у сфері послуг:__________________________________________

 розташованого  за адресою:__________________________________________
вулиця, будинок №

Режим роботи:  з_____  до____
перерва:
вихідний: 

Дата                                                                        Підпис заявника

 

 

Додаток №3
 

Ставки збору за видачу дозволів
на розміщення на території об’єктів благоустрою
будівель і споруд торговельного призначення чи сфери послугта розміщення реклами
у м.Баранівка

Види об’єкту

Площа об’єкту

Ставки збору в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян

1.

Торговельні центр (комплес) магазини  (продовольчі, непродовольчими товарами та с/г продукцією чи змішані), склад-магазин, ресторанного господарства, розташовані у приміщеннях

до 50м2
понад 50м2

5
10

2.

Оптова база

 

20

3.

Ринки

 

20

4.

Літні кафе(бари)

 

10

5.

Об’єкти торговельного призначення чи сфери послуг (павільйони, магазини, заклади ресторанного господарства тощо)в т.ч. на території ринків ( які не сплачують ринковий збір)

до 10 м2
від 11 до 50 м2
від 51 до 100 м2
понад 100 м2

5

8

12

15

6.

Об’єкти сфери послуг – перукарні, косметичні кабінети, салони краси, сауни, лазні, солярії, тренажерні зали, хімчистки, фото-салони, побутові майстерні

до 100 м2
понад 100 м2

5

10

8.

Аптека, 
аптечний кіоск, аптечний пункт

 

20

9.

Кіоски

до 50м2
понад 50м2

5
10

10.

Об’єкти сфери послуг по ремонту та технічному обслуговуванню транспортних засобів (в т. ч. шиномонтаж), автостоянки, автомийки

 

20

11.

Об’єкти по наданню транспортних послуг

 

10

12.

Об’єкти по наданню послуг приватними нотаріусами, приватні кабінети з медичних послуг, юридичні консультації, туристичних послуг, компютерні клуби

 

20

13.

Стаціонарні автозаправні станції, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом

 

20

14.

Об’єкти роздрібної торгівлі книгами, газетами та журналами

 

2

15.

Освітні послуги

 

0

16.

Інші послуги

 

5

17.

Пункти купівлі-продажу валют, заклади з надання банківських послуг

 

20

18.

Проведення одноразової торгівлі

 

1

19.

Сезонна торгівля з лотків

 

 

 

- пиво на розлив з ізотермічних ємностей

 

5

 

- квас на розлив з ізотермічних ємностей

 

3

 

1.      Продовольчі та непродовольчі товари (в т. ч. морозиво,канцтовари, книги, друковані видання)

2.      Скупка ягід, грибів та ін. другорядних лісових матеріалів

 

3
 

10

20.

Готелі

 

20

21.

Заклади з надання послуг ( оздоровчих, лікувальних), агентства

 

10

22

Рекламні афіши, листівки, оголошення в т. числі розміщеня на об’єкті господарювання

 

5

23

Встановлення рекламного щита або іншого спорудження для цього призначення

 

15

 

 

 

Пам’ятка    

Суб’єкт господарювання повинен :

   1.   Дотримуватись правил та норм, діючих у сфері торгівлі та громадського харчування.
2. Забезпечити об’єкт торгівлі, громадського харчування необхідним торговельно-технологічним обладнанням (холодильним, піднімально-транспортним, ваговимірювальним, касовим тощо).

3. На фасаді об’єкту (магазину, кафе, ресторану, бару, павільйону, кіоску) розмістити вивіску із зазначенням назви суб’єкта господарської діяльності та режиму роботи; у разі здійснення торгівлі з намету, пересувного возика, автомобіля на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням назви, місця розташування і номера телефону суб’єкта господарської діяльності, прізвища, імені та по батькові продавця.
4. Тримати оригінал узгодження, патент, ліцензії (при здійсненні торгівлі ліцензійними товарами), рішення виконкому про встановлення режиму роботи закладу торгівлі, громадського харчування (при продовженні режиму роботи понад встановлений термін), копію свідоцтва про державну реєстрацію, журнал перевірок ваговимірювальних приладів на об’єкті та надавати перевіряючим органам. 
5. Оформити куточок покупця в об’єктах торгівлі і громадського харчування, крім об’єктів дрібно-роздрібної мережі, книгу відгуків і пропозицій.
6. Оформити цінники на товари, підписані відповідальною особою за формуванням ціни та завірені печаткою або штампом суб’єкта господарської діяльності із зазначенням дати в об’єктах торгівлі; меню і прейскурант цін, підписані керівником, бухгалтером та матеріально-відповідальною особою і скріплені печаткою суб’єкта господарювання. 
7. Утримувати об’єкт торгівлі згідно правил благоустрою, санітарного, протипожежного та технічного стану.
8. Оформити договір з відповідною організацією на збір та вивезення сміття

 

 

 

 

                                      Аналіз регуляторного впливу

                        на проект рішення Баранівської міської ради

 

« Про затвердження Положення  про  порядок отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг в м.Баранівка (додається)».  

Визначення проблеми і її причини. Проблема полягає в необхідності прийняття Положення про порядок отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг в м.Баранівка. 

Мета і завдання документа.Метою документа є врегулювання відносин, що виникають при здійсненні отримання дозволу на розміщення на території м.Баранівка об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг.

Цілі регулювання.

 --Прийняття Положення про порядок отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг в м.Баранівка. 

 --Визначення порядку і умов набрання чинності цього документу.

Альтернатива та її оцінка.

Без прийняття даного рішення не будуть врегульовані відносини, що виникають при здійсненні державних закупівель.

Механізм досягнення цілей.

Задекларовані цілі досягаються усім змістом Документа, оскільки він у сукупності формує порядок та механізм врегулювання відносин, що виникають при здійсненні отримання дозволу на розміщення на території м.Баранівка об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг та забезпечення прозорості при їх видачі.

Очікувальні результати прийняття акту. Вигоди та втрати.

                                                                 Вигоди:

--забезпечення прозорості при отримання дозволу на розміщення на території м.Баранівка об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг

                           Втрати:

--витрати з прийняття та публічного обговорення документа;

--адміністративне виконання рішень.

Термі дії документа.

Рішення вводиться в дію з моменту його оприлюднення.

Показники результативності.

У місті будуть врегульовані відносини, що виникають при отримання дозволу на розміщення на території м.Баранівка об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг

Заходи по відстеженню результативності.

Дослідження з даного питання проводить  комісія міської ради з питань прискореного перегляду регуляторних актів.

      Секретар ради                                                          З.П.Шикула

Друк E-mail

Останні зміни на сайті

  • Головна