Офіційний сайт Баранівської міської об'єднаної територіальної громади знаходиться за адресою http://www.otg.mrada-baranivka.gov.ua

 

 

 

Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, з оцінки земель

Інформація Баранівської міської ради Баранівського району
Житомирської області про проведення конкурсу
з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою
 1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які передбачені для продажу на земельних торгах.
 2. Дані про земельні ділянки:
1) Земельна ділянка, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 0,0805 га в м.Баранівка по вул.Першотравенській,2ж.

2) Земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0080 га в м.Баранівка по вул.Звягельській,7в.

3) Земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 4,0000 га в м.Баранівка по вул.Звягельській,141.

4) Земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 2,3000 га в м.Баранівка по вул.І.Франка,106.

5) Земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 2,3000 га в м.Баранівка по вул.І.Франка,108.
 3. Умови конкурсу:
1) Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.
 2) У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
 3) Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
 4) Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
 5) Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
 6) У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляється із зазначенням підстав відмови.
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою:
- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів, яке затверджене рішенням 8 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 22.07.2016 р. №313;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) ;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
- копія(ї) ліцензії(й);
- копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;
- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 5. Строк подання конкурсної документації: до 30 грудня 2016 року (включно).
 6. Поштова адреса, за  якою подаються документи: 12701, Житомирська обл., Баранівський район, м.Баранівка, вул.Соборна,20
 7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  10 січня 2017 року о 10.00 в приміщенні Баранівської міської ради за адресою: Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Соборна,20, зал засідань.
 8. Відомості про місце знаходження комісії, контактні телефони:
Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Соборна,20
Телефон для довідок: (04144) 4-21-87

 

Інформація Баранівської міської ради Баранівського району
Житомирської області про проведення конкурсу
з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель
 1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку звіту про експертну оцінку земельних ділянок, які передбачені для продажу на земельних торгах.
 2. Дані про земельні ділянки:
1) Земельна ділянка, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 0,0805 га в м.Баранівка по вул.Першотравенській,2ж.

2) Земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0080 га в м.Баранівка по вул.Звягельській,7в.

3) Земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Баранівка в особі Баранівської міської ради та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 4,0000 га в м.Баранівка по вул.Звягельській,141.
 3. Умови конкурсу:
1) Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.
 2) У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
 3) Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
 4) Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
 5) Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
 6) У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляється із зазначенням підстав відмови.
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою:
- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів, яке затверджене рішенням 8 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 22.07.2016 р. №313;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) ;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
- копія(ї) ліцензії(й);
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 5. Строк подання конкурсної документації: до 30 грудня 2016 року (включно).
 6. Поштова адреса, за  якою подаються документи: 12701, Житомирська обл., Баранівський район, м.Баранівка, вул.Соборна,20
 7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  10 січня 2017 року о 10.30 в приміщенні Баранівської міської ради за адресою: Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Соборна,20, зал засідань.
 8. Відомості про місце знаходження комісії, контактні телефони:
Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Соборна,20
Телефон для довідок: (04144) 4-21-87.

 

Друк E-mail